Kodowanie czujników ciśnienia w kołach

Tutaj znajdziesz przydatną wiedzę i cenne wskazówki dotyczące wszystkich aspektów kodowania czujników ciśnienia w kołach.

W tym artykule przedstawiono konfigurację uniwersalnych czujników TPMS firmy na przykładzie samochodu Volkswagen Passat B8. W tym modelu standardowo montowany jest system monitorowania ciśnienia w oponach z czterema czujnikami ciśnienia i zaworami aluminiowymi.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa
Poniższe informacje i porady praktyczne zostały przygotowane przez firmę HELLA w celu zapewnienia profesjonalnego wsparcia dla warsztatów samochodowych. Informacje udostępnione na tej stronie internetowej powinny być wykorzystywane tylko przez odpowiednio wykwalifikowany personel.

 

Uniwersalny czujnik ciśnienia w oponach: Warto wiedzieć

Uniwersalny czujnik ciśnienia w oponach HELLA można zamontować na prawie wszystkich obręczach oryginalnych i akcesoryjnych. W razie potrzeby czujniki można wymieniać pojedynczo lub łączyć z innymi oryginalnymi czujnikami. Uniwersalne czujniki ciśnienia w oponach można zamówić w wersjach z gumowym, aluminiowym srebrnym lub aluminiowym czarnym trzonkiem zaworu.

 

Czujnik TPMS przesyła zmierzone wartości drogą radiową do nadrzędnego sterownika systemu. W przypadku spadku ciśnienia w oponie na wyświetlaczu pojazdu pojawia się komunikat ostrzegawczy w formie wizualnej lub dźwiękowej. Kierowca jest ostrzegany wcześnie, dzięki czemu może uniknąć dalszych uszkodzeń pojazdu lub ewentualnych niebezpiecznych sytuacji.

 

Uniwersalny czujnik monitorowania ciśnienia w oponach należy przed montażem dopasować do danego pojazdu za pomocą odpowiedniego urządzenia diagnostycznego. Używanie bez dopasowania nie jest możliwe.

DANE TECHNICZNE

 • Częstotliwość: 433 Mhz (Europa)
 • Zakres monitorowania ciśnienia: 0 – 8,9 bar
 • Zasilanie: zintegrowana bateria litowo-jonowa 3,0 V
 • Masa: ok. 43 g
 • Temperatura pracy: od -40°C do 125°C
 • Zakres tolerancji ciśnienia: ±1.5 psi (0,103 bar)
 • Certyfikat: CE / SAE J2657

Kontrola czujnika opony: Wskazówki

Wstępna diagnoza

Przed zamontowaniem nowych czujników, na przykład do kół zimowych, i założeniem kół należy sprawdzić działanie systemu monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) w ramach wstępnej diagnozy. W zależności od modelu pojazdu można to zrobić za pomocą komputera pokładowego lub funkcji diagnozy sterownika.

 

Pierwsza diagnoza następuje zazwyczaj po przyjęciu pojazdu do warsztatu. Jeżeli lampka ostrzegawcza TPMS na desce rozdzielczej gaśnie po uruchomieniu silnika i pozostaje wyłączona podczas jazdy, można zazwyczaj przyjąć, że wszystkie czujniki przesyłają swoje wartości do sterownika. Aby upewnić się, że po montażu wszystko działa prawidłowo, należy odczytać pamięć błędów.

Sprawdzanie czujników TPMS za pomocą urządzenia diagnostycznego TPMS

Innym sposobem sprawdzenia jest odczytanie czujników TPMS za pomocą urządzenia diagnostycznego TPMS. W wielu urządzeniach serwisowych można w tym miejscu wybrać funkcję „Kontrola czujnika”. W tej funkcji urządzenie jest przytrzymywane anteną z boku opony na wysokości zaworu, a impuls wyzwala się poprzez naciśnięcie przycisku. Urządzenie aktywuje czujnik i wartości są wyświetlane na wyświetlaczu. Następnie można odczytać kod identyfikacyjny, ciśnienie w oponie, częstotliwość, temperaturę i stan baterii czujnika.

