KLIMATYZACJA: ZASADA DZIAŁANIA, SPRAWDZANIE, NAPRAWA

W tym miejscu znajdziesz przydatną wiedzę podstawową i cenne wskazówki dotyczące klimatyzacji w pojazdach.

Klimatyzacja była wcześniej zarezerwowana dla pojazdów luksusowych. Dzisiaj należy ona do wyposażenia standardowego pojazdów wszystkich klas. Jak przebiega proces chłodzenia i z jakich podzespołów składa się układ? Tu znajdziesz nie tylko odpowiedzi na te pytanie, lecz także przydatne rady w zakresie serwisowania, lokalizowania usterek i naprawy klimatyzacji.

Ważna zasada bezpieczeństwa
Poniższe informacje i porady praktyczne zostały przygotowane przez firmę HELLA w celu zapewnienia profesjonalnego wsparcia dla warsztatów samochodowych. Informacje udostępnione na tej stronie internetowej powinny być wykorzystywane tylko przez odpowiednio wykwalifikowany personel.

 

OBIEG KLIMATYZACJI SAMOCHODOWEJ: DZIAŁANIE

Do sterowania klimatem węwtnątrz pojazdu jest potrzebny zarówno obiegu czynnika chłodniczego, jak i obiegu płynu chłodzącego. Mieszanie zimnego i ciepłego powietrza umożliwia uzyskiwanie żądanego klimatu niezależnie od warunków zewnętrznych. Klimatyzacja staje się w ten sposób ważnym elementem bezpieczeństwa i komfortu jazdy.

 

Poszczególne elementy obiegu czynnika chłodniczego są ze sobą połączone przewodami elastycznymi i/lub aluminiowymi, tworząc zamknięty układ. W układzie cyrkuluje czynnik chłodniczy i olej z nim zmieszany, rozprowadzane przez sprężarkę.

Sposób działania klimatyzacji z zaworem rozprężnym

Obieg składa się z dwóch obwodów:

 • Obwód znajdujący się między sprężarką a zaworem rozprężnym jest nazywany stroną wysokiego ciśnienia (kolor żółty/czerwony).
 • Obwód między zaworem rozprężnym a sprężarką to strona niskiego ciśnienia (kolor niebieski).

 

Sprężarka spręża gazowy czynnik chłodniczy (powodując jego silne rozgrzewanie) i tłoczy go pod wysokim ciśnieniem przez skraplacz. Tutaj czynnik chłodniczy oddaje ciepło, w wyniku czego zaczyna się skraplać i zmienia stan skupienia z gazowego na ciekły.

 

Następnie ciekły czynnik chłodniczy przepływa do osuszacza, który oddziela od niego zanieczyszczenia i pęcherzyki powietrza oraz usuwa z niego wilgoć. W ten sposób zostaje zapewniona efektywność układu, a elementy są chronione przed uszkodzeniami spowodowanymi przez zanieczyszczenia.

ELEMENTY UKŁADU KLIMATYZACJI: PRZEGLĄD

Sprężarki

Sprężarka klimatyzacji jest z reguły napędzana przez silnik za pośrednictwem paska klinowego lub wieloklinowego. Sprężarka spręża i tłoczy czynnik chłodniczy w układzie. Istnieją różne konstrukcje.

Czynnik chłodniczy jest zasysany z parownika w stanie gazowym przy niskiej temperaturze i sprężany. Następnie zostaje w postaci gazu przetłaczany w wysokiej temperaturze i pod wysokim ciśnieniem do skraplacza.

Parametry sprężarki muszą być dostosowane do wielkości układu klimatyzacji. Sprężarka jest napełniona specjalnym olejem, zapewniającym jej smarowanie. Część tego oleju cyrkuluje w układzie klimatyzacji razem z czynnikiem chłodniczym.

INFORMACJA

Niewystarczające smarowanie spowodowane nieszczelnościami i związane z tym utraty czynnika chłodniczego i oleju oraz brak konserwacji mogą doprowadzić do awarii sprężarki (nieszczelny pierścień uszczelniający wału, nieszczelne uszczelnienie obudowy, uszkodzenia łożyska, zatarcie tłoka itp.).

