Ochrona danych

Witamy na stronie internetowej grupy HELLA

Dziękujemy za odwiedziny i zainteresowanie naszą firmą, naszymi produktami oraz naszą stroną internetową.

HELLA szanuje Twoją prywatność

Spółka HELLA GmbH & Co. KGaA, Rixbecker Str. 75, D-59552 Lippstadt, jako administrator stron internetowych oraz podmiot odpowiedzialny bardzo poważnie traktuje kwestię ochrony danych osobowych. Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji stanowią integralny element polityki naszej firmy. Dlatego ochrona prywatności podczas przetwarzania danych osobowych oraz bezpieczeństwo wszystkich danych handlowych to dla nas istotna kwestia, którą uwzględniamy w naszych procesach firmowych. Dane osobowe gromadzone podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej przetwarzamy w sposób poufny i zgodny z obowiązującymi przepisami.

 

Na naszych stronach internetowych mogą się znajdować odnośniki do stron innych podmiotów, których nie obejmuje niniejsze oświadczenie o ochronie danych. Nie mamy wpływu na to, czy ich administratorzy przestrzegają przepisów o ochronie danych osobowych

Dane osobowe

Dane osobowe to informacje, które mogą zostać wykorzystane do ustalenia tożsamości osoby. Może to być nazwisko, adres oraz numer telefonu. Nie należą do nich informacje, których nie można powiązać z tożsamością, na przykład liczba gości strony internetowej.

Gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych

Podczas odwiedzin na naszych stronach internetowych zapisujemy nazwę Twojego dostawcy usług internetowych, używany typ przeglądarki, stronę internetową, z której nastąpiło przekierowanie, strony internetowe, które u nas odwiedzasz oraz datę i czas trwania odwiedzin. Nie gromadzimy innych danych osobowych na Twój temat. Możesz zatem korzystać z naszej strony internetowej bez ujawniania swojej tożsamości.

 

Jeśli odwiedzasz specjalne działy naszych stron internetowych lub chcesz wziąć udział w określonych akcjach, mogą być w tym celu gromadzone i przechowywane dodatkowe dane. Podanie danych osobowych może być konieczne na przykład do udziału w ankiecie, przesłania zapytania lub realizacji umowy.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku zapytań składanych za pośrednictwem naszych formularzy kontaktowych lub poczty elektronicznej przechowujemy podane dane osobowe do celów indywidualnej komunikacji oraz opracowania zapytania.

 

Do poszczególnych działów naszych stron internetowych konieczne jest również zalogowanie. Podczas rejestracji i/lub logowania zostaniesz wówczas poproszony(-a) o podanie nazwiska i/lub innych danych osobowych. Do określonych działów, na przykład HELLA TechWorld lub HELLA Partner World, skierowanych do określonej grupy użytkowników, konieczna jest rejestracja, aby móc zidentyfikować przynależność użytkowników do tej grupy. To użytkownik decyduje jednak, czy chce ujawnić te informacje. Koniecznym warunkiem niektórych czynności, na przykład pobrania konkretnych informacji, jest podanie określonych danych. Dane, których podanie jest konieczne, są oznaczone symbolem gwiazdki jako „pola obowiązkowe“. Podanie innych danych, które nie są oznaczone jako „pola obowiązkowe”, jest dobrowolne.

Wykorzystanie i przekazywanie danych osobowych, cel przetwarzania i podstawa prawna

Dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie w niezbędnym i dopuszczalnym zakresie do celów związanych z obsługą techniczną stron internetowych, zarządzaniem kontami klientów, ankietami dotyczącymi produktów oraz działaniami marketingowymi. Bez zgody użytkownika nie przekazujemy jego danych – szczególnie do celów reklamowych – żadnym osobom trzecim nienależącym do grupy HELLA. Schemat grupy HELLA możesz zobaczyć na stronie  www.hella.pl/Ochrona-danych

Jeśli będziemy do tego zobowiązani na mocy prawa lub postanowienia sądu, przekażemy Twoje dane osobowe stosownym uprawnionym organom.

Dostęp do danych

Aby zapewnić prawidłowe działanie, wybrani pracownicy Grupy HELLA mają dostęp do Twoich danych. Dane te nie mogą być wykorzystywane przez tych pracowników do własnych celów. Pracownicy zajmujący się przetwarzaniem danych są zobowiązani do zachowania tajemnicy oraz tajemnicy danych. Ponadto zapewniony jest odpowiedni poziom ochrony danych.

Korzystanie z plików cookie

Informacje o plikach cookie

Cookie to niewielki plik tekstowy tworzony w komputerze podczas wizyty na stronie internetowej i umożliwiający jego identyfikację. Pliki cookie służą do zapisywania informacji o odwiedzanych stronach internetowych lub na wypadek ponownego odwiedzenia witryny. Pliki te nie zawierają żadnych danych osobowych i nie mogą uruchamiać żadnych programów, które mogłyby aktywować wirusa.