 

Następnie należy sprawdzić działanie lampki ostrzegawczej TPMS na desce rozdzielczej. Po uruchomieniu silnika lampka kontrolna nie powinna się świecić ani migać. Świecąca się lampka kontrolna sygnalizuje zwykle nieprawidłowe ciśnienie w oponach. Miganie, a następnie zaświecenie się lampki kontrolnej oznacza uszkodzenie jednego z elementów systemu TPMS.

Porady i wskazówki

Dla celów dokumentacyjnych odczytane dane z czujnika należy zawsze odnotować w protokole wraz z odpowiednimi danymi pojazdu i aktualnym przebiegiem pojazdu. Zapewnia to przejrzystość historii pojazdu w przypadku późniejszych napraw systemu TPMS.

 

Przed rozpoczęciem diagnostyki lub naprawy zaleca się wykonać najpierw kontrolę wzrokową poszczególnych elementów systemu. W ten sposób można zlokalizować łatwo uszkodzenia kół, obręczy lub zaworów.

Wybór czujnika TPMS

Do wykonania naprawy jest niezbędna odpowiednia część zamienna. Ze względu na różnorodność modeli i części zamiennych wybór części zamiennej jest możliwy tylko na podstawie danych pojazdu z dowodu rejestracyjnego. Jeżeli są one dostępne, części zamienne można wybrać w elektronicznym katalogu części lub, w zależności od producenta, w urządzeniu diagnostycznym TPMS. Dzięki temu czujnik monitorujący ciśnienie w oponach jest montowany, konfigurowany, a następnie rozpoznawany przez system TPMS zgodnie z wymaganiami.

Programowanie i uczenie uniwersalnych czujników monitorowania ciśnienia w oponach: WIDEO

Programowanie i uczenie uniwersalnych czujników monitorowania ciśnienia w oponach

W tym filmie przedstawiono ważne instrukcje dotyczące naprawy, programowania i uczenia uniwersalnych czujników ciśnienia w oponach.

 

04:08 min

Programowanie i uczenie uniwersalnych czujników TPMS: Instrukcja

ID nowego, uniwersalnego czujnika TPMS można utworzyć lub przenieść (skopiować) z innego czujnika. Jeśli jednak do nowego kompletu opon zimowych potrzebne są cztery czujniki koła, jak pokazano poniżej, dane ze starych czujników z opon letnich można przenieść do nowych czujników. Dzięki temu czujniki można zaprogramować przed ich zamontowaniem w obręczy, a programowanie odbywa się bezprzewodowo drogą radiową za pomocą urządzenia do programowania TPMS.
Ważne jest, aby nowe czujniki zostały odpowiednio oznaczone, a następnie zamontowane we właściwym położeniu osi.

 

Przed rozpoczęciem konfiguracji czujników, po wybraniu odpowiedniej funkcji, należy wprowadzić producenta i typ czujnika TPMS oraz dane pojazdu.

Odczyt i kopiowanie ID czujnika TPMS

Wybrać funkcję kopiowania czujników w urządzeniu diagnostycznym, a następnie odczytać dane ID ze starych czujników i przenieść je do nowych czujników.

 

 • Przytrzymać urządzenie TPMS anteną przy oponie miejscu zaworu i nacisnąć przycisk Start
 • Po przesłaniu na wyświetlaczu pojawi się ID starego czujnika.
 • Powtórzyć procedurę na wszystkich pozostałych czujnikach TPMS zgodnie z poleceniami urządzenia

 

Po odczytaniu wszystkich czujników TPMS wszystkie wartości są wyświetlane na wyświetlaczu i można rozpocząć przesłanie danych ID czujników.

Przesyłanie ID czujnika TPMS

Aby skopiować dane, należy wykonać następujące czynności:

 • Przytrzymać nowy czujnik ciśnienia w oponach przy antenie i nacisnąć przycisk Start. Transmisja jest sygnalizowana komunikatami „Przetwarzanie w toku” i „Sprawdzanie”. Po udanej transmisji na wyświetlaczu pojawia się ID czujnika
 • Następnie powtórzyć procedurę na wszystkich pozostałych czujnikach TPMS

 

Gdy wszystkie dane zostaną przesłane, zostanie to wyświetlone na wyświetlaczu dla wszystkich czujników.  
Po zaprogramowaniu wszystkich czujników można je zamontować w obręczach i założyć kołpaki.

