POJEMNOŚCI UKŁADÓW KLIMATYZACJI: ILOŚCI CZYNNIKA CHŁODNICZEGO I OLEJU

W tym miejscu znajdziesz pożyteczną wiedzę i cenne wskazówki dotyczące ilości czynnika chłodniczego i oleju w układach klimatyzacji pojazdów.

Czynnik chłodniczy i olej sprężarkowy to dwie substancje o decydującym znaczeniu dla każdego systemu klimatyzacji. Decydujące są też ich prawidłowe ilości. Przewijaj tę stronę, aby uzyskać informacje o różnych wariantach czynników chłodniczych i olejów sprężarkowych. Znajdziesz tu także ważne wskazówki dotyczące uzupełniania czynników chłodniczych i odsyłacz do podręcznika użytkownika czynników chłodniczych i olejów sprężarkowychn.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa
Poniższe informacje i porady praktyczne zostały przygotowane przez firmę HELLA w celu zapewnienia profesjonalnego wsparcia dla warsztatów samochodowych. Informacje udostępnione na tej stronie internetowej powinny być wykorzystywane tylko przez odpowiednio wykwalifikowany personel.

 

CZYNNIK CHŁODNICZY R12, R134A, R1234YF: WARTO WIEDZIEĆ

Na rynku występuje jeszcze wiele pojazdów wyposażonych w klimatyzację przystosowaną pierwotnie do czynnika chłodniczego R12. Rok 2001 był oficjalnie ostatnim rokiem stosowania czynnika R12 w systemach klimatyzacji samochodowych. Od tego roku układy napełnione czynnikiem R12 podlegają obowiązkowej modyfikacji w ramach przeglądów lub napraw. Jako zastępczy czynnik chłodniczy był i jest stosowany, oprócz różnych "alternatywnych" czynników chłodniczych (mieszanin czynników chłodniczych), czynnik R134a.

 

Możliwość przebudowy systemów klimatyzacji w taki sposób, by zamiast czynnika R12 mogły wykorzystywać czynnik 134a jest stale aktualnym zagadnieniem dla właścicieli starszych pojazdów oraz w niektórych krajach spoza UE.

 

W ramach przebudowy należy sprawdzić instalację pod kątem szczelności. Na początku należy wyeliminować przecieki. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy sprawdzić pod kątem prawidłowości działania i uszkodzeń. Wymienić filtr-osuszacz. Wymienić pierścienie uszczelniające. Dodatkowo wymienić olej mineralny układu R12 na olej PAG lub PAO. W ramach tej operacji należy również przepłukać klimatyzację.

 

Czynnik R134a posiada wysoki globalny potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP, Global Warming Potential), którego wartość wynosi 1430. Aktualna dyrektywa 2006/40/WE postanowia, że w przyszłości będą stosowane wyłącznie czynniki chłodnicze o współczynniku GWP mniejszym niż 150.

 

Systemów klimatyzacji pojazdów klasy M1 (samochody osobowe, pojazdy służące do przewozu osób o liczbie miejsc mniejszej lub równej 8) i klasy N1 (pojazdy użytkowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t), które uzyskały homologację na terenie UE po 01.01.2011 r., nie wolno już w związku z tym napełniać czynnikiem chłodniczym R134a. Od dnia 01.01.2017 r. pojazdy posiadające systemy napełnione czynnikiem chłodniczym R134a nie mogą już być homologowane. Stosowanie czynnika chłodniczego R134a jest jednak w dalszym ciągu dozwolone w ramach prac serwisowo-konserwacyjnych przy istniejących instalacjach zawierających czynnik chłodniczy R134a. Jako nowy czynnik chłodniczy stosuje się czynnik R1234yf o współczynniku GWP równym 4. Możliwe jest też stosowanie innych czynników chłodniczych, o ile ich współczynnik GWP leży poniżej 150. W przyszłości okaże się, czy wszyscy producenci pojazdów będą stosować ten sam, czy różne czynniki chłodnicze.

 

Będzie to mieć naturalnie wpływ na warsztaty i ich personel. Nieunikniony wydaje się zakup nowych urządzeń serwisowych. Oczywiście należy też stosować specjalne środki ostrożności związane ze składowaniem nowych czynników chłodniczych i obchodzeniem sie z nimi.