Podstawą prawną jest twoja zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) a) RODO. Nasze zainteresowanie opiera się na analizie, działaniu i optymalizacji naszej witryny.

 

Istotne:

Pliki cookie tej kategorii są zapisywane w komputerze osoby odwiedzającej stronę, aby umożliwić jej działanie zgodnie z przeznaczeniem.

 

Realizacja:

Pliki cookie tej kategorii służą do gromadzenia danych statystycznych dotyczących osób odwiedzających stronę internetową w celu poprawy komfortu korzystania z niej. Gromadzone w ten sposób dane są używane do tworzenia anonimowych profili użytkowników, które wykorzystywane są jako podstawa statystyk internetowych. Nie dochodzi jednak do identyfikacji osobistej użytkowników ani ich powiązywania z innymi danymi. Gromadzone dane są wykorzystywane do celów wewnętrznych i nie są przekazywane podmiotom trzecim.

 

PIWIK PRO CLOUD:

Ta strona korzysta z PIWIK PRO Cloud, usługi analizy stron internetowych świadczonej przez PIWIK. PIWIK PRO Cloud korzysta z plików cookie - plików tekstowych zapisywanych na komputerze lub smartfonie użytkownika, które pomagają nam analizować sposób, w jaki odwiedzający korzystają z witryny. Informacje pozyskiwane przez pliki cookies na temat sposobu korzystania przez użytkowników ze strony internetowej są zapisywane i przetwarzane przez PIWIK na serwerach znajdujących się w Niemczech.

Adresy IP są w pełni anonimizowane, zanim będziemy mogli przeglądać zestawione dane za pośrednictwem pakietu PIWIK. Nie ma możliwości odwrócenia anonimowości adresów IP lub dopasowania ich do zestawionych danych.

Używamy tych informacji do oceny zachowań osób odwiedzających naszą stronę internetową, tworzenia odpowiednich raportów, a ostatecznie do poprawy komfortu korzystania z witryny internetowej dla osób odwiedzających naszą stronę. PIWIK nie będzie przekazywał tych informacji osobom trzecim ani wykorzystywał ich do jakichkolwiek celów marketingowych lub promocyjnych.

 

Funkcjonalny:

Tego typu pliki cookies pozwalają stronie internetowej zapamiętać preferencje i wybory dokonane przez użytkownika w przeszłości. Pomagają nam one spersonalizować funkcje poprzez zapamiętywanie pewnych ustawień podczas sesji. Należą do nich: wybrany język, ustawienia wyszukiwania, preferowani producenci, ostatnio wybierane pojazdy, a w naszym sklepie internetowym HELLA PARTNER WORLD - koszyk zakupów. Te pliki cookies gromadzą i przechowują wyłącznie informacje anonimowe.

 

Marketing:

GOOGLE:

Konwersja Google Ads

Ta strona internetowa HTW korzysta z konwersji Google Ads do analizy skuteczności reklam Google.Jest to usługa świadczona przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Funkcji śledzenia konwersji używamy do pomiaru atrakcyjności naszych reklam Google, które prowadzą do naszej strony internetowej. Jeśli klikniesz na reklamę Google, wówczas na twoim urządzeniu zostanie umieszczony plik cookie konwersji.Plik cookie pomaga nam w analizie danych, np. czy miała miejsce konwersja, oraz w ustaleniu, czy kampania reklamowa zakończyła się sukcesem.Te pliki cookie konwersji wygasają po 30 dniach i nie są przeznaczone do identyfikacji użytkownika.

 

Remarketing w Google

Ta strona korzysta z funkcji remarketingu, aby na innych stronach internetowych, w ramach sieci reklamowej Google, wyświetlać spersonalizowane reklamy oparte na zainteresowaniach. Usługa ta jest również świadczona przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Ta funkcja reklamowa opiera się na analizie zainteresowań użytkowników na naszej stronie.Pozwala nam to na pozycjonowanie reklam kierowanych do użytkowników, którzy wcześniej odwiedzili naszą stronę. Plik cookie z sekwencją liczb, znany również jako unikalny identyfikator, jest przechowywany w twoim urządzeniu. Ten numer jest używany tylko do identyfikacji przeglądarki internetowej; dane osobowe nie są przechowywane. Jeśli odwiedzisz stronę internetową innej firmy, która również korzysta z sieci reklamowej Google, może pojawić się reklama, która odnosi się do naszej strony internetowej.

