BĄDŹ NA BIEŻĄCO!

Ukazujący się co dwa tygodnie bezpłatny biuletyn HELLA zawiera informacje o nowościach z HELLA TECH WORLD

Aktualności!
Pokaż pozostałe informacje o naszym biuletynie Ukryj pozostałe informacje o naszym biuletynie
 

Ukazujący się co dwa tygodnie bezpłatny biuletyn HELLA zawiera informacje o nowościach z HELLA TECH WORLD – na przykład:

 • Nowe wskazówki dotyczące napraw konkretnych pojazdów
 • Informacje techniczne – od wiedzy podstawowej aż po porady diagnostyczne
 • Nowe produkty
 • Ważne dla warsztatów akcje marketingowe i loterie

Wystarczy tylko podać swój adres e-mail. Jeżeli chcesz zrezygnować z abonowania biuletynu informacyjnego, kliknij tutaj.

Przełącznik przepustnicy

Tutaj znajdziesz cenną wiedzę i ważne wskazówki dotyczące przełącznika położenia przepustnicy w pojazdach.

Przełącznik przepustnicy informuje sterownik silnika o położeniu przepustnicy, co umożliwia dostosowywanie jakości mieszanki i momentu jej zapłonu do aktualnego obciążenia silnika. Na tej stronie znajdziesz informacje dotyczące sposobu działania przełącznika przepustnicy oraz wpływu jego defektu na silnik. Znajdziesz tu także praktyczne porady z zakresu sprawdzania czujników przepustnicy.

Ważna zasada bezpieczeństwa
Poniższe informacje i porady praktyczne zostały przygotowane przez firmę HELLA w celu zapewnienia profesjonalnego wsparcia dla warsztatów samochodowych. Informacje udostępnione na tej stronie internetowej powinny być wykorzystywane tylko przez odpowiednio wykwalifikowany personel.

 

PRZEŁĄCZNIK PRZEPUSTNICY - SPOSÓB DZIAŁANIA: ZASADA DZIAŁANIA

Przełączniki przepustnic służą do określania położenie przepustnicy. Są mocowane bezpośrednio do osi przepustnicy. Pozycje przełącznika są przekazywane do sterownika systemu zarządzania silnikiem i przyczyniają się do obliczania potrzebnej dawki paliwa.

 

W przełączniku przepustnicy znajdują się dwa łączniki aktywowane przez odpowiedni mechanizm. Oba te przełączniki przekazują sterownikowi systemu zarządzania silnikiem informacje o stanach "bieg jałowy" i "pełne obciążenie", co zapewnia dokładną kalkulację potrzebnej dawki paliwa.

DEFEKT PRZEŁĄCZNIKA PRZEPUSTNICY: OBJAWY

Defekt przełącznika przepustnicy może się objawiać w następujący sposób:

 • Silnik gaśnie na biegu jałowym
 • Silnik szarpie przy pełnym obciążeniu

PRZYCZYNY DEFEKTÓW PRZEŁĄCZNIKA PRZEPUSTNICY: PRZYCZYNA AWARII

Możliwymi przyczynami defektów przełącznika przepustnicy są:

 • Uszkodzenia mechaniczne (np. wskutek wibracji)
 • Wady styku w złączu elektrycznym (korozja, wilgoć)
 • Wady styku na wewnętrznych stykach przełącznych (wilgoć, zanieczyszczenie)

SPRAWDZANIE PRZEŁĄCZNIKA PRZEPUSTNICY: POSZUKIWANIE USTEREK

Przy poszukiwaniu usterek należy uwzględnić następujące czynności kontrolne:

Sprawdzanie przełącznika przepustnicy

Sprawdzanie poprawności montażu przełącznika przepustnicy

Sprawdzanie mechanizmu przełącznika

Sprawdzić, czy mechanizm przełącznika jest uaktywniany przez wał przepustnicy (przy wyłączonym silniku otworzyć przepustnicę z położenia biegu jałowego do położenia pełnego obciążenia i sprawdzić słuchowo, czy aktywują się mechanizmy)

Sprawdzanie złącza wtykowego

Sprawdzić złącze wtykowe pod kątem prawidłowego zamocowania i ew. zanieczyszczenia.

Sprawdzić styki przełącznika multimetrem

 • Przełącznik biegu jałowego zamknięty: pomiar pomiędzy pinami 1 i 3. Wartość pomiarowa = > 30 MΩ.
 • Przełącznik biegu jałowego otwarty: pomiar między pinami 1 i 3 (uwaga: podczas pomiaru powoli otwierać przepustnicę, aż otworzy się przełącznik biegu jałowego). Wartość pomiarowa = 0 Ω.
 • Przełącznik pełnego obciążenia otwarty: Pomiar pomiędzy pinami 1 i 2. Wartość pomiarowa = > 30 MΩ.
 • Przełącznik pełnego obciążenia zamknięty: Pomiar pomiędzy pinami 1 i 2. Wartość pomiarowa = 0 omów