Gasklepschakelaar

Hier vindt u nuttige basiskennis en belangrijke tips over de gasklepschakelaar bij voertuigen.

De gasklepschakelaar informeert het motorregelapparaat over de stand van de gasklep, zodat het mengsel en de ontsteking op de desbetreffende belastingssituatie kunnen worden aangepast. Op deze site kunt u zich informeren over de werking van de gasklepschakelaar en de gevolgen van een defect in dit onderdeel op de motorloop. Daarnaast vindt u hier praktijktips voor het controleren van de gasklepschakelaar.

Belangrijke veiligheidsinstructie De volgende technische informatie en praktische tips zijn door HELLA ontwikkeld om autogarages bij hun werkzaamheden professioneel te ondersteunen. De op deze website beschikbare informatie mag alleen worden gebruikt door vakmensen die in de desbetreffende materie zijn opgeleid.

 

WERKING VAN DE GASKLEPSCHAKELAAR: WERKINGSPRINCIPE

Gasklepschakelaars dienen voor het meten van de gasklepstand. Ze worden rechtstreeks aan de as van de gasklep bevestigd. De betreffende schakelaarstanden worden doorgegeven aan het motormanagement-regelapparaat en leveren een bijdrage aan de berekening van de benodigde hoeveelheid brandstof.

 

In de gasklepschakelaar bevinden zich twee schakelaars, die via een schakelmechanisme worden bediend. De beide schakelaars bieden het motormanagement-regelapparaat informatie over de motorbedrijfstoestanden stationair en vollast, om een nauwkeurige berekening van de benodigde brandstofhoeveelheid mogelijk te maken.

DEFECT IN DE GASKLEPSCHAKELAAR: SYMPTOMEN

Een defecte gasklepschakelaar kan de volgende gevolgen hebben:

  • Motor slaat bij stationair toerental af
  • Motor hapert bij vollast

OORZAKEN VOOR EEN DEFECTE GASKLEPSCHAKELAAR: UITVALSOORZAAK

Mogelijke oorzaken voor een defecte gasklepschakelaar:

  • Mechanische beschadigingen (bijvoorbeeld door trillingen)
  • Contactstoringen bij de elektrische aansluiting (corrosie, vocht)
  • Contactstoringen bij de interne schakelcontacten (vocht, verontreiniging)

GASKLEPSCHAKELAAR CONTROLEREN: FOUTOPSPORING

Bij de foutopsporing dienen de volgende controlestappen in acht te worden genomen:

Gasklepschakelaar controleren

Gasklepschakelaar op correcte montage controleren

Schakelmechanisme controleren

Controleren of het schakelmechanisme van de gasklepas wordt bediend (bij stilstaande motor de gasklep van de stationairaanslag tot de vollastaanslag bewegen om te horen of de schakelaars worden bediend)

Stekkeraansluiting controleren

Stekkeraansluiting op correcte aanbrenging en eventuele verontreiniging controleren

Schakelcontacten met een multimeter controleren

  • Stationairschakelaar gesloten: Meting tussen pin 1 en 3. Meetwaarde = >30 MOhm.
  • Stationairschakelaar geopend: Meting tussen pin 1 en 3 (let op: gasklep tijdens de meting langzaam openen tot de stationairschakelaar open gaat). Meetwaarde = 0 Ohm.
  • Vollastschakelaar geopend: Meting tussen pin 1 en 2. Meetwaarde = >30 MOhm.
  • Vollastschakelaar gesloten: Meting tussen pin 1 en 2. Meetwaarde = 0 Ohm