BĄDŹ NA BIEŻĄCO!

Ukazujący się co dwa tygodnie bezpłatny biuletyn HELLA zawiera informacje o nowościach z HELLA TECH WORLD

Aktualności!

Pokaż pozostałe informacje o naszym biuletynie Ukryj pozostałe informacje o naszym biuletynie
 

Ukazujący się co dwa tygodnie bezpłatny biuletyn HELLA zawiera informacje o nowościach z HELLA TECH WORLD – na przykład:

  • Nowe wskazówki dotyczące napraw konkretnych pojazdów
  • Informacje techniczne – od wiedzy podstawowej aż po porady diagnostyczne
  • Nowe produkty
  • Ważne dla warsztatów akcje marketingowe i loterie

Wystarczy tylko podać swój adres e-mail. Jeżeli chcesz zrezygnować z abonowania biuletynu informacyjnego, kliknij tutaj.

Ochrona danych

Witamy na stronie internetowej grupy HELLA

Jako administrator stron internetowych spółka HELLA KGaA Hueck & Co. bardzo poważnie traktuje kwestię ochrony danych osobowych. Ochrona prywatności w ramach przetwarzania danych osobowych i bezpieczeństwo wszystkich danych handlowych to dla nas istotna kwestia, którą uwzględniamy w naszych procedurach biznesowych. Dane osobowe gromadzone podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej przetwarzamy w sposób poufny i zgodny z obowiązującymi przepisami. Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji stanowią integralny element polityki naszej firmy.

 

Na naszych stronach internetowych mogą się znajdować odnośniki do stron innych podmiotów, których nie obejmuje niniejsze oświadczenie o ochronie danych. Nie mamy wpływu na to, czy ich administratorzy przestrzegają przepisów o ochronie danych osobowych.

HELLA szanuje Twoją prywatność

Dziękujemy za odwiedziny i zainteresowanie naszą firmą, naszymi produktami oraz naszą stroną internetową.

Dane osobowe

Dane osobowe to informacje, które mogą zostać wykorzystane do ustalenia tożsamości osoby. Może to być nazwisko, adres, numer telefonu. Nie należą do nich informacje, których nie można powiązać z tożsamością (na przykład liczba odwiedzających stronę internetową).

Gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych

Podczas odwiedzin na naszych stronach internetowych zapisujemy nazwę Twojego dostawcy usług internetowych, stronę internetową, z której nastąpiło przekierowanie, strony internetowe, które u nasz odwiedzasz oraz datę i czas trwania odwiedzin. Nie gromadzimy innych danych osobowych na Twój temat. Możesz zatem korzystać z naszej strony internetowej bez ujawniania swojej tożsamości.

 

Jeśli odwiedzasz specjalne działy naszych stron internetowych lub chcesz wziąć udział w określonych akcjach, mogą być w tym celu gromadzone i przechowywane dodatkowe dane.

 

Podanie danych osobowych może być konieczne na przykład w celu wzięcia udziału w ankiecie, wysłania zapytania lub realizacji umowy.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku zapytań składanych za pośrednictwem naszych formularzy kontaktowych lub poczty elektronicznej przechowujemy podane dane osobowe do celów indywidualnej komunikacji oraz opracowania zapytania.

 

Niektóre obszary naszych stron internetowych wymagają też zalogowania. Podczas rejestracji i/lub logowania użytkownik proszony jest o podanie nazwiska i/lub innych danych osobowych. W przypadku usług skierowanych do określonej grupy użytkowników konieczna jest rejestracja umożliwiająca weryfikację przynależności użytkownika do określonej grupy. To użytkownik decyduje jednak, czy chce ujawnić te informacje. Koniecznym warunkiem niektórych czynności, na przykład pobrania konkretnych informacji, jest podanie określonych danych. Dane, których podanie jest konieczne, są oznaczone symbolem gwiazdki jako „pola obowiązkowe“. Podanie innych danych, które nie są oznaczone jako „pola obowiązkowe”, jest dobrowolne.

Wykorzystywanie i przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie w niezbędnym i dopuszczalnym zakresie do celów związanych z obsługą techniczną stron internetowych, zarządzaniem kontami klientów, ankietami dotyczącymi produktów oraz działaniami marketingowymi. Bez zgody użytkownika nie przekazujemy jego danych - szczególnie do celów reklamowych - żadnym osobom trzecim nienależącym do grupy HELLA. Struktura grupy HELLA jest pokazana na stronie
www.hella.pl/Ochrona-danych

 

Jeśli będziemy do tego zobowiązani na mocy prawa lub postanowienia sądu, przekażemy Twoje dane osobowe stosownym uprawnionym organom.

Stosowanie plików cookie

Informacje na temat plików cookie
Cookie to niewielki plik tekstowy tworzony w komputerze podczas wizyty na stronie internetowej i umożliwiający jego identyfikację. Pliki cookie służą do zapisywania informacji o osobach odwiedzanych po raz pierwszy lub powtórnie strony internetowe. Pliki te nie zawierają żadnych danych osobowych i nie mogą wykonywać programów, które mogłyby spowodować skażenie komputera wirusem.

 

Funkcje:
Pliki cookie tej kategorii są zapisywane w komputerze osoby odwiedzającej stronę w celu zapewniienia prawidłowego działania tej strony.

