Kontrola wysokociśnieniowej pompy paliwowej

Tutaj znajdziesz przydatną wiedzę i cenne wskazówki dotyczące kontroli wysokociśnieniowej pompy paliwowej.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa Poniższe informacje i porady praktyczne zostały przygotowane przez firmę HELLA w celu zapewnienia profesjonalnego wsparcia dla warsztatów samochodowych. Informacje udostępnione na tej stronie internetowej powinny być wykorzystywane tylko przez odpowiednio wykwalifikowany personel.

 

Wysokociśnieniowa pompa paliwowa: Warto wiedzieć

Od czasu wprowadzenia systemów common rail w silnikach Diesla wysokociśnieniowe pompy paliwowe stały się nieodzownym elementem układu paliwowego. Wraz z wprowadzeniem bezpośredniego wtrysku paliwa w silnikach benzynowych stosowane są również pompy wysokociśnieniowe.

 

Układ paliwowy nowoczesnego silnika z bezpośrednim wtryskiem paliwa składa się z obiegu niskociśnieniowego i wysokociśnieniowego. W układzie niskociśnieniowym paliwo jest zasysane ze zbiornika przez elektryczną pompę paliwową i tłoczone do pompy wysokociśnieniowej.

 

Ciśnienie w układzie niskociśnieniowym jest regulowane przez sterownik silnika w zależności od potrzeb i może wynosić w zależności od systemu do 6,0 bar. W układzie wysokociśnieniowym paliwo jest tłoczone z pompy wysokociśnieniowej przez wysokociśnieniowe przewody paliwowe do rozdzielacza paliwa (szyny), skąd poprzez podłączone elektryczne zawory wtryskowe pod wysokim ciśnieniem jest dostarczane do poszczególnych cylindrów. Ciśnienie paliwa w układzie wysokociśnieniowym jest monitorowane przez sterownik silnika i regulowane w zakresie od 50 do 350 barów zgodnie z konfiguracją systemu.

Budowa i działanie wysokociśnieniowej pompy paliwowej: Zasada działania

W zależności od producenta pojazdu i koncepcji silnika mogą być montowane różne typy pomp wysokociśnieniowych. Rozróżnia się pompy tłokowe promieniowe, pompy tłokowe osiowe lub pompy rzędowe, które mogą posiadać jeden lub kilka elementów pompowych. Ze względu na różne koncepcje napędu pompa może być smarowana paliwem lub olejem silnikowym.

 

Niezależnie od konstrukcji, zadaniem wysokociśnieniowej pompy paliwowej jest sprężenie paliwa dostarczanego przez pompę zasilającą do ciśnienia wymaganego przez zawory wtryskowe i udostępnienie go w rozdzielaczu paliwa. Ponieważ pompa wysokociśnieniowa jest napędzana mechanicznie przez wałki rozrządu, wydajność pompy jest proporcjonalna do prędkości obrotowej silnika.

 

Ciśnienie paliwa jest monitorowane przez sterownik silnika za pomocą czujnika ciśnienia i regulowane przez zawór regulacji przepływu zainstalowany w pompie. Regulator ciśnienia paliwa jest zamontowany bezpośrednio na pompie wysokociśnieniowej. Regulator dozuje dopływ do pompy wysokociśnieniowej i w ten sposób reguluje jej wydajność.

 

Ta regulacja oparta na zapotrzebowaniu oznacza, że w pompie wytwarzane jest tylko takie ciśnienie, jakie jest potrzebne w danej sytuacji.

Integracja systemu w pojeździe

Układ wysokociśnieniowy bezpośredniego wtrysku paliwa składa się z następujących elementów:

 • pompa wysokociśnieniowa,
 • zawór regulacyjny,
 • rozdzielacz (kolektor),
 • wysokociśnieniowy przewód paliwowy,
 • czujnik ciśnienia paliwa,
 • wtryskiwacze wysokociśnieniowe.

