Aircocompressor kapot - werking, uitvalsoorzaak, foutopsporing en vervanging

Hier vindt u nuttige basiskennis en waardevolle tips over de aircocompressor in voertuigen.

De aircocompressor vormt de kern van de airconditioning en is tegelijkertijd ook het meest belaste onderdeel. Op deze pagina verklaren we hoe de aircocompressor werkt en welke oorzaken tot uitval kunnen leiden. Daarnaast ervaart u hoe storingen gediagnosticeerd kunnen worden en waarop u bij vervanging van de aircocompressor moet letten om gevolgschade te voorkomen.

Belangrijke veiligheidsinstructie
De volgende technische informatie en praktische tips zijn door HELLA ontwikkeld om autogarages bij hun werkzaamheden professioneel te ondersteunen. De op deze website beschikbare informatie mag alleen worden gebruikt door vakmensen die in de desbetreffende materie zijn opgeleid.

AIRCOCOMPRESSOR WERKING: WERKING

De aircocompressor wordt door de motor van het voertuig aangedreven via een V-snaar of multi-V-riem. Hij comprimeert het koudemiddel en transporteert het door het systeem. Er zijn verschillende compressortypen.

Werkingsprincipe

Het koudemiddel wordt vanaf de verdamper in gasvormige toestand bij lage druk en lage temperatuur aangezogen, gecomprimeerd en vervolgens met een hoge temperatuur en hoge druk in gasvormige toestand aan de condensor doorgegeven.

LET OP!

Voor de montage van een nieuwe compressor moeten altijd het oliepeil en de viscositeit op basis van de gegevens van de fabrikant worden gecontroleerd. Indien nodig moet er olie worden bijgevuld!

AIRCOCOMPRESSOR KAPOT: UITVALSOORZAAK

Beschadiging of uitval van een compressor kan als volgt worden opgemerkt:

 • lekkage
 • geluidsontwikkeling
 • weinig of geen koelvermogen
 • foutcode in het aircoregelapparaat, motorregelapparaat of de centrale regeleenheid

 

De uitval kan de volgende oorzaken hebben:

 • lagerschade door defecte spaninrichting of slijtage
 • lekkage bij de compressoras of de behuizing
 • mechanische beschadiging van de compressorbehuizing
 • slecht contact (elektrische aansluitingen)
 • elektrische regelklep
 • gebrek aan compressorolie
 • gebrek aan koudemiddel
 • vaste stoffen (bijvoorbeeld spaanders)
 • vocht (met als gevolg corrosie)
 • defecte spanelementen, nevenaggregaten

AIRCOCOMPRESSOR CONTROLEREN: Foutopsporing

FUNCTIETEST EN DRUKMETING VAN DE INSTALLATIE

 • Kan de compressor worden ingeschakeld, zit de stekker stevig, staat er spanning op de installatie?
 • Elektrische regelklep of aansturing controleren.
 • Zit de aandrijfriem correct, controleren op beschadiging en spanning.
 • Visuele controle op lekkages.
 • Controleren of koudemiddelleidingen goed vastzitten.
 • Drukwaarden aan hoge- en lagedrukzijde met elkaar vergelijken.
 • Bij nieuwere installaties het foutgeheugen uitlezen.
VIDEO OVER HET THEMA

Foutopsporing bij extern geregelde compressoren

Een stapsgewijze presentatie van de diagnose bij een extern geregelde compressor.

 

03:48 min

AIRCOCOMPRESSOR GELUIDEN: FOUTOPSPORING

Aanwijzingen over foutopsporing en het vervangen van compressoren

Neem bij het zoeken naar oorzaken van vreemde geluiden en vóór iedere compressorvervanging absoluut de volgende aanwijzingen in acht:

Foutopsporing klembeugel of bevestigingspunten

Controleer alle klembeugels en bevestigingspunten op breuken of scheuren en eventueel ontbrekende bouten of moeren.

 

Iedere trilling die hierdoor veroorzaakt wordt, kan de oorzaak van overmatig compressorgeluid zijn Ga na of de geluiden veranderen als u bijvoorbeeld kracht op de klembeugel of bevestigingspunten uitoefent met een montagehefboom (afbeelding 1). Als er een verandering optreedt, worden de geluiden waarschijnlijk niet door de compressor veroorzaakt.

Foutopsporing slangen of leidingen

Controleer de slangen en leidingen om vast te stellen of trillingen van de motor of pulserend koudemiddel op deze wijze in het voertuiginterieur terechtkomen.

 

Houd de slangen/leidingen daartoe met uw handen vast en ga na of er veranderingen in het geluid optreden (afbeelding 2).

Foutopsporing V-snaar, spaninrichting, spanrollen, dynamovrijloop en riemschijven

Controleer V-snaar, spaninrichting, spanrollen, dynamovrijloop en riemschijven op lichte loop, speling en sporing.

