Regulacja zasięgu świateł

W tym miejscu znajdziesz pożyteczne wskazówki na temat regulacji zasięgu świateł pojazdów mechanicznych.

Stan załadowania pojazdu oraz kołysanie podłużne podczas jazdy zmieniają zasięg światła reflektorów. Może to powodować oślepianie innych uczestników ruchu drogowego. Dlatego systemy regulacji zasięgu świateł (LWR) są wymagane ustawowo. Na tej stronie możesz zapoznać się ze sposobem działania typowych systemów oraz z możliwościami ich prostego sprawdzania. Ponadto dowiesz się tu, co należy zrobić w razie usterki oraz co należy przestrzegać przy ustawianiu reflektorów z układem automatycznej regulacji zasięgu świateł.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa
Poniższe informacje i porady praktyczne zostały przygotowane przez firmę HELLA w celu zapewnienia profesjonalnego wsparcia dla warsztatów samochodowych. Informacje udostępnione na tej stronie internetowej powinny być wykorzystywane tylko przez odpowiednio wykwalifikowany personel.

RĘCZNA REGULACJA ZASIĘGU ŚWIATEŁ: FUNKCJA

Zadaniem regulacji zasięgu świateł jest dopasowywanie wysokości granicy światła i cienia do stanu obciążenia pojazdu. Ma to zapobiegać oślepianiu ruchu w przeciwnym kierunku przy obciążonym pojeździe. Aktualne modele samochodów wyposażone są w ręczne lub automatyczne systemy regulacji zasięgu świateł. W przypadku systemu ręcznego kierowca musi samodzielnie ustawiać nachylenie reflektorów przy użyciu przełącznika. Dostępne są systemy pneumatyczne i elektryczne.

 

Z rozwiązaniami tego rodzaju wiąże się problem polegający na tym, że mocno obciążone pojazdy często oślepiają innych uczestników ruchu, ponieważ kierowcy nie są wystarczająco dobrze poinformowani o możliwościach regulacji i sposobie działania.

AUTOMATYCZNA REGULACJA ZASIĘGU ŚWIATEŁ: FUNKCJA

Konstrukcja automatycznej regulacji zasięgu świateł

Te systemy regulacji zasięgu świateł działają bez ingerencji kierowcy. Rozróżniane są dwa rodzaje systemów: pseudostatyczny i dynamiczny.

Automatyczna regulacja zasięgu świateł: konstrukcja

1 Reflektor, 2 Element nastawczy, 3 Czujnik osi przedniej, 4 Włącznik świateł, 5 Sterownik, 6 Czujnik osi tylnej, 7 Czujnik prędkości obrotowej, 8 Obciążenie

Pseudostatyczny system regulacji zasięgu świateł

Pośród automatycznych systemów regulacji zaięgu świateł rozróżniane są systemy pseudostatyczne i dynamiczne. Pseudostatyczny system regulacji zasięgu świateł kompensuje tylko zmiany pochylenia wskutek zmian obciążenia.

 

Odpowiedni sterownik analizuje przy tym dane czujnika osi przedniej i tylnej, porównuje je z zapisanymi danymi zadanymi i ewentualnie odpowiednio wysterowuje napędy nastawników w reflektorach.

Z reguły montowane są takie same napędy nastawników, jak w przypadku ręcznych systemów regulacji zasięgu świateł LWR. W pojazdach kompaktowych bez dużych rozstawów osi taki układ pozwala na rezygnację z czujnika przedniej osi, gdyż zmiany pochylenia występują w przeważającej części na tylnej osi. Pseudostatyczny system regulacji zasięgu świateł pracuje ponadto z dużym tłumieniem, czyli kompensuje tylko długotrwałe zmiany pochylenia karoserii. W zestawach HELLA do przezbrajania na światła ksenonowe stosowany jest system wykorzystujący ultradźwięki. Czujnik mierzy przy tym bezpośredni odstęp od jezdni.

Dynamiczny system regulacji zasięgu świateł

W pojazdach wyposażonych w reflektory ksenonowe występują dzisiaj praktycznie tylko dynamiczne systemy regulacji zasięgu świateł, reagujące na zmiany pochylenia wynikające ze stanu jazdy, np. spowodowane przez przyspieszanie czy hamowanie.

