POJEMNOŚCI UKŁADÓW KLIMATYZACJI: ILOŚCI CZYNNIKA CHŁODNICZEGO I OLEJU

W tym miejscu znajdziesz pożyteczną wiedzę i cenne wskazówki dotyczące ilości czynnika chłodniczego i oleju w układach klimatyzacji pojazdów.

Czynnik chłodniczy i olej sprężarkowy to dwie substancje o decydującym znaczeniu dla każdego systemu klimatyzacji. Decydujące są też ich prawidłowe ilości. Przewijaj tę stronę, aby uzyskać informacje o różnych wariantach czynników chłodniczych i olejów sprężarkowych. Znajdziesz tu także ważne wskazówki dotyczące uzupełniania czynników chłodniczych i odsyłacz do podręcznika użytkownika czynników chłodniczych i olejów sprężarkowychn.

Ważna zasada bezpieczeństwa
Poniższe informacje i porady praktyczne zostały przygotowane przez firmę HELLA w celu zapewnienia profesjonalnego wsparcia dla warsztatów samochodowych. Informacje udostępnione na tej stronie internetowej powinny być wykorzystywane tylko przez odpowiednio wykwalifikowany personel.

 

CZYNNIK CHŁODNICZY R12, R134A, R1234YF: WARTO WIEDZIEĆ

Na rynku występuje jeszcze wiele pojazdów wyposażonych w klimatyzację przystosowaną pierwotnie do czynnika chłodniczego R12. Rok 2001 był oficjalnie ostatnim rokiem stosowania czynnika R12 w systemach klimatyzacji samochodowych. Od tego roku układy napełnione czynnikiem R12 podlegają obowiązkowej modyfikacji w ramach przeglądów lub napraw. Jako zastępczy czynnik chłodniczy był i jest stosowany, oprócz różnych "alternatywnych" czynników chłodniczych (mieszanin czynników chłodniczych), czynnik R134a.

 

Możliwość przebudowy systemów klimatyzacji w taki sposób, by zamiast czynnika R12 mogły wykorzystywać czynnik 134a jest stale aktualnym zagadnieniem dla właścicieli starszych pojazdów oraz w niektórych krajach spoza UE.

 

W ramach przebudowy należy sprawdzić instalację pod kątem szczelności. Na początku należy wyeliminować przecieki. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy sprawdzić pod kątem prawidłowości działania i uszkodzeń. Wymienić filtr-osuszacz. Wymienić pierścienie uszczelniające. Dodatkowo wymienić olej mineralny układu R12 na olej PAG lub PAO. W ramach tej operacji należy również przepłukać klimatyzację.

 

Czynnik R134a posiada wysoki globalny potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP, Global Warming Potential), którego wartość wynosi 1430. Aktualna dyrektywa 2006/40/WE postanowia, że w przyszłości będą stosowane wyłącznie czynniki chłodnicze o współczynniku GWP mniejszym niż 150.

 

Systemów klimatyzacji pojazdów klasy M1 (samochody osobowe, pojazdy służące do przewozu osób o liczbie miejsc mniejszej lub równej 8) i klasy N1 (pojazdy użytkowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t), które uzyskały homologację na terenie UE po 01.01.2011 r., nie wolno już w związku z tym napełniać czynnikiem chłodniczym R134a. Od dnia 01.01.2017 r. pojazdy posiadające systemy napełnione czynnikiem chłodniczym R134a nie mogą już być homologowane. Stosowanie czynnika chłodniczego R134a jest jednak w dalszym ciągu dozwolone w ramach prac serwisowo-konserwacyjnych przy istniejących instalacjach zawierających czynnik chłodniczy R134a. Jako nowy czynnik chłodniczy stosuje się czynnik R1234yf o współczynniku GWP równym 4. Możliwe jest też stosowanie innych czynników chłodniczych, o ile ich współczynnik GWP leży poniżej 150. W przyszłości okaże się, czy wszyscy producenci pojazdów będą stosować ten sam, czy różne czynniki chłodnicze.

 

Będzie to mieć naturalnie wpływ na warsztaty i ich personel. Nieunikniony wydaje się zakup nowych urządzeń serwisowych. Oczywiście należy też stosować specjalne środki ostrożności związane ze składowaniem nowych czynników chłodniczych i obchodzeniem sie z nimi.

