Nieszczelna klimatyzacja - poszukiwanie nieszczelności w klimatyzacji

W tym miejscu znajdziesz pożyteczną wiedzę i cenne wskazówki dotyczące poszukiwania nieszczelności w klimatyzacji pojazdów.

Brak czynnika chłodniczego redukuje nie tylko wydajność chłodzenia klimatyzacji, lecz jest także szkodliwy dla jej komponentów. Na tej stronie zapoznacz się z metodami wydajnego poszukiwania nieszczelności w obiegu czynnika chłodniczego. Ponadto znajdziesz tutaj porady praktyczne w zakresie przystępnej i profesjonalnej naprawy uszkodzonych węży i przewodów rurowych w układach klimatyzacji.

Ważna zasada bezpieczeństwa
Poniższe informacje i porady praktyczne zostały przygotowane przez firmę HELLA w celu zapewnienia profesjonalnego wsparcia dla warsztatów samochodowych. Informacje udostępnione na tej stronie internetowej powinny być wykorzystywane tylko przez odpowiednio wykwalifikowany personel.

 

POSZUKIWANIE NIESZCZELNOŚCI W UKŁADACH KLIMATYZACJI: PRZEGLĄD

Jedną z najczęstszych przyczyn zakłóceń działania klimatyzacji są nieszczelności obiegu czynnika chłodniczego. Prowadzą one zawsze do zmniejszenia ilości czynnika w układzie, a przez to do utraty wydajności lub nawet całkowitej awarii. Zwłaszcza w przypadku czynnika chłodniczego R134a znany jest fakt, że ulatnia się on przez przewody gumowe i złączki. Ponieważ specjalista ds. klimatyzacji nie jest w stanie od razu rozpoznać, czy problemem jest nieszczelność, czy też występuje zwykły ubytek czynnika, konieczne jest staranne sprawdzenie szczelności układu.

 

Sprawdzane są:

 • Wszystkie złącza i przewody
 • Sprężarka
 • Skraplacz i parownik
 • Filtr-osuszacz
 • Przełącznik ciśnieniowy
 • Złącza serwisowe
 • Zawór rozprężny

 

Zalecane są 3 metody wyszukiwania nieszczelności:

 1. Środek kontrastowy i lampa UV
 2. Elektroniczne wyszukiwanie nieszczelności
 3. Wykrywanie nieszczelności z użyciem gazu śladowego

Wykrywanie nieszczelności przy użyciu środka kontrastowego

ŚRODEK KONTRASTOWY

Środek kontrastowy dodawany jest do czynnika chłodniczego różnymi metodami (np. Spotgun, wkłady Dye-Cartridge itp.).

 

SPOTGUN/PRO-SHOT

Prasa nabojowa Spotgun lub system Pro-Shot wtryskuje do układu dokładnie wymaganą ilość środka kontrastowego. Dodatkowa zaleta: środek kontrastowy można wprowadzać przy napełnionym układzie.

 

LAMPY DO WYKRYWANIA NIESZCZELNOŚCI

Środek kontrastowy ulatniający się przez miejsca nieszczelnych połączeń jest widoczny w świetle lampy UV, co pozwala na zlokalizowanie nieszczelności.

Wyszukiwanie nieszczelności testerem elektronicznym / przy użyciu azotu / przy użyciu piany

WYSZUKIWANIE NIESZCZELNOŚCI ELEKTRONICZNYM WYKRYWACZEM NIESZCZELNOŚCI

Informuje sygnałem dźwiękowym o nieszczelnościach. Wykrywa gazy z grupy halogenowców i ujawnia nawet minimalne nieszczelności w trudno dostępnych miejscach (np. nieszczelności parownika).

