Mazda 3 (BL) - Głośna praca sprężarki klimatyzacji | HELLA

Mazda

3 (BL)

Rok produkcji: 2010 - 2011

Głośna praca sprężarki klimatyzacji

Jeżeli w wyżej wymienionych pojazdach odgłosy "piskania" z komory silnika są zauważalne podczas pracy systemu klimatyzacji, przyczyną może być niewystarczająca siła przyciągania sprzęgła magnetycznego sprężarki klimatyzacji.

Jeśli zasilanie sprężarki jest prawidłowe przy włączonym sprzęgle magnetycznym i można wykluczyć dalsze źródła błędów (niewłaściwa ilość czynnika chłodniczego), należy wymienić sprzęgło magnetyczne lub sprężarkę.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa Informacje i porady praktyczne zostały przygotowane przez firmę HELLA w celu zapewnienia profesjonalnego wsparcia dla warsztatów samochodowych. Informacje udostępnione na tej stronie internetowej powinny być wykorzystywane tylko przez odpowiednio wykwalifikowany personel. Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiejkolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.