WYMIANA TARCZ HAMULCOWYCH, KLOCKÓW HAMULCOWYCH I ZACISKU HAMULCA

W tym miejscu znajdziesz pożyteczną wiedzę podstawową i cenne wskazówki na temat wymiany tarcz hamulcowych, klocków hamulcowych i zacisku hamulcowego na przykładzie samochodu BMW 320i (E90).

Klocki hamulcowe i tarcze hamulcowe zaliczają się do najważniejszych części eksploatacyjnych pojazdów. Przy ich wymianie należy zwracać uwagę na wiele szczegółów, jest to warunkiem bezpiecznej jazdy po naprawie. Na tej stronie pokazujemy, jakie czynności są konieczne przy demontażu i montażu tarcz hamulcowych, klocków hamulcowych i zacisków hamulców w ramach fachowej naprawy.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa
Poniższe informacje i porady praktyczne zostały przygotowane przez firmę HELLA w celu zapewnienia profesjonalnego wsparcia dla warsztatów samochodowych. Informacje udostępnione na tej stronie internetowej powinny być wykorzystywane tylko przez odpowiednio wykwalifikowany personel.

WYMIANA TARCZ HAMULCOWYCH, KLOCKÓW HAMULCOWYCH I ZACISKÓW HAMULCA (TYP TEVES FN) - OŚ PRZEDNIA: INSTRUKCJA

Poniższa instrukcja naprawcza dotyczy samochodu BMW 320i (E90), lecz można ją stosować analogicznie do innych modeli samochodów wyposażonych w te same zaciski hamulcowe. Schematy, zdjęcia i opisy służą wyłącznie do objaśnienia i przedstawienia tekstu dokumentu i nie mogą być używane jako podstawa naprawy.

WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA MONTAŻU

Naprawy w układach hamulcowych może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany personel. Podczas wszystkich napraw w układzie hamulcowym przestrzegać intrukcji serwisowych i zasad bezpieczeństwa producenta pojazdu oraz instrukcji montażu odpowiedniego produktu.

PRZYGOTOWANIA

 • Wjechać samochodem na podnośnik ✓
 • Zdemontować przednie koła ✓

Przeprowadzenie kontroli wzrokowej

Przed naprawą warto sprawdzić pod kątem uszkodzenia wszystkie główne elementy w obszarze osi i hamulca, np. oponę, przewód hamulcowy oraz wahacz poprzeczny.

 • Uszkodzone części należy koniecznie wymienić ✓

Wymontowanie zacisku hamulca i wyjęcie sprężyny mocującej oprawę

 • Nacisnąć sprężynę mocującą w kierunku wskazywanym przez strzałkę i wyjąć ją z boku ✓
 • Sprawdzić, czy sprężyna mocująca nie jest uszkodzona i w razie potrzeby wymienić sprężynę ✓

 

W samochodach starszych niż 48 miesięcy w trakcie naprawy hamulca zaleca się wymianę sprężyny mocującej!

UWAGA

Zamocowana sprężyna mocująca jest naprężona. Odskoczenie sprężyny w bok może spowodować obrażenia.

Wypięcie wiązki przewodów wskaźnika zużycia klocków hamulcowych

 • W tym celu otworzyć obudowę wtyczki (1) w nadkolu, odblokować wtyczkę i zdjąć wiązkę kabli z uchwytu (2) ✓

Wskazówka:
W uchwycie zespolonym na kolumnie zawieszenia są zamontowane następujące elementy:

 • Wskaźnik zużycia klocków hamulcowych (A)
 • Przewód czujnika ABS (B)
 • Przewód hamulcowy (C)

Zdjęcie kapturków prowadników

Sprawdzić kapturki i tuleje amortyzujące pod kątem uszkodzeń.

 • Uszkodzone części należy koniecznie wymienić ✓

 

Wskazówka:
Wnikanie wody i zabrudzeń powoduje korozję prowadnika i w efekcie ograniczenie sprawności zacisku hamulca. To prowadzi z kolei do jednostronnego działania hamulców i przedwczesnego zużycia.

