Wymiana czujnika deszczu i czujnika światła w samochodzie

Tutaj znajdziesz przydatną wiedzę i cenne wskazówki na temat czujnika deszczu i czujnika światła w pojazdach.

Czujnik deszczu to system wspomagania kierowcy, który ułatwia jazdę przez automatyczne włączanie wycieraczek podczas jazdy w deszczu, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo i komfort użytkowania pojazdu. W połowie lat dziewięćdziesiątych wprowadzono do motoryzacji czujnik deszczu, który jest od tamtego czasu stałym elementem wyposażenia nowoczesnych samochodów. 

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa
Poniższe informacje i porady praktyczne zostały przygotowane przez firmę HELLA w celu zapewnienia profesjonalnego wsparcia dla warsztatów samochodowych. Informacje udostępnione na tej stronie internetowej powinny być wykorzystywane tylko przez odpowiednio wykwalifikowany personel.

Czujnik deszczu, początkowo integrowany z podstawą lusterka wstecznego, umieszcza się w obrębie pola widzenia po wewnętrznej stronie przedniej szyby. Czujnik rozpoznaje w swoim polu krople deszczu i przekazuje tę informację do układu sterowania wycieraczkami. Dzięki temu częstotliwość ruchu wycieraczek może być automatycznie dostosowywana do intensywności deszczu. Kierowca nie musi więc prawie wcale manualnie regulować pracy wycieraczek. 

 

Zespolony czujnik deszczu i światła łączy dwie funkcje w jednym module.

 • Rozpoznawanie deszczu i automatyczne sterowanie wycieraczkami
 • Pomiar jasności otoczenia i automatyczne włączanie lub wyłączanie oświetlenia pojazdu

 

Czujnik deszczu jest z reguły uaktywniany przez włączenie funkcji przerywanej lub automatycznej pracy wycieraczek za pomocą przełącznika zespolonego przy kierownicy(rys. 2).

 

Ustawienie przełącznika świateł w położenie AUTO (automatyczne sterowanie oświetlenia) aktywuje czujnik światła, co powoduje włączanie i wyłączanie oświetlenia w zależności od jasności otoczenia (rys. 3). 

Czujnik deszczu

Czujnik deszczu rozpoznaje opady atmosferyczne na szybie przedniej przy użyciu metody optoelektronicznej. Element stanowiący czujnik składa się z jednej lub kilku diod LED (nadajnik), pryzmatu i fotodiody (odbiornik). Strumień światła generowany przez diodę LED jest kierowany poprzez pryzmat na przednią szybę i po odbiciu od zewnętrznej powierzchni szyby trafia do fotodiody.

 

Połączenie pozycji czujnika i suchej powierzchni szyby zapewnia maksymalną jakość odbicia strumienia światła. (rys. 4). 

 

Znajdujące się na przedniej szybie krople deszczu zmieniają warunki odbicia w ten sposób, że nie wszystkie promienie światła docierają do celu i zostają odchylone przez krople wody. (rys. 5). 

 

Im wyższe natężenie deszczu, tym mniejsza ilość światła dociera do fotodiody. Na podstawie natężenia światła, analizujący układ elektroniczny określa aktualną wielkość opadu i przekazuje układowi sterowania wycieraczek informacje potrzebne do regulacji szybkości ich pracy. Pomiary prowadzone ciągle przez czujnik pozwalają na dostosowanie prędkości pracy wycieraczek do intensywności opadów. Po rozpoznaniu ulewnego deszczu lub wody pryskającej spod kół poprzedzającego pojazdu system automatycznie przełącza pracę wycieraczek z przerywanej na maksymalną szybkość. 

Czujnik światła

Pomiar natężenia światła w otoczeniu samochodu zapewnia detektor optoelektroniczny. Dzięki osłonie ze szkła filtrującego czujnik rejestruje tylko specjalne długości fal, pozwalające mu odróżniać światło sztuczne od światła dziennego. Dwa niezależne od siebie czujniki mierzą natężenie światła słonecznego w otoczeniu samochodu oraz natężenie światła przed samochodem. 


Natężenie światła panujące wokół pojazdu jest rejestrowane przez czujnik światła o dużym zakresie kąta widzenia, nazywany czujnikiem zmierzchu (rys. 6). 

 

Natężenie światła przed pojazdem jest mierzone przez czujnik światła o małym zakresie kąta widzenia, nazywany czujnikiem zaciemnienia (rys. 7). 

