Bestuurdersassistentiesystemen overzicht

Hier vindt u handige uitleg over bestuurdersassistentiesystemen.

Er zijn bestuurdersassistentiesystemen in veel verschillende vormen en functies, ze hebben echter twee overeenkomsten: ze maken het autorijden veiliger en comfortabeler. Het volgende alfabetische overzicht toont de meest gebruikelijke bestuurdersassistentiesystemen inclusief een korte beschrijving. 

Belangrijke veiligheidsinstructie De volgende technische informatie en praktische tips zijn door HELLA ontwikkeld om autogarages bij hun werkzaamheden professioneel te ondersteunen. De op deze website beschikbare informatie mag alleen worden gebruikt door vakmensen die in de desbetreffende materie zijn opgeleid.

 

INHOUDSOPGAVE

BESTUURDERSASSISTENTIESYSTEMEN - EEN OVERZICHT: WETENSWAARDIGHEDEN

Er zijn bestuurdersassistentiesystemen in veel verschillende vormen en functies, ze hebben echter twee overeenkomsten: ze maken het autorijden veiliger en comfortabeler. Moderne sensoren zoals bijvoorbeeld ultrageluid- en lasersensoren (lidar-sensoren) en natuurlijk omgevingscamera's zorgen voor de herkenning van afstand en rij-omgeving. Een (centrale) regeleenheid verwerkt de gegevens en zet deze om in signalen zoals waarschuwingssignalen of optische meldingen resp. actieve reacties zoals remingrepen of versnellingsimpulsen (gas geven). Dit gebeurt tegenwoordig meestal digitaal en in fracties van seconden. 

 

Hoe dieper een bestuurdersassistentiesysteem in de eigenlijke rijprocedure ingrijpt, hoe meer het de bestuurder als het ware vervangt (de reden voor zelfrijdende voertuigen). Ook wanneer het bewust enkel in gevaarlijke situaties gebeurt, des te groter wordt de vraag naar aansprakelijkheid. Hier geldt de absolute plicht van de fabrikant om risico's te minimaliseren en gevaren te voorkomen. Een ethische commissie buigt zich over het onderwerp en er zijn reeds enkele algemene voorwaarden gedefinieerd. Het dilemma is nog steeds omstreden. De bestuurdersassistentiesystemen kunnen door de bestuurder van het voertuig in het algemeen worden uitgeschakeld.

 

Een algemene uitspraak over welke sensoren en welke sensorgeneratie voor welke toepassing(en) worden gebruikt, kan vanwege de veelvoud en de individuele oplossingen van de fabrikanten niet worden gedaan. De voertuigfabrikanten passen verschillende bestuurdersassistentiesystemen, zinvolle combinaties hiervan en nieuwe technologieën in verschillende voertuigcategorieën toe. De aanduidingen zijn niet altijd identiek, de fabrikanten gebruiken deels eigen begrippen en afkortingen. Op deze pagina kan niet op technische details en op iedere fabrikant worden ingegaan. 

 

De kalibratie van sensoren en van de camera's is ingewikkeld en moet altijd door vakkundige automonteurs in de werkplaats worden uitgevoerd. Hiervoor is overeenkomstige diagnoseapparatuur, geschikte software en optische kalibratie-inrichtingen nodig, bijvoorbeeld van Hella Gutmann Solutions.

 

Het volgende alfabetische overzicht toont de meest gebruikelijke bestuurdersassistentiesystemen inclusief een korte beschrijving. 

BESTUURDERSASSISTENTIESYSTEMEN VAN A T/M Z: VERKLARENDE WOORDENLIJST

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z