Schemat blokowy pokazuje konstrukcję dynamicznej regulacji zasięgu świateł. W oparciu o dane czujników sterownik oblicza wartości zadane przy uwzględnieniu stanu pojazdu. W przeciwieństwie do pseudostatycznych systemów regulacji zasięgu świateł, napędy nastawników wysterowywane są tuta w ułamku sekundy. Aby umożliwić szybkie reakcje, jako elementy nastawcze reflektorów stosowane są przede wszystkim silniki krokowe.

Nastawnik zasięgu świateł w ręcznym i automatycznym systemie regulacji zasięgu świateł

W dostępnych obecnie na rynku systemach najczęściej spotykane są elektryczne nastawniki zasięgu świateł, oferowane dzisiaj w 3. generacji z dodatkowymi optymalizacjami (wersja 3i).

 

HELLA oferuje rozwiązania dopasowane do wymogów klienta. Nastawniki zasięgu świateł do integracji w reflektorach oraz nastawniki zasięgu świateł do montażu na zewnątrz z możliwością regulacji ręcznej lub bez oraz w wersjach zasilanych napięciem 12 V lub 24 V. Całkowicie automatyczna produkcja z najwyższymi standardami jakościowymi gwarantuje wytwarzanie ponad 10 milionów nastawników rocznie. Dzięki konsekwentnej rozbudowie międzynarodowych zakładów możliwe są dostawy nastawników do klientów także z Korei, Indii czy Chin.

ISM (Intelligent Stepper Motor)

Inteligentny silnik krokowy to zespół mechatroniczny stanowiący połączenie dwubiegunowego silnika krokowego z energoelektroniką, montowaną zazwyczaj w oddzielnym sterowniku. Podstawowym elementem silnika ISM jest zintegrowany układ przełączający, który odpowiada za kompletne wysterowanie silnika krokowego, diagnostykę i zapewnienie interfejsu do nadrzędnej instalacji przez moduł komunikacyjny ze zintegrowanym interfejsem magistrali LIN.

 

Podstawowe zalety funkcjonalne inteligentnego silnika krokowego to

 • mikrosterownik krokowy (cicha praca bez rezonansu)
 • funkcje diagnostyczne
 • lepsza kompatybilność elektromagnetyczna
 • częściowo autonomiczna obsługa usterek
 • zoptymalizowane okablowanie

 

Zwłaszcza w przypadku adaptacyjnych systemów reflektorów HELLA stawia na technologię ISM. Oprócz inteligentnego silnika krokowego do dynamicznej regulacji zasięgu świateł w silniki krokowe są wyposażone także dynamiczne światła zakrętowe i wałek modułu VARIOX®.

Sterownik automatycznego i dynamicznego systemu regulacji zasięgu świateł

Od 1995 roku sterowniki HELLA są stosowane w automatycznych i dynamicznych systemach regulacji zasięgu świateł w pojazdach ze światłami ksenonowymi.

 

Nowa generacja sterowników regulacji zasięgu świateł posiada dodatkowe wyjście magistrali LIN, stając się w ten sposób coraz bardziej uniwersalnym podzespołem standardowym. Dane ugięcia zawieszenia przekazywane są przez czujniki osi do sterownika i tam analizowane, a następnie za pomocą odpowiednio dobranych algorytmów przeliczane na wielkości nastawcze do ustawiania zasięgu świateł. Modułowa konstrukcja sterowników umożliwia takie zestawienie poszczególnych komponentów w postaci np. obudowy, wtyków, płytki obwodu drukowanego czy oprogramowania, aby w maksymalnym stopniu spełnić wymogi klienta z równoczesnym zapewnieniem synergii kosztów i elastyczności. Dzięki interfejsowi magistrali CAN sterownik może być kodowany lub programowany na końcu linii produkcyjnej pojazdów, aby dopasować jego specyficzne parametry do różnych typów pojazdów.

Indukcyjny czujnik poziomu pojazdu

Jeżeli samochód jest wyposażony w wiele elementów służących do zwiększania bezpieczeństwa i komfortu, takich jak aktywne zawieszenie, poziomowanie oraz automatyczna regulacja zasięgu świateł, niezbędna jest funkcja obliczania aktualnego nachylenia pojazdu.

