Czujnik położenia przepustnicy

W tym miejscu znajdziesz pożyteczną wiedzę i ważne wskazówki dotyczące czujnika położenia przepustnicy w pojazdach mechanicznych.

Czujnik położenia przepustnicy informuje sterownik silnika o kącie otwarcia przepustnicy. Sygnał tego czujnika potrzebny jest między innymi do obliczania dawki wtrysku. Na tej stronie podajemy informacje o budowie i sposobie działania czujnika położenia przepustnicy. Pokazujemy poza tym, jakie objawy mogą wskazywać na uszkodzenie tego czujnika i jak można go prostym sposobem sprawdzić w warsztacie.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa Poniższe informacje i porady praktyczne zostały przygotowane przez firmę HELLA w celu zapewnienia profesjonalnego wsparcia dla warsztatów samochodowych. Informacje udostępnione na tej stronie internetowej powinny być wykorzystywane tylko przez odpowiednio wykwalifikowany personel.

 

CZUJNIK POŁOŻENIA PRZEPUSTNICY - SPOSÓB DZIAŁANIA: ZASADA DZIAŁANIA

Czujnik położenia przepustnicy mierzy kąt otwarcia przepustnicy. Uzyskana w ten sposób informacja jest przekazywana do sterownika silnika, który wykorzystuje ją do kalkulacji potrzebnej dawki paliwa. Czujnik jest mocowany bezpośrednio do osi przepustnicy.

 

Czujnik położenia przepustnicy to potencjometryczny czujnik położenia kątowego o charakterystyce liniowej. Przekształca on informację o aktualnym położeniu przepustnicy w proporcjonalny sygnał napięciowy. Ruch przepustnicy powoduje przesuwanie się ślizgaczy połączonego z osią przepustnicy wirnika po ścieżkach oporowych, wskutek czego wartość położenia przepustnicy przekształcana jest w proporcjonalny sygnał napięciowy.

DEFEKT CZUJNIKA POŁOŻENIA PRZEPUSTNICY: OBJAWY

Uszkodzenie czujnika położenia przepustnicy może objawiać się w następujący sposób:

  • Silnik szarpie i/lub pracuje nierówno
  • Silnik źle reaguje na dodawanie gazu
  • Utrudnione uruchamianie silnika
  • Zwiększone zużycie paliwa

PRZYCZYNY DEFEKTÓW CZUJNIKA POŁOŻENIA PRZEPUSTNICY: PRZYCZYNA AWARII

Przyczyny awarii czujnika położenia przepustnicy mogą być następujące:

  • Zła jakość styku na złączu wtykowym
  • Zwarcia wewnętrzne spowodowane przez zanieczyszczenia (wilgoć, olej)
  • Uszkodzenia mechaniczne

SPRAWDZANIE CZUJNIKA POŁOŻENIA PRZEPUSTNICY: POSZUKIWANIE USTEREK

Przy poszukiwaniu usterek należy uwzględnić następujące czynności kontrolne:

Sprawdzanie czujnika położenia przepustnicy

Sprawdzić czujnik położenia przepustnicy pod kątem uszkodzenia

Sprawdzanie złącza wtykowego

Sprawdzić złącze wtykowe pod kątem prawidłowego zamocowania i zabrudzenia

Pomiar rezystancji

Pomiar rezystancji na czujniku położenia przepustnicy (potrzebne informacje o funkcjach pinów zawiera schemat). Podłączyć omomierz i zmierzyć rezystancję przy zamkniętej przepustnicy, powoli otwierać przepustnicę, obserwować zmianę rezystancji (podczas pomiaru można stwierdzić przerwanie ciągłości ślizgu). Zmierzyć rezystancję przy całkowicie otwartej przepustnicy (uwzglądnić dane producenta).

Sprawdzanie połączeń przewodów

Sprawdzić połączenia kabli prowadzących do sterownika pod kątem przepływu prądu i zwarcia do masy (potrzebne informacje o funkcjach pinów zawiera schemat). Sprawdzić przewody między odłączoną wtyczką sterownika i wtyczką czujnika pod kątem ciągłości. Wartość zadana: ok. 0 omów. Sprawdzić także każdy przewód pod kątem zwarcia do masy pojazdu, wartość zadana: ok. >30 megaom.