UZUPEŁNIANIE CZYNNIKA CHŁODNICZEGO - ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I POSTĘPOWANIA Z CZYNNIKIEM CHŁODNICZYM: PORADY DLA WARSZTATÓW

Przy uzupełnianiu czynnika chłodniczego oraz wykonywaniu wszelkich prac przy obiegu czynnika chłodniczego należy przestrzegać następujących zasad:

 • Należy zawsze nosić okulary ochronne i rękawice ochronne! Przy normalnym ciśnieniu atmosferycznym i normalnych temperaturach otoczenia płynny czynnik chłodniczy odparowuje tak szybko, że jego kontakt ze skórą lub oczami może doprowadzić do zamrożenia tkanek (niebezpieczeństwo utraty wzroku).
 • W przypadku kontaktu należy przemyć odpowiednie miejsca dużą ilością zimnej wody. Nie trzeć. Natychmiast udać się do lekarza!
 • Podczas pracy przy obiegu czynnika chłodniczego miejsce pracy musi być dobrze wentylowane. Wdychanie dużych ilości gazowego czynnika chłodniczego grozi wymiotami i uduszeniem. Prac przy obiegu czynnika chłodniczego nie wolno wykonywać z kanałów. Ze względu na to, że gazowy czynnik chłodniczy jest cięższy od powietrza, może się tam gromadzić w dużym stężeniu.
 • Nie palić! Żar papierosowy może spowodować rozkład czynnika chłodniczego na trujące substancje.
 • Nie wolno dopuszczać do kontaktu czynnika chłodniczego z otwartym płomieniem i gorącym metalem. Mogą wskutek tego powstawać trujące gazy.
 • Nigdy nie dopuszczać do ulatniania się czynnika chłodniczego do atmosfery. Po otwarciu pojemnika z czynnikiem chłodniczym lub systemu klimatyzacji jego zawartość uchodzi pod wysokim ciśnieniem. Ciśnienie to jest zależne od temperatury. Im wyższa temperatura, tym wyższe ciśnienie.
 • Unikać wpływu wysokich temperatur na elementy konstrukcyjne klimatyzacji. Po pracach lakierniczych nie wolno pojazdów rozgrzewać do temperatury wyższej niż 75°C (piec suszący). W przeciwnym razie należy najpierw opróżnić klimatyzację.
 • Podczas odłączania węży serwisowych od pojazdu dopilnować, aby przyłącza nie były skierowane na ciało. Ze złączy mogą się wydobywać pozostałości czynnika chłodniczego.
 • Podczas czyszczenia pojazdu nie kierować myjek parowych bezpośrednio na części klimatyzacji.
 • W żadnym razie nie zmieniać fabrycznego ustawienia śruby regulującej na zaworze rozprężnym.

WYMAGANE ILOŚCI CZYNNIKÓW CHŁODNICZYCH I OLEJÓW SPRĘŻARKOWYCH: DO POBRANIA

Jakie ilości mediów obowiązują dla poszczególnych pojazdów? W naszym aktualnym podręczniku znajdziesz dokładne odpowiedzi na to ważne pytanie dotyczące większości popularnych modeli pojazdów.

UWAGI DOT. SAM. OSOBOWYCH (*)
1 skraplacz z okrągłymi przewodamia
2 skraplacz z płaskimi przewodami
3 skraplacz 16 mm
4 skraplacz 23 mm
5 silnik z tyłu
6 silnik z przodu
7 zawór rozprężny, stary typ
8 zawór rozprężny, nowy typ
9 patrz naklejka w komorze silnika
n.a. całkowita ilość w układzie nieznana lub nieokreślona przez producenta – ew. patrz naklejka w komorze silnika albo na sprężarce
q ilość zależna od wyposażenia – patrz naklejka w komorze silnika albo na sprężarce
w skraplacz 18 mm
e skraplacz 20 mm
f grubość płaskiego przewodu rurowego skraplacza
g bez chłodnicy oleju
h moduł skraplacza, osuszacz zintegrowany w skraplaczu
i nr Orga / nr produkcyjny patrz informacja w okolicy słupka A/B
VIN = numer identyfikacyjny pojazdu

