MIS GEEN ENKEL NIEUWS!

Met de gratis nieuwsbrief geeft HELLA om de twee weken informatie over alle nieuwe ontwikkelingen in HELLA Tech World

Blijf op de hoogte!
Meer informatie over onze nieuwsbrief weergeven Meer informatie over onze nieuwsbrief uitschakelen
 

Met de gratis nieuwsbrief geeft HELLA om de twee weken informatie over alle nieuwe ontwikkelingen in HELLA Tech World, bijvoorbeeld:

 • Nieuwe voertuigspecifieke reparatie-aanwijzingen
 • Technische informatie - van basiskennis tot diagnosetips
 • Productinnovaties
 • Werkplaatsrelevante marketingacties en wedstrijden

Daarvoor hoeft u alleen uw e-mailadres op te geven. Klik hier als u zich voor de nieuwsbrief wilt afmelden.

KOELSYSTEEM CONTROLEREN - FOUTOPSPORING

Hier vindt u nuttige basiskennis en tips over het thema storingen in het koelsysteem bij voertuigen, bijvoorbeeld motor oververhit, motor wordt niet warm of verwarming wordt niet warm genoeg.

Onregelmatigheden bij de motortemperatuur of onvoldoende verwarmingscapaciteit duiden meestal op storingen in het koelsysteem. Aan de hand van de symptomen laten wij u op deze pagina zien met welke teststappen de storingsbron snel kan worden geïdentificeerd.

Belangrijke veiligheidsaanwijzing
De volgende technische informatie en praktijktips werden door HELLA opgesteld om werkplaatsen tijdens hun werk professioneel te ondersteunen. De aangegeven informatie op deze website mag alleen door daarvoor opgeleid vakpersoneel worden gebruikt.

 

CONTROLE EN DIAGNOSE VAN HET KOELSYSTEEM: BASISPRINCIPES

Bij storingen in het koelsysteem, bijvoorbeeld onvoldoende verwarmingscapaciteit, motor komt niet op bedrijfstemperatuur of oververhitting, is de foutopsporing met eenvoudige middelen mogelijk. Als eerste moet het koelsysteem worden gecontroleerd op een toereikend koelvloeistofpeil, verontreinigingen, vorstbescherming en lekkages. Ook moet worden gelet op voldoende spanning van de V-riem en multi-V-riem.

 

Daarna kan de foutopsporing, afhankelijk van de symptomen, als volgt worden voortgezet met het bekijken van componenten, dan wel het meten van temperaturen:

MOTOR OVERVERHIT: FOUTOPSPORING

Is de weergegeven temperatuur realistisch?

 • Eventueel koelwatertemperatuursensor en weergave-instrument controleren ✓

 

Zijn de radiateur respectievelijk voorgeschakelde onderdelen (condensor) vrij van verontreinigingen, zodat een onbelemmerde luchtdoorstroming is gewaarborgd?

 • Eventueel onderdelen reinigen ✓

 

Werkt de koelventilator respectievelijk de extra ventilator?

 • Inschakelpunt, zekering, thermoschakelaar, ventilatorstuurapparaat controleren, op mechanische schade controleren ✓

 

Opent de thermostaat?

 • Temperatuur voor en achter de thermostaat meten, eventueel thermostaat uitbouwen en in een waterbad controleren ✓

 

Is de radiateur verstopt?

 • Temperatuur bij in- en uitgang van de radiateur controleren, doorstroomhoeveelheid controleren ✓

 

Werkt de koelvloeistofpomp?

 • Controleren of de pompwaaier vast op de aandrijfas zit ✓

 

Werkt de over-/onderdrukklep van de radiateurdop, respectievelijk van het expansievat?

 • Eventueel testpomp gebruiken en controleren of de afdichting van de dop beschadigd, respectievelijk aanwezig is ✓

MOTOR WORDT NIET WARM: FOUTOPSPORING

Is de weergegeven temperatuur realistisch?

 • Eventueel koelwatertemperatuursensor en weergave-instrument controleren ✓

 

Blijft de thermostaat permanent geopend?

 • Temperatuur voor en achter de thermostaat meten, eventueel thermostaat uitbouwen en in een waterbad controleren ✓

 

Werkt de koelventilator respectievelijk de extra ventilator permanent?

 • Inschakelpunt, thermoschakelaar, ventilatorstuurapparaat controleren ✓

AUTO VERWARMING WORDT NIET WARM: FOUTOPSPORING

Komt de motor op bedrijfstemperatuur respectievelijk wordt het koelwater warm?

 • Eventueel eerst de teststappen bij "motor wordt niet warm" uitvoeren ✓

 

Opent de verwarmingsklep?

 • Elektrische aansturing respectievelijk bowdenkabel en klep controleren ✓

 

Is de verwarmingsradiateur (warmtewisselaar) verstopt?

 • Temperatuur bij in- en uitgang van de warmtewisselaar controleren, doorstroomhoeveelheid controleren ✓

 

Functioneert de besturing van de kleppen?

 • Klepbesturing en aanslagen, verselucht- en circulatiefunctie, luchtuitstroomopeningen controleren ✓

 

Werkt de aanjager?

 • Geluid, ventilatorstanden ✓

 

Is het interieurfilter schoon en de luchtdoorvoer gewaarborgd?

 • Interieurfilter controleren, ventilatiekanalen op valse lucht controleren ✓