Skraplacze

Skraplacz jest potrzebny do schłodzenia czynnika chłodniczego ogrzanego wcześniej w procesie sprężania w sprężarce. Gorący czynnik chłodniczy w postaci gazu wpływa do skraplacza, gdzie oddaje ciepło do otoczenia poprzez jego ścianki. Wskutek schłodzenia stan skupienia czynnika chłodniczego zmienia się z gazowego na ciekły.

 

Zasada działania
Gorący, gazowy czynnik chłodniczy wpływa od góry do skraplacza, gdzie oddaje ciepło do otoczenia przez jego rurki i blaszki. W wyniku schłodzenia czynnik chłodniczy opuszcza skraplacz w stanie ciekłym przez dolne przyłącze.

 

Skutki awarii
Uszkodzenie skraplacza może objawiać się w następujący sposób:

 • Niska wydajność chłodzenia
 • Awaria klimatyzacji
 • Stale pracujący wentylator skraplacza

 

Możliwe przyczyny usterek:

 • Nieszczelności na złączach lub uszkodzenie mechaniczne
 • Brak wymiany ciepła z powodu zabrudzenia powierzchni lub lamelek

 

Poszukiwanie usterek
Diagnostyka obejmuje następujące czynności kontrolne:

 • Sprawdzenie skraplacza pod kątem zabrudzenia
 • Sprawdzenie szczelności
 • Kontrola ciśnienia w obwodzie niskiego i wysokiego ciśnienia

INFORMACJA

Przez specyficzne miejsce montażu może dochodzić do awarii spowodowanych wpływami otoczenia, takimi jak uderzenie kamienia czy zanieczyszczenie. Szczególnie częste są uszkodzenia w wyniku kolizji i uderzeń przodem pojazdu w przeszkodę.

Filtr-osuszacz

Element filtracyjny klimatyzacji nazywa się, zależnie od typu, filtrem-osuszaczem lub zasobnikiem. Zadaniem filtra-osuszacza jest usuwanie z czynnika chłodniczego ciał obcych i wilgoci.

 

Zasada działania
Ciekły czynnik chłodniczy trafia do osuszacza, przepływa przez higroskopijny materiał osuszający i wypływa z osuszacza dalej jako ciecz. Górna część filtra-osuszacza stanowi jednocześnie przestrzeń kompensacyjną, a jego dolna część zasobnik czynnika chłodniczego, co umożliwia kompensację wahań ciśnienia w układzie.

 

Ze względu na swoją konstrukcję filtr-osuszacz może usunąć z czynnika chłodniczego tylko określoną ilość wody, potem następuje maksymalne nasycenie medium osuszającego.

 

Skutki awarii
Uszkodzenie osuszacza może objawiać się w następujący sposób:

 • Niska skuteczność chłodzenia
 • Awaria klimatyzacji

 

Przyczynami awarii osuszacza mogą być:

 • Starzenie
 • Uszkodzona poduszka filtracyjna w środku
 • Nieszczelności na złączach lub uszkodzenie mechaniczne

 

Poszukiwanie usterek
Diagnostyka powinna obejmować następujące czynności:

 • Kontrola interwałów serwisowych (co 2 lata)
 • Kontrola pod kątem szczelności/prawidłowego osadzenia przyłączy/uszkodzeń
 • Sprawdzenie ciśnienia w obwodzie niskiego i wysokiego ciśnienia

INFORMACJA

Z reguły filtr-osuszacz należy wymieniać co 2 lata bądź po każdym otwarciu obiegu czynnika chłodniczego. Zestarzenie filtra-osuszacza może powodować poważne uszkodzenia układu klimatyzacji. Filtry-osuszacze mogą być zintegrowane ze skraplaczem. W niektórych przypadkach nie jest możliwa oddzielna wymiana filtra-osuszacza.

Zawór rozprężny i dławiący

Zawór rozprężny jest punktem rozdziału obwodów wysokiego i niskiego ciśnienia w obiegu czynnika chłodniczego. Jest zamontowany przed parownikiem. W celu uzyskania optymalnej mocy chłodniczej w parowniku, przepływ czynnika chłodzącego regulowany jest przez zawór rozprężny zależnie od temperatury. Zapewnia to całkowite odparowywanie ciekłego czynnika chłodniczego, dzięki czemu do sprężarki dociera tylko czynnik chłodniczy w postaci pary. Zawory rozprężne mogą się różnić od siebie konstrukcją.

