Mercedes Benz SLK R172 - Świeci lampka ostrzegawcza silnika | HELLA

Mercedes Benz

SLK R172

Rok produkcji: 2011 – 2016

Silbik: OM651

Świeci lampka ostrzegawcza silnika

Kod błędu: P04091C, P040496, P040600

Błąd elektryczny czujnika pozycji nastawnika układu recyrkulacji spalin…..

Przyczyną wyżej wymienionego błędu w połączeniu z podanymi kodami błędów może być uszkodzony zawór układu recyrkulacji spalin (zawór EGR).

Rozwiązanie problemu:

W celu wykluczenia innych przyczyn usterki należy najpierw sprawdzić peryferie (zasilanie napięciem, złącza wtykowe itd.) układu recyrkulacji spalin.

Jeżeli nie został tutaj stwierdzony błąd, należy sprawdzić numer części zaworu układu recyrkulacji spalin.

Wadliwe są artykuły o podanych niżej numerach części

- A651 140 06 60

- A651 140 07 60

Wymagają one wymiany na ulepszony zawór układu recyrkulacji spalin o numerze części A651 140 08 60.

Po wymianie zaworu układu recyrkulacji spalin wyczyścić rejestrator błędów pojazdu przy użyciu testera diagnostycznego i usunąć zapisane kody błędów.

Następnie należy przeprowadzić jazdę próbną i ponownie odczytać rejestrator błędów.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa Informacje i porady praktyczne zostały przygotowane przez firmę HELLA w celu zapewnienia profesjonalnego wsparcia dla warsztatów samochodowych. Informacje udostępnione na tej stronie internetowej powinny być wykorzystywane tylko przez odpowiednio wykwalifikowany personel. Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiejkolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.