 

Ponadto Google udostępnia dodatkowe informacje dotyczące praktyk ochrony danych osobowych na stronie

https://services.google.com/sitestats/en.html

https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en

https://policies.google.com/privacy?hl=en

w szczególności informacje o tym, w jaki sposób można zapobiec wykorzystywaniu twoich danych.

 

ADSERVER:

Adspirit GmbH

Na naszej stronie internetowej HELLA TECH WORLD nasz partner Adspirit GmbH generuje pliki cookie osób trzecich. Adspirit GmbH ma siedzibę przy Niedstr. 40-41, 12159 Berlin, Niemcy. Te pliki cookie umożliwiają nam umieszczanie na HTW własnych reklam, które są lepiej dostosowane do twoich preferencji i zainteresowań. Adspirit nie przekazuje tych informacji innym stronom internetowym. Więcej informacji można znaleźć w dziale Adspirit Polityka ochrony danych.

 

Zarządzanie plikami cookie:

Możesz w dowolnym momencie zapobiec gromadzeniu i przechowywaniu tych plików cookie, zmieniając poniższe ustawienia, z wyjątkiem istotnych plików cookie.  Istotne pliki cookie zapewniają prawidłowe działanie witryny i nie można ich dezaktywować. Ustawienia będą rozpoznawane podczas wszystkich kolejnych wizyt.

 

Usuń pliki cookie

Śledzenie aktywności w sieci

Podczas odwiedzin na naszych stronach internetowych są gromadzone i analizowane informacje przesyłane przez przeglądarkę użytkownika. Dane są gromadzone przez piksele (web beacons) zagnieżdżone na stronie internetowej oraz przez pliki cookie.

 

Gromadzone w ten sposób dane są używane do tworzenia anonimowych profili użytkowników, które wykorzystywane są jako podstawa statystyk internetowych. Nie dochodzi jednak do identyfikacji osób użytkowników ani ich powiązywania z innymi danymi.

 

Zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych można odwołać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość przez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. W tym celu należy wybrać takie ustawienie przeglądarki, które blokuje pliki cookie zapisywane przez podmioty trzecie.

 

Ta strona internetowa korzysta z aplikacji PIWIK PRO Cloud - analizatora internetowego udostępnianego przez PIWIK. PIWIK PRO Cloud wykorzystuje „cookies“ - pliki tekstowe zapisywane w komputerze lub smartfonie użytkownika i pomagające nam w analizowaniu sposobu korzystania przez niego ze strony internetowej. Informacje pozyskiwane przez pliki cookies na temat sposobu korzystania przez użytkowników ze strony internetowej są zapisywane i przetwarzane przez PIWIK na serwerach znajdujących się w Niemczech.
Przed udostępnieniem nam danych za pośrednictwem aplikacji PIWIK adresy IP użytkowników są całkowicie maskowane. Odwrócenie procesu anonimizacji adresów IP i przyporządkowanie adresów IP do pozyskiwanych danych nie jest możliwe.
Uzyskane informacje pozwalają nam analizować zachowania odwiedzających nasze strony internetowe, sporządzać raporty i wyniku tych działań ulepszać nasze strony internetowe z myślą o ich użytkownikach. PIWIK nie przekazuje tych informacji osobom trzecim ani nie wykorzystuje ich do jakichkolwiek celów marketingowych i reklamowych.

Fanpage na Facebooku i Instagramie

Nasz fanpage na Facebooku / Instagramie ma na celu przybliżyć tobie naszą firmę i nasze produkty.

 

Kiedy odwiedzasz nasz fanpage na Facebooku / Instagramie, zbieramy twoje dane osobowe na podstawie uzasadnionego zainteresowania.

 

W ramach dodatku do statystyk stron Facebook przejął również odpowiedzialność za dane zebrane i wykorzystane w kontekście fanpagu na Facebooku / Instagramie. Więcej informacji na temat dodatku do statystyk stron na Facebooku można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

 

Przetwarzanie przez Facebooka może spowodować przetwarzanie poza UE. W takich przypadkach Facebook stosuje standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską oraz decyzje w sprawie adekwatności wydane przez Komisję Europejską w odniesieniu do niektórych krajów. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie: https://www.facebook.com/policy.php.

 

Możliwe jest również, że Facebook wykorzystuje dane użytkownika do celów badania rynku i celów reklamowych. Jest możliwe m.in., że profile użytkowników są tworzone na podstawie zachowania użytkownika (i wynikających z tego zainteresowań). Na podstawie tych profili użytkowania, mogą być wyświetlane wewnątrz i na zewnątrz Facebooka, np. reklamy. W tym celu pliki cookie są regularnie zapisywane na komputerach użytkowników, które przechowują zachowanie, a także zainteresowania danego użytkownika. Te profile użytkowników mogą również zawierać inne dane z Facebooka, w szczególności jeśli użytkownik jest członkiem Facebooka. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Facebooka.