Utworzenie ID czujnika TPMS

Jeśli w pojeździe jest uszkodzony tylko jeden czujnik, można go również wymienić pojedynczo.

 

Ponieważ nie są dostępne dane ze starego czujnika do skopiowania, trzeba utworzyć nowe ID dla tego czujnika i przesłać je do pojazdu. W tym celu w urządzeniu należy wybrać i uruchomić odpowiednią funkcję. Następnie postępować zgodnie z instrukcjami urządzenia diagnostycznego. Po przesłaniu na wyświetlaczu pojawia się ID czujnika.

 

Wskazówka!
Utworzone nowe kody ID należy następnie zarejestrować w pojeździe lub przeprowadzić uczenie odpowiedniego producenta pojazdu. Jeśli kod został skopiowany z czujnika, zwykle rejestracja nie jest potrzebna.

Uczenie czujników ciśnienia w oponach

W zależności od producenta pojazdu i systemu monitorowania ciśnienia w oponach istnieją różne procedury uczenia. W zależności od modelu pojazdu procedurę tę można wykonać za pomocą menu pojazdu lub interfejsu OBD przy użyciu odpowiedniego urządzenia diagnostycznego.

 

W naszym przykładzie, w samochodzie Passat B8, po wymianie czujników ciśnienia w oponach nie jest konieczne ręczne uczenie. Czujniki TPMS i ich położenie są wykrywane automatycznie przez system podczas jazdy próbnej. Prędkość pojazdu podczas jazdy musi wynosić ponad 25 km/h.

 

W indywidualnych przypadkach uczenie może trwać do 20 minut.

Podstawowe ustawienia systemu monitorowania ciśnienia w oponach

W ramach ustawień podstawowych wszystkie stare wartości czujników ciśnienia w oponach są zerowane i zapisywane są nowe, aktualne dane. Ustawienie podstawowe jest konieczne po wymianie czujnika TPMS lub wymianie koła, ponieważ różne wartości ciśnienia w oponach mogą powodować nieprawidłowe informacje w systemie.

 

Ustawienie ciśnienia w oponach w samochodzie Passat B8 z systemem Infotainment:

 • Włączyć zapłon
 • Włączyć system Infotainment
 • Nacisnąć przycisk CAR w systemie Infotainment
 • Nacisnąć na ekranie dotykowym punkt menu „SETUP”
 • Nacisnąć punkt menu „Opony” na ekranie dotykowym
 • Nacisnąć na ekranie dotykowym punkt menu „SET”
 • Nacisnąć na ekranie dotykowym punkt menu „Potwierdzenie”.

 
Jeżeli wszystkie wartości ciśnienia w oponach ustalone przez sterownik są zgodne z specyfikacją producenta, punkt menu do dopasowania nie jest wyświetlany!

 

Ustawienie ciśnienia w oponach w samochodzie Passat B8 bez systemu Infotainment:

 • Sprawdzić ciśnienie w oponach, w razie potrzeby skorygować
 • Nacisnąć i przytrzymać przycisk wskaźnika ciśnienia w oponach, aż rozlegnie się sygnał potwierdzenia.

 

Szczegółowe informacje i dane znajdują się w instrukcji obsługi pojazdu!

Montaż czujnika ciśnienia w oponach – Uwagi dotyczące montażu czujników TPMS: Instrukcja

Czujnik TPMS z wtykanym zaworem gumowym

W przypadku naprawy zalecamy następującą procedurę:

 

1. Posmarować zawór gumowy odpowiednią pastą montażową (zdjęcie 2). 

2. Przełożyć zawór gumowy przez obręcz i ustawić czujnik. W tym celu należy zamontować zawór za pomocą odpowiedniego narzędzia montażowego i sprawdzić, czy czujnik nie jest przekrzywiony (zdjęcie 3).