 

Zasada działania
Ciekły czynnik chłodniczy ze skraplacza przechodzi przez filtr–osuszacz i przez zawór rozprężny, a następnie zostaje wtryśnięty do parownika. Odparowanie czynnika chłodniczego powoduje uwolnienie ciepła parowania dyfuzyjnego. Powoduje to spadek temperatury. W celu uzyskania optymalnej wydajności chłodzenia w parowniku, przepływ czynnika chłodniczego jest regulowany przez zawór rozprężny zależnie od temperatury. Na wylocie parownika czynnik chłodniczy zostaje skierowany przez zawór rozprężny do sprężarki. Wraz ze wzrostem temperatury czynnika chłodniczego na wylocie parownika następuje jego rozszerzanie w zaworze rozprężnym. Zwiększa to przepływ czynnika chłodniczego (wtryskiwaną ilość) do parownika. Wraz ze spadkiem temperatury czynnika chłodniczego na wylocie parownika spada objętość w zaworze rozprężnym. Wtedy zawór rozprężny zmniejsza przepływ czynnika chłodniczego do parownika.

 

Skutki awarii
Uszkodzenie zaworu rozprężnego może objawiać się w następujący sposób:

 • Niska skuteczność chłodzenia
 • Awaria klimatyzacji

 

Przyczyny awarii mogą wynikać z różnych powodów:

 • Problemy z temperaturą spowodowane przegrzaniem lub oblodzeniem
 • Zanieczyszczenia w układzie
 • Nieszczelności w podzespołach lub w przewodach przyłączeniowych

 

Poszukiwanie usterek
W przypadku nieprawidłowego działania należy wykonać następujące czynności kontrolne

 • Kontrola wzrokowa
 • Kontrola odgłosów
 • Sprawdzić prawidłowe i mocne zamocowanie przewodów przyłączeniowych
 • Sprawdzić szczelność elementu i złączy
 • Zmierzyć temperaturę w instalacji
 • Pomiar ciśnienia przy włączonej sprężarce i uruchomionym silniku

INFORMACJA

Wilgoć i zanieczyszczenia w układzie klimatyzacji mogą znacznie ograniczać działanie zaworu rozprężnego/dławiącego i powodować zakłócenia działania. Dlatego bardzo ważne jest regularne serwisowanie!

Parownik

Parownik zapewnia wymianę ciepła między otaczającym go powietrzem a czynnikiem chłodniczym klimatyzacji. Ciekły czynnik chłodniczy jest wtryskiwany przez zawór rozprężny lub dławiący pod wysokim ciśnieniem do parownika. Czynnik chłodniczy rozpręża się. Powstające przy tym zimno jest oddawane do otoczenia przez dużą powierzchnię parownika i ochładza powietrze wdmuchiwane do wnętrza pojazdu przez dmuchawę.

 

Skutki awarii
Uszkodzenie parownika może się objawiać w następujący sposób:

 • Niedostateczna wydajność chłodzenia
 • Awaria klimatyzacji
 • Słaba wydajność dmuchawy

 

Przyczynami awarii parownika mogą być:

 • Zatkanie rurek w parowniku
 • Nieszczelny parownik (na złączach lub z powodu uszkodzenia)
 • Zanieczyszczony parownik (zakłócony przepływ powietrza)

 

Poszukiwanie usterek
Przy poszukiwaniu usterek należy uwzględnić następujące czynności kontrolne:

 • Sprawdzenie parownika, czy nie jest zanieczyszczony
 • Sprawdzenie parownika, czy nie jest uszkodzony
 • Sprawdzenie, czy przewody przyłączeniowe są prawidłowo zamocowane
 • Sprawdzenie szczelności
 • Pomiar ciśnienia przy włączonej sprężarce i uruchomionym silniku
 • Pomiar temperatury w przewodzie wejściowym i wyjściowym

INFORMACJA

Problemy z temperaturą, zanieczyszczenie, wilgotność i brak konserwacji mogą spowodować uszkodzenie parownika. Aby tego uniknąć, należy regularnie konserwować i dezynfekować klimatyzację.