Odkręcenie i wyjęcie obu śrub mocujących

Potrzebne narzędzia:

 • klucz inbusowy 7mm ✓

Zdjęcie zacisku z tarczy nośnej

W tym celu ściągnąć zacisk hamulca do tyłu. Następnie wyjąć z zacisku zewnętrzny klocek hamulcowy.

Wymontowanie klocka hamulcowego po stronie tłoczka

Ze względu na to, że klocek hamulcowy po stronie tłoczka jest zamocowany w tłoczku sprężyną mocującą, w celu zdemontowania tego klocka należy go wyciągnąć do przodu. Wyjąć wskaźnik zużycia z klocka hamulcowego.

 

Wskazówka:
Wymontowany z klocka wskaźnik zużycia nie da się ponownie zamocować, należy go więc po demontażu koniecznie wymienić na nowy!

Umocowanie zacisku do kolumny zawieszenia odpowiednim zaczepem

 • Należy przy tym uważać, by nie skręcić ani nie załamać przewodu hamulcowego ✓
 • W razie potrzeby wyjąć przewód hamulcowy z uchwytu przy kolumnie zawieszenia ✓

 

Wskazówka:
Aby nie doszło do uszkodzeń, zacisk hamulcowy nie powinien wisieć na przewodzie hamulcowym!

Poluzowanie i wykręcenie śrub mocujących jarzma zacisku

 • Zdjąć jarzmo zacisku i sprawdzić je pod kątem uszkodzeń ✓

Sprawdzić minimalną grubość tarcz hamulcowych

Przy użyciu odpowiedniego narzędzia sprawdzić zużycie tarczy hamulcowej.

 • Przyłożyć przymiar w kilku punktach (A) na całym obwodzie pierścienia ciernego i zmierzyć grubość. ✓
 • Najniższą wartość porównać z prawidłową wartością (grubość minimalna) ✓

Wartość zadana

Wartość ta jest wybita na zewnętrznej krawędzi lub na wieńcu tarczy hamulcowej.

 • MIN TH = Minimum Thickness (grubość minimalna) ✓
 • Jeśli grubość tarczy jest mniejsza od podanej wartości zadanej, konieczna jest wymiana tarczy ✓

Demontaż tarczy hamulcowej

 • Odkręcić śrubę mocującą ✓
 • Zdjąć tarczę hamulcową ✓

 

Wskazówka:
W przypadku zapieczenia tarczy hamulcowej należy ostrożnie postukać gumowym młotkiem w dno wieńca tarczy.

Tarcze hamulcowe wymieniać zawsze parami

Nowe klocki hamulcowe wolno montować wyłącznie pod warunkiem, że tarcza hamulcowa ma jeszcze co najmniej wymaganą grubość minimalną (MIN TH).

Kontrola piasty koła

 • Sprawdzić, czy na powierzchni nie ma śladów korozji lub uszkodzeń ✓
 • Sprawdzić, czy nie jest uszkodzony gwint ✓

Wyczyścić powierzchnię styku piasty koła

 • Zanieczyszczenia i ślady korozji usunąć odpowiednim narzędziem ✓

 

Wskazówka:
Nierówności na powierzchni styku mogą spowodować zwichrowanie tarczy hamulcowej i w efekcie bicie boczne!

Zabezpieczenie przed korozją

Powierzchnia styku piasty koła nie może być uszkodzona i wykazywać śladów korozji, musi ona być czysta i metalicznie błyszcząca. W celu zabezpieczenia przed korozją, powierzchnię styku należy spryskać cienką warstewką oleju i przetrzeć niepozostawiającym klaczków i włosków czyściwem.

 

Wskazówka:
Po wyczyszczeniu powierzchni piasty nie należy jej smarować smarem!

 • Smar mógłby się dostać wskutek rotacji na hamulec.
 • Nie byłoby w tej sytuacji możliwe uzyskanie wymaganego momentu dokręcającego obręczy koła.

Montaż tarczy hamulcowej

Zamontować tarczę hamulcową i przykręcić ją śrubą mocującą.

 

Wskazówka:
Zachować wymagany moment dokręcania!

Przygotowanie jarzma zacisku hamulca do montażu

W tym celu najlepiej wymontować jarzmo i zamocować je w imadle.