UZUPEŁNIANIE CZYNNIKA CHŁODNICZEGO - ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I POSTĘPOWANIA Z CZYNNIKIEM CHŁODNICZYM: PORADY DLA WARSZTATÓW

Przy uzupełnianiu czynnika chłodniczego oraz wykonywaniu wszelkich prac przy obiegu czynnika chłodniczego należy przestrzegać następujących zasad:

 • Należy zawsze nosić okulary ochronne i rękawice ochronne! Przy normalnym ciśnieniu atmosferycznym i normalnych temperaturach otoczenia płynny czynnik chłodniczy odparowuje tak szybko, że jego kontakt ze skórą lub oczami może doprowadzić do zamrożenia tkanek (niebezpieczeństwo utraty wzroku).
 • W przypadku kontaktu należy przemyć odpowiednie miejsca dużą ilością zimnej wody. Nie trzeć. Natychmiast udać się do lekarza!
 • Podczas pracy przy obiegu czynnika chłodniczego miejsce pracy musi być dobrze wentylowane. Wdychanie dużych ilości gazowego czynnika chłodniczego grozi wymiotami i uduszeniem. Prac przy obiegu czynnika chłodniczego nie wolno wykonywać z kanałów. Ze względu na to, że gazowy czynnik chłodniczy jest cięższy od powietrza, może się tam gromadzić w dużym stężeniu.
 • Nie palić! Żar papierosowy może spowodować rozkład czynnika chłodniczego na trujące substancje.
 • Nie wolno dopuszczać do kontaktu czynnika chłodniczego z otwartym płomieniem i gorącym metalem. Mogą wskutek tego powstawać trujące gazy.
 • Nigdy nie dopuszczać do ulatniania się czynnika chłodniczego do atmosfery. Po otwarciu pojemnika z czynnikiem chłodniczym lub systemu klimatyzacji jego zawartość uchodzi pod wysokim ciśnieniem. Ciśnienie to jest zależne od temperatury. Im wyższa temperatura, tym wyższe ciśnienie.
 • Unikać wpływu wysokich temperatur na elementy konstrukcyjne klimatyzacji. Po pracach lakierniczych nie wolno pojazdów rozgrzewać do temperatury wyższej niż 75°C (piec suszący). W przeciwnym razie należy najpierw opróżnić klimatyzację.
 • Podczas odłączania węży serwisowych od pojazdu dopilnować, aby przyłącza nie były skierowane na ciało. Ze złączy mogą się wydobywać pozostałości czynnika chłodniczego.
 • Podczas czyszczenia pojazdu nie kierować myjek parowych bezpośrednio na części klimatyzacji.
 • W żadnym razie nie zmieniać fabrycznego ustawienia śruby regulującej na zaworze rozprężnym.

WYMAGANE ILOŚCI CZYNNIKÓW CHŁODNICZYCH I OLEJÓW SPRĘŻARKOWYCH: DO POBRANIA

Jakie ilości mediów obowiązują dla poszczególnych pojazdów? W naszym aktualnym podręczniku znajdziesz dokładne odpowiedzi na to ważne pytanie dotyczące większości popularnych modeli pojazdów.

 • Ilość czynnika
 • Favorites
Marka
Model
Rok budowy

Marka

Rok budowy

Typ środka chłodzącego

Ilość środka chłodzącego

Typ OE oleju kompresora

Alternatywny typ oleju sprężarkowego

Ilość oleju

There are no results for this search

 • «
 • »

Marka

Rok budowy

Typ środka chłodzącego

Ilość środka chłodzącego

Typ OE oleju kompresora

Alternatywny typ oleju sprężarkowego

Ilość oleju

There are no favorites

UWAGI DOT. SAM. OSOBOWYCH (*)
1 skraplacz z okrągłymi przewodamia
2 skraplacz z płaskimi przewodami
3 skraplacz 16 mm
4 skraplacz 23 mm
5 silnik z tyłu
6 silnik z przodu
7 zawór rozprężny, stary typ
8 zawór rozprężny, nowy typ
9 patrz naklejka w komorze silnika
n.a. całkowita ilość w układzie nieznana lub nieokreślona przez producenta – ew. patrz naklejka w komorze silnika albo na sprężarce
q ilość zależna od wyposażenia – patrz naklejka w komorze silnika albo na sprężarce
w skraplacz 18 mm
e skraplacz 20 mm
f grubość płaskiego przewodu rurowego skraplacza
g bez chłodnicy oleju
h moduł skraplacza, osuszacz zintegrowany w skraplaczu
i nr Orga / nr produkcyjny patrz informacja w okolicy słupka A/B
VIN = numer identyfikacyjny pojazdu

Uwagi treści s. użytkowe

(1) OE Hella
Compressore Unicla: PAG OIL UNIDAP PAO 68 albo PAG ISO 46
Compressore Zexel: PAG OIL ZEXEL ZXL 100PG PAO 68 albo PAG ISO 46
Compressore Sanden: PAG OIL SANDEN SP 20 PAO 68 albo PAG ISO 100
Compressore Nippondenso: PAG OIL ND 8 PAO 68 albo PAG ISO 46
Compressore Kiki: FUCHS RENISO PAG 46” PAO 68 albo PAG ISO 46
Ilość oleju „n.a.“ = ilość nieznana lub nieokreślona przez producenta
MATERIAŁY DO POBRANIA ZWIĄZANE Z TEMATEM

Analiza czynnika chłodniczego przy użyciu wziernika

Kontrola układu klimatyzacji pod kątem zanieczyszczeń przy użyciu wziernika.

 

03:34 min