 

Charakterystyka odbiorcza czujnika musi być dostosowana do jego pozycji montażowej. Specjalny algorytm rozpoznaje na podstawie danych z czujników oraz innych informacji występujące warunki oświetleniowe (dzień, noc, zmierzch lub przejazdy tunelem i pod mostem) i odpowiednio do sytuacji włącza lub wyłącza światła pojazdu. 

Dodatkowe funkcje i obszary zastosowań

W czujnikach deszczu i światła obecnej generacji można dzięki modułowej budowie integrować do pięciu różnych funkcji. 

Oprócz detekcji światła i deszczu czujniki mogą spełniać następujące funkcje opcjonalne.

Pomiar wilgotności

Czujnik zaparowania szyby mierzy względną wilgotność i temperaturę przedniej szyby i przekazuje ją do systemu klimatyzacji. Na podstawie tej informacji sterownik klimatyzacji steruje sposobem przewietrzania wnętrza nadwozia, np. automatycznym nadmuchem na szybę przednią. 

Czujnik nasłonecznienia

Czujnik solarny mierzy intensywność nasłonecznienia wnętrza pojazdu w obrębie przedniej szyby i przekazuje zmierzoną wartość do sterownika klimatyzacji. Na podstawie tej informacji sterownik klimatyzacji steruje sposobem schładzania wnętrza pojazdu. Przestrzenny zasięg pomiaru czujnika solarnego odpowiada mniej więcej półkuli pochylonej o kąt nachylenia przedniej szyby.

Jasność wyświetlacza projekcyjnego (Head-Up Display)

Dodatkowy czujnik (HUD) mierzy natężenie światła przed samochodem. Charakterystyka odbiorcza czujnika HUD jest w porównaniu z charakterystyką czujnika zaciemnienia usytuowana nieco niżej, porównywalna z kątem widzenia kierowcy. Jeżeli pojazd posiada wyświetlacz przezierny (tzw. Head-Up Display), informacja ta może być wykorzystywana do regulacji jasności obrazu rzutowanego na szybę. W zależności od aktualnych warunków oświetlenia optymalizuje to czytelność wskazań dla kierowcy.

Adaptacja do stanu szyby

Czujnik deszczu dopasowuje się stale do aktualnego stanu szyby w strefie czujnika. Zmiany jakości sygnału powodowane wiekiem szyby, zarysowaniami lub zanieczyszczeniami są uwzględniane przez specjalne procedury adaptacyjne w oprogramowaniu czujnika lub sterownika. Czujnik nie potrafi rozpoznawać różnic między tym obszarem a obszarem przedniej szyby widzianym przez kierowcę/pasażera.
Poza tym czujnik posiada zintegrowany układ ogrzewania, który pozwala unikać błędnych interpretacji danych w przypadku kondensacji pary wodnej. Nowe generacje tych czujników wykorzystują podczerwień, można je więc montować w cieniowanej strefie szyby.

Warunki atmosferyczne

Czujnik nie potrafi odróżniać śniegu i lodu od deszczu. Podczas opadów śniegu czujnik zachowuje się tak samo jak w przypadku opadu grubych kropli deszczu i odpowiednio steruje wycieraczkami. Przy oblodzonej szybie czujnik uniemożliwia włączenie wycieraczek w stojącym pojeździe w zależności od temperatury zewnętrznej. Gdy kierowca chce wykluczyć automatyczne włączanie wycieraczek podczas jazdy, musi wyłączyć system i manualnie sterować wycieraczkami.

KOMUNIKACJA I INTEGRACJA SYSTEMÓW: PRZEGLĄD

Opis systemu przedstawia przykład możliwości komunikacji czujnika z innymi elementami systemu w pojeździe przez złącze LIN. Czujnik jest włączany i zasilany napięciem przez nadrzędny sterownik. Czujnik udostępnia więc tylko systemowi informacje, nie ma jednak bezpośredniego wpływu na sam system wzgl. jego inne elementy wykonawcze. 

Funkcje bezpieczeństwa

W razie nieprawidłowego działania czujnika deszczu sterowanie interwałowym trybem pracy wycieraczek przejmuje moduł wycieraczek. Niezależnie od czujnika, wycieraczkami można też zawsze sterować manualnie przy użyciu przełącznika wycieraczek.
 
W razie awarii czujnika światła oświetlenie pojazdu przełączane jest w stan bezpieczny „światła włączone“. Światła można też włączać i wyłączać manualnie przełącznikiem świateł, niezależnie od działania czujnika. 