 

WYKRYWANIE NIESZCZELNOŚCI PRZY UŻYCIU ZESTAWU Z AZOTEM

Oprócz osuszania układu narzędzie to może być stosowane także do badania szczelności. Do tego zastosowania wymagany jest adapter do napełniania do złącza serwisowego oraz adapter wężowy. Opróżniony układ klimatyzacji napełnić azotem (maks. 12 bar). Następnie przez dłuższy czas (np. 5 do 10 min) obserwować, czy ciśnienie pozostaje stałe. Nieszczelność można rozpoznać przez „syczenie”. W przeciwnym razie wskazać miejsce nieszczelności środkiem do identyfikacji nieszczelności. Natryskać od zewnątrz środek do wykrywania nieszczelności. W nieszczelnym miejscu tworzy się piana. Tą metodą można wykrywać tylko większe nieszczelności w dobrze dostępnych miejscach.

 

WYKRYWANIE NIESZCZELNOŚCI DETEKTOREM NIESZCZELNOŚCI WYKORZYSTUJĄCYM GAZ ŚLADOWY

W celu wykrycia nieszczelności napełnić opróżniony układ klimatyzacji gazem śladowym, czyli mieszanką składającą się z 95% azotu i 5% wodoru. Specjalnym elektronicznym detektora nieszczelności sprawdzić szczelność komponentów. Ponieważ wodór jest lżejszy od powietrza, czujnik należy przy tym przesuwać powoli nad miejscem przypuszczanej nieszczelności (złączki przewodów/komponenty). Po zakończeniu wyszukiwania nieszczelności można wypuścić gaz formierski do powietrza otoczenia. Ta metoda poszukiwania nieszczelności jest zgodna z artykułem 6, §3 dyrektywy UE 2006/40/WE.

WYKRYWANIE NIESZCZELNOŚCI KLIMATYZACJI Z UŻYCIEM GAZU: FILM

Wyszukiwanie nieszczelności klimatyzacji z użyciem gazu śladowego

Detekcja nieszczelności klimatyzacji przy użyciu gazu śladowego.

 

01:39 min

NIESZCZELNA KLIMATYZACJA - NAPRAWA PRZEWODÓW RUROWYCH I WĘŻY: PORADY PRAKTYCZNE

Technologia połączeń rurowych LOKRING

LOKRING to szybka i bardzo zyskowna metoda naprawy. Zamiast zamawiać kompletny i drogi układ przewodów rurowych w razie ich uszkodzenia i czekać na jego dostawę, problem można usunąć na miejscu – często nawet w zamontowanym układzie. Zasada LOKRING sprawdziła się wiele tysięcy razy w technice klimatyzacji i chłodzenia.

 

Wyróżnia się ona dziewięcioma zaletami:

 • Łatwy i szybki montaż
 • Nierozłączne, hermetyczne uszczelki typu metal-metal
 • Niezawodne łączenie rur z różnych materiałów
 • Nie jest wymagane specjalne przygotowanie rur
 • Łatwe w użyciu narzędzia montażowe
 • Dopuszcza duże tolerancje wymiarów
 • Nie tworzy efektu karbów w okolicy montażu
 • Bez spawania, lutowania lub przycinania gwintów
 • Nieszkodliwa dla środowiska i bezpieczna technika połączeń

 

LOKRING jest tak szczelny, że nie dochodzi do spadków ciśnienia i redukcji prędkości przepływu. W celu dodatkowego zabezpieczenia powierzchnie końców rur zostały posmarowane cieczą uszczelniającą LOKPREP. Układ jest trwale szczelny w miejscach łączenia elementami LOKRING. Połączenia rurowe są przystosowane do maksymalnego ciśnienia znamionowego 50 bar i ciśnienia kontrolnego 200 bar. Można je stosować w zakresie temperatury od -50 °C do +150 °C.

Narzędzia do zaciskania złączek czynnika chłodniczego

Zaciskarka umożliwia szybkie i pewne łączenie węży i złączek. Stanowi ona idealny system do zaciskania, umożliwiający zastosowania mobilne i stacjonarne. Dostarczona ręczna pompa hydrauliczna wytwarza wymagane ciśnienie. Już kilka ruchów ręki przy dużej drodze przestawiania powoduje silny zacisk. Dzięki temu naprawa węży jest często możliwa także w zamontowanym stanie. Podobnie jak w przypadku systemu LOKRING, system zaciskowy zapewnia redukcję czasów naprawy i oczekiwania oraz kosztów części zamiennych. Ta inwestycja szybko się zwraca.