Wymiana sprężarki klimatyzacji

W tym miejscu znajdziesz pożyteczną wiedzę podstawową i cenne wskazówki dotyczące sprężarek klimatyzacji pojazdów.

Sprężarka klimatyzacji stanowi podstawowy element klimatyzacji, będąc równocześnie jej najbardziej obciążoną częścią. Na tej stronie pokazujemy sposób działania sprężarki klimatyzacji oraz jakie przyczyny mogą spowodować jej awarię. Ponadto informujemy o sposobie diagnozowania usterek i opisujemy sposób wymiany sprężarki klimatyzacji, pozwalający uniknąć szkód następczych.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa
Poniższe informacje i porady praktyczne zostały przygotowane przez firmę HELLA w celu zapewnienia profesjonalnego wsparcia dla warsztatów samochodowych. Informacje udostępnione na tej stronie internetowej powinny być wykorzystywane tylko przez odpowiednio wykwalifikowany personel.

DZIAŁANIE SPRĘŻARKI KLIMATYZACJI: SPOSÓB DZIAŁANIA

Sprężarka klimatyzacji jest z reguły napędzana przez pasek klinowy lub wieloklinowy silnika. Sprężarka spręża i tłoczy czynnik chłodniczy w układzie. Istnieją różne konstrukcje sprężarek.

Zasada działania

Czynnik chłodniczy z parownika jest zasysany w postaci gazu o niskim ciśnieniu i niskiej temperaturze i sprężany. Następnie podgrzany do wysokiej temperatury czynnik jest tłoczony pod wysokim ciśnieniem w postaci gazu do skraplacza.

UWAGA!

Przed montażem nowej sprężarki należy sprawdzić ilość i lepkość oleju zgodnie z zaleceniami producenta i w razie potrzeby dolać olej!

SPRĘŻARKA KLIMATYZACJI USZKODZONA: PRZYCZYNA AWARII

Uszkodzenie lub awaria sprężarki może mieć następujące objawy:

 • Nieszczelność
 • Głośna praca
 • Niedostateczne lub brak chłodzenia
 • Kod usterki w sterowniku klimatyzacji lub sterowniku silnika/sterowniku centralnym

 

Awaria może wynikać z różnych przyczyn:

 • Uszkodzenie łożyska wskutek niesprawnego napinacza lub zużycia
 • Nieszczelność wału sprężarki lub korpusu
 • Mechaniczne uszkodzenie korpusu sprężarki
 • Kontaktowanie (złączki elektryczne)
 • Elektryczny zawór regulujący
 • Brak oleju do czynnika chłodniczego
 • Brak czynnika chłodniczego
 • Substancje stałe (np. opiłki)
 • Wilgoć (korozja itd.)
 • Wadliwe elementy napinające, urządzenia dodatkowe

SPRAWDZANIE SPRĘŻARKI KLIMATYZACJI: Poszukiwanie usterek

TEST DZIAŁANIA I POMIAR CIŚNIENIA W UKŁADZIE

 • Czy sprężarka się włącza, czy wtyczka jest dobrze podłączona, czy jest napięcie?
 • Sprawdzić elektryczny zawór regulujący i wysterowanie.
 • Sprawdzić, czy pasek napędowy jest prawidłowo ułożony, naprężony i czy nie jest uszkodzony.
 • Kontrola wzrokowa pod kątem nieszczelności.
 • Sprawdzić prawidłowe zamocowanie przewodów czynnika chłodniczego
 • Porównać ciśnienie po stronie wysokiego i niskiego ciśnienia.
 • W nowszych układach sprawdzić pamięć usterek.
FILM DO TEMATU

Poszukiwanie usterek w sprężarkach regulowanych zewnętrznie

Prezentacja krok po kroku diagnostyki sprężarki regulowanej zewnętrznie.