CZUJNIK DESZCZU: MONTAŻ I WYMIANA: WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE NAPRAWY

Poniższe prace serwisowe przedstawiono na przykładzie czujnika deszczu i światła 4. generacji, ale obowiązują one również dla innych czujników o tej samej budowie.

Film: Wymiana czujnika deszczu i światła

W tym filmie prezentujemy ważne wskazówki dotyczące wymiany czujnika deszczu i światła 

 

 

02:37 min

Wskazówki dotyczące demontażu czujnika deszczu

 • Zdemontować osłony pojazdu po wewnętrznej stronie przedniej szyby
 • Ostrożnie odłączyć wtyczkę elektryczną od obudowy złącza
 • Lekko nacisnąć sprężynę i przy użyciu małego wkrętaka zwolnić blokadę
 • Poruszając kilkakrotnie powoli i bez użycia siły wtyczką odłączyć czujnik razem z podkładką żelową od przedniej szyby i wymontować
WAŻNA WSKAZÓWKA

Aby nie uszkodzić czujnika deszczu przy odłączaniu od szyby, należy zaczekać na odprężenie medium transmisyjnego (żelu). Czas odprężania wynosi ok. 30 minut przy 20° C. Szybkie, nieuważne ruchy lub nagłe pociągnięcie może zniszczyć medium transmisyjne. 

Wskazówki dotyczące montażu czujnika deszczu

 • Strefa montażu na przedniej szybie musi być pozbawiona zanieczyszczeń, takich jak włókna czy tłuszcz, oraz sucha. W razie potrzeby należy wyczyścić tę strefę środkiem czyszczącym na bazie alkoholu.
 • Medium transmisyjne musi być nieuszkodzone, czyste i nie może zawierać pęcherzyków powietrza. W razie uszkodzenia należy wymienić medium transmisyjne, a w razie konieczności cały czujnik.
 • Wypozycjonować czujnik w strefie montażu, lekko naciskając obie klamry przy ramce mocującej. Teraz zwiększając na zmianę siłę nacisku słyszalnie zablokować klamrę najpierw na prawym, a następnie na lewym zaczepie sprężynowym. Czujnik nie powinien się przy tym przekrzywić. Nie blokować obu klamer jednocześnie!
 • Następnie przeprowadzić kontrolę wzrokową zamocowania elementu mocującego. 
 • Podłączyć wtyczkę elektryczną do obudowy złącza, zablokować i sprawdzić połączenie.
 • Po montażu przeprowadzić kontrolę wzrokową strefy montażu czujnika na przedniej szybie.

 

Między szybą i medium transmisyjnym mogą się bezpośrednio po montażu znajdować pęcherzyki powietrza o średnicy 1 mm. Siła nacisku sprężyny czujnika stopniowo wypiera te pęcherzyki z medium.

Wskazówka dotycząca mocowania / medium transmisyjnego

Czujnik optyczny mocuje się do przedniej szyby z użyciem medium transmisyjnego, które wytwarza płaską warstwę na czujniku optycznym. Medium transmisyjne (żel) kompensuje nierówności pomiędzy czujnikiem optycznym i szybą, tworząc zdefiniowany interfejs optyczny. Wadliwy montaż może spowodować nieprawidłowe działanie lub awarię czujnika.

 

Różni producenci pojazdów stosują różne elementy mocujące i media transmisyjne. W związku z tym należy zawsze przestrzegać instrukcji demontażu/montażu producenta pojazdu! 

WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA PRZECHOWYWANIA CZUJNIKA W PRZYPADKU WYMIANY PRZEDNIEJ SZYBY

W czasie, jaki upływa pomiędzy demontażem i ponownym montażem, czujnik musi być chroniony przed brudem i uszkodzeniami mechanicznymi i elektrycznymi. Wrażliwe medium transmisyjne należy przykryć czystą i suchą folią plastikową. W celu ochrony czujnika przed wyładowaniami elektrostatycznymi, należy go przechowywać w suchym plastikowym pudełku. 

SPRAWDZANIE CZUJNIKA DESZCZU I ŚWIATŁA: DIAGNOZOWANIE USTEREK

Film: Sprawdzanie czujnika deszczu i światła

W tym filmie pokazujemy prosty test działania czujnika deszczu oraz sposób wykrywania usterki za pomocą przyrządu diagnostycznego.

 

 

03:41 min

Proste sprawdzenie działania czujnika deszczu

Działanie czujnika deszczu można łatwo sprawdzać przez symulację opadu na przednią szybę pojazdu.