 

Overmatige toleranties door versleten onderdelen kunnen geluiden veroorzaken.

Foutopsporing overmatige hoge druk

Overmatige hoge druk (afbeelding 3) kan abnormale compressorgeluiden veroorzaken.
 

Als de hogedrukserviceaansluiting zich na een verstopping in de installatie bevindt, is de werkelijke hoge druk mogelijk hoger dan aangegeven op de manometer. Om een dergelijk probleem op het spoor te komen, kan het handig zijn om de temperaturen bij de condensor te meten.

Verontreinigd koudemiddel

Door teveel of verontreinigd koudemiddel wordt een overmatig hoge druk veroorzaakt, die op zijn beurt compressorgeluiden kan veroorzaken.

 

Hetzelfde geldt voor koudemiddel met een te hoog aandeel aan niet-condenseerbare gassen (lucht).

Foutopsporing overmatige hoge druk

De oorzaak van ongewone geluiden moet mogelijk ook in de condensor worden gezocht.
 

Als er onvoldoende lucht door de condensor wordt geleid, kan het koudemiddel niet voldoende condenseren en loopt de hoge druk teveel op. Ook dit kan leiden tot het ontstaan van abnormale geluiden. Controleer dus of er voldoende lucht door de condensor wordt gevoerd door de ventilator(en). Controleer ook de condensor- en radiateurlamellen op eventuele verontreiniging (afbeelding 4).

Foutopsporing overmatige hoge druk

Vaak kunnen geluiden ook door een verontreinigde expansieklep (afbeelding 5) of smoorklep worden veroorzaakt,
 

Bijvoorbeeld door verontreiniging in de vorm van metaalslijpsel. De koudemiddelstroom wordt hierdoor gereduceerd en er ontstaat een overmatige hoge druk. Defecte expansiekleppen kunnen bijvoorbeeld ratelende, fluitende of dreunende geluiden produceren, die ook in het interieur zeer goed hoorbaar zijn.

VIDEO OVER HET THEMA

Geluidsontwikkeling bij de aircocompressor

In deze technische clip wordt ingegaan op de herkomst en oorzaak van deze geluiden, evenals de wijze waarop u de fout kunt lokaliseren en verhelpen.

 

03:35 min

AIRCOCOMPRESSOR VERVANGEN: HANDLEIDING

Werkwijze voor de foutanalyse en vervanging

Consequent spoelen

Vuildeeltjes in het aircosysteem kunnen alleen door grondig spoelen van het complete systeem worden verwijderd. Voor het spoelen kan afhankelijk van de verontreinigingsgraad het koudemiddel R134a of een speciale spoeloplossing worden gebruikt zoals die uit het programma van Hella Gutmann Solutions. Compressoren, drogers (accumulatoren) en expansie- respectievelijk smoorkleppen kunnen niet worden gespoeld. In geval van een mechanisch defect van de compressor moet er altijd worden uitgegaan van een verontreiniging van het systeem (slijpsel, spaanders) en mag verontreiniging in ieder geval niet worden uitgesloten. Daarom is het bij vervanging van deze component absoluut noodzakelijk dat het systeem wordt gespoeld.

Compressorolie

Voorschriften van de fabrikant en bijgevoegde instructies naleven / viscositeit in acht nemen.

 

1. Verdeling van de oliehoeveelheid
In elk onderdeel van de airconditioning bevindt zich compressorolie. De olie wordt bij een reparatie samen met het vervangen onderdeel verwijderd. Daarom is het absoluut noodzakelijk dat de verwijderde hoeveelheid olie weer wordt aangevuld. De grafiek hiernaast toont de gemiddelde verdeling van de oliehoeveelheden binnen het systeem.

 

2. Oliehoeveelheid en specificatie in acht nemen
Bij de montage van een nieuwe compressor respectievelijk bij het bijvullen van compressorolie moeten altijd het oliepeil en de viscositeit op basis van de gegevens van de fabrikant in acht worden genomen.

 

3. Systeemhoeveelheid olie in de compressor
Omdat eenzelfde compressor soms kan worden gebruikt voor verschillende voertuigen of systemen, is het absoluut noodzakelijk dat voor montage van de compressor de olievulhoeveelheid wordt gecontroleerd en zo nodig gecorrigeerd. Hiervoor moet alle olie worden afgelaten en opgevangen. Vervolgens dient de compressor opnieuw te worden gevuld met de gehele door de voertuigfabrikant voorgeschreven hoeveelheid olie (systeemhoeveelheid). Om ervoor te zorgen dat de olie gelijkmatig wordt verdeeld, moet de compressor vóór de montage 10 keer met de hand worden rondgedraaid. Dit komt overeen met
de richtlijnen van de compressorfabrikant Sanden, waarbij
de gegevens van de voertuigfabrikant telkens afzonderlijk
in acht moeten worden genomen.