 

Jeśli masz dodatkowe pytania na temat naszych stron fanpaga na Facebooku / Instagramie lub chcesz skorzystać ze swoich praw, użyj kontaktów wymienionych poniżej (patrz „Inspektor Ochrony Danych“). Alternatywnie możesz zawsze zwrócić się do Facebooka z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi naszego fanpaga na Facebooku / Instagramie.

Newsletter

Podczas rejestracji do newslettera Twój adres e-mail będzie wykorzystywany do własnych celów marketingowych, dopóki nie zrezygnujesz z subskrypcji newslettera. Wyrejestrowanie jest możliwe w dowolnym momencie i można to zrobić za pomocą linku w newsletterze lub poprzez funkcję wypisania się na stronie.

Twoje dane osobowe są przechowywane i przetwarzane wyłącznie w celu wysyłania biuletynu. W żadnym przypadku Twoje dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim.

Przy zapisywaniu do biuletynu stosujemy procedurę podwójnej zgody, aby upewnić się, że zapisałeś się sam. W związku z tym zostaniesz zapisany do biuletynu dopiero po kliknięciu na link w e-mailu potwierdzającym, który otrzymasz po wprowadzeniu swoich danych.

Do wysłania naszego newslettera korzystamy z zewnętrznego Campaign Monitor, obsługiwanego przez Campaign Monitor Pty Ltd i Salesforce, obsługiwanego przez Salesforce.com inc. Campaign Monitor oferuje obszerne możliwości analizy dotyczące otwierania i korzystania z newslettera. Analizy te są związane z grupami i nie są przez nas wykorzystywane do indywidualnej oceny odbiorców newslettera. Więcej informacji na temat Campaign Monitor i ochrony prywatności w Campaign Monitor uzyskasz na stronie www.campaignmonitor.com/policies. Salesforce to rozwiązanie CRM, którego używamy w firmie HELLA. Twoje dane są przechowywane na serwerach w UE. Więcej informacji uzyskasz na www.salesforce.com/company/privacy/

Bezpieczeństwo

Stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę administrowanych przez nas danych przed manipulacją, utratą, zniszczeniem, dostępem osób nieuprawnionych lub nieuprawnionym ujawnieniem. Dostęp do danych mają tylko nieliczne upoważnione osoby.

 

Treści naszych stron oraz dane podawane na naszych stronach nie są z zasady szyfrowane podczas ich przesyłania przez Internet. Nie można w związku z tym wykluczyć uzyskania przez osoby trzecie wglądu w te dane i/lub dostępu do tych danych. Zalecamy uwzględnienie tego faktu przy podejmowaniu decyzji o przekazaniu nam danych za pośrednictwem Internetu. Na naszych portalach wymagających rejestracji i logowania szyfrujemy w miarę możliwości przesyłane dane przy użyciu systemu SSL (Secure Socket Layer).

 

Nasze środki bezpieczeństwa są ciągle ulepszane i dostosowywane do aktualnego stanu techniki.

Możliwość wyboru

Chcielibyśmy też wykorzystywać dane osobowe użytkowników w celu ich informowania o naszych produktach i przeprowadzania ewentualnych ankiet na ich temat. Udział w takich akcjach jest dobrowolny. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz nas w każdej chwili zawiadomić i poprosić o zablokowanie lub usunięcie odpowiednich danych. Wystarczy w tym celu wysłać odpowiedni e-mail na adres podany w impressum. Więcej informacji można znaleźć na lokalnej stronie internetowej.

Informacja, korekta, anulowanie, ograniczenie przetwarzania, wyrażanie sprzeciwu

W każdej chwili masz prawo do uzyskania w formie pisemnej lub elektronicznej informacji na temat gromadzonych danych. Ponadto przysługuje Ci w dowolnym momencie prawo do zablokowania lub usunięcia danych osobowych, sprzeciwienia się przetwarzania danych lub do skorygowania niepoprawnych danych. (Uwaga: jeśli obowiązują krajowe ustawowe okresy przechowywania danych, to dane będą przed usunięciem blokowane na okres przewidziany dla danego kraju).

Prawo do złożenia skargi do organu nadzoru

Jeśli przetwarzanie Twoich danych narusza obowiązujące prawo, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego.

Osoby kontaktowe w zakresie ochrony danych

W przypadku sugestii i skarg dotyczących przetwarzania danych osobowych można również za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej zwrócić się do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych.

Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych

HELLA GmbH & Co. KGaA
Rixbecker Str. 75
D-59552 Lippstadt
Kontakt


Data wydania: kwiecień 2018