Presostaty i czujniki

Zadaniem presostatów jest ochrona klimatyzacji przed uszkodzeniami spowodowanymi przez za niskie lub za wysokie ciśnienie. Rozróżniane są przy tym presostaty niskociśnieniowe, wysokociśnieniowe i potrójne. Presostat potrójny zawiera presostat nisko- i wysokociśnieniowy oraz dodatkowy styk sterujący wentylatorem skraplacza.

 

Zasada działania
Presostat (czujnik ciśnienia) jest z reguły zamontowany w klimatyzacji po stronie wysokiego ciśnienia. W przypadku za wysokiego ciśnienia (ok. 26 do 33 bar) odcina on dopływ prądu do sprzęgła sprężarki, a przy spadku ciśnienia (ok. 5 bar) ponownie go włącza. W przypadku zbyt niskiego ciśnienia (ok. 2 bar) dopływ prądu zostaje również przerwany w celu uniknięcia uszkodzeń sprężarki, spowodowanych brakiem smarowania. Trzeci styk przełączający presostatu potrójnego steruje elektryczną dmuchawą skraplacza w celu zapewnienia optymalnego skraplania czynnika chłodniczego w skraplaczu.

 

Skutki awarii
Uszkodzenie lub awaria presostatu może mieć następujące objawy:

 • Za niska wydajność chłodzenia
 • Brak działania klimatyzacji
 • Częste włączanie/wyłączanie sprzęgła sprężarki

 

Przyczyny awarii mogą wynikać z różnych powodów:

 • Wadliwe styki w złączach elektrycznych
 • Zanieczyszczenia w układzie
 • Uszkodzenia obudowy spowodowane wibracją lub uszkodzeniami mechanicznymi

 

Poszukiwanie usterek
Czynności diagnostyczne:

 • Kontrola wzrokowa
 • Sprawdzenie wtyczek przyłączeniowych pod kątem prawidłowego osadzenia
 • Sprawdzenie elementu pod kątem uszkodzeń
 • Pomiar ciśnienia przy włączonej sprężarce i uruchomionym silniku
 • Sprawdzenie wymontowanego elementu przy użyciu butli z azotem, zaworu redukcyjnego i multimetru

INFORMACJA

Presostaty mogą ulegać uszkodzeniom wskutek problemów ze stykami lub zanieczyszczenia. Regularna konserwacja układu zapobiega awarii. Program uzupełniają dodatkowe przełączniki klimatyzacji, takie jak włączniki-wyłączniki

Dmuchawa

Dmuchawa służy do wentylacji w samochodzie, zapewniając odparowywanie szyb i przyjemny klimat w jego wnętrzu. Jest to ważny warunek bezpieczeństwa i komfortu jazdy.

INFORMACJA

Awaria dmuchawy prowadzi do nieprzyjemnego klimatu wewnętrz nadwozia i zmniejszenia zdolności koncentracji kierowcy. Stanowi to poważne zagrożenie bezpieczeństwa. Brak wentylacji może też spowodować zaparowanie przedniej szyby. Ograniczenie widoczności również stanowi czynnik poważnie zagrażający bezpieczeństwu jazdy.

Kształtki i węże

Kształtki i węże łączą ze sobą elementy prowadzące czynnik chłodniczy. Kształtki są zaciskane specjalnym narzędziem na końcówkach węży. Dostępne są ich różne wersje.

INFORMACJA

Węże firmy Hella Gutmann Solutions odznaczają się wysoką elastycznością, niewielką masą i niewielkimi ubytkami czynnika chłodniczego.

Wentylator skraplacza

Wentylator skraplacza zapewnia optymalne skroplenie czynnika chłodniczego w każdym stanie eksploatacyjnym pojazdu. Jest on montowany jako wentylator dodatkowy lub zespolony, przed lub za skraplaczem lub chłodnicą silnika.

INFORMACJA

Wentylatory skraplacza mogą przestać działać z powodu uszkodzenia elektrycznego lub mechanicznego. Wskutek tych uszkodzeń czynnik chłodniczy nie jest już wystarczająco skraplany. Wydajność klimatyzacji zaczyna spadać.