 • Wyczyścić jarzmo środkiem do czyszczenia hamulców ✓
 • Ewentualną korozję na powierzchniach prowadzących usunąć ostrożnie drucianą szczotką lub pilnikiem ✓

 

Uwaga
Nie dopuścić do mechanicznych uszkodzeń powierzchni prowadzących!

Montaż jarzma zacisku

 • Wkręcić i dociągnąć śruby (zdjęcie 1) ✓
 • Zachować wymagany moment dokręcania! ✓

 

Wyczyszczone powierzchnie styku na jarzmie zacisku (zdjęcie 2) posmarować cienką warstewką nieprzewodzącej i niezawierającej metalu pasty montażowej do hamulców.

MONTAŻ·ZACISKU HAMULCA: INSTRUKCJA

Wciskanie tłoczka hamulca

Wcisnąć tłoczek hamulca do końca przyrządem do cofania tłoczków.

 • Sprawdzić osłonę pyłochronną tłoczka pod kątem uszkodzeń ✓

 

Wskazówka:
Podczas wciskania tłoczków obserwować poziom płynu hamulcowego w zbiorniku wyrównawczym. W razie potrzeby opróżnić przedtem zbiornik.

Wyczyszczenie zacisku środkiem do czyszczenia hamulców

Posmarować powierzchnię styku (A) tłoczka cienką warstwą pasty montażowej do hamulców.

 • Wyczyścić powierzchnię styku (B) i posmarować ją także cienką warstewką pasty montażowej do hamulców ✓
 • Wyczyścić powierzchnię styku płytki klocka (C) z zaciskiem hamulca, a następnie posmarować ją cienko pastą montażową do hamulców ✓

Montaż klocków hamulcowych

 • Cienko posmarować klocki hamulcowe niezawierającą metalu pastą montażową tylko na występie płytki (E) w strefie styku (F) z zaciskiem ✓
 • Włożyć do jarzma zacisku zewnętrzny klocek hamulcowy ✓
 • Włożyć do zacisku klocek hamulcowy strony tłoczka ✓
 • Założyć zacisk na jarzmo ✓

 

Wskazówka:
Nowe klocki hamulcowe wolno montować wyłącznie pod warunkiem, że grubość tarczy hamulcowej jest jeszcze większa od grubości minimalnej (MIN TH).

Wyczyszczenie i sprawdzenie śrub prowadzących

 • Sprawdzić gwint ✓
 • Uszkodzone śruby należy koniecznie wymienić ✓

 

Po wyczyszczeniu lekko posmarować powierzchnie ślizgowe śrub prowadzących smarem. W tym obszarze stosować wyłącznie smary silikonowe.

UWAGA

Gumowa osłona tłoczka hamulcowego, zaślepki i tulejki amortyzujące prowadnicy zacisku nie mogą mieć styczności z olejami lub smarami na bazie oleju mineralnego. Mogłoby w tej sytuacji dojść do ich uszkodzenia wskutek spęcznienia elastomerów.

Montaż zacisku hamulca

Zamontować zacisk hamulca i przymocować go śrubami prowadzącymi.

 • Ponownie zamocować przewód hamulcowy i kabel czujnika zużycia w uchwycie zespolonym✓
 • Włożyć sprężynę mocującą ✓

 

Wskazówka:
Zachować wymagany moment dokręcania!

Zamontowanie i podłączenie nowego wskaźnika zużycia

 • Zwrócić uwagę na prawidłową pozycję wskaźnika zużycia w klocku hamulcowym ✓

 

Ponownie przypiąć okablowanie i elastyczny przewód hamulcowy do uchwytu zespolonego.

 

Wskazówka:
Zwrócić uwagę na to, aby przewód hamulcowy nie był skręcony i był prawidłowo zamocowany do uchwytu.

Ustawienie w pozycji roboczej

Kilka razy wcisnąć pedał hamulca do maksymalnie dwóch trzecich drogi pedału, aby klocki hamulcowe i tłoczki ustawiły się w pozycji roboczej.

 

Wskazówka:
Maksymalne wciśnięcie pedału może spowodować uszkodzenie pompy hamulcowej!

Kontrola poziomu płynu hamulcowego w zbiorniku wyrównawczym

Sprawdzić poziom płynu hamulcowego w zbiorniku wyrównawczym, w razie potrzeby uzupełnić płyn do poziomu znacznika "MAX".

