Ocena awarii układu hamulcowego

Tutaj znajdziesz przydatne wskazówki dotyczące oceny uszkodzeń tarcz i klocków hamulcowych oraz zawieszenia i układu kierowniczego.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa Poniższe informacje i porady praktyczne zostały przygotowane przez firmę HELLA w celu zapewnienia profesjonalnego wsparcia dla warsztatów samochodowych. Informacje udostępnione na tej stronie internetowej powinny być wykorzystywane tylko przez odpowiednio wykwalifikowany personel.

 

OCENA USZKODZEŃ KLOCKÓW HAMULCOWYCH: WSKAZÓWKI

Okładzina cierna odrywa się od płytki nośnej

Okładzina cierna częściowo lub całkowicie oderwała się od płytki nośnej klocka

 

PRZYCZYNA

 • Termiczne lub mechaniczne przeciążenie 
 • Dostanie się rdzy między okładzinę a płytkę nośną
 • Wadliwe dopasowanie klocków hamulcowych
 • Uszkodzenie klocka hamulcowego wskutek niewłaściwej obsługi lub montażu
 • Źle dobrane klocki hamulcowe

 

 

SKUTKI

 • Odgłos tarcia, gdy hamulec nie jest uruchomiany
 • Piszczenie podczas hamowania
 • Niedostateczna skuteczność hamowania
 • Rozpadnięcie się okładziny ciernej z powodu przeciążenia termicznego

 

ROZWIĄZANIE PROBLEMU

 • Wyczyścić zacisk i sprawdzić, czy działa prawidłowo ✓
 • Sprawdzić zacisk i klocki pod kątem dopasowania ✓
 • Wymienić klocki hamulcowe i w razie potrzeby akcesoria ✓

Przeciążenie termiczne

Okładzina cierna została uszkodzona w wyniku przegrzania. Substancje wiążące w okładzinie zostały zniszczone, a materiał cierny popękał. Powierzchnia jest porowata i częściowo szklista.

 

PRZYCZYNA

 • Zatarte lub zakleszczone prowadniki
 • Zacinanie się tłoczka w zacisku hamulca
 • Ekstremalny sposób jazdy lub ciągłe hamowanie
 • Zakleszczony klocek hamulcowy

 

SKUTKI

 •  Hałas
 • Zmniejszona skuteczność hamowania

 

ROZWIĄZANIE PROBLEMU

 • Wyczyścić zacisk i sprawdzić, czy działa prawidłowo ✓
 • Sprawdzić zacisk i klocki pod kątem dopasowania ✓
 • Wymienić klocki hamulcowe i w razie potrzeby akcesoria ✓
 • Sprawdzić tarcze hamulcowe i w razie potrzeby wymienić ✓

Rowki w okładzinie ciernej

Powierzchnia okładziny ma głębokie rowki i krawędzie wynikające ze zużycia.

 

PRZYCZYNA

 • Nowe klocki zostały zamontowane do starych, zużytych tarcz hamulcowych
 • Ciało obce między klockiem a tarczą
 • Wpływy środowiska (soli, zanieczyszczeń itp.)

 

SKUTKI

 • Hałas przy włączonym i wyłączonym hamulcu
 • Zmniejszona skuteczność hamowania lub jednostronne hamowanie

 

ROZWIĄZANIE PROBLEMU

 • Wyczyścić zacisk i sprawdzić, czy działa prawidłowo ✓
 • Wymienić klocki hamulcowe, akcesoria i tarcze hamulcowe ✓

 

Wyrwanie materiału i krawędzi w okładzinie ciernej

Okładzina cierna jest uszkodzona. Materiał okładziny jest wyrwany na krawędziach.

