PassThru

Bezpośrednie połączenie z portalami OEM.

Szybkie i nieskomplikowane

Jakie czynności należy wykonać w trakcie przeglądu, gdzie dokładnie znajdują się poszczególne komponenty i jak je demontować, jak przeprowadzać naprawy zgodnie z instrukcjami producenta i dlaczego pewien silnik zawsze stuka, gdy pada deszcz? System HGS Data zawiera odpowiedzi na te i tysiące innych pytań.

 

✓ Bezpośredni dostęp do wszystkich zatwierdzonych danych diagnostycznych, serwisowych i przeglądowych
✓ Jako rozwiązanie niezależne mega macs PC x-Change
✓ Współpracuje też z urządzaniami mega macs 66, mega macs 56, mega macs 42 SE, mega macs PC

PassThru – przegląd

Funkcja PassThru zapewnia bezpośredni dostęp do wszystkich potrzebnych funkcji diagnostycznych, serwisowych i przeglądowych dla pojazdów spełniających wymogi normy Euro 5/6, które muszą być ustawowo udostępniane przez producentów osprzętu fabrycznego. To idealne narzędzie umożliwiające szybkie i proste pobieranie danych OEM, a także doskonałe uzupełnienie posiadanych systemów diagnostycznych, zapewniające w każdej chwili możliwość skutecznego działania.

 

Warsztaty, które korzystają już z testerów mega macs 66, mega macs 56, mega macs 42SE albo mega macs PC, mogą oczywiście używać modułu VCI tych urządzeń jako pełnowartościowego interfejsu PassThru. Mimo to niewielka inwestycja w mega macs PC x-Chang,e jako uzupełnienie posiadanego systemu diagnostycznego, jest jak najbardziej celowa. Jest tak głównie dlatego, że kodowanie danych z portali OEM w sterownikach może trwać nawet kilka godzin. W tym czasie testera nie można używać do innych zadań, co nierzadko kończy się wstrzymaniem pracy. A to powoduje stratę czasu, pieniędzy, a niekiedy nawet klienta. Każdy, kto ceni sobie pewność, powinien więc nabyć mega macs PC x-Change jako wartościowe uzupełnienie wyposażenia warsztatu, które pracuje „na siebie” – w dosłownym tego słowa znaczeniu.

Pomoc przy instalacji

Funkcji PassThru można używać w przypadku wymienionych niżej, dostępnych na rynku europejskim, homologowanych samochodów osobowych od normy Euro 5 przy użyciu sprzętu firmy Hella-Gutmann Solutions.

 

Audi, BMW, Chevrolet, Ford, Lexus, Mercedes, Mini, Opel, Renault, Seat, Skoda, Smart, Toyota, Volkswagen

 

W tabeli niżej podane są strony internetowe niektórych producentów lub importerów pojazdów. Umożliwiają one wybieranie właściwych stron internetowych zawierających odpowiednie dane przeglądowe i naprawcze zgodne z Kategorią 1 (ogólne i istotne dla bezpieczeństwa dane naprawcze i przeglądowe) i Kategorią 2 (dane naprawcze i przeglądowe istotne dla ochrony przed kradzieżą).

 

Poniższe informacje i wyniki podajemy zgodnie z naszą aktualną wiedzą. Firma Hella Gutmann Solutions nie odpowiada za poprawność i kompletność jakichkolwiek danych oraz twierdzeń znajdujących się na stronach internetowych i nie udziela w tym zakresie żadnych gwarancji. Ponadto firma Hella Gutmann Solutions nie jest odpowiedzialna za odsyłacze do portali OEM ani ich zawartość!

