Functie en montage van de dynamovrijloop

Belangrijke veiligheidsinstructie
De volgende technische informatie en praktische tips zijn door HELLA ontwikkeld om autogarages bij hun werkzaamheden professioneel te ondersteunen. De op deze website beschikbare informatie mag alleen worden gebruikt door vakmensen die in de desbetreffende materie zijn opgeleid.

 

In de verbrandingscyclus van een motor wordt de draaibeweging van de krukas versneld en vertraagd. Deze zogenaamde ongelijkvormigheid bij het draaien wordt op grond van het traagheidsmoment van de dynamo overgedragen op de aggregaataandrijving. Daardoor werken extreme krachten en grote koppelvariaties in op de riemaandrijving in.

Functie en ontwerp van de dynamovrijloop: Werking

De vrijlooppoelie, ook wel dynamovrijloop genoemd, is rechtstreeks op de aandrijfas van de dynamo gemonteerd in plaats van op de starre poelie, en heeft tot taak de draaistroomdynamo te ontkoppelen van de rotatie-ongelijkvormigheden in de krukas. Dit vermindert de invloed van het traagheidsmoment op de dynamo en de belasting op de riemaandrijving.

 

De vrijlooppoelie is als volgt samengesteld:

 1. Binnenring met kerfvertanding
 2. Buitenring met geprofileerde loopbaan
 3. Vrijloopeenheid
 4. Radiaal steunlager
 5. Vrijlooppoelie

Voordelen van de dynamovrijloop: Voordelen

Door de montage van een vrijlooppoelie wordt alleen de aandrijfkracht voor één draairichting overgebracht op de dynamo, waardoor wrijving en slijtage worden verminderd.

 

Voordelen van een vrijlooppoelie:

 • Verminderd krachtniveau bij de riemaandrijving
 • Verminderd brandstofverbruik
 • Langere levensduur van alle componenten
 • Meer rijcomfort en een verbeterd geluidsgedrag
 • Verhoogd stationair toerental van de dynamo

 

Effecten met en zonder vrijlooppoelie:

 • Eenheidsaandrijving met starre poelie (A): Sterke vibraties en daaruit resulterende fladdergeluiden van de aandrijfriem
 • Dynamo-aandrijving met dynamovrijloop (B): Vermindering van riemtrillingen

Montage-instructies dynamovrijloop: Montage-instructie

Artikelnummer: 9XU 358 038-xxx en 9XU 358 039-xxx

 

Wij raden aan als volgt te werk te gaan:

 • Motor uitschakelen
 • Contactsleutel verwijderen
 • V-ribbenriem verwijderen
 • Afdekkap op de dynamovrijloop verwijderen
 • Vrijlooppoelie bevestigen
 • Montagegereedschap plaatsen
 • Montagegereedschap draaien
 • Dynamovrijloop losmaken en verwijderen
 • Nieuwe dynamovrijloop monteren en vastdraaien (aanhaalkoppel 80 +/- 5 Nm)
 • Afdekkap en V-ribbenriem monteren
 • Functietest uitvoeren
Aanwijzing!

Neem de demontage- en montage-instructies van de desbetreffende
voertuigfabrikant in acht.

 • De montage mag uitsluitend door een geschoolde kracht worden uitgevoerd
 • Aanhaalmomenten in acht nemen
 • Geen pneumatisch gereedschap gebruiken