Sworzeń prowadzący zacisku hamulca - Wskazówki naprawcze

W tym miejscu znajdziesz pożyteczną, podstawową wiedzę i wartościowe wskazówki na temat sworzni prowadzących zacisków pięściowych.

Zacisk pięściowy, znany również jako zacisk pływający, jest jednym z najczęściej używanych zacisków hamulcowych w pojazdach mechanicznych. Jego szczególną cechą jest możliwość przesuwania za pomocą sworzni prowadzących.  Ten rodzaj montażu określa się również mianem łożyska pływającego. Po aktywacji hamulca tłok hamulcowy naciska na wewnętrzny klocek hamulcowy i dociska go do tarczy hamulcowej. Siła reakcji przemieszcza zacisk hamulcowy na sworzniach prowadzących i dociska do tarczy hamulcowej z taką samą siłą zewnętrzny klocek hamulcowy. 

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa
Poniższe informacje i porady praktyczne zostały przygotowane przez firmę HELLA w celu zapewnienia profesjonalnego wsparcia dla warsztatów samochodowych. Informacje udostępnione na tej stronie internetowej powinny być wykorzystywane tylko przez odpowiednio wykwalifikowany personel.

Warunkiem sprawnego działania są swoboda i łatwość ruchu.

 

W zależności od typu zacisku hamulcowego sworznie prowadzące w uchwycie zacisku hamulcowego mogą być albo prowadzone wewnątrz i uszczelnione osłonami przeciwpyłowymi, albo przykręcone śrubami na zewnątrz i zamontowane ciągle w tulejach amortyzujących.

 

Zanieczyszczone, trudno się poruszające lub zablokowane elementy prowadzące ograniczają funkcję zacisku hamulcowego i mogą mieć następujące skutki:

 • Zwiększone zużycie klocków hamulcowych i tarcz hamulcowych
 • Nierównomierne zużycie klocków
 • Nieskuteczne lub jednostronne hamowanie
 • Przegrzewanie materiału / przeciążenie termiczne
 • Jednostronne przebarwienie i zużycie tarcz hamulcowych
 • Zwiększona głośność przy nieaktywnym hamulcu
 • Silne jednostronne zabrudzenia kół przez ścier z hamulców

 

W przypadku niektórych usterek na przyczynę może wskazywać już sposób zużycia starych zdemontowanych klocków hamulcowych

Kontrola i konserwacja sworzni prowadzących zacisk hamulca: Film

Praktyczne wskazówki dotyczące naprawy - Sworzeń prowadzący w zacisku pięściowym

W tym filmie przedstawiamy sposób naprawy i konserwacji sworzni prowadzących w zacisku pięściowym.

Praktyczne wskazówki dotyczące naprawy - Sworzeń prowadzący w zacisku pięściowym: Instrukcja

Kontrola sworzni prowadzących i osłony przeciwpyłowej

W ramach wszystkich napraw i prac konserwacyjnych zacisku pięściowego należy przestrzegać następujących zasad:

 • Sprawdzić sworzeń prowadzący pod kątem swobody ruchu, zanieczyszczenia lub uszkodzenia
 • Sprawdzić, czy osłony przeciwpyłowe lub tuleje amortyzujące nie są uszkodzone. 
 • Sworznie prowadzące powinny się łatwo przemieszczać przesuwane do tyłu i do przodu w uchwycie zacisku hamulcowego (Rys. 1).
 • Zanieczyszczone części należy przed ponownym użyciem wyczyścić, a w razie potrzeby wymienić

 

Uszkodzone części należy zawsze wymienić. 
W zależności od modelu pojazdu i typu zacisku hamulcowego dostępne są różne zestawy naprawcze (rysunek 2).

Smarowanie powierzchni ślizgowych cienką warstwą odpowiedniego smaru

Przed włożeniem wewnętrznych sworzni prowadzących powierzchnie ślizgowe należy posmarować cienką warstwą odpowiedniego smaru na bazie silikonu (Rys. 3).

 

Nieodpowiednie środki smarne mogą prowadzić do pęcznienia elementów gumowych i usterek hamulca koła (Rys. 4).

 

Przed ponownym zmontowaniem hamulca należy sprawdzić także tłok hamulcowy i osłonę przeciwpyłową pod kątem prawidłowego działania i uszkodzeń i w razie potrzeby wymienić te części. Niewłaściwa konserwacja lub naprawa może doprowadzić do nieprzyjemnych reklamacji lub kosztownych szkód następczych. 

Wskazówka!

Układ hamulcowy jest systemem ważnym dla bezpieczeństwa. Naprawy zacisków hamulcowych może przeprowadzać wykwalifikowany personel.
W tym kontekście należy zawsze przestrzegać wskazówek dotyczących konserwacji i naprawy wydanych przez producenta obsługiwanego pojazdu!

 

Schematy, rysunki, zdjęcia i opisy mają tylko charakter objaśniający i opisowy i nie mogą być wykorzystywane jako podstawa naprawy.