 • W razie potrzeby wymienić płyn hamulcowy ✓

 

Wskazówka:
Stosować wyłącznie nowy płyn hamulcowy dopuszczony do stosowania w serwisowanym typie pojazdu.

Oczyszczenie tarczy hamulcowej

Po zamontowaniu zacisku wyczyścić tarczę hamulcową.

 • Na pierścieniu ciernym nie może się znajdować brud i smar ✓
 • Wieniec tarczy i gwinty muszą być czyste i wolne od ciał obcych ✓

Montaż kół

 • Przed montażem koła wyczyścić powierzchnię styku obręczy ✓
 • Zachować wymagany moment dokręcania śrub kół! ✓

Zerowanie interwału serwisowego

Po wymianie klocków hamulcowych i wskaźnika zużycia należy przy użyciu odpowiedniego testera diagnostycznego wyzerować zależny od stanu zużycia wskaźnik serwisowy Condition Based Service zgodnie z zaleceniami producenta.

 

Informacja:
System serwisowy CBS analizuje faktyczne potrzeby serwisowe pojazdu. Mierzy on stan najważniejszych elementów eksploatacyjnych i poziom płynów oraz monitoruje indywidualne zakresy serwisowe.

Kontrola działania i jazda próbna

Po naprawie należy koniecznie sprawdzić prawidłowe działanie układu hamulcowego.

 • Dotrzeć układ hamulcowy dotrzeć zgodnie z zaleceniami producenta samochodu w ramach jazdy próbnej ✓
 • Sprawdzić działanie hamulców na stanowisku do kontroli hamulców ✓

 

Uwaga:
Należy też przestrzegać ogólnych zasad docierania nowych tarcz i klocków hamulcowych!

WYMIANA TARCZ HAMULCOWYCH, KLOCKÓW HAMULCOWYCH I ZACISKU HAMULCA - INSTRUKCJA: WIDEO

Klocki hamulcowe, tarcza hamulcowa, zacisk hamulca – wymiana na przedniej osi

Praktyczne informacje na temat wymiany klocków hamulcowych, tarczy hamulcowej i zacisku hamulca na osi przedniej samochodu osobowego.

 

04:52 min

Czy ten artykuł jest dla Ciebie pomocny?

Nie, w niczym mi nie pomógł

Tak, okazał się pomocny

Proszę powiedzieć, co się nie podobało.
Dziękuję! Ale zanim odejdziesz!

Zarejestruj się, aby otrzymywać nasz bezpłatny biuletyn HELLA TECH WORLD i być na bieżąco z najnowszymi filmami technicznymi, poradami dotyczącymi naprawy samochodów, szkoleniami, kampaniami marketingowymi i wskazówkami diagnostycznymi.

Pokaż pozostałe informacje o naszym biuletynie Ukryj pozostałe informacje o naszym biuletynie

Zarejestruj się, aby otrzymywać nasz bezpłatny biuletyn HELLA TECH WORLD i być na bieżąco z najnowszymi filmami technicznymi, poradami dotyczącymi naprawy samochodów, szkoleniami, kampaniami marketingowymi i wskazówkami diagnostycznymi.

Razem możemy sprawić, że samochody szybko wrócą na drogi!

Proszę pamiętać:
Zostaniesz zapisany do newslettera dopiero po kliknięciu na link potwierdzający w e-mailu z powiadomieniem, który otrzymasz wkrótce!

Ochrona danych osobowyc | Rezygnacja z subskrypcji

Proszę pamiętać:
Zostaniesz zapisany do newslettera dopiero po kliknięciu na link potwierdzający w e-mailu z powiadomieniem, który otrzymasz wkrótce!

Ochrona danych osobowyc | Rezygnacja z subskrypcji

Prawie gotowe!

Wszystko co musisz zrobić, to potwierdzić swoją rejestrację!
Wysłaliśmy wiadomość e-mail na adres your email address.

Sprawdź swoją skrzynkę odbiorczą i kliknij na link potwierdzający, aby zacząć otrzymywać aktualne informacje o HELLA TECH WORLD.

Nieprawidłowy e-mail lub brak potwierdzenia?
Kliknij tutaj aby wprowadzić go ponownie.