Skutki i przyczyny uszkodzenia wysokociśnieniowej pompy paliwowej: Przyczyny awarii

Duże obciążenia mechaniczne, wysokie ciśnienie paliwa, brak środka smarnego i różnice temperatur sprzyjają zużyciu i mogą z czasem doprowadzić do uszkodzenia pompy wysokociśnieniowej.

Następujące objawy mogą wskazywać na uszkodzenie pompy wysokociśnieniowej

 • Nierówna praca silnika
 • Brak mocy w górnym zakresie prędkości obrotowej
 • Problemy z rozruchem
 • Gaśnięcie silnika, zaświecenie się kontroli silnika
 • Rozcieńczenie oleju

Możliwe przyczyny awarii pompy wysokociśnieniowej

 • Zewnętrzne uszkodzenia mechaniczne
 • Wewnętrzne uszkodzenia mechaniczne napędu, popychacza rolkowego lub elementu pompy
 • Nieszczelność, wyciek paliwa
 • Nieprzestrzeganie terminów przeglądów
 • Słabe smarowanie – rozcieńczenie oleju lub zła jakość oleju
 • Zanieczyszczenie w systemie niskociśnieniowym
WSKAZÓWKI

Uszkodzona pompa wysokociśnieniowa wymaga wymiany!

 

Producent nie przewiduje możliwości naprawy.

 

Przed zamontowaniem nowej pompy należy sprawdzić napęd pompy, popychacz rolkowy i wałek rozrządu pod kątem uszkodzeń i prawidłowego działania. Uszkodzone części należy wymienić.

Kontrola i diagnostyka błędów wysokociśnieniowych pomp paliwowych: Instrukcja

Działanie wysokociśnieniowej pompy paliwowej jest monitorowane przez nadrzędny sterownik silnika. Błędy ciśnienia systemu są wykrywane przez czujniki ciśnienia i zapisywane w pamięci błędów sterownika. Za pomocą odpowiedniego urządzenia diagnostycznego można odczytać kody błędów i parametry systemu i wykorzystać je do dalszego rozwiązania problemu. Usterka istotna dla systemu jest sygnalizowana zapaleniem się lampki kontrolnej silnika na desce rozdzielczej, co stanowi ostrzeżenie dla kierowcy.

 

Poniższe informacje diagnostyczne zostały przedstawione na przykładzie różnych pojazdów.

Kontrola wzrokowa

Przed rozpoczęciem diagnostyki sterownika zaleca się wykonać najpierw kontrolę wzrokową poszczególnych podzespołów. W ten sposób można zlokalizować i wyeliminować nieszczelności w przewodach paliwowych lub uszkodzone połączenia wtykowe czujników.

Odczyt pamięci usterek

W ramach tej funkcji można odczytywać i usuwać kody usterek zapisane w pamięci sterowników. Dodatkowo można też wyświetlać informacje o poszczególnych kodach usterek.

 

W naszym przykładzie zostało odłączone złącze elektryczne od zaworu regulacji ciśnienia paliwa, w wyniku czego w pamięci zapisał się kod błędu P2294.

 

Kod błędu P2294 – Regulator ciśnienia paliwa / zawór elektromagnetyczny

 • Przerwanie obwodu
 • Brak sygnału / brak komunikacji
 • Błąd trwały

Odczyt parametrów

W celu sprawdzenia i oceny ciśnienia w układzie należy w pierwszej kolejności wykorzystać parametry czujników wysokiego i niskiego ciśnienia ze sterownika.

 

Aby zawęzić możliwe przyczyny błędów, wyświetlane wartości rzeczywiste można porównać z wartościami zadanymi producenta pojazdu.

 

Kontrolę obwodu wysokociśnieniowego przeprowadza się dopiero po sprawdzeniu obwodu niskociśnieniowego i niestwierdzeniu błędów.

Kontrola niskiego ciśnienia paliwa

Czujnik niskiego ciśnienia paliwa jest zamontowany w przewodzie zasilającym pompy wysokociśnieniowej i wysyła sygnał do sterownika silnika.

