DIAGNOSTYKA UKŁADU CHŁODZENIA – POSZUKIWANIE USTEREK

W tym miejscu znajdziesz pożyteczną wiedzę podstawową i cenne wskazówki dotyczące usterek w układzie chłodzenia pojazdu, np. przegrzanie silnika, silnik się nie nagrzewa lub ogrzewanie niewystarczająco ogrzewa.

Nieprawidłowości w zakresie temperatury silnika lub niewystarczająca wydajność ogrzewania są z reguły skutkami usterek układu chłodzenia. W oparciu o poszczególne objawy pokazujemy tutaj sposoby szybkiego odnajdywania źródeł usterek przez wykonanie odpowiednich kroków.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa Poniższe informacje i porady praktyczne zostały przygotowane przez firmę HELLA w celu zapewnienia profesjonalnego wsparcia dla warsztatów samochodowych. Informacje udostępnione na tej stronie internetowej powinny być wykorzystywane tylko przez odpowiednio wykwalifikowany personel.

 

BADANIE I DIAGNOSTYKA UKŁADU CHŁODZENIA: PODSTAWY

W przypadku usterek w układzie chłodzenia, np. takich jak: niedostateczna moc ogrzewania, silnik nie rozgrzewa się do temperatury roboczej lub przegrzewa się, przyczynę można odszukać prostymi sposobami. W pierwszej kolejności układ chłodzenia należy sprawdzić pod kątem wystarczającego poziomu płynu chłodzącego, zanieczyszczeń, środka ochrony przed zamarzaniem i nieszczelności. Należy również sprawdzić, czy pasek klinowy lub pasek klinowy wielorowkowy są wystarczająco naprężone.

 

Następnie w zależności od objawów można kontynuować poszukiwanie usterek obserwując komponenty układu lub przez pomiar temperatur w następujący sposób:

DIAGNOSTYKA UKŁADU CHŁODZENIA: PRZEGRZANIE SILNIKA: POSZUKIWANIE USTEREK

Czy pokazywana temperatura jest realistyczna?

 • Ewentualnie sprawdzić czujnik temperatury płynu chłodzącego i przyrząd wskazujący ✓

 

Czy chłodnica i elementy znajdujące się przed chłodnicą (skraplacz) są wolne od zanieczyszczeń, aby mogły zapewniać nieograniczony przepływ powietrza?

 • Ewentualnie oczyścić elementy ✓

 

Czy wentylator chłodnicy lub wentylator dodatkowy pracują?

 • Kontrola temperatury załączenia, bezpiecznika, termostatu, sterownika ilości powietrza, kontrola pod kątem uszkodzeń mechanicznych ✓

 

Czy termostat otwiera?

 • Zmierzyć temperaturę przed i za termostatem, w razie potrzeby wymontować termostat i sprawdzić w kąpieli wodnej ✓

 

Czy chłodnica jest zatkana?

 • Pomiar temperatury na wlocie i wylocie chłodnicy, pomiar natężenia przepływu ✓

 

Czy pracuje pompa płynu chłodzącego?

 • Sprawdzić, czy wirnik pompy jest mocno osadzony na wale napędowym ✓

 

Czy zawór nadciśnieniowy/podciśnieniowy w korku chłodnicy lub zbiorniku wyrównawczym jest sprawny?

 • W razie potrzeby użyć pompy testowej i sprawdzić, czy uszczelka korka wlewowego jest na miejscu i czy nie jest uszkodzona ✓

DIAGNOSTYKA UKŁADU CHŁODZENIA: SILNIK NIE NAGRZEWA SIĘ: POSZUKIWANIE USTEREK

Czy pokazywana temperatura jest realistyczna?

 • Ewentualnie sprawdzić czujnik temperatury płynu chłodzącego i przyrząd wskazujący ✓

 

Czy termostat jest ciągle otwarty?

 • Zmierzyć temperaturę przed i za termostatem, w razie potrzeby wymontować termostat i sprawdzić w kąpieli wodnej ✓

 

Czy wentylator chłodnicy lub wentylator dodatkowy ciągle pracują?

 • Sprawdzić punkt załączania, wyłącznik termostatyczny, sterownika wentylatora ✓

DIAGNOSTYKA UKŁADU CHŁODZENIA: OGRZEWANIE POJAZDU NIE NAGRZEWA SIĘ: POSZUKIWANIE USTEREK

Czy silnik osiąga temperaturę roboczą lub czy płyn chłodzący nagrzewa się?

 • Ewentualnie wykonać pierwsze kroki kontrolne podane w punkcie „Silnik nie nagrzewa się” ✓

 

Czy otwiera się zawór ogrzewania?

 • Sprawdzić wysterowanie elektryczne lub cięgło Bowdena i zawór ✓

 

Czy nie nastąpiło zatkanie chłodnicy ogrzewania (wymiennika ciepła)?

 • Pomiar temperatury na wlocie i wylocie wymiennika ciepła, pomiar natężenia przepływu ✓

 

Czy działa układ sterowania klapką?

 • Sprawdzić położenia klap i ograniczniki, funkcję świeżego powietrza i obiegu zamkniętego, kratki wentylacyjne ✓

 

Czy pracuje dmuchawa nawiewowa kabiny?

 • Odgłosy, poziomy dmuchawy ✓

 

Czy filtr kabinowy nie jest zanieczyszczony lub czy występuje przepływ powietrza?

 • Sprawdzić filtr kabinowy, sprawdzić szczelność kanałów wentylacyjnych ✓