 

PRZYCZYNA

 • Nieprawidłowy montaż
 • Wadliwe klocki hamulcowe niespełniające wymagań
 • Niewystarczający luz w zacisku hamulcowym
 • Przeciążenie mechaniczne
 • Przeciążenie termiczne

 

 

SKUTKI

 • Hałas
 • Zmniejszona skuteczność hamowania
 • Przedwczesne zużycie

 

ROZWIĄZANIE PROBLEMU

 • Wyczyścić zacisk i sprawdzić, czy działa prawidłowo ✓
 • Wymienić klocki hamulcowe ✓
 • Sprawdzić zacisk i klocki pod kątem dopasowania ✓
 • Sprawdzić tarcze hamulcowe oraz akcesoria i w razie potrzeby wymienić ✓

 

Nadmierne zużycie

Klocki hamulcowe są znacznie zużyte, częściowo aż do płytki nośnej.

 

PRZYCZYNA

 • Niewłaściwe serwisowanie
 • Przedłużanie okresów między przeglądami 
 • Ciągłe hamowanie na zjazdach
 • Zatarte lub zakleszczone prowadniki
 • Zacinanie się tłoczka w zacisku hamulca
 • Ekstremalny sposób jazdy lub ciągłe hamowanie
 • Zakleszczony klocek hamulcowy

 

SKUTKI

 • Głośny hałas przy włączonym i wyłączonym hamulcu
 • Nieodpowiedni efekt hamowania
 • Uszkodzenie innych elementów hamulca w kole w wyniku przeciążenia termicznego 

 

 

ROZWIĄZANIE PROBLEMU

 • Rozebrać hamulec i sprawdzić ✓
 • Wyczyścić zacisk i sprawdzić, czy działa prawidłowo ✓
 • Sprawdzić prowadnice zacisku, osłony przeciwkurzowe oraz tuleje amortyzujące i w razie potrzeby wymienić ✓
 • Wymienić klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe i akcesoria ✓

Nierówne zużycie klocków

Klocki hamulcowe przy jednym kole są zużyte w różnym stopniu.

 

PRZYCZYNA

 • Zatarte lub zakleszczone prowadniki lub prowadnice w zacisku hamulcowym
 • Zacinanie się tłoczka w zacisku hamulca lub niewystarczający luz klocka w gnieździe zacisku

 

SKUTKI

 • Hałas 
 • Hamulce działają nierównomiernie
 • Przedwczesne zużycie spowodowane przeciążeniem mechanicznym i termicznym 

 

ROZWIĄZANIE PROBLEMU

 • Rozebrać hamulec i sprawdzić ✓
 • Wyczyścić zacisk i sprawdzić, czy poszczególne elementy działają prawidłowo ✓
 • Sprawdzić zacisk i klocki pod kątem dopasowania ✓
 • Wymienić klocki hamulcowe i w razie potrzeby tarcze hamulcowe oraz akcesoria ✓

Zeszklenie powierzchni ciernej

Okładzina cierna ma gładką, wypolerowaną powierzchnię, która odbija światło i przypomina szkło. Z reguły objaw ten występuje w przypadku nowych klocków hamulcowych krótko użytkowanych.

 

PRZYCZYNA

 • Nadużywanie klocków hamulcowych w fazie docierania
 • Powtarzające się zmiany temperatury w okładzinach ciernych w krótkich odstępach czasu
 • Długie fazy hamowania przy niewielkim nacisku na pedał

 

SKUTKI

 • Zmniejszenie współczynnika tarcia na okładzinie ciernej, a tym samym słabszy efekt hamowania
 • Niedostateczne lub jednostronne działanie hamulca danego koła
 • Hałas (piszczenie) podczas hamowania

 

ROZWIĄZANIE PROBLEMU

Wymienić mocno szkliste lub uszkodzone klocki hamulcowe. Sprawdzić tarcze hamulcowe i w razie potrzeby wymienić. 

 

Klocki hamulcowe krótko użytkowane:

 • Równomiernie przeszlifować powierzchnię okładziny ciernej ✓
 • Porównać grubość wszystkich klocków hamulcowych i sprawdzić, czy możliwe jest ich ponowne wykorzystanie ✓

 

Zanieczyszczenie powierzchni ciernej

Klocek hamulcowy został zanieczyszczony smarem, olejem lub innymi substancjami obcymi.

