Olietemperatuursensor | HELLA

Algemeen

Afhankelijk van het voertuigtype, kunnen bij enkele voertuigtypen, naast oliedruk- ook olietemperatuursensoren zijn ingebouwd.

De olietemperatuursensor geeft z'n informatie door aan een separaat instrument of aan het motorstuurapparaat voor het meten van de olietemperatuur van de motor. Bij moderne voertuigen worden olietemperatuursensoren geïntegreerd in de oliepeilsensor.

Functie

In de behuizing van de temperatuursensor bevindt zich een meetweerstand van halfgeleidermateriaal met een negatieve temperatuurcoëfficiënt (NTC). Deze meetweerstand heeft bij lage temperaturen een hoge weerstand, die bij toenemende temperatuur afneemt.

Mogelijke uitvaloorzaken

· Contactfout bij aansluitstekker

· Interne kortsluiting

· Beschadigd meetelement

Gevolgen bij uitval

  • Ontbrekende of verkeerde informatie m.b.t. de motorolietemperatuur

Foutzoeken

· Controleren of elektrische aansluitingen en bekabeling goed vastzitten en niet beschadigd zijn.

· De weerstandswaarde van de sensor controleren

Belangrijke veiligheidsinstructie De volgende technische informatie en praktische tips zijn door HELLA ontwikkeld om autogarages professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De op deze website gegeven informatie mag alleen worden gebruikt door vakmensen die in het betreffende vakgebied zijn opgeleid. Reproductie, verspreiding, vermenigvuldiging, te gelde maken, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan is alleen toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring en onder vermelding van de bron. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.