Seat Ibiza (KJ) - Nietypowe zachowanie układu kierowniczego | HELLA

Seat

Ibiza (KJ)

Rok produkcji: 31.01.2017-13.07.2017

Numer podwozia: …000324 - …029443

Nietypowe zachowanie układu kierowniczego

Drgania w układzie kierowniczym

Przyczyną powyższego problemu może być niewłaściwe zamocowanie kolumny kierowniczej.

W tym przypadku możliwe jest, że połączenie śrubowe kolumny kierowniczej (patrz rysunek) nie zostało dokręcone zalecanym momentem.

Może to powodować nieprawidłowe działanie układu kierowniczego.

Rozwiązanie problemu:

Należy niezwłocznie zlecić kontrolę pojazdu w autoryzowanym serwisie.

Tutaj sprawdzony zostanie moment dokręcenia śruby i ewentualnie zostanie ona dokręcona zalecanym przez producenta momentem dokręcenia (20 Nm + 180°).

Po przeprowadzeniu akcji serwisowej we wnęce na koło zapasowe zostanie umieszczona naklejka napisem „45N7”.

Producent pojazdu usunął już problem i powiadomił właścicieli samochodów, których dotyczy ta usterka. Należy jednak wyjść z założenia, że z różnych powodów nie wszystkie pojazdy zostały sprawdzone lub naprawione.

Ważna zasada bezpieczeństwa
Poniższe informacje i porady praktyczne zostały przygotowane przez firmę HELLA w celu zapewnienia profesjonalnego wsparcia dla warsztatów samochodowych. Informacje udostępnione na tej stronie internetowej powinny być wykorzystywane tylko przez odpowiednio wykwalifikowany personel.

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiejkolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie po otrzymaniu od nas jednoznacznej zgody na piśmie i z podaniem źródła. Schematy, zdjęcia i opisy służą wyłącznie do objaśnienia i przedstawienia tekstu dokumentu, i nie mogą być używane jako podstawa montażu lub konstrukcji. Wszelkie prawa zastrzeżone.