SERWIS I KONTROLA KLIMATYZACJI: WARTO WIEDZIEĆ

Kontrola i serwisowanie naprzemiennie

Klimatyzacja jest układem wymagającym serwisowania. Dlatego konieczne jest jej sprawdzanie w regularnych odstępach czasu, aby nie dopuścić do powstania uszkodzeń. Z kontrolą i serwisowaniem klimatyzacji należy postępować podobnie, jak w przypadku mniejszych i większych przeglądów:

INFORMACJA

Behr Hella Service zaleca: kontrolowanie klimatyzacji co 12 miesięcy i jej serwisowanie co 2 lata.

Co robić i kiedy?
Co? Kontrola klimatyzacji
Kiedy? Co 12 miesięcy
Dlaczego? Filtr kabinowy usuwa z powietrza pył, pyłki roślin i cząstki zanieczyszczeń, zanim zostanie ono skierowane do wnętrza w czystym i schłodzonym stanie. Jak każdy filtr, ma on ograniczoną chłonność. W każdym układzie klimatyzacji znajduje się parownik. W jego blaszkach zbiera się woda kondensacyjna. Z czasem rozwijają się tu bakterie, grzyby i drobnoustroje. Z tego względu parownik wymaga regularnej dezynfekcji.
Wykonywane czynności ➔ Kontrola wzrokowa wszystkich komponentów
➔ Kontrola działania i wydajności
➔ Wymiana filtra kabinowego
➔ W razie potrzeby dezynfekcja parownika

 

Co robić i kiedy?
Co? Serwis klimatyzacji
Kiedy? Co 2 lata
Dlaczego? Nawet w przypadku nowej klimatyzacji, z układu może rocznie ulatniać się do 10% czynnika chłodniczego. Jest to normalny proces, powodujący spadek wydajności chłodzenia i grożący uszkodzeniem sprężarki. Filtr-osuszacz usuwa wilgoć i zanieczyszczenia z czynnika chłodniczego.
Wykonywane czynności ➔ Kontrola wzrokowa wszystkich komponentów
➔ Kontrola działania i wydajności
➔ Wymiana filtra-osuszacza
➔ W razie potrzeby dezynfekcja parownika
➔ Wymiana czynnika chłodniczego
➔ Kontrola szczelności
➔ Wymiana filtra kabinowego

MODUŁ KLIMATYZACJI I CHŁODZENIA: PRZEGLĄD

Klimatyzacja i chłodzenie jako jeden moduł

Układ chłodzenia silnika i klimatyzacja to dwa oddzielone od siebie układy, które mimo to wywierają na siebie wpływ. Używanie klimatyzacji obciąża dodatkowo układ chłodzenia silnika i powoduje wzrost temperatury płynu chłodzącego. Dodatki zawarte w płynie chłodzącym chronią nie tylko przed mrozem, lecz także przed przegrzaniem silnika. Prawidłowy skład płynu chłodzącego podnosi punkt wrzenia medium do ponad 120 °C. To wyjątkowa rezerwa mocy. Jest to ważne szczególnie latem, kiedy klimatyzacja i układ chłodzenia są silnie obciążone przez temperaturę otoczenia i długie przejazdy. Płyn chłodzący najlepiej więc sprawdzić również w ramach serwisowania klimatyzacji.

SPRAWDZANIE KLIMATYZACJI SAMOCHODOWEJ: POSZUKIWANIE USTEREK

Sprawdzanie wydajności chłodzenia

Poza narzędziami kontrolnymi i specjalnymi każdy warsztat musi dysponować odpowiednią wiedzą fachową, nabytą np. podczas szkoleń. Dotyczy to zwłaszcza układów klimatyzacji. Ze względu na występowanie różnych układów, niniejszą instrukcję należy traktować wyłącznie jako ogólny przewodnik.