 

03:48 min

HAŁASY SPRĘŻARKI KLIMATYZACJI: POSZUKIWANIE USTEREK

Wskazówki na temat poszukiwania usterek i wymiany sprężarki.

Przy poszukiwaniu usterek w przypadku występowania hałasów i przed każdą wymianą sprężarki należy koniecznie uwzględnić następujące wskazówki:

Poszukiwanie usterek – pałąk mocujący lub punkty mocowania

Sprawdzić wszystkie pałąki mocujące i punkty mocowania pod kątem pęknięć lub rys i ewentualne braku trzpieni lub nakrętek.

 

Każde spowodowane przez to drganie może być przyczyną nadmiernych odgłosów pracy sprężarki. Zwrócić uwagę na to, czy odgłosy się zmieniają np. podczas wywierania nacisku na pałąk lub punkty mocowania przy użyciu łyżki do opon (ilustracja 1). W razie zmiany odgłosy prawdopodobnie nie są spowodowane przez sprężarkę.

Poszukiwanie usterek: węże i przewody

Sprawdzić węże i przewody, aby stwierdzić,czy drgania przedostają się z silnika lub pulsującego czynnika chłodniczego do wnętrza pojazdu.

 

W tym celu przytrzymać je mocno ręką i zwrócić uwagę na ewentualne zmiany odgłosów (ilustracja 2).

Przeprowadzić poszukiwanie usterek: paski klinowe, zespół naciągu, rolki napinające, wolne koło alternatora i koła pasowe.

Sprawdzić paski klinowe, zespół naciągu, rolki napinające, wolne koło alternatora oraz płynność ruchu, luz i wyrównanie kół pasowych.

 

Zbyt duże tolerancje spowodowane zużyciem części mogą powodować powstawanie odgłosów.

Poszukiwanie usterek – nadmierne wysokie ciśnienie

Nadmierne wysokie ciśnienie (ilustracja 3) może powodować nietypowe odgłosy pracy sprężarki.
 

Jeżeli przyłącze serwisowe wysokiego ciśnienia znajduje się również za miejscem zatkania instalacji, może się zdarzyć, że wysokie ciśnienie będzie w rzeczywistości wyższe od wskazywanego przez manometr. Aby zdiagnozować ten problem, należy zmierzyć temperatury na skraplaczu.

Zanieczyszczony czynnik chłodniczy

Za duża ilość czynnika chłodniczego lub jego zanieczyszczenie powoduje nadmierne wysokie ciśnienie, które z kolei może spowodować hałas sprężarki.

 

To samo dotyczy czynnika chłodniczego ze zbyt wysoką zawartością gazów nie podlegających skraplaniu (powietrza).

Poszukiwanie usterek – nadmierne wysokie ciśnienie

Także skraplacz można brać pod uwagę jako przyczynę nietypowych odgłosów.
 

Jeżeli przez skraplacz przepływa niewystarczająca ilość powietrza, czynnik chłodniczy nie może wystarczająco się skraplać i wysokie ciśnienie nadmiernie rośnie. W ten sposób może dojść do powstawania nietypowych odgłosów. Należy również sprawdzić, czy wentylator lub wentylatory tłoczą wystarczającą ilość powietrza przez skraplacz. Sprawdzić również blaszki skraplacza i chłodnicy pod kątem ewentualnego zanieczyszczenia (ilustracja 4).

Poszukiwanie usterek – nadmierne wysokie ciśnienie

Często odgłosy mogą być powodowane również przez zabrudzenie zaworów rozprężnych (ilustracja 5) lub zaworów dławiących.
 

Zanieczyszczenia mogą mieć np. formę metalowych wiórów. Powoduje to zmniejszenie przepływu czynnika chłodniczego i występowanie nadmiernego wysokiego ciśnienia. „Uszkodzone” zawory rozprężne mogą np. powodować różne odgłosy „chrapania”, gwizdania lub dudnienia, które są bardzo dobrze słyszalne również we wnętrzu pojazdu.