Uwagi treści s. użytkowe

(1) OE Behr Hella Service
Compressore Unicla: PAG OIL UNIDAP PAO 68 albo PAG ISO 46
Compressore Zexel: PAG OIL ZEXEL ZXL 100PG PAO 68 albo PAG ISO 46
Compressore Sanden: PAG OIL SANDEN SP 20 PAO 68 albo PAG ISO 100
Compressore Nippondenso: PAG OIL ND 8 PAO 68 albo PAG ISO 46
Compressore Kiki: FUCHS RENISO PAG 46” PAO 68 albo PAG ISO 46
Ilość oleju „n.a.“ = ilość nieznana lub nieokreślona przez producenta
MATERIAŁY DO POBRANIA ZWIĄZANE Z TEMATEM

Analiza czynnika chłodniczego przy użyciu wziernika

Kontrola układu klimatyzacji pod kątem zanieczyszczeń przy użyciu wziernika.

 

03:34 min

OLEJE DO SPRĘŻAREK PAG DO UKŁADÓW KLIMATYZACJI W POJAZDACH: PRZEGLĄD

Cechy produktu

Oleje PAG to całkowicie syntetyczne, higroskopijne oleje na bazie glikolu polialkilenowego. Oleje tego rodzaju, o różnej lepkości, są stosowane fabrycznie przez wielu producentów pojazdów i sprężarek w układach klimatyzacji napełnianych czynnikiem chłodniczym R134a.

Zastosowania i działanie

Oleje PAG mieszają się dobrze z czynnikiem chłodniczym R134a, nadają się więc doskonale do smarowania oraz uszczelniania większości układów klimatyzacji w samochodach osobowych i użytkowych. Przy doborze oleju PAG należy zwracać uwagę na właściwą klasę lepkości (PAG 46, PAG 100, PAG 150). Należy się w tym zakresie stosować do wskazówek i aprobat producenta pojazdu

Dalsze szczegóły

Wadą olejów PAG jest ich higroskopijność, co oznacza, że pochłaniają i wiążą wilgoć z otoczenia. Z tego względu napoczęte opakowania oleju należy natychmiast zamykać, a pozostały olej może być przechowywany tylko przez ograniczony czas. Dotyczy to zwłaszcza pojemników na świeży olej w urządzeniach do serwisowania klimatyzacji.

OLEJ DO SPRĘŻARKI PAO 68 I OLEJ PAO 68 PLUS UV: PRZEGLĄD

Cechy produktu

Olej PAO 68 nie jest higroskopijny, czyli w przeciwieństwie do innych olejów nie wchłania wilgoci z otoczenia. Można go stosować alternatywnie zamiast różnych olejów PAG, oferowanych do klimatyzacji z czynnikiem R134a. Wymagany jest więc tylko zapas jednego zamiast trzech różnych olejów PAG. Olej PAO 68 przyczynia się do zwiększenia wydajności klimatyzacji. Olej jest dostępny bez (olej PAO 68) i z dodatkiem kontrastu (olej PAO 68 Plus UV).

Zastosowania i działanie oleju PAO 68

Molekuły oleju PAO 68 przyczepiają się do powierzchni w układzie, wypierają inne molekuły i tworzą cienką powłokę na powierzchni komponentów układu.

 

Ponieważ molekuły nie dążą do łączenia się ze sobą, warstwa oleju ma „grubość” tylko jednej molekuły. W przeciwieństwie do wielu innych olejów, korzystanie z oleju PAO 68 nie grozi gromadzeniem oleju w parowniku, powodującym redukcję wydajności chłodzenia.

 

Ze względu na to, że olej PAO 68 łączy się z czynnikiem chłodniczym tylko w niewielkim stopniu, w układzie cyrkuluje niewielka ilość oleju. Pozostały olej zostaje tam, gdzie jest potrzebny, czyli w sprężarce. Powłoka olejowa w komponentach poprawia jakość uszczelnienia wzgl. redukuje tarcie między ruchomymi częściami sprężarki.

 

W ten sposób zmniejsza się temperatura pracy i szybkość zużycia elementów. Przyczynia się to znacząco do bezpieczeństwa eksploatacji i redukcji głośności oraz zapewnia krótsze czasy pracy wzgl. niższe zużycie energii przez sprężarkę.

Zastosowania i działanie oleju PAO 68 Plus UV

Olej PAO 68 Plus UV ma te same pozytywne cechy co olej PAO 68.