 

Na podstawie tych informacji sterownik silnika może obliczyć wymagane niskie ciśnienie i przekazać sygnał do sterownika pompy paliwa w celu aktywacji pompy w zależności od zapotrzebowania.

 

 • Ciśnienie podawania wstępnego podczas normalnej pracy ok. 4,0 bar
 • Ciśnienie podawania wstępnego przy rozruchu zimnego lub ciepłego silnika ok. 7,0 bar

 

W przypadku uszkodzenia czujnika pompa podawania wstępnego jest sterowana stałą wartością przez sterownik silnika, a ciśnienie jest odpowiednio podnoszone. W przypadku uszkodzenia sterownika pompy paliwowej pompa podawania wstępnego nie zostanie uruchomiona.

Kontrola wysokiego ciśnienia paliwa

Czujnik wysokiego ciśnienia paliwa jest wkręcony w rozdzielaczu paliwa i wysyła sygnał do sterownika silnika. Dane te są analizowane w sterowniku silnika i wysokie ciśnienie jest odpowiednio regulowane przez zawór regulacji wysokiego ciśnienia. W przypadku uszkodzenia czujnika zawór regulacyjny jest uruchamiany przez sterownik z ustaloną wartością zastępczą.

WSKAZÓWKA

Diagnostyka sterownika została pokazana na przykładzie testera diagnostycznego mega macs 77. Zakres badania i dostępnych funkcji mogą się różnić w zależności od marki pojazdu i są zależne od konfiguracji sterownika.

Dalsze możliwości kontroli wysokociśnieniowej pompy paliwowej: Instrukcja

Jeśli ze sterownika zostaną odczytane nieprawidłowe wartości, można przeprowadzić dodatkowe kontrole. Poniższe testy przeprowadzono na przykładzie samochodu Golf V 1.6 TSI.

Kontrola ciśnienia paliwa w układzie niskociśnieniowym za pomocą manometru

W takim przypadku manometr należy podłączyć do przewodu doprowadzającego paliwo do pompy wysokociśnieniowej. W tym celu należy poluzować złączkę węża na przyłączu niskiego ciśnienia pompy wysokociśnieniowej i podłączyć manometr pomiędzy. Następnie uruchomić silnik i pozostawić go na biegu jałowym. Zgodnie z danymi producenta ciśnienie paliwa powinno wynosić od 4,0 do 7,0 bar. Ciśnienie może się zmieniać w zależności od warunków pracy i prędkości. Ciśnienie nie powinno jednak spadać poniżej 4,0 bar na biegu jałowym.

Kontrola ciśnienia trzymania ciśnienia paliwa

Podłączyć manometr zgodnie z opisem przy kontroli niskiego ciśnienia i uruchomić silnik aż do osiągnięcia ciśnienia roboczego. Wyłączyć silnik. Zamknąć węże do pompy wysokociśnieniowej. Można to zrobić za pomocą zacisku lub zaworu odcinającego na manometrze. Po ok. 10 minutach ciśnienie powinno nadal wynosić ok. 3,0 bar.

Kontrola ilości paliwa pompy podawania wstępnego

Odłączyć przewód doprowadzający paliwo od pompy wysokociśnieniowej, zamknąć go i włożyć do odpowiedniej miarki. Odłączyć złącze elektryczne pompy podawania wstępnego. Podłączyć osobne zasilanie do akumulatora pojazdu za pomocą kabla z wyłącznikiem i bezpiecznikiem. Włączyć pompę aż do wytworzenia ciśnienia. Otworzyć zacisk lub zawór odcinający i rozpocząć pomiar. Po 30 sekundach ilość powinna wynosić ok. 600 ml. Podczas kontroli napięcie akumulatora nie powinno spaść poniżej 10,0 V.