 

W przypadku indukcyjnych czujników poziomu pojazdu, na płytce obwodu drukowanego znajduje się kilka cewek, które wskutek przepływającego przez nie prądu wytwarzają pole elektromagnetyczne. Nad tą płytką obwodu drukowanego poruszany jest metalowy wirnik, połączony dźwignią aktywującą z czujnikiem, który wywiera wpływ na to pole elektromagnetyczne. W zależności od ustawienia dźwigni czujnika, cewki znajdujące się na płytce obwodu drukowanego rejestrują zmianę pola, która zostaje następnie przeanalizowana przez specjalny podzespół ASIC, wykonany specjalnie do tego celu.

 

Ten czujnik pozwala na realizację różnych zakresów kątowych przy zachowaniu równomiernie wysokiej liniowości. Indukcyjny czujnik osi dostarcza zarówno sygnał analogowy, jak i sygnał z modulacją szerokością impulsu PWM. Czujnik pracuje z doskonałą dokładnością, całkowicie niezależnie od temperatury. Położenie zerowe czujnika można przy tym indywidualnie dopasowywać do potrzeb. Dalszą modyfikacją tego czujnika jest nowy czujnik indukcyjny, który dostarcza na obwodzie zawsze powtarzający się sygnał PWM, skomprymowany do 75%. Dzięki temu czujnik można stosować dla wszystkich platform jako identyczną część. Różne położenia i tolerancje montażowe są przy tym kompensowane przez ustawienia elektroniczne w analizującym sterowniku.

 

Następnym celem rozwoju jest dalsza optymalizacja wymagań w zakresie miejsca montażu oraz polepszenie sygnału wyjściowego do zastosowań związanych z zawieszeniem (czujnik poziomu pojazdu 2. generacji).

Sterownik zasięgu świateł zintegrowany z czujnikiem

W wyniku dalszego rozwoju powstał oddzielny sterownik integrowany z czujnikiem osi, przeznaczony do automatycznej regulacji zasięgu świateł w pojazdach kompaktowych: Sensor Integrated Electronic Control Unit (SIECU).

 

Podstawowym elementem sterownika zasięgu świateł zintegrowanego z czujnikiem jest indukcyjny czujnik poziomu pojazdu. Mechaniczne interfejsy, takie jak mocowanie i dźwignia czujnika odpowiadają tym samym elementom czujników osi.

 

Ze względu na swoje zalety sterownik zintegrowany z czujnikiem na osi tylnej jest rozwiązaniem do automatycznej regulacji zasięgu świateł zalecanym nie tylko dla pojazdów z reflektorami ksenonowymi, lecz także jako zamiennik ręcznej regulacji zasięgi świateł w pojazdach z reflektorami halogenowymi, ponieważ zapewnia znacznie większy komfort i bezpieczeństwo.

PORADY DOTYCZĄCE OBCHODZENIA SIĘ Z SYSTEMAMI REGULACJI ZASIĘGU ŚWIATEŁ: PORADY PRAKTYCZNE

Jeżeli podczas jazdy wystąpi błąd elektryczny regulacji zasięgu świateł, reflektory zatrzymują się w aktualnej pozycji. W przypadku innych pojazdów reflektory zostają ustawione w pozycji wyjściowej, w której pozostają. W każdym z wymienionych przypadków kierowca zostaje poinformowany o problemie kontrolką lub odpowiednim komunikatem tekstowym na tablicy przyrządów.

REGULACJA ZASIĘGU ŚWIATEŁ USZKODZONA: PRZYCZYNA AWARII

 • Uszkodzone napędy nastawników reflektorów
 • Uszkodzony czujnik regulacji zasięgu świateł w układzie poziomowania nadwozia
 • Sterownik został wymieniony i nie został zakodowany
 • Reflektory nie zostały wyregulowane (ustawienie podstawowe)
 • Sterownik jest uszkodzony
 • Uszkodzony przewód transmisji danych
 • Brak napięcia zasilania
 • Uszkodzenia mechaniczne

SPRAWDZANIE REGULACJI ZASIĘGU ŚWIATEŁ: POSZUKIWANIE USTEREK

Do regulacji reflektorów w połączeniu z automatycznym układem regulacji zasięgu świateł konieczny jest z reguły tester diagnostyczny. Za jego pomocą można diagnozować także układ regulacji zasięgu świateł.

