Informacja prawna

Nazwa i adres: HELLA Polska Sp. z o.o., 
al Wyścigowa 6, 
02-681 Warszawa, 
tel.: +48 22/514 17 60
Tel.: 22/514 17 60
Email: infoffkc@acqc.pl@hella.com
Rejestr handlowy: RHB 36217 Sąd Rejonowy dla M.ST.
Warszawy
XVI Wydział Gospodarczy
Prezes Zarządu: Tomas Jursa
Nr KRS: 0000041627 Sąd Rejonowy dla M.ST.
Warszawy,
XIII Wydz. Gospodarczy K.R.S.
Nr indentyfikacyjny VAT: 521-008-73-81
Regon: 010180253
Kapitał zakładowy: 98.100 PLN

 

*Niniejsze impressum obowiązuje również dla stron facebookowych https://www.facebook.com/hella.polska/