3. Następnie sprawdzić, czy zawór jest oparty bezpośrednio na obręczy (zdjęcie 4).

Czujnik TPMS z wtykanym zaworem aluminiowym

W przypadku naprawy zalecamy następującą procedurę:

 

1. Przełożyć zawór opony przez obręcz i umieścić czujnik jak najbliżej krawędzi obręczy (zdjęcie 6).

2. Założyć nakrętkę na zawór i dokręcić ją ręcznie. Następnie dokręcić nakrętkę za pomocą odpowiedniego klucza dynamometrycznego z momentem 4 Nm (zdjęcie 7).

3. Widok zamontowanego prawidłowo czujnika TPMS (zdjęcie 8).

Montaż opony z systemem TPMS – Instrukcja montażu opony: Wskazówki

Po prawidłowym zamontowaniu czujników można zamontować opony na obręczy. Aby uniknąć uszkodzenia lub nieprawidłowego działania czujnika podczas montażu opon, należy przestrzegać poniższych instrukcji:

 • Podczas montażu opony umieścić głowicę montażową po przeciwnej stronie niż czujnik TPMS
 • Czujnik ciśnienia w oponach nie może być posmarowany pastą montażową. Może to spowodować nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie.
 • Czujnik nie powinien być zakleszczony między stopką opony a obręczą
 • Po zamontowaniu nowych czujników TPMS należy przeprowadzić procedurę uczenia zgodnie ze specyfikacją producenta pojazdu
 • Stosowanie proszku do wyważania opon lub środków do naprawy opon może prowadzić do nieprawidłowego działania lub uszkodzenia czujnika

Wskazówki dotyczące serwisowania i napraw: Wskazówki

Przy wymianie czujników ciśnienia w oponach należy zawsze przestrzegać instrukcji montażu i naprawy producenta produktu i pojazdu.


W razie potrzeby należy użyć narzędzi montażowych lub demontażowych określonych przez producenta pojazdu.


Naprawy systemu monitorowania ciśnienia w oponach mogą być wykonywane wyłącznie przez specjalistę lub wykwalifikowanego mechanika.

Wskazówka

Różne możliwości i diagnostyczne przedstawiono na przykładzie urządzenia diagnostycznego mega macs 77 oraz urządzenia diagnostycznego TPMS Ateq. Zakres kontroli i dostępne funkcje zależą od konfiguracji sterownika systemu.

Czy ten artykuł jest dla Ciebie pomocny?

Nie, w niczym mi nie pomógł

Tak, okazał się pomocny

Proszę powiedzieć, co się nie podobało.
Dziękuję! Ale zanim odejdziesz!

Zarejestruj się, aby otrzymywać nasz bezpłatny biuletyn HELLA TECH WORLD i być na bieżąco z najnowszymi filmami technicznymi, poradami dotyczącymi naprawy samochodów, szkoleniami, kampaniami marketingowymi i wskazówkami diagnostycznymi.

Pokaż pozostałe informacje o naszym biuletynie Ukryj pozostałe informacje o naszym biuletynie

Zarejestruj się, aby otrzymywać nasz bezpłatny biuletyn HELLA TECH WORLD i być na bieżąco z najnowszymi filmami technicznymi, poradami dotyczącymi naprawy samochodów, szkoleniami, kampaniami marketingowymi i wskazówkami diagnostycznymi.

Razem możemy sprawić, że samochody szybko wrócą na drogi!

Proszę pamiętać:
Zostaniesz zapisany do newslettera dopiero po kliknięciu na link potwierdzający w e-mailu z powiadomieniem, który otrzymasz wkrótce!

Ochrona danych osobowyc | Rezygnacja z subskrypcji

Proszę pamiętać:
Zostaniesz zapisany do newslettera dopiero po kliknięciu na link potwierdzający w e-mailu z powiadomieniem, który otrzymasz wkrótce!

Ochrona danych osobowyc | Rezygnacja z subskrypcji

Prawie gotowe!

Wszystko co musisz zrobić, to potwierdzić swoją rejestrację!
Wysłaliśmy wiadomość e-mail na adres your email address.

Sprawdź swoją skrzynkę odbiorczą i kliknij na link potwierdzający, aby zacząć otrzymywać aktualne informacje o HELLA TECH WORLD.

Nieprawidłowy e-mail lub brak potwierdzenia?
Kliknij tutaj aby wprowadzić go ponownie.