Opel Astra J Sports Tourer - Wymiana żarówek lamp w klapie tylnej | HELLA

Opel

Astra J Sports Tourer

Wymiana żarówek lamp w klapie tylnej

Informacje ogólne:

Ostrożnie - niebezpieczeństwo oparzenia, jeżeli lampy były wcześniej włączone, żarówki mogą być jeszcze gorące.

Nigdy nie dotykać szklanych elementów żarówek gołymi rękami.

Wymiana żarówek lamp w klapie tylnej (rysunek 1)

W celu wymiany żarówek należy wykonać następujące czynności:

 • Wyłączyć zapłon i włącznik oświetlenia
 • Otworzyć klapę tylną
 • Zdjąć plastikowe osłony (rysunek 2)

Pozycja 1: tylne światło przeciwmgielne

Pozycja 2: światło cofania

 • Pozycja 1: Poluzować uchwyt żarówki w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara i wyjąć go (rysunek 3)
 • Wymienić niesprawną żarówkę na nową
 • Włożyć uchwyt żarówki i zablokować go w kierunku ruchu wskazówek zegara
 • Pozycja 2: Poluzować uchwyt żarówki w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara i wyjąć go
 • Wymienić niesprawną żarówkę na nową
 • Włożyć uchwyt żarówki i zablokować go w kierunku ruchu wskazówek zegara
 • Sprawdzić działanie
 • Założyć plastikowe osłony

Rysunek 1

Rysunek 2

Rysunek 3

Ważna zasada bezpieczeństwa
Poniższe informacje i porady praktyczne zostały przygotowane przez firmę HELLA w celu zapewnienia profesjonalnego wsparcia dla warsztatów samochodowych. Informacje udostępnione na tej stronie internetowej powinny być wykorzystywane tylko przez odpowiednio wykwalifikowany personel.

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiejkolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie po otrzymaniu od nas jednoznacznej zgody na piśmie i z podaniem źródła. Schematy, zdjęcia i opisy służą wyłącznie do objaśnienia i przedstawienia tekstu dokumentu, i nie mogą być używane jako podstawa montażu lub konstrukcji. Wszelkie prawa zastrzeżone.