 

Abarth: www.technicalinformation.fiat.com
Alfa: www.technicalinformation.fiat.com
Audi: https://erwin.audi.com/erwin/showHome.do
Bentley: https://erwin.bentleymotors.com/erwin/showHome.do
BMW: https://aos.bmwgroup.com
Citroen: http://service.citroen.com/pages/index.jsp
Fiat: www.technicalinformation.fiat.com
Ford: www.etis.ford.com/home.do
Honda: www.techinfo.honda-eu.com
Hyundai: www.service.hyundai-motor.com
KIA: www.kia-hotline.com
Lamborghini: www.erwin.lamborghini.com
Lancia: www.technicalinformation.fiat.com
Lexus: www.lexus-tech.eu
Mazda: https://mapps.mazdaeur.com/mud/registerio.html
Mercedes: www.service-and-parts.net
Mini: https://oss.bmw.de/index.jsp
Opel: https://www.gme-infotech.com
GM: https://www.gme-infotech.com
Saab: https://www.gme-infotech.com
Peugeot: http://public.servicebox.peugeot.com/pages/index.jsp
Porsche: https://techinfo2.porsche.com/PassThru/user/ShowInfo.action?
Renault: www.infotech.renault.com
Dacia: www.infotech.renault.com
Seat: https://erwin.seat.com/erwin/showHome.do
Skoda: https://erwin.skoda-auto.cz/erwin/showHome.do
Smart: www.service-and-parts.net
Subaru: http://techinfo.subaru.com/index.html
Suzuki: www.serviceportal-suzuki.eu
Toyota: http://www.toyota-tech.eu
Volvo: http://tis.volvocars.biz/tis/main.do
Volkswagen: https://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do

W przypadku jednoczesnego korzystania z kilku różnych portali OEM na jednym komputerze mogą wystąpić komplikacje. Jednak, jak pokazuje doświadczenie, możliwe jest łączenie niektórych producentów. W zależności od zastosowania, również przez inne programy, kombinacja ta może mieć również negatywne skutki. Dlatego zalecamy, aby na jednym komputerze/laptopie używać tylko jednego portalu producenta. Możliwą opcją jest również utworzenie partycji twardego dysku komputera z osobnymi systemami operacyjnymi. W każdym przypadku muszą być spełnione wymagania systemowe danego producenta.

 

W ramach rejestracji w portalach internetowych producent bądź importer pojazdu może żądać następujących danych:

 

Kategoria 1

 

 • Nazwa i adres warsztatu samochodowego
 • Nazwisko pracownika (i ewentualnie jego adres e-mail)
 • Dane potrzebne do wystawienia faktury
 • Numer identyfikacyjny płatnika podatku VAT warsztatu samochodowego
 • Akceptacja Ogólnych Warunków Handlowych producenta/importera pojazdów

 

Kategoria 2

 

Dostęp do danych naprawczych i przeglądowych istotnych dla zabezpieczenia przed kradzieżą został po raz pierwszy uregulowany przez Komisję Europejską w rozporządzeniach Euro 5 i Euro 6. W celu uzyskania tych danych naprawczych i konserwacyjnych warsztat samochodowy musi przejść procedurę aprobacyjną i autoryzacyjną. Wymagania:

 

 • Rejestracja u producenta pojazdów zgodnie z wymogami Kategorii 1
 • Wyznaczenie osób, które mają uzyskać dostęp do danych
 • Przekazanie kopii dowodów osobistych przedsiębiorcy i wyznaczonej/wyznaczonych osoby/osób
 • Przekazanie zaświadczeń o niekaralności dla przedsiębiorcy i wyznaczonej/wyznaczonych osoby/osób
 • Przekazanie umowy/umów o pracę zawartych z wyznaczoną/wyznaczonymi osobą/osobami
 • Dowód posiadania przez warsztat ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej prowadzącego działalność gospodarczą
 • Adres zakładu
 • Pozwolenie na użytkowanie obiektu jako warsztat samochodowy
 • Przestrzeganie przepisów dotyczących procedur administracyjnych
PassThru

Informacje OEM

Dzięki najnowszej aktualizacji oprogramowania firma Hella Gutmann Solutions GmbH („HGS”) udostępnia swoim klientom funkcję „HGS-PassThru”. Korzystanie z HGS PassThru wymaga akceptacji poniższych warunków użytkowania. Brak akceptacji warunków użytkowania uniemożliwia korzystanie z HGS PassThru. Nie ma to wpływu na możliwość korzystania ze wszystkich pozostałych funkcji.

