Ford Transit Connect - Awaria dmuchawy | HELLA

Ford

Transit Connect

Rok produkcji: 2012 - 2013

Awaria dmuchawy

Do wnętrza pojazdu dostaje się woda

Jeżeli w podanych wyżej pojazdach dojdzie do awarii dmuchawy, to oznacza, że do wnętrza nadwozia przedostaje się woda.

Woda może przedostawać się do wnętrza poprzez moduł ogrzewania i klimatyzacji lub kanały dolotowe powietrza i

powodować awarię dmuchawy. Przyczyną jest zazwyczaj wadliwe uszczelnienie dolnej części obudowy filtra kabinowego.

W celu rozwiązania problemu należy wykonać następujące czynności:

  • Sprawdzić bezpiecznik silnika dmuchawy i w razie potrzeby wymienić
  • Sprawdzić działanie silnika dmuchawy i ew. wymienić
  • Usunąć filtr kabinowy
  • Wymontować obudowę filtra kabinowego, zaopatrzyć w uszczelkę i ponownie zamontować
  • Zainstalować filtr kabinowy
  • Wykonać próbę szczelności

Ważna zasada bezpieczeństwa
Poniższe informacje i porady praktyczne zostały przygotowane przez firmę HELLA w celu zapewnienia profesjonalnego wsparcia dla warsztatów samochodowych. Informacje udostępnione na tej stronie internetowej powinny być wykorzystywane tylko przez odpowiednio wykwalifikowany personel.

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiejkolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie po otrzymaniu od nas jednoznacznej zgody na piśmie i z podaniem źródła. Schematy, zdjęcia i opisy służą wyłącznie do objaśnienia i przedstawienia tekstu dokumentu, i nie mogą być używane jako podstawa montażu lub konstrukcji. Wszelkie prawa zastrzeżone.