 • Włączyć zapłon
 • Ustawić przełącznik wycieraczek na automatyczny tryb interwałowy
 • Spryskać strefę czujnika na przedniej szybie wodą ze spryskiwacza

 

Wycieraczki powinny się włączyć, a częstotliwość ich aktywacji powinna się automatycznie dostosować do symulowanego „natężenia deszczu“. W razie braku reakcji wycieraczek i jednoczesnym prawidłowym działaniu wszystkich regulowanych manualnie interwałów pracy wycieraczek należy wykonać dalsze czynności kontrolne przy użyciu przyrządu diagnostycznego.

Kontrola przy użyciu przyrządu diagnostycznego

Poszczególne funkcje czujnika deszczu i światła są monitorowane przez odpowiednie sterowniki nadrzędne. Ewentualne usterki są zapisywane w pamięci sterownika i mogą być odczytywane przy użyciu odpowiedniego testera diagnostycznego . W zależności od systemu mogą być wyświetlane dodatkowe parametry, wykorzystywane także przy poszukiwaniu usterek. 

 

W ramach poszukiwania usterek można używać następujących funkcji diagnostycznych:

Kod usterki

W ramach tej funkcji można odczytywać i usuwać kody usterek zapisane w pamięci usterek. Dodatkowo można też wyświetlać informacje o poszczególnych kodach usterek. 

Parametry

W ramach tej funkcji można wyświetlać i oceniać aktualne wartości pomiarowe przekazywane przez czujnik do sterownika.

Ustawienie podstawowe

Przy użyciu tej funkcji można wykonać adaptację czujnika do sterownika. Inicjalizacja czujnika deszczu jest konieczna po wykonaniu następujących prac:

 • Wymiana przedniej szyby
 • Wymiana czujnika deszczu

Kodowanie

 • Jeżeli w pojeździe została zamontowana przednia szyba o innych właściwościach albo jeżeli jest potrzeba aktywacji w sterowniku dodatkowych funkcji, konieczne jest przeprowadzenie odpowiednich kodowań.
 • Niektórzy producenci pojazdów oferują możliwość adaptacji czujnika do różnych odcieni przednich szyb (szkło przezroczyste/zielone).
WSKAZÓWKA

Różne możliwości diagnostyczne przedstawiono na przykładzie testera diagnostycznego mega macs 66. Głębokość diagnostyki i zakres dostępnych funkcji mogą być różne w przypadku różnych marek pojazdów i są zależne od konfiguracji sterownika. 

Czy ten artykuł jest dla Ciebie pomocny?

Nie, w niczym mi nie pomógł

Tak, okazał się pomocny

Proszę powiedzieć, co się nie podobało.
Dziękuję! Ale zanim odejdziesz!

Zarejestruj się, aby otrzymywać nasz bezpłatny biuletyn HELLA TECH WORLD i być na bieżąco z najnowszymi filmami technicznymi, poradami dotyczącymi naprawy samochodów, szkoleniami, kampaniami marketingowymi i wskazówkami diagnostycznymi.

Pokaż pozostałe informacje o naszym biuletynie Ukryj pozostałe informacje o naszym biuletynie

Zarejestruj się, aby otrzymywać nasz bezpłatny biuletyn HELLA TECH WORLD i być na bieżąco z najnowszymi filmami technicznymi, poradami dotyczącymi naprawy samochodów, szkoleniami, kampaniami marketingowymi i wskazówkami diagnostycznymi.

Razem możemy sprawić, że samochody szybko wrócą na drogi!

Proszę pamiętać:
Zostaniesz zapisany do newslettera dopiero po kliknięciu na link potwierdzający w e-mailu z powiadomieniem, który otrzymasz wkrótce!

Ochrona danych osobowyc | Rezygnacja z subskrypcji

Proszę pamiętać:
Zostaniesz zapisany do newslettera dopiero po kliknięciu na link potwierdzający w e-mailu z powiadomieniem, który otrzymasz wkrótce!

Ochrona danych osobowyc | Rezygnacja z subskrypcji

Prawie gotowe!

Wszystko co musisz zrobić, to potwierdzić swoją rejestrację!
Wysłaliśmy wiadomość e-mail na adres your email address.

Sprawdź swoją skrzynkę odbiorczą i kliknij na link potwierdzający, aby zacząć otrzymywać aktualne informacje o HELLA TECH WORLD.

Nieprawidłowy e-mail lub brak potwierdzenia?
Kliknij tutaj aby wprowadzić go ponownie.