BĄDŹ NA BIEŻĄCO!

Ukazujący się co dwa tygodnie bezpłatny biuletyn HELLA zawiera informacje o nowościach z HELLA TECH WORLD

Aktualności!
Pokaż pozostałe informacje o naszym biuletynie Ukryj pozostałe informacje o naszym biuletynie
 

Ukazujący się co dwa tygodnie bezpłatny biuletyn HELLA zawiera informacje o nowościach z HELLA TECH WORLD – na przykład:

 • Nowe wskazówki dotyczące napraw konkretnych pojazdów
 • Informacje techniczne – od wiedzy podstawowej aż po porady diagnostyczne
 • Nowe produkty
 • Ważne dla warsztatów akcje marketingowe i loterie

Wystarczy tylko podać swój adres e-mail. Jeżeli chcesz zrezygnować z abonowania biuletynu informacyjnego, kliknij tutaj.

Kontrola hamulców

W tym miejscu znajdziesz pożyteczną wiedzę podstawową i cenne wskazówki dotyczące hamulców.

Problemy z hamulcami, takie jak na przykład bardzo powszechne wibracje, nie zawsze spowodowane są usterką hamulców.. Na tej stronie pokazujemy jakie mogą być przyczyny reklamacji hamulców i w jaki sposób krok po kroku odszukiwać usterki.

Ważna zasada bezpieczeństwa
Poniższe informacje i porady praktyczne zostały przygotowane przez firmę HELLA w celu zapewnienia profesjonalnego wsparcia dla warsztatów samochodowych. Informacje udostępnione na tej stronie internetowej powinny być wykorzystywane tylko przez odpowiednio wykwalifikowany personel.

 

AWARIA HAMULCÓW - BŁĘDY I CZĘSTE USTERKI: Podstawy

Błędy i częste usterki

Podstawowe informacje dotyczące problemów z hamulcami tarczowymi i ich przyczyn

KONTROLA HAMULCÓW - DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO USTALENIA ŹRÓDEŁ USTEREK : POSZUKIWANIE USTEREK

Sprawdzić, ustalić, w razie potrzeby wymienić: porady dotyczące unikania reklamacji

ŁOŻYSKO KOŁA

 • luz / uszkodzenie ✓

 

PIASTA KOŁA

 • wyczyścić (do nagiego metalu) ✓
 • bicie osiowe przy użyciu miernika zegarowego ✓
 • widoczne uszkodzenie ✓
 • zabezpieczenie antykorozyjne (bez cząstek stałych) ✓

 

NAKRĘTKA OSI

 • wytrzymałość i zabezpieczenie ✓

 

GWINTY SWORZNI KÓŁ

 • uszkodzenie ✓
 • musi być możliwe łatwe wkręcanie sworzni ręką ✓

 

ŁOŻYSKO WAHACZA POPRZECZNEGO

 • wymienić w razie zwiększonego luzu i porowatości ✓

WAHACZ POPRZECZNY

 • wymienić w razie zwiększonego luzu i porowatości ✓

 

Uwaga!
W zależności od konstrukcji osi stwierdzenie występowania niedopuszczalnego luzu może być utrudnione.

PRZEGUB NOŚNY

GŁOWICA DRĄŻKA KIEROWNICZEGO POPRZECZNEGO

 • luz przegubu ✓
 • sprawdzić pierścienie uszczelniające pod kątem porowatości i nieszczelności ✓
 • mocowanie przegubów (śruby zabezpieczające) ✓

ZACISK HAMULCA

Tłok

 • szczelność, swoboda ruchu, osłona przeciwpyłowa ✓
 • szczelność, sporowacenie ✓

 

Obudowa zacisku

 • uszkodzenia ✓

 

Prowadnik

 • luz, swoboda ruchu ✓
 • uszczelnienie ✓

ELASTYCZNY PRZEWÓD HAMULCOWY

 • szczelność, sporowacenie, przetarcia ✓
 • średnica wewnętrzna (spęczenie) ✓
 • złącze gwintowane ✓
 • zwrócić uwagę maksymalną trwałość ✓

KOLUMNA ZAWIESZENIA

 • szczelność (widoczny wyciek oleju) ✓
 • test sprawności amortyzatora ✓
 • pęknięcie sprężyny ✓
 • łożysko amortyzatora ✓
 • zamocowanie ✓

 

Uwaga!
Modyfikacje podwozia wpływają na skuteczność i komfort działania układu hamulcowego.

PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY PÓŁOSI

 • szczelność, sporowacenie ✓
Ważne wskazówki i objaśnienie

Podstawowym warunkiem każdej naprawy jest wyczyszczenie wszystkich elementów, a następnie ich nasmarowanie w wymaganych miejscach w obszarze prowadnic klocka hamulcowego lub w punktach łożyskowania szczęk hamulcowych przy użyciu nieprzewodzącej, odpornej na działanie wysokich temperatur, niezawierającej cząstek stałych (metali) i przystosowanej do systemów ABS pasty z naszego programu .