 

Jednak również bez testera diagnostycznego można sprawdzić układ regulacji zasięgu świateł, używając miernika uniwersalnego i oscyloskopu. Ważnym jest zawsze posiadanie schematu elektrycznego sprawdzanego układu.

Sprawdzanie sprawności

 • Ustawić nieobciążony pojazd na równej powierzchni.
 • Ustawić przyrząd SEG przed pojazdem i włączyć światła mijania. Sprawdzić, czy granica światła i cienia jest prawidłowo ustawiona.
 • Obciążyć tył pojazdu, załadowując np. bagażnik. W samochodach z pseudostatycznym układem regulacji zasięgu świateł reflektory zostaną wyregulowane po kilku sekundach. Proces ten można śledzić na przyrządzie SEG. W dynamicznym układzie regulacji zasięgu świateł regulacja odbywa się bardzo szybko i w taki sposób, że jest rejestrowana na ekranie kontrolnym przyrządu SEG tylko jako krótkie drgnięcie. W niektórych pojazdach ta regulacja działa dopiero podczas jazdy.

Jeżeli regulacja nie odbyła się w zauważalny sposób, należy wykonać następujące pomiary

 • Sprawdzić napięcie zasilające napędów nastawników, sterownika i czujnika regulacji zasięgu świateł.
 • Sprawdzić, czy czujnik regulacji zasięgu świateł jest zamontowany w prawidłowej pozycji i nie wykazuje uszkodzeń mechanicznych.
 • Sprawdzić sygnał czujnika oscyloskopem.
 • Testerem diagnostycznym sprawdzić parametry i wartości rzeczywiste.

 

Czy słyszałeś o Dożywotniej Gwarancji?

USTAWIANIE REGULACJI ZASIĘGU ŚWIATEŁ KSENONOWYCH: FILM

Regulacja/diagnostyka reflektorów ksenonowych z automatycznym układem regulacji zasięgu świateł

Przeprowadzanie diagnozy i regulacja reflektora ksenonowego z automatyczną regulacją zasięgu świateł.

OBOWIĄZEK STOSOWANIA SYSTEMÓW REGULACJI ZASIĘGU ŚWIATEŁ: PRZEPISY

Od 1993 roku ustawodawca wymaga w nowych pojazdach montażu systemu regulacji zasięgu świateł. Przepisy są zawarte w dyrektywach 76/756/EWG i ECE-R48.

Czy ten artykuł jest dla Ciebie pomocny?

Nie, w niczym mi nie pomógł

Tak, okazał się pomocny

Proszę powiedzieć, co się nie podobało.
Dziękuję! Ale zanim odejdziesz!

Zarejestruj się, aby otrzymywać nasz bezpłatny biuletyn HELLA TECH WORLD i być na bieżąco z najnowszymi filmami technicznymi, poradami dotyczącymi naprawy samochodów, szkoleniami, kampaniami marketingowymi i wskazówkami diagnostycznymi.

Pokaż pozostałe informacje o naszym biuletynie Ukryj pozostałe informacje o naszym biuletynie

Zarejestruj się, aby otrzymywać nasz bezpłatny biuletyn HELLA TECH WORLD i być na bieżąco z najnowszymi filmami technicznymi, poradami dotyczącymi naprawy samochodów, szkoleniami, kampaniami marketingowymi i wskazówkami diagnostycznymi.

Razem możemy sprawić, że samochody szybko wrócą na drogi!

Proszę pamiętać:
Zostaniesz zapisany do newslettera dopiero po kliknięciu na link potwierdzający w e-mailu z powiadomieniem, który otrzymasz wkrótce!

Ochrona danych osobowyc | Rezygnacja z subskrypcji

Proszę pamiętać:
Zostaniesz zapisany do newslettera dopiero po kliknięciu na link potwierdzający w e-mailu z powiadomieniem, który otrzymasz wkrótce!

Ochrona danych osobowyc | Rezygnacja z subskrypcji

Prawie gotowe!

Wszystko co musisz zrobić, to potwierdzić swoją rejestrację!
Wysłaliśmy wiadomość e-mail na adres your email address.

Sprawdź swoją skrzynkę odbiorczą i kliknij na link potwierdzający, aby zacząć otrzymywać aktualne informacje o HELLA TECH WORLD.

Nieprawidłowy e-mail lub brak potwierdzenia?
Kliknij tutaj aby wprowadzić go ponownie.