Funkcje HGS PassThru

Producenci pojazdów oferują regularne aktualizacje oprogramowania elektronicznych elementów sterujących w dostępnych na rynku modelach swoich pojazdów. Przeprowadzenie aktualizacji przez warsztat wymaga przede wszystkim pobrania przez użytkownika odpowiedniej aktualizacji z portalu internetowego producenta pojazdu na komputer warsztatowy (desktop, laptop, tablet lub inny). Stąd za pośrednictwem „HGS PassThru” aktualizacja jest przesyłana do znajdującego się w warsztacie pojazdu. Cała procedura aktualizacji przez transfer danych do pojazdu jest również określana jako „programowanie”. Moduł HGS PassThru zapewnia przy tym jedynie transfer danych z komputera warsztatowego do pojazdu.

Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności

HGS nie jest producentem przesyłanych danych. HGS nie ponosi odpowiedzialności za:

 

 • transmisję danych z portali internetowych producentów pojazdów do komputera warsztatowego (desktop, laptop, tablet lub inne),
 • zawartość i kompletność danych przesyłanych za pośrednictwem modułu HGS PassThru z komputera warsztatowego do pojazdu,
 • zasilanie prądem wymagane do realizacji transferu,
 • wymagany do transferu przewód informatyczny, o ile nie został on dostarczony przez HGS.

 

W związku z tym HGS nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za wady wymienionych przedmiotów i danych bądź za funkcjonowanie wyżej wymienionych procesów. Jeżeli uszkodzenie jest spowodowane nieprzestrzeganiem przez użytkownika wytycznych wymienionych w punkcie 3, wykluczona jest także gwarancja i odpowiedzialność firmy HGS.

 

Ponadto odpowiedzialność HGS ograniczona jest do przypadków umyślnego działania lub rażącego zaniedbania. Ostatni punkt odpowiedzialności nie dotyczy przypadków zagrożenia życia i zdrowia.

Wymagania dotyczące obsługi modułu HGS PassThru

Pojazd poddawany procesowi programowania należy podłączyć do odpowiedniego, zewnętrznego urządzenia zapewniającego ciągłe zasilanie napięciem (ładowarki) zgodnie z wymaganiami opisanymi w portalu internetowym producenta pojazdu, ponieważ zbyt niskie napięcie może prowadzić do niezamierzonego przerwania transferu danych. Przed każdym procesem programowania użytkownik HGS PassThru musi ponadto zadbać o spełnienie następujących warunków:

 

 • używany komputer warsztatowy musi posiadać połączenie z Internetem, spełniające wymogi producenta pojazdu,
 • stosowana jest najnowsza wersja oprogramowania portalu internetowego producenta pojazdu (program podstawowy i elementy diagnostyczne),
 • używane oprogramowanie i sprzęt oraz wszystkie operacje wykonywane na komputerze warsztatowym spełniają wymogi podane w portalu internetowym producenta pojazdu; użytkownik musi zwłaszcza wykorzystywać wymagane przez producenta pojazdu kanały dostępowe, informacje i identyfikator Secure ID jego portalu (program podstawowy i elementy diagnostyczne),
 • uwzględnić wszelkie wymogi bezpieczeństwa producenta,
 • zapłon pojazdu musi być włączony przez cały czas trwania procesu programowania, chyba że portal internetowy producenta pojazdu określa jednoznacznie inne wymagania,
 • połączenia pomiędzy komputerem warsztatowym a programowanym pojazdem są wykonane wyłącznie przy użyciu przewodów (nie wolno stosować połączeń bezprzewodowych) i zostaną rozłączone dopiero po zakończeniu procesu programowania, chyba że portal internetowy producenta pojazdu określa jednoznacznie inne wymagania,
 • żadne połączenia przewodowe nie są uszkodzone,
 • ewentualne uszkodzenia instalacji elektrycznej pojazdu zostały usunięte przed rozpoczęciem procesu programowania,
 • wszystkie urządzenia HGS używane do procesu programowania posiadają aktualne wersje aktualnie dostępnego oprogramowania.