FILM DO TEMATU

Powstawanie hałasu w obszarze sprężarki klimatyzacji

Skąd pochodzą te odgłosy, czym są one spowodowane oraz jak znaleźć i usunąć usterkę, dowiesz się z tego filmu technicznego.

 

03:35 min

WYMIANA SPRĘŻARKI KLIMATYZACJI: INSTRUKCJA

Opis diagnostyki i wymiany

Kompleksowe płukanie

Cząstki zanieczyszczeń w obiegu klimatyzacji można usunąć tylko przez dokładne przepłukanie całego układu. W zależności od stopnia zabrudzenia do płukania można stosować czynnik chłodniczy R134a lub specjalny preparat do płukania Hella Gutmann Solutions. Sprężarek, osuszaczy i zaworów rozprężnych lub dławiących nie można przepłukać. Ponieważ przy uszkodzeniu sprężarki należy zawsze liczyć się z zanieczyszczeniem układu (ściery, opiłki), płukanie układu należy do czynności bezwzględnie koniecznych przy wymianie tego urządzenia.

Oleje do czynnika chłodniczego

Przestrzegać zaleceń producenta i informacji na ulotce dołączonej do opakowania/ stosować olej o wymaganej lepkości.

 

1. Rozłożenie ilości oleju
W każdym elemencie klimatyzacji znajduje się olej sprężarkowy. W razie naprawy olej ten usuwa się wraz z wymienioną częścią. Dlatego konieczne jest dolanie odpowiedniej ilości oleju. Przedstawiona obok ilustracja przedstawia przeciętne rozłożenie ilości oleju w układzie.

 

2. Przestrzegać ilości i specyfikacji oleju
Przed montażem nowej sprężarki lub uzupełnieniem oleju czynnika chłodniczego należy przestrzegać podstawowych zaleceń dotyczących ilości oleju i lepkości podanych przez producenta pojazdu.

 

3. Część ilości oleju w układzie należy do sprężarki
Ze względu na to, że jeden ten sam model sprężarki może być stosowany w różnych samochodach i układach, przed montażem sprężarki należy koniecznie sprawdzić i w razie potrzeby skorygować ilość oleju. W tym celu należy spuścić cały olej do odpowiedniego pojemnika. Następnie należy napełnić sprężarkę całą zalecaną przez producenta pojazdu ilością oleju (systemowa ilość oleju). W celu równomiernego rozprowadzenia oleju należy przed montażem przekręcić sprężarkę ręcznie 10 razy. Jest to zgodne również z zaleceniami producenta sprężarek Sanden, przy czym należy też przestrzegać zaleceń producenta pojazdu.


Sito filtrujące sprężarki

Przy wymianie sprężarki trzeba przepłukać każdy układ klimatyzacji, aby usunąć z niego zanieczyszczenia i ciała obce. Jeżeli mimo przepłukania w obiegu pozostaną zanieczyszczenia, uszkodzeniom można zapobiec przez zamontowanie w przewodzie ssącym sitek filtracyjnych – patrz katalog narzędzi Hella Gutmann Solutions.

Napełnianie układu klimatyzacji czynnikiem chłodniczym

Zasady docierania sprężarki:

 • Układ należy napełniać czynnikiem chłodniczym wyłącznie za pomocą stacji do obsługi klimatyzacji przez złącze serwisowe po stronie wysokiego ciśnienia, aby uniknąć uderzeń czynnika chłodniczego w sprężarce.
 • Wolno używać wyłącznie odpowiedniego czynnika chłodniczego w ilości i specyfikacji podanej przez producenta pojazdu.
 • Nawiew powietrza ustawić w pozycji „Środkowe kratki nawiewu” i otworzyć wszystkie środkowe kratki nawiewu.
 • Wyłącznik dmuchawy świeżego powietrza ustawić na średni poziom.
 • Temperaturę ustawić na maksymalną moc chłodzenia.
 • Uruchomić silnik (bez włączania klimatyzacji) i pozostawić go na biegu jałowym przez co najmniej 2 minuty.
 • Na biegu jałowym włączyć klimatyzację na ok. 10 sekund i następnie wyłączyć na ok. 10 sekund. Czynność tę powtórzyć co najmniej 5 razy.
 • Przeprowadzić kontrolę układu.

