Audi A3 - Wydajność ogrzewania za niska | HELLA

Audi

A3

Data produkcji: 1997-2003

Wszystkie silniki z żeliwnym blokiem cylindrowym

Wydajność ogrzewania za niska

Jeżeli klient zgłosi opisany błąd, przyczyną może być zanieczyszczenie płynu chłodzącego silnika.

Zanieczyszczenia (rdza, cząstki metalu z bloku żeliwnego) zatykają małe otwory w wymienniku ciepła, blokując przepływ.

W takim przypadku postępować w następujący sposób.

- Spuścić płyn chłodzący z silnika.

- Zdemontować obudowę termostatu, wyjąć termostat i założyć obudowę na miejsce.

- Napełnić układ chłodzenia świeżą wodą i środkiem do oczyszczania układów chłodzenia

- Odpowietrzyć układ chłodzenia.

- Rozgrzać silnik. Ustawić ogrzewanie na najwyższy poziom grzania, a następnie uruchomić silnik i pozostawić na biegu jałowym przez 10 minut.

- Następnie wyłączyć silnik i zaczekać, aż ostygnie.

- Spuścić płyn z układu.

- Ponownie napełnić układ czystą wodą i odpowietrzyć.

- Rozgrzać silnik.

Sprawdzić wydajność ogrzewania. Jeżeli wydajność się nie poprawi, należy wymienić wymiennik ciepła.

- Następnie ponownie spuścić płyn.

- Zainstalować termostat na miejsce. W takich przypadkach zalecana jest również regeneracja termostatu.

- Napełnić układ chłodzenia według wskazówek producenta (prawidłowy płyn chłodzący i proporcja mieszanki).

Ważna zasada bezpieczeństwa
Poniższe informacje i porady praktyczne zostały przygotowane przez firmę HELLA w celu zapewnienia profesjonalnego wsparcia dla warsztatów samochodowych. Informacje udostępnione na tej stronie internetowej powinny być wykorzystywane tylko przez odpowiednio wykwalifikowany personel.

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiejkolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie po otrzymaniu od nas jednoznacznej zgody na piśmie i z podaniem źródła. Schematy, zdjęcia i opisy służą wyłącznie do objaśnienia i przedstawienia tekstu dokumentu, i nie mogą być używane jako podstawa montażu lub konstrukcji. Wszelkie prawa zastrzeżone.