Compressor-filterzeef

In principe moet na het vervangen van de compressor het aircosysteem altijd worden gespoeld om verontreinigingen en vreemde bestanddelen uit het systeem te verwijderen. Mochten er ondanks het spoelen nog verontreinigingen in het circuit achterblijven, dan kan schade worden voorkomen door het aanbrengen van filterzeven in de aanzuigleiding – zie de gereedschapscatalogus van Hella Gutmann Solutions.

Vullen van het aircosysteem met koudemiddel

Inloopvoorschrift voor de compressor:

 • Om koudemiddelslag in de compressor te voorkomen, mag het systeem in principe alleen met koudemiddel worden gevuld met het airco-servicestation via de serviceaansluiting aan de hogedrukzijde.
 • Alleen het voorgeschreven koudemiddel mag worden gebruikt en dit alleen in de hoeveelheid en volgens de specificaties die zijn voorgeschreven door de voertuigfabrikant.
 • Luchtventilatie op "middelste ventilatieroosters" zetten en alle middelste ventilatieroosters openen.
 • Ventilatorschakelaar op de middelste stand zetten.
 • Temperatuur instellen op het maximale koelvermogen.
 • Motor starten (airconditioning uitgeschakeld) en zonder onderbreking minstens 2 minuten stationair laten draaien.
 • Airconditioning bij stationair toerental gedurende ca. 10 seconden inschakelen, airconditioning gedurende ca. 10 seconden uitschakelen. Deze handeling tenminste 5 keer herhalen.
 • Het systeem aan een controle onderwerpen.

Lekzoekmiddel

Compressorschade wordt ook veroorzaakt door een gebrek aan koudemiddel. Daarom is het aan te raden om regelmatig een airco-servicebeurt uit te voeren en eventueel contrastmiddel in het systeem in te brengen. Er zijn hiervoor verschillende methodes – zie de gereedschapscatalogus van Hella Gutmann Solutions. Documenteer het gebruik van contrastmiddel in het voertuig. Zo wordt voorkomen dat er te veel contrastmiddel in het systeem terechtkomt, waardoor de compressor in extreme gevallen beschadigd kan raken.

ABSOLUUT IN ACHT NEMEN!

In principe alle O-ringen vervangen en vóór de montage met compressorolie insmeren. Voor de montage van een nieuwe compressor moeten altijd het oliepeil en de viscositeit op basis van de gegevens van de fabrikant worden gecontroleerd. Indien nodig moet er olie worden bijgevuld! Na het vervangen van de compressor moet het hele aircosysteem worden gespoeld en moeten de verbruiksmiddelen en niet-spoelbare componenten worden vervangen!

 

Bij de compressoren Denso 5SE/5SL en Visteon VS16 kan door de constructie geen olie worden afgelaten. Deze zijn vooraf met de noodzakelijke systeemoliehoeveelheid gevuld. Let op de afzonderlijke product- of inbouwadviezen.

AIRCOCOMPRESSOR VERVANGEN: Video

Deskundige vervanging van de compressor

Vervanging van een aircocompressor op het gebied van airconditioning van voertuigen.

Hoe nuttig is dit artikel voor jou?

Helemaal niet nuttig

Zeer nuttig

Vertel ons alstublieft wat u niet leuk vond.
Bedankt! Maar voordat u weggaat!

Schrijf je in voor onze gratis HELLA TECH WORLD-nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de nieuwste technische video's, adviezen voor autoreparaties, trainingen, marketingcampagnes, diagnostische tips en leuke winacties!

Meer informatie over onze nieuwsbrief weergeven Meer informatie over onze nieuwsbrief uitschakelen

Schrijf je in voor onze gratis HELLA TECH WORLD-nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de nieuwste technische video's, adviezen voor autoreparaties, trainingen, marketingcampagnes, diagnostische tips en leuke winacties!

Samen krijgen we auto's snel weer op de weg!

Met uw aanmelding voor de nieuwsbrief hebt u de mogelijkheid om de nieuwe HELLA Werkplaatskalender 2024 nu naar uw werkplaats opgestuurd te krijgen. Zolang de voorraad strekt!

Gegevensbescherming | Uitschrijven

Let op:
Je wordt pas op de nieuwsbrief ingeschreven nadat je op de bevestigingslink hebt geklikt in de kennisgevingsmail die je binnenkort gaat ontvangen!

Gegevensbescherming | Uitschrijven

We zijn er bijna!

Het enige wat je hoeft te doen, is je aanmelding te bevestigen!
We hebben een e-mail gestuurd naar your email address.

Controleer je inbox en klik op de bevestigingslink om HELLA TECH WORLD-updates te kunnen ontvangen.

Verkeerde e-mail of geen bevestiging ontvangen?
Klik hier om e.e.a. opnieuw in te voeren.