Środek kontrastowy

Uszkodzenie sprężarki może być spowodowane również przez brak czynnika chłodniczego. Z tego powodu zaleca się regularne przeglądy klimatyzacji i w razie potrzeby wprowadzanie do układu kontrastu. Istnieją różne metody – patrz katalog narzędzi Hella Gutmann Solutions. Udokumentować użycie kontrastu w pojeździe. Uniknie się w ten sposób przepełnienia, co w skrajnym przypadku mogłoby spowodować uszkodzenie sprężarki.

KONIECZNIE UWZGLĘDNIĆ!

Wymienić wszystkie o-ringi. Nowe o-ringi nasmarować przed montażem olejem do czynnika chłodniczego. Przed montażem nowej sprężarki należy sprawdzić ilość i lepkość oleju zgodnie z zaleceniami producenta i w razie potrzeby dolać olej! Wymiana sprężarki powoduje konieczność przepłukania całego układu klimatyzacji i wymiany środków eksploatacyjnych oraz komponentów, których nie można przepłukać!

 

Ze względów konstrukcyjnych, ze sprężarek Denso 5SE/5SL i Visteon VS16 nie można spuszczać oleju. Są one fabrycznie napełnione potrzebną w systemie ilością oleju. Przestrzegać specjalnych wskazówek dotyczących produktu lub montażu.

WYMIANA SPRĘŻARKI KLIMATYZACJI: Film

Prawidłowa wymiana sprężarki

Wymiana sprężarki klimatyzacji pojazdów

Czy ten artykuł jest dla Ciebie pomocny?

Nie, w niczym mi nie pomógł

Tak, okazał się pomocny

Proszę powiedzieć, co się nie podobało.
Dziękuję! Ale zanim odejdziesz!

Zarejestruj się, aby otrzymywać nasz bezpłatny biuletyn HELLA TECH WORLD i być na bieżąco z najnowszymi filmami technicznymi, poradami dotyczącymi naprawy samochodów, szkoleniami, kampaniami marketingowymi i wskazówkami diagnostycznymi.

Pokaż pozostałe informacje o naszym biuletynie Ukryj pozostałe informacje o naszym biuletynie

Zarejestruj się, aby otrzymywać nasz bezpłatny biuletyn HELLA TECH WORLD i być na bieżąco z najnowszymi filmami technicznymi, poradami dotyczącymi naprawy samochodów, szkoleniami, kampaniami marketingowymi i wskazówkami diagnostycznymi.

Razem możemy sprawić, że samochody szybko wrócą na drogi!

Proszę pamiętać:
Zostaniesz zapisany do newslettera dopiero po kliknięciu na link potwierdzający w e-mailu z powiadomieniem, który otrzymasz wkrótce!

Ochrona danych osobowyc | Rezygnacja z subskrypcji

Proszę pamiętać:
Zostaniesz zapisany do newslettera dopiero po kliknięciu na link potwierdzający w e-mailu z powiadomieniem, który otrzymasz wkrótce!

Ochrona danych osobowyc | Rezygnacja z subskrypcji

Prawie gotowe!

Wszystko co musisz zrobić, to potwierdzić swoją rejestrację!
Wysłaliśmy wiadomość e-mail na adres your email address.

Sprawdź swoją skrzynkę odbiorczą i kliknij na link potwierdzający, aby zacząć otrzymywać aktualne informacje o HELLA TECH WORLD.

Nieprawidłowy e-mail lub brak potwierdzenia?
Kliknij tutaj aby wprowadzić go ponownie.