 

PRZYCZYNA

 • Niewłaściwie wykonane prace serwisowe
 • Uszkodzone osłony przegubów półosi
 • Wyciek z hydraulicznego układu hamulcowego

 

SKUTKI

 • Jednostronne lub niewystarczające działanie hamulców
 • Hałas podczas hamowania

 

ROZWIĄZANIE PROBLEMU

 • Całkowicie rozebrać, sprawdzić i wyczyścić hamulec danego koła ✓
 • Zidentyfikować i wyeliminować przyczynę zanieczyszczenia ✓
 • Oczyść klocki hamulcowe o dostatecznej jeszcze grubości i gładko przeszlifować powierzchnię ✓
 • Wymienić mocno zanieczyszczone lub zużyte klocki hamulcowe ✓
 • Złożyć hamulec i sprawdzić poprawność działania ✓

OCENA USZKODZEŃ TARCZ HAMULCOWYCH: WSKAZÓWKI

Pęknięcia termiczne

Powierzchnia cierna tarczy hamulcowej ma pionowe pęknięcia, biegnące od krawędzi do kołnierza.

 

PRZYCZYNA

 • Duże, zmienne obciążenia mechaniczne i termiczne
 • Przeciążenie tarczy hamulcowej w fazie docierania z powodu użycia gwałtownej siły lub hamowania awaryjnego
 • Zużycie tarczy hamulcowej poza graniczny wymiar
 • Tarcze hamulcowe nieznanego pochodzenia o niedostatecznej jakości

 

SKUTKI

 • Zmniejszona skuteczność hamowania
 • Drgania na kierownicy
 • Pulsujący pedał hamulca

 

ROZWIĄZANIE PROBLEMU

 • Wymienić tarcze hamulcowe
 • Sprawdzić klocki hamulcowe pod kątem stanu technicznego i stopnia zużycia i w razie potrzeby wymienić

 

Należy przy tym zawsze przestrzegać instrukcji serwisowych i napraw danego producenta pojazdu i hamulców! 

Rowki i rysy na powierzchni ciernej tarczy hamulcowej

Powierzchnia cierna tarczy hamulcowej ma poziome rowki lub rysy.

 

PRZYCZYNA

 • Zanieczyszczenia lub ciała obce między klockiem hamulcowym a tarczą
 • Klocek hamulcowy nieznanego pochodzenia o niedostatecznej jakości

 

SKUTKI

 • Zmniejszona skuteczność hamowania
 • Hałas
 • Zwiększone zużycie

 

ROZWIĄZANIE PROBLEMU

 • Wyczyścić zacisk i sprawdzić, czy działa prawidłowo
 • Wymienić tarcze i klocki hamulcowe.

 

Należy przy tym zawsze przestrzegać instrukcji serwisowych i napraw danego producenta pojazdu i hamulców!

Różna grubość tarczy / różnica w grubości

Tarcza hamulcowa ma inną grubość w różnych miejscach na obwodzie. Te odchylenia geometrii są również nazywane różnicą grubości DTV. (DTV - Disc Thickness Variation).

 

PRZYCZYNA

 • Niewłaściwa osiowość piasty koła lub tarczy hamulcowej
 • Nieprawidłowy lub nieczysty montaż tarczy hamulcowej na piaście koła
 • Niedostateczne oczyszczenie powierzchni przylegania na piaście koła
 • Długi okres użytkowania tarczy hamulcowej ze zbyt dużym biciem

 

SKUTKI

 • Chwiejny ruch tarczy hamulcowej
 • Boczne bicie tarczy przy jednocześnie niskim obciążeniu hamulca
 • Drgania kierownicy i pulsacje pedału hamulca

 

ROZWIĄZANIE PROBLEMU

 

Należy przy tym zawsze przestrzegać instrukcji serwisowych i napraw danego producenta pojazdu i hamulców!

Korozja na powierzchni przylegania

Kołnierz tarczy jest częściowo skorodowany w miejscu styku z piastą koła.