Szczególnie istotna jest prawidłowa ocena wskazań manometru ciśnienia

Układy klimatyzacji z zaworem rozprężnym
Niskie ciśnienie Wysokie ciśnienie Temperatura na wylocie dyszy środkowej Możliwe przyczyny
wartość wysoka wartość wysoka wyższa, do temperatury otoczenia Przegrzanie silnika, zanieczyszczenie skraplacza, defekt wentylatora skraplacza – nieprawidłowy kierunek obrotów, przepełnienie instalacji
normalna do niskiej, tymczasowo wysoka, tymczasowo wyższa lub wahająca się Zawór rozprężny jest zablokowany, chwilowo w stanie zamkniętym
wartość normalna wartość wysoka nieznacznie wyższa Stary filtr-osuszacz, zanieczyszczony skraplacz
wartość wysoka normalna do wysokiej wyższa, w zależności od wąskich gardeł Przewód łączący sprężarkę z zaworem rozprężnym zagnieciony lub zagięty
wartość normalna wartość normalna wyższa Za dużo czynnika w instalacji
normalna, lecz nierównomierna normalna, lecz nierównomierna wyższa Wilgoć w układzie, uszkodzony zawór rozprężny
wahania wartości wahania wartości wahania wartości Uszkodzony zawór rozprężny lub sprężarka
normalna do niskiej normalna do niskiej wyższa Parownik zanieczyszczony, brak czynnika chłodnicznego
wartość wysoka wartość niska wyższa, prawie temperatura otoczenia Zawór rozprężny zablokowany w pozycji otwartej, uszkodzona sprężarka
wartość niska wartość niska wyższa, do temperatury otoczenia Brak czynnika chłodniczego
Niskie ciśnienie i wysokie ciśnienie na takim samym poziomie Niskie ciśnienie i wysokie ciśnienie na takim samym poziomie temperatura otoczenia Brak czynnika chłodniczego, uszkodzona sprężarka, usterka elektryczna

 

Klimatyzacja z dyszą dławiącą/orifice tube
Niskie ciśnienie Wysokie ciśnienie Temperatura na wylocie dyszy środkowej Możliwe przyczyny
wartość wysoka wartość wysoka wyższa, do temperatury otoczenia Przegrzanie silnika, zanieczyszczenie skraplacza, defekt wentylatora skraplacza – nieprawidłowy kierunek obrotów, przepełnienie instalacji
normalna do niskiej, tymczasowo wartość wysoka wyższa Układ przepełniony, skraplacz zanieczyszczony
wartość normalna normalna do wysokiej wahania wartości Wilgoć w układzie, dysza dławiąca przejściowo zatkana
wartość wysoka wartość normalna wyższa Dysza dławiąca uszkodzona (przekrój)
wartość normalna wartość normalna wyższa Za dużo czynnika w instalacji
normalna do niskiej normalna do niskiej wyższa Brak czynnika chłodniczego
Niskie ciśnienie i wysokie ciśnienie na takim samym poziomie Niskie ciśnienie i wysokie ciśnienie na takim samym poziomie temperatura otoczenia Brak czynnika chłodniczego, uszkodzona sprężarka, usterka elektryczna

 

NAPRAWA KLIMATYZACJI SAMOCHODOWEJ – INSTRUKCJA DEMONTAŻU I MONTAŻU: PORADY DLA WARSZTATÓW

Sprawdzenie części zamiennych

Przed demontażem lub montażem części zamiennej należy sprawdzić, czy złącza, elementy mocujące i inne istotne parametry montażowe są identyczne.

Stosowanie nowych o-ringów

Podczas wymiany elementów konstrukcyjnych używać zawsze nowych o-ringów przystosowanych do czynnika chłodniczego.

Utrzymywanie instalacji w stanie zamkniętym

Olej sprężarkowy jest silnie higroskopijny, w związku z czym instalacja powinna być w miarę możliwości zawsze zamknięta bądź powinna być napełniana olejem dopiero na krótko przed zamknięciem obiegu czynnika chłodniczego.

Smarowanie o-ringów i uszczelek

Przed montażem przesmarować o-ringi i uszczelki olejem sprężarkowym lub specjalnym smarem w celu ułatwienia montażu. Nie używać innych smarów ani sprayów silikonowych, ponieważ powoduje to natychmiastowe zanieczyszczenie świeżego czynnika chłodniczego.

Wymiana osuszacza

Ze względu na silnie higroskopijne działanie czynnika chłodniczego, po każdym otwarciu instalacji należy wymienić osuszacz. Jeżeli osuszacz lub zasobnik nie są regularnie wymieniane, może dojść do rozkładu poduszki filtracyjnej i rozprowadzenia cząstek krzemianu po całej instalacji.

Zamknięcie złącz

Złącza instalacji nie powinny być nigdy otwarte przez dłuższy czas, należy je od razu zamykać nasadkami lub zatyczkami. W przeciwnym razie wraz z powietrzem do systemu dostanie się wilgoć.