 

Jeżeli wartość zadana nie zostanie osiągnięta

 • Sprawdzić przewody paliwowe pod kątem zagięć lub zablokowania
 • Sprawdzić filtr paliwa, w razie potrzeby wymienić
 • Sprawdzić odpowietrznik zbiornika
 • Sprawdzić zespół doprowadzający paliwo, w razie potrzeby wymienić

Kontrola systemu wysokociśnieniowego

Wartość zadana wysokiego ciśnienia w układzie paliwowym wynosi 40-120 barów w zależności od warunków pracy. Nie przewidziano ręcznej próby ciśnieniowej przy użyciu manometru.

Instrukcja naprawy i montażu wysokociśnieniowych pomp paliwowych: Wskazówki

Zasada bezpieczeństwa!

Układ paliwowy jest pod ciśnieniem lub pod wysokim ciśnieniem. 

 • Istnieje ryzyko obrażeń z powodu wycieku paliwa.
 • Przed przystąpieniem do naprawy układu paliwowego należy zredukować ciśnienie paliwa! 
 • Nosić okulary ochronne i odzież ochronną!

Jeśli w ramach naprawy wymieniana jest wysokociśnieniowa pompa paliwowa, należy bezwzględnie przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa oraz instrukcji naprawy producenta produktu i pojazdu!

 

 • Naprawy w wysokociśnieniowym układzie paliwowym mogą być wykonywane wyłącznie przez przeszkolony personel.
 • W razie potrzeby należy użyć narzędzi montażowych określonych przez producenta pojazdu
 • Przed wymianą należy odłączyć przyłącze elektryczne pompy podawania wstępnego od zasilania lub odłączyć akumulator!
 • Przed zamontowaniem nowej pompy wysokociśnieniowej lub niskociśnieniowej należy sprawdzić układ paliwowy pod kątem zanieczyszczeń i w razie potrzeby przepłukać go i oczyścić! Wymienić filtry paliwa!
 • Elementy mechaniczne, takie jak napęd pompy i wałek rozrządu, należy przed montażem sprawdzić pod kątem uszkodzeń i prawidłowego działania. Uszkodzone części należy wymienić.
 • Po zamontowaniu pompy wysokociśnieniowej należy odpowietrzyć i sprawdzić szczelność układu paliwowego! 
Czy ten artykuł jest dla Ciebie pomocny?

Nie, w niczym mi nie pomógł

Tak, okazał się pomocny

Proszę powiedzieć, co się nie podobało.
Dziękuję! Ale zanim odejdziesz!

Zarejestruj się, aby otrzymywać nasz bezpłatny biuletyn HELLA TECH WORLD i być na bieżąco z najnowszymi filmami technicznymi, poradami dotyczącymi naprawy samochodów, szkoleniami, kampaniami marketingowymi i wskazówkami diagnostycznymi.

Pokaż pozostałe informacje o naszym biuletynie Ukryj pozostałe informacje o naszym biuletynie

Zarejestruj się, aby otrzymywać nasz bezpłatny biuletyn HELLA TECH WORLD i być na bieżąco z najnowszymi filmami technicznymi, poradami dotyczącymi naprawy samochodów, szkoleniami, kampaniami marketingowymi i wskazówkami diagnostycznymi.

Razem możemy sprawić, że samochody szybko wrócą na drogi!

Proszę pamiętać:
Zostaniesz zapisany do newslettera dopiero po kliknięciu na link potwierdzający w e-mailu z powiadomieniem, który otrzymasz wkrótce!

Ochrona danych osobowyc | Rezygnacja z subskrypcji

Proszę pamiętać:
Zostaniesz zapisany do newslettera dopiero po kliknięciu na link potwierdzający w e-mailu z powiadomieniem, który otrzymasz wkrótce!

Ochrona danych osobowyc | Rezygnacja z subskrypcji

Prawie gotowe!

Wszystko co musisz zrobić, to potwierdzić swoją rejestrację!
Wysłaliśmy wiadomość e-mail na adres your email address.

Sprawdź swoją skrzynkę odbiorczą i kliknij na link potwierdzający, aby zacząć otrzymywać aktualne informacje o HELLA TECH WORLD.

Nieprawidłowy e-mail lub brak potwierdzenia?
Kliknij tutaj aby wprowadzić go ponownie.