 

Statystyka:
Pliki cookie tej kategorii są wykorzystywane do gromadzenia danych statystycznych na temat osób odwiedzających stronę internetową w celu poprawienia jej jakości. Gromadzone dane są wykorzystywane do celów wewnętrznych i nie są przekazywane podmiotom trzecim.

 

Zmiana ustawień

 

Przeglądarki internetowe są zazwyczaj ustawione tak, aby automatycznie akceptowały pliki cookie. Można jednak wyłączyć funkcję zapisywania plików cookie lub zmienić ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby powiadamiała użytkownika o wysyłaniu plików cookie.

Śledzenie aktywności w sieci

Korzystamy z usług firmy Webtrends Inc., 851 SW 6th Avenue, Portland, Oregon 97204, USA (www.webtrends.com) wykonującej analizy statystyczne. Webtrends jako firma amerykańska dołączyła do systemu europejsko-amerykańskiej Tarczy Prywatności, aby zagwarantować ochronę danych na poziomie porównywalnym z europejskim.

 

Podczas odwiedzin na naszych stronach internetowych są gromadzone i analizowane informacje przesyłane przez przeglądarkę użytkownika. Dane są gromadzone przez piksele (web beacons) zagnieżdżone na stronie internetowej oraz przez pliki cookie.

 

Gromadzone w ten sposób dane są używane do tworzenia anonimowych profili użytkowników, które wykorzystywane są jako podstawa statystyk internetowych. Nie dochodzi jednak do identyfikacji osób użytkowników ani ich powiązywania z innymi danymi.

Zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych można odwołać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość przez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. W tym celu należy wybrać takie ustawienie przeglądarki, które blokuje pliki cookie zapisywane przez podmioty trzecie.

 

Ta strona internetowa korzysta z aplikacji PIWIK PRO Cloud - analizatora internetowego udostępnianego przez PIWIK. PIWIK PRO Cloud wykorzystuje „cookies“ - pliki tekstowe zapisywane w komputerze lub smartfonie użytkownika i pomagające nam w analizowaniu sposobu korzystania przez niego ze strony internetowej. Informacje pozyskiwane przez pliki cookies na temat sposobu korzystania przez użytkowników ze strony internetowej są zapisywane i przetwarzane przez PIWIK na serwerach znajdujących się w Niemczech.
Przed udostępnieniem nam danych za pośrednictwem aplikacji PIWIK adresy IP użytkowników są całkowicie maskowane. Odwrócenie procesu maskowania adresów IP i przyporządkowanie adresów IP do pozyskiwanych danych nie jest możliwe.
Uzyskane informacje pozwalają nam analizować zachowania odwiedzających nasze strony internetowe, sporządzać raporty i wyniku tych działań ulepszać nasze strony internetowe z myślą o ich użytkownikach. PIWIK nie przekazuje tych informacji osobom trzecim ani nie wykorzystuje ich do jakichkolwiek celów marketingowych i reklamowych.

Bezpieczeństwo

Stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę administrowanych przez nas danych przed manipulacją, utratą, zniszczeniem, dostępem osób nieuprawnionych lub nieuprawnionym ujawnieniem. Dostęp do danych mają tylko nieliczne upoważnione osoby.

 

Treści naszych stron oraz dane podawane na naszych stronach nie są z zasady szyfrowane podczas ich przesyłania przez Internet. Nie można w związku z tym wykluczyć uzyskania przez osoby trzecie wglądu w te dane i/lub dostępu do tych danych. Zalecamy uwzględnienie tego faktu przy podejmowaniu decyzji o przekazaniu nam danych za pośrednictwem Internetu. Na naszych portalach wymagających rejestracji i logowania szyfrujemy w miarę możliwości przesyłane dane przy użyciu systemu SSL (Secure Socket Layer).

 

Nasze środki bezpieczeństwa są ciągle ulepszane i dostosowywane do aktualnego stanu techniki.

Możliwość wyboru

Chcielibyśmy też wykorzystywać dane osobowe użytkowników w celu ich informowania o naszych produktach i przeprowadzania ewentualnych ankiet na ich temat. Udział w takich akcjach jest dobrowolny. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz nas w każdej chwili zawiadomić i poprosić o zablokowanie lub usunięcie odpowiednich danych. Wystarczy w tym celu wysłać odpowiedni e-mail na adres podany w impressum. Więcej informacji można znaleźć na lokalnej stronie internetowej.

Informacja i kontakt

Użytkownik ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji na temat gromadzonych danych oraz prawo do ich poprawienia, zablokowania lub usunięcia. Jeżeli mimo naszych starań zostały zapisane nieprawidłowe dane, skorygujemy je na żądanie użytkownika. W tym celu należy się zwrócić do naszego pełnomocnika do spraw ochrony danych osobowych.

 

W przypadku sugestii i skarg dotyczących przetwarzania danych osobowych można się zwrócić do naszego pełnomocnika do spraw ochrony danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

Pełnomocnik do spraw ochrony danych osobowych

HELLA Polska Sp. z o.o.
Al. Wyścigowa 6
02-681 Warszawa
Anna Pyrz
+48 22 514 1780
+48 694 349 373 (mobile)
privacyhp@hella.com
 
Aktualizacja: 1 listopad 2014 r