 

Nie należy stosować pasty miedzianej!

 

Zgodnie z rygorystycznymi przepisami producentów pojazdów, układów i hamulców wszystkie elementy ocenione jako wadliwe należy wymienić. Przestrzeganie wskazówek pomaga w unikaniu problemów technicznych i reklamacji.

 

Zastosować się do ulotki!
Należy się zastosować się do ulotki informacyjnej dołączonej do opakowań tarcz hamulcowych marki HELLA PAGID BRAKE SYSTEMS. Są w niej zawarte specjalne instrukcje dotyczące montażu, jak np.

 • klocki hamulcowe o określonym kierunku jazdy
 • kolorowe oznaczenia na płycie tylnej i ich znaczenie
 • wskazówki ostrzegawcze dotyczące prac przy elektrohydraulicznym układzie hamulcowym
 • klocki hamulcowe ze zdejmowaną folią na płycie tylnej do mocowania przy użyciu kleju itd.

 

Uwaga w przypadku pojazdów z hamulcem elektrohydraulicznym!
W pojazdach z hamulcem elektrohydraulicznym (np. typu SBC-Sensotronic Brake Control) nigdy nie wymieniać jednocześnie klocków i płynu hamulcowego! Prace przy elektronicznym układzie hamulcowym mogą być wykonywane wyłącznie przez przeszkolony personel.

 

Przestrzegać zaleceń producenta samochodu i układu hamulcowego!
Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji naprawczych i konserwacyjnych producenta pojazdu.

KONTROLA BICIA I RÓŻNICY GRUBOŚCI: INSTRUKCJA

W ramach naprawy może być konieczne sprawdzenie jakości ruchu obrotowego (bicie tarczy) i różnicy grubości (różna grubość tarczy) tarczy hamulcowej.

Kontrola bicia tarczy hamulcowej

 • Kontrolę przeprowadza się w stanie zamontowanym ✓
 • Przymocować tarczę hamulcową do piasty wszystkimi nakrętkami wraz z odpowiednimi podkładkami ✓
 • Zamocować czujnik zegarowy z uchwytem na goleni resorującej ✓
 • Czujnik zegarowy przyłożyć ok. 10 - 15 mm poniżej dolnego zewnętrznego promienia tarczy i ustawić na „zero“ ✓
 • Obracać tarczę hamulcową w kierunku jazdy ✓
 • Odchylenia mierzone na przestrzeni kilku obrotów koła w nowych samochodach nie powinny przekraczać 0,070 mm, a w starszych samochodach 0,10 mm ✓
 • Wartości te są miarodajne wyłącznie w przypadku nowych tarczach hamulcowych. W przypadku stwierdzenia różnicy dodatkowym źródłem nieprawidłowości może być stan piasty koła i łożyska ✓
WIDEO DO TEMATU

Kontrola bicia tarczy hamulcowej

Kontrola bicia tarczy hamulcowej.

 

01:56 min

Kontrola bicia piasty koła

 • Przymocować czujnik zegarowy i ustawić go na zewnętrznej krawędzi piasty ✓
 • Obracać piastę równomiernie w kierunku jazdy ✓
 • Różnice mierzone na przestrzeni kilku obrotów koła nie powinny przekraczać 0,03 mm ✓
 • W przypadku większych odchyleń należy wymienić piastę ✓

 

Wskazówka:
Pojedyncze bicie piasty podwaja efekt bicia tarczy na jej zewnętrznej krawędzi.

WIDEO DO TEMATU

Kontrola bicia piasty koła

Kontrola bicia piasty koła.

 

01:30 min

Kontrola różnicy grubości pierścienia ciernego

Różnicę grubości tarczy hamulcowej można zmierzyć dokładnie wyłącznie przy użyciu specjalnych przyrządów pomiarowych. Dostateczną dokładność oferuje jednak śruba mikrometryczna o dokładności ± 0,001 mm.
Pomiar należy przeprowadzać w 12-15 miejscach obwodu oraz ok. 10-15 mm pod zewnętrznym promieniem tarcia. Zależnie od rodzaju pojazdu już różnice grubości wynoszące 0,012-0,015 mm mogą prowadzić do wibracji hamulców. Dlatego w przypadku nowych tarcz nie wolno przekraczać tych wartości.

WIDEO DO TEMATU

Pomiar różnicy grubości pierścienia ciernego

Pomiar różnicy grubości pierścienia ciernego.

 

01:44 min

UWAGA!

W tym kontekście należy zawsze przestrzegać danych technicznych konkretnego modelu samochodu podanych przez producenta.