 

Dodatkowo zawiera on stężony, wysokoskuteczny środek kontrastowy, używany do szukania przecieków przy użyciu promieniowania UV.

 

Zaletą niewielkiego stężenia objętościowego środka kontrastowego jest pełne zachowanie właściwości oleju i brak negatywnego wpływu na części układu oraz urządzenia serwisowego.

 

Aby uzyskać wystarczającą skuteczność detekcji przecieków, wystarcza już 10% obj. ilości oleju zawartej w układzie. Odpowiada to np., przy łącznej ilości oleju w układzie równej 180 ml, tylko 18 ml oleju PAO 68 Plus UV.

 

Poza tym PAO 68 Plus UV można używać jako jedynego oleju do napełniania całego układu bez jakichkolwiek ujemnych skutków.

Czy olej PAO 68 można stosować w razie zmiany czynnika chłodniczego? Czy olej PAO 68 jest kompatybilny z innymi olejami?

Olej PAO 68 nie wchodzi w reakcję z materiałami wykonanymi z elastomerów fluorowych, takimi jak węże czy uszczelki, i sprawdza się doskonale w razie konieczności zmiany czynnika chłodniczego z typu R12 na typ R134a.

 

Olej PAO 68 wykazuje wysoką kompatybilność z innymi środkami smarnymi i czynnikami chłodniczymi, można go więc używać zarówno do uzupełniania, jak i do wymiany całego oleju w układzie. Ze względu na autonomiczną strukturę molekularną i gęstość olej PAO 68 miesza się wprawdzie do pewnego stopnia z innymi olejami, lecz w „stanie spoczynku” ponownie się od nich oddziela i nie tworzy trwałych związków.

 

Można dzięki temu zagwarantować zachowanie niezbędnej lepkości olejów oraz stałą lepkość całkowitą (patrz ilustracja 1 i 2). Ze względu na unikalne połączenie wysokorafinowanego oleju syntetycznego ze specjalnymi dodatkami zwiększającymi wydajność, olej PAO 68 wykazuje bardzo wysoki zakres pracy (-68 do 315°C).

W jaki sposób został przetestowany olej PAO 68 Plus UV?

Olej PAO 68 Plus UV przeszedł badania przeprowadzane przez producenta i niezależne instytucje. Została między innymi zbadana stabilność chemiczna w połączeniu z czynnikiem chłodniczym i różnymi materiałami oringów, metodą „sealed tube test“ zgodnie z normą ASHRAE 97.

 

Wyniki wszystkich testów były pozytywne, dzięki czemu udało się wykluczyć negatywny wpływ na komponenty klimatyzacji pojazdu lub stacji do serwisowania klimatyzacji. Olej PAO 68 Plus UV nadaje się więc zarówno do bezpośredniego napełniania elementów konstrukcyjnych, np. sprężarkki, jak i do uzupełniania czynnika chłodniczego za pośrednictwm stacji do serwisowania klimatyzacji.

Czy olej PAO 68 można stosować przy problemach z wilgocią?

Olej PAO 68 nie jest higroskopijny, czyli w przeciwieństwie do innych olejów nie wchłania wilgoci z otoczenia. W ten sposób, dzięki stosowaniu samego oleju PAO 68 można zapobiegać problemom związanym z wilgocią, np. oblodzeniom komponentów, czy tworzeniu kwasów. Możliwości stosowania, a także możliwości magazynowania oleju PAO- 68 są znacznie szersze niż w przypadku zwykłych olejów.

Cechy szczególne i właściwości

 • Brak ryzyka gromadzenia się oleju w parowniku, co powoduje redukcję wydajności chłodzenia
 • Powłoka olejowa w komponentach poprawia jakość uszczelnienia
 • Redukcja tarcia między komponentami
 • Redukcja zużycia energii przez sprężarkę
 • Unikalne połączenie wysokorafinowanego oleju syntetycznego ze specjalnymi dodatkami zwiększającymi sprawność
 • Bardzo szeroki przedział roboczy (-68 do 315°C)
 • Niewielkie stężenie objętościowe wysokoaktywnego środka kontrastowego PAO 68 Plus UV, dzięki temu brak jakiegokolwiek szkodliwego wpływu na elementy układu i urządzenia serwisowe.

