Czujnik temperatury powietrza zasysanego

W tym miejscu znajdziesz pożyteczną wiedzę i ważne wskazówki dotyczące czujników temperatury powietrza zasysanego w pojazdach mechanicznych.

Niewidoczny, ale bardzo ważny: czujnik temperatury powietrza zasysanego dostarcza sterownikowi silnika ważną wartość pomiarową wpływającą na wzbogacanie mieszanki i zapłon. Na tej stronie poznasz zasadę dziaąania czujników temperatury powietrza zasysanego, skutki jego usterek i przyczyny jego możliwej awarii. Znajdziesz tu poza tym dokładną instrukcję sprawdzania tego czujnika.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa Poniższe informacje i porady praktyczne zostały przygotowane przez firmę HELLA w celu zapewnienia profesjonalnego wsparcia dla warsztatów samochodowych. Informacje udostępnione na tej stronie internetowej powinny być wykorzystywane tylko przez odpowiednio wykwalifikowany personel.

 

SPOSÓB DZIAŁANIA CZUJNIKA TEMPERATURY POWIETRZA ZASYSANEGO: ZASADA DZIAŁANIA

Czujnik temperatury powietrza zasysanego mierzy temperaturę panującą w rurze dolotowej i przekazuje sygnały napięcia wygenerowane na podstaie działającej na czujnik temperatury do sterownika. Ten analizuje te sygnały i wpływa na ich podstawie na sposób wzbogacania mieszanki paliwowej i kąt wyprzedzenia zapłonu.

 

Rezystancja czujnika temperatury zmienia się w zależności od temperatury powietrza zasysanego. Przy rosnącej temperaturze rezystancja maleje – spada wskutek tego napięcie na czujniku. Sterownik ocenia te wartości napięcia, które stoją w bezpośredniej zależności od temperatury powietrza zasysanego (niskie temperatury powodują wysokie, a wysokie temperatury niskie napięcie czujnika).

DEFEKT CZUJNIKA TEMPERATURY POWIETRZA ZASYSANEGO: OBJAWY

Defekt czujnika temperatury powietrza zasysanego może być zauważalny wskutek niewłaściwej reakcji sterownika i przejście w tryb pracy awaryjnej.

 

Częstymi objawami usterki są:

 • zapisanie kodu usterki i ewentualne świecenie lampki kontrolnej silnika
 • problemy z uruchomieniem silnika
 • niska moc silnika
 • zwiększone zużycie paliwa

PRZYCZYNY DEFEKTÓW CZUJNIKA TEMPERATURY POWIETRZA ZASYSANEGO: PRZYCZYNA AWARII

Awarie wynikają z różnych przyczyn:

 • zwarcia wewnętrzne
 • przerwania przewodu
 • zwarcie wewnątrzprzewodowe
 • uszkodzenia mechaniczne
 • brudny czubek czujnika

KONTROLA CZUJNIKA TEMPERATURY POWIETRZA ZASYSANEGO: POSZUKIWANIE USTEREK

POSZUKIWANIE USTEREK:

 • Odczyt rejestratora błędów ✓
 • Kontrola złączy elektrycznych przewodów czujnika, wtyczki i samego czujnika pod kątem prawidłowości połączenia, złamania i korozji ✓

Kontrola jest przeprowadzana miernikiem uniwersalnym

Krok kontrolny 1

Pomiar rezystancji wewnętrznej czujnika. Rezystancja jest zależna od temperatury, przy zimnym silniku wysoka, a przy ciepłym niska.

 

W zależności od producenta:
25 °C odpowiada 2,0 do 6 kiloomów, a 80 °C odpowiada ok. 300 omów
Uwzględnić podane specjalne wartości zadane.

Krok kontrolny 2

Kontrola okablowania łączącego ze sterownikiem, polegająca na sprawdzeniu każdego pojedynczego przewodu, łączącego czujnik z wtykiem sterownika, pod kątem przepływu prądu i zwarcia do masy.

 

 1. Podłączyć omomierz pomiędzy wtykiem czujnika temperatury a odłączonym wtykiem sterownika. Wartość zadana: ok. 0 omów (wymagany jest schemat przyporządkowania styków wtyku sterownika).
 2. Zmierzyć omomierzem rezystancję na każdym styku wtyku czujnika i odłączonego wtyku sterownika a masą. Wartość zadana: >30 megaomów.

Krok kontrolny 3

Zmierzyć woltomierzem napięcie zasilające na odłączonym wtyku czujnika. Pomiar ten należy przeprowadzić przy podłączonym sterowniku i włączonym zapłonie. Wartość zadana: ok. 5 V.

 

Jeżeli ta wartość napięcia nie jest osiągnięta, sprawdzić zasilanie sterownika włącznie z połączeniem z masą według schematu instalacji elektrycznej. Jeżeli wartość ta jest prawidłowa, możliwy jest defekt sterownika.