Fiat Seicento - Nieregularna praca silnika | HELLA

Fiat Seicento

Wszystkie modele z silnikiem 899 ccm

Zakład Polska

Nieregularna praca silnika

Brak wpisu w pamięci błędów

Jeżeli w wymienionych pojazdach zostanie stwierdzona nieregularna praca silnika bez wpisu w pamięci błędów sterownika, prawdopodobną przyczyną może być nieprawidłowe podłączenie przedniego prawego kabla masy. Stwardnienie materiału izolacyjnego może spowodować pęknięcie kabla w obszarze końcówki kablowej
rurowej. Punkt uziemienia znajduje się na wnęce prawego koła za reflektorem w kierunku zgodnym z kierunkiem jazdy.

Spowodowany przez to spadek napięcia ma negatywny wpływ na funkcjonowanie komponentów zespołu wtryskowego. W wyniku tego sterownik przesuwa granice adaptacji i kompensuje usterki. W takim przypadku należy sprawdzić okablowanie, a następnie naprawić lub wymienić.

Ważna zasada bezpieczeństwa
Poniższe informacje i porady praktyczne zostały przygotowane przez firmę HELLA w celu zapewnienia profesjonalnego wsparcia dla warsztatów samochodowych. Informacje udostępnione na tej stronie internetowej powinny być wykorzystywane tylko przez odpowiednio wykwalifikowany personel.

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiejkolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie po otrzymaniu od nas jednoznacznej zgody na piśmie i z podaniem źródła. Schematy, zdjęcia i opisy służą wyłącznie do objaśnienia i przedstawienia tekstu dokumentu, i nie mogą być używane jako podstawa montażu lub konstrukcji. Wszelkie prawa zastrzeżone.