Czujnik skrzyni biegów

W tym miejscu znajdziesz pożyteczną wiedzę i ważne wskazówki dotyczące czujników skrzyń biegów w pojazdach mechanicznych.

Czujnik skrzynie biegów określa prędkość obrotową skrzyni biegów. Sterownik skrzyni biegów wykorzystuje tę informację między innymi do obliczania wymaganego biegu i momentu zmiany biegu. Przewijając tę stronę uzyskasz informacje o popularnych wariantach, zasadzie ich działania i prostych możliwościach sprawdzania czujników skrzyń biegów.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa Poniższe informacje i porady praktyczne zostały przygotowane przez firmę HELLA w celu zapewnienia profesjonalnego wsparcia dla warsztatów samochodowych. Informacje udostępnione na tej stronie internetowej powinny być wykorzystywane tylko przez odpowiednio wykwalifikowany personel.

 

CZUJNIK SKRZYNI BIEGÓW - SPOSÓB DZIAŁANIA: ZASADA DZIAŁANIA

Czujniki skrzyń biegów mierzą prędkość obrotową skrzyni biegów. Jest ona wykorzystywana przez sterownik do celów regulacji siły zmiany biegów i decyzji o momencie aktywacji poszczególnych biegów.

 

Ze względu na konstrukcję rozróżnia się dwa rodzaje czujników skrzyń biegów: hallotronowe i indukcyjne.

 

Ruch obrotowy wieńca zębatego powoduję zmianę pola magnetycznego, która z kolei powoduje zmianę napięcia w czujniku skrzyni biegów. Sygnały napięciowe przekazywane są przez czujnik skrzyni biegów do sterownika.

DEFEKT CZUJNIKA SKRZYNI BIEGÓW: OBJAWY

Defekt czujnika skrzyni biegów może się objawiać w następujący sposób:

  • Brak wysterowań skrzyni biegów, przejście sterownika na program awaryjny
  • Zaświecenie się lampki kontrolnej silnika.

PRZYCZYNY DEFEKTÓW CZUJNIKÓW SKRZYŃ BIEGÓW: PRZYCZYNA AWARII

Przyczynami awarii mogą być:

  • Zwarcia wewnętrzne
  • Przerwanie przewodu
  • Zwarcia wewnątrzprzewodowe
  • Uszkodzenie mechaniczne pierścienia impulsowego
  • Zanieczyszczenia opiłkami

KONTROLA CZUJNIKA SKRZYNI BIEGÓW: POSZUKIWANIE USTEREK

Przy poszukiwaniu usterek należy uwzględnić następujące czynności kontrolne:

Kontrola czujnika

Sprawdzić czujnik pod kątem zanieczyszczenia.

Kontrola pierścienia czujnika

Sprawdzić pierścień czujnika pod kątem uszkodzenia.

Odczytać zawartość rejestratora błędów

Odczyt pamięci usterek

Pomiar rezystancji czujnika indukcyjnego omomierzem

Wartość zadana przy 80°C ok. 1 000 om.

Zmierzyć woltomierzem napięcie zasilające czujnika hallotronowego

(do tego celu potrzebny jest schemat funkcji pinów wtyczki).

 

Uwaga:
Nie mierzyć rezystancji na czujniku hallotronowym, może to spowodować zniszczenie czujnika.

Sprawdzić przewody przyłączeniowe czujnika między sterownikiem i wtyczką czujnika pod kątem przepływu prądu

(do tego celu potrzebny jest schemat funkcji pinów wtyczki).

 

Wartość zadana: 0 om.

Sprawdzić przewody przyłączeniowe czujnika pod kątem zwarcia do masy

Zmierzyć omomierzem rezystancję między odłączoną wtyczką czujnika i masą.

 

Wartość zadana: >30 megaom.