Przegląd przepływomierza powietrza

Znajdziesz tu pożyteczną wiedzę i ważne wskazówki dotyczące masowych przepływomierzy powietrza w pojazdach.

Masowy przepływomierz powietrza oznacza ilość powietrza zasysaną przez silnik spalinowy. Układ sterowania silnika potrzebuje tej wielkości do sterowania różnych funkcji. Na tej stronie podajemy informacje dotyczące konstrukcji i sposobu działania masowych przepływomierzy powietrza. Ponadto znajdują się tu informacje o objawach usterki masowego przepływomierza powietrza, przyczynach takiej usterki oraz sposobu jej poszukiwania w warsztacie.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa Poniższe informacje i porady praktyczne zostały przygotowane przez firmę HELLA w celu zapewnienia profesjonalnego wsparcia dla warsztatów samochodowych. Informacje udostępnione na tej stronie internetowej powinny być wykorzystywane tylko przez odpowiednio wykwalifikowany personel.

 

DZIAŁANIE MASOWEGO PRZEPŁYWOMIERZA POWIETRZA: ZASADA DZIAŁANIA

Masowy przepływomierz powietrza służy do określania masy zasysanego powietrza. Składa się on z rurowej obudowy zamkniętej kratką, osłony czujnika i modułu czujnika. Przepływomierz jest montowany w rurze dolotowej, pomiędzy obudową filtra powietrza a kolektorem wlotowym.

W strumieniu powietrza umieszczone są dwa cienkie rezystory metalowe o zależnej od temperatury rezystacji, umieszczone na płytce szklanej. Pierwszy rezystor (RT) jest czujnikiem temperatury i mierzy temperaturę powietrza. Drugi rezystor (RS) służy do pomiaru natężenia przepływu powietrza. W zależności od ilości zasysanego powietrza rezystor RS ulega większemu lub mniejszemu ochłodzeniu. W celu zachowania stałej różnicy temperatur między rezystorami RT i RS, przepływ prądu przez rezystor RS musi być dynamicznie regulowany przez sterownik. Natężenie prądu grzewczego określa zassaną przez silnik masę powietrza. Ta wartość pomiarowa jest używana przez układ sterowania silnika do obliczania wymaganej dawki paliwa.

OBJAWY USTERKI MASOWEGO PRZEPŁYWOMIERZA POWIETRZA: OBJAWY

Uszkodzenie lub awaria masowego przepływomierza powietrza mogą mieć następujące objawy:

  • Zatrzymanie pracy silnika lub układ sterowania silnika przełącza się na pracę w trybie awaryjnym
  • Zaświecenie lampki kontrolnej silnika

USTERKA MASOWEGO PRZEPŁYWOMIERZA POWIETRZA: PRZYCZYNA AWARII

Przyczyny awarii masowego przepływomierz powietrza mogą być następujące:

  • Usterka w stykach złączy elektrycznych
  • Uszkodzone elementy pomiarowe
  • Uszkodzenia mechaniczne (drgania, wypadek)
  • Przekłamanie elementów pomiarowych (opuszczenie zakresu pomiarowego)

SPRAWDZANIE MASOWEGO PRZEPŁYWOMIERZA POWIETRZA: POSZUKIWANIE USTEREK

Przy poszukiwaniu usterek należy uwzględnić następujące czynności kontrolne:

Sprawdzenie złącza wtykowego

Sprawdzić prawidłowe osadzenie i dobry styk złącza wtykowego.

Sprawdzenie przepływomierza powietrza

Sprawdzić masowy przepływomierz powietrza, czy nie jest uszkodzony.

Sprawdzenie elementów pomiarowych

Sprawdzić elementy pomiarowe, czy nie są uszkodzone

Sprawdzenie zasilania napięciem

Sprawdzić zasilanie napięciem

Sprawdzenie przewodów połączeniowych

Sprawdzić przewodność przewodów połączeniowych pomiędzy odłączonym wtykiem sterownika a wtykiem czujnika (konieczny jest schemat przyporządkowania styków). Wartość zadana: ok. 0 omów.

Elektroniczne sprawdzenie przepływomierza powietrza

Elektroniczne sprawdzanie masowego przepływomierza powietrza przez układ sterowania silnika. W razie wystąpienia awarii, w sterowniku jest zapisywany kod usterki, który można odczytać przy użyciu testera

WYMIANA MASOWEGO PRZEPŁYWOMIERZA POWIETRZA: FILM

Prawidłowa wymiana masowego przepływomierza powietrza

Wymiana masowego przepływomierza powietrza z demontażem i montażem

 

02:43 min