 

PRZYCZYNA

 • Wadliwy montaż
 • Niedostateczne oczyszczenie powierzchni przylegania na piaście koła

 

SKUTKI

 • Nieprawidłowa osiowość i bicie boczne tarczy hamulcowej
 • Różnica grubości pierścienia ciernego
 • Drgania hamulców przenoszone na pojazd

 

ROZWIĄZANIE PROBLEMU

 

Należy przy tym zawsze przestrzegać instrukcji serwisowych i napraw danego producenta pojazdu i hamulców!

OCENA USZKODZEŃ ZAWIESZENIA I UKŁADU KIEROWNICZEGO: WSKAZÓWKI

Wpływ wadliwych elementów na działanie hamulców

Uszkodzone lub niewłaściwie działające elementy zawieszenia lub układu kierowniczego mogą mieć wpływ nie tylko na zachowanie na drodze, ale także na proces hamowania. Jeżeli w trakcie hamowania zostaną stwierdzone nietypowe hałasy, drgania lub niestabilne zachowanie podczas jazdy, to przyczyną mogą być różne części zawieszenia.

 

OBJAWY USZKODZENIA ELEMENTÓW

Uszkodzone amortyzatory i opony

 • Pogorszona przyczepność kół do podłoża
 • Zmniejszona skuteczność hamowania
 • Wydłużona droga hamowania

 

Uszkodzone lub nieprawidłowo zamontowane tuleje metalowo-gumowe

 • Niestabilne zachowanie podczas jazdy
 • Drgania kierownicy lub pedału
 • Stuki

Brak tłumienia z powodu uszkodzonych lub nieszczelnych łożysk hydraulicznych

 • Stuki
 • Drgania hamulców przenoszone na pojazd
 • Wibracje
 • Niestabilne zachowanie podczas jazdy

 

Uszkodzone drążki kierownicze, wahacze poprzeczne lub łączniki stabilizatora

 • Stuki
 • Niestabilne zachowanie podczas jazdy
 • Wibracje

 

Uszkodzone lub nieprawidłowo zamontowane osłony przegubów półosi

 • Wyciekający smar zanieczyszcza sąsiednie elementy
Czy ten artykuł jest dla Ciebie pomocny?

Nie, w niczym mi nie pomógł

Tak, okazał się pomocny

Proszę powiedzieć, co się nie podobało.
Dziękuję! Ale zanim odejdziesz!

Zarejestruj się, aby otrzymywać nasz bezpłatny biuletyn HELLA TECH WORLD i być na bieżąco z najnowszymi filmami technicznymi, poradami dotyczącymi naprawy samochodów, szkoleniami, kampaniami marketingowymi i wskazówkami diagnostycznymi.

Pokaż pozostałe informacje o naszym biuletynie Ukryj pozostałe informacje o naszym biuletynie

Zarejestruj się, aby otrzymywać nasz bezpłatny biuletyn HELLA TECH WORLD i być na bieżąco z najnowszymi filmami technicznymi, poradami dotyczącymi naprawy samochodów, szkoleniami, kampaniami marketingowymi i wskazówkami diagnostycznymi.

Razem możemy sprawić, że samochody szybko wrócą na drogi!

Proszę pamiętać:
Zostaniesz zapisany do newslettera dopiero po kliknięciu na link potwierdzający w e-mailu z powiadomieniem, który otrzymasz wkrótce!

Ochrona danych osobowyc | Rezygnacja z subskrypcji

Proszę pamiętać:
Zostaniesz zapisany do newslettera dopiero po kliknięciu na link potwierdzający w e-mailu z powiadomieniem, który otrzymasz wkrótce!

Ochrona danych osobowyc | Rezygnacja z subskrypcji

Prawie gotowe!

Wszystko co musisz zrobić, to potwierdzić swoją rejestrację!
Wysłaliśmy wiadomość e-mail na adres your email address.

Sprawdź swoją skrzynkę odbiorczą i kliknij na link potwierdzający, aby zacząć otrzymywać aktualne informacje o HELLA TECH WORLD.

Nieprawidłowy e-mail lub brak potwierdzenia?
Kliknij tutaj aby wprowadzić go ponownie.