Praca z dwoma kluczami

Aby nie uszkodzić przewodów przyłączeniowych lub komponentów, podczas odłączania i mocowania złączy zawsze używać dwóch kluczy.

Uwaga na uszkodzenia przez krawędzie pojazdu

Przy układaniu węży i kabli należy wykluczyć ich uszkodzenie przez ostre krawędzie pojazdu i inne ruchome komponenty.

Zwracanie uwagi na prawidłową ilość oleju

Podczas wymiany jednego z podzespołów układu klimatyzacji zwrócić uwagę na prawidłową ilość oleju w układzie. W razie potrzeby olej uzupełnić lub spuścić.

Sprawdzenie szczelności przed napełnieniem i wytworzenie podciśnienia

Przed ponownym napełnieniem instalacji należy sprawdzić szczelność układu. Następnie w układzie wytworzyć wystarczające podciśnienie (ok. 30 minut), aby zapewnić całkowite pozbawienie go wilgoci.

Sprawdzenie szczelności po napełnieniu i kontrola ciśnienia

Po napełnieniu podaną przez producenta ilością czynnika chłodniczego sprawdzić szczelność (elektronicznym detektorem nieszczelności) i prawidłowe działanie instalacji. Jednocześnie należy obserwować na manometrach wartości wysokiego i niskiego ciśnienia i porównywać je z wymaganymi wartościami. Porównać temperaturę powietrza nawiewanego z dyszy środkowej z wartościami podanymi przez producenta.

Umieszczenie ulotki serwisowej

Po zamknięciu złączy serwisowych nasadkami należy zapisać datę przeglądu na ulotce serwisowej, zamocowanej na przedniej belce poprzecznej.

WIDEO NA TEMAT

Wymiana filtra AC

Wymiana filtra-osuszacza z demontażem i montażem

 

01:55 min

Wskazówki dotyczące montażu sprężarek klimatyzacji

Upewnić się, że z obiegu czynnika chłodniczego zostały usunięte wszystkie zanieczyszczenia i substancje obce. W tym celu przed montażem nowej sprężarki układ należy przepłukać. W zależności od stopnia zabrudzenia, do płukania nadaje się czynnik chłodniczy R134a lub specjalny roztwór płuczący. Sprężarek, osuszaczy (zasobników) i zaworów rozprężnych lub dławiących nie można przepłukiwać. Ze względu na to, że w razie uszkodzenia sprężarki należy się zawsze liczyć z zanieczyszczeniem układu (starty materiał, opiłki), płukanie układu należy do czynności bezwzględnie koniecznych przy wymianie tego podzespołu. Upewnić się, że w układzie nie pozostały żadne resztki roztworu płuczącego. W razie potrzeby osuszyć obieg czynnika chłodniczego azotem.

 

Wymienić filtr-osuszacz lub zasobnik oraz zawór rozprężny bądź dyszę dławiącą (orifice tube).

 

Ponieważ ten sam lub podobny model sprężarki może być używany w różnych pojazdach lub układach, konieczne jest sprawdzenie lub skorygowanie ilości wlewanego oleju i jego lepkości przed montażem sprężarki, odpowiednio do danych producenta. W tym celu należy spuścić cały olej do odpowiedniego pojemnika. Następnie sprężarkę napełnić na nowo całą, wskazaną przez producenta pojazdu ilością oleju (ilość oleju w instalacji).

 

Aby olej został równomiernie rozprowadzony, przed montażem ręcznie przekręcić sprężarkę 10x. Podczas montażu paska napędowego dopilnować, aby pasek pracował w jednej płaszczyźnie. Niektóre sprężarki są zaprojektowane do „wielu zastosowań”. To oznacza, że mogą być montowane w różnych pojazdach. Poza liczbą rowków na sprzęgle magnetycznym istnieje 100% zgodność ze starą częścią.

 

Po montażu sprężarki i ponownym napełnieniu obiegu czynnika chłodniczego należy najpierw uruchomić silnik, a następnie pozostawić go na biegu jałowym.

 

Należy osobno uwzględnić dodatkowe specyfikacje (ulotkę dołączoną do opakowania, dane producenta, zasady docierania).