OLEJ POE DO UKŁADÓW KLIMATYZACJI ZE SPRĘŻARKAMI ELEKTRYCZNYMI POJAZDÓW HYBRYDOWYCH: PRZEGLĄD

Cechy produktu

Elektryczne sprężarki układów klimatyzacji w pojazdach hybrydowych są napędzane wewnętrznym silnikiem elektrycznym pracującym w przedziale wysokiego napięcia. Olej sprężarkowy stosowany w tych sprężarkach ma kontakt między innymi z cewką tego silnika.

 

Musi więc spełniać specjalne wymagania:

 • Nie może wpływać negatywnie na materiały zastosowane w sprężarce.
 • Musi mieć określoną odporność na zwarcia elektryczne.

 

Olej POE oferowany przez Behr Hella Service spełnia te wymagania.

Zastosowania i działanie

 • Możliwość stosowania we wszystkich pojazdach hybrydowych ze sprężarką elektryczną, napełnionych fabrycznie olejem POE.
 • Dostępność w postaci kartuszy „Spotgun” i dzięki temu optymalnie zabezpieczony przed kontaktem z wilgocią (problem: olej POE jest higroskopijny).

Dalsze szczegóły

 • Możliwość wlewania przy użyciu narzędzia Spotgun (aplikatora nabojów) bezpośrednio do układu pojazdu (przy użyciu węża adaptacyjnego ze złączką niskociśnieniową) lub do zbiornika oleju urządzenia do serwisowania klimatyzacji
 • Nabój Spotgun o pojemności 120 ml
 • Każdy nabój jest zapakowany w szczelnie zgrzany aluminiowy woreczek
 • W woreczku tym znajduje się dodatkowo mała saszetka z desykantem (granulatem osuszającym), który optymalnie chroni olej przed wilgocią

OLEJE DO SPRĘŻAREK W PORÓWNANIU

Typ oleju Zastosowanie Uwaga
Oleje PAG
dla czynnika chłodniczego R134a

Istnieją różne oleje PAG o różnych właściwościach płynięcia (różnej lepkości) przeznaczone do stosowania z czynnikiem chłodniczym R134a.

Oleje PAG są higroskopijne, otwartych puszek nie można więc przechowywać zbyt długo.

Standardowe oleje PAG nie nadają się do stosowania z czynnikiem chłodniczym R1234yf i w sprężarkach napędzanych elektrycznie
Olej PAG YF
dla czynnika chłodniczego R1234yf

Dostępne są też różne oleje PAG przeznaczone do stosowania z czynnikiem chłodniczym R1234yf o różnych charakterystykach płynięcia (różnych lepkościach).

Szczególną cechą tych oferowanych przez firmę Behr Hella Service olejów PAG jest możliwość ich stosowania nie tylko z czynnikiem chłodniczym R134a.

Oleje PAG są higroskopijne, otwartych puszek ne można więc przechowywać zbyt długo.

Olej PAG YF można stosować zarówno z czynnikiem chłodniczym R1234yf, jak i z czynnikiem chłodniczym R134a
Olej PAO
dla czynnika chłodniczego R134a i innych czynników chłodniczych R123yf i inne czynniki chłodnicze

Można go stosować alternatywnie zamiast różnych olejów PAG oferowanych do klimatyzacji z czynnikiem R134a (ma tę zaletę, że nie jest higroskopijny, czyli w przeciwieństwie do innych olejów nie pobiera wilgoci z otoczenia).

3 różne oleje PAO (AA1, AA2 i AA3) oferowane przez firmę Behr Hella Service można stosować z wieloma różnymi czynnikami chłodniczymi (patrz przegląd produktów).

Olej PAO AA1 w wersji bezbarwnej Clear (bez środka do detekcji nieszczelności) można stosować również z nowym czynnikiem chłodniczym R1234yf oraz w elektrycznych sprężarkach pojazdów hybrydowych.
Olej POE
dla czynnika chłodniczego R134a
Możliwość stosowania we wszystkich pojazdach hybrydowych posiadających sprężarki elektryczne, napełnionych fabrycznie olejem POE (istnieją też sprężarki napędzane elektrycznie dla pojazdów hybrydowych napełnianych fabrycznie specjalnym olejem PAG). Brak możliwości stosowania z czynnikiem chłodniczym R1234yf