AIRCO VULLEN: KOUDEMIDDEL- EN OLIEVULHOEVEELHEDEN

Hier vindt u nuttige kennis en waardevolle tips over koudemiddel- en olievulhoeveelheden voor aircocystemen in voertuigen.

Koudemiddel en compressorolie zijn twee stoffen die voor elke airconditioning van essentieel belang zijn. Ook bepalend zijn de juiste vulhoeveelheden. Scrol door deze site en vind de verschillende varianten van koudemiddel en compressorolie. U vindt hier belangrijke informatie voor het bijvullen van koudemiddel, evenals een link naar het handboek koudemiddel- en olievulhoeveelheden.

Belangrijke veiligheidsaanwijzing
De volgende technische informatie en praktische tips zijn door HELLA ontwikkeld om werkplaatsen professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De gegeven informatie op deze website mag alleen door daarvoor opgeleid vakpersoneel worden gebruikt.

 

KOUDEMIDDEL R12, R134A, R1234YF: WETENSWAARDIGHEDEN

Er zijn nog talrijke auto's op de markt, met airconditionings die oorspronkelijk voor het koudemiddel R12 zijn ontworpen. In 2001 kwam er officieel een definitief einde aan het gebruik van R12 voor voertuigairconditioningsystemen. R12-systemen moesten sinds deze datum bij onderhouds- of reparatiewerkzaamheden worden omgebouwd. Als vervangend koudemiddel werd en wordt R134a gebruikt, afgezien van enkele "drop-in"-koudemiddelen (koudemiddel mixen).

 

Ook nu is het ombouwen van R12 naar 134a in old- en youngtimers en in sommige niet-EU-landen nog aan de orde.

 

In het kader van het ombouwen moet de installatie worden gecontroleerd op lekkage. Lekken moeten vooraf worden hersteld. Alle onderdelen moeten worden gecontroleerd op werking en beschadigingen. De filter-droger moet worden vervangen. Afdichtringen moeten worden vervangen. Verder moet de minerale olie van het R12-systeem worden vervangen door PAG- of PAO-olie. Het wordt dan ook aangeraden om het aircosysteem te spoelen.

 

R134a heeft met een GWP (Global Warming Potential) van 1430 een hoog broeikaspotentieel. Met de huidige EG-richtlijn 2006/40/EG werd besloten om in de toekomst alleen nog koudemiddelen met een GWP van minder dan 150 te gebruiken.

 

Daarom mogen aircosystemen van voertuigen van klasse M1 (personenwagens, personenvervoerwagens tot 8 zitplaatsen) en klasse N1 (bedrijfsvoertuigen met een toegelaten totaal gewicht tot 3,5 t.), waarvoor vanaf 01-01-2011 een typegoedkeuring binnen de EU is verstrekt, niet meer met R134a worden gevuld. Sinds 01-01-2017 kunnen voertuigen, wanneer ze met R134a zijn gevuld, niet meer de eerste registratie goedkeuring ontvangen. Het gebruik van R134a is echter nog wel verder toegestaan voor service- en onderhoudswerkzaamheden op reeds bestaande R134a-installaties. Als nieuw koudemiddel is R1234yf met een GWP van 4 geïntroduceerd. Er kunnen echter ook andere koudemiddelen worden gebruikt, zolang de GWP-waarde onder 150 ligt. De toekomst zal uitwijzen in hoeverre alle voertuigfabrikanten dezelfde of verschillende koudemiddelen zullen gebruiken.

 

Dit heeft natuurlijk een invloed op de werkplaatsen en hun servicepersoneel. De aankoop van nieuwe servicetoestellen lijkt onvermijdelijk. Ook zullen afzonderlijke maatregelen met betrekking tot de opslag van en de omgang met de nieuwe koudemiddelen in acht genomen moeten worden.

KOUDEMIDDEL AIRCO BIJVULLEN - VEILIGHEIDSADVIEZEN EN DESKUNDIGE OMGANG: WERKPLAATSTIPS

Bij het bijvullen van koudemiddel en tijdens alle werkzaamheden aan het koudemiddelcircuit moeten de volgende aanwijzingen in acht worden genomen:

 • Draag altijd een veiligheidsbril en veiligheidshandschoenen! Bij een normale atmosferische druk en omgevingstemperaturen verdampt het vloeibare koudemiddel zo snel dat het bij contact met de huid of de ogen tot bevriezingen van het weefsel kan leiden (verblindingsgevaar).
 • Bij direct contact moeten de betreffende plaatsen met veel koud water worden afgespoeld. Niet wrijven. Zoek direct een arts op!
 • Bij werkzaamheden aan het koudemiddelcircuit moet de werkplaats goed worden gelucht. Het inademen van hoge concentraties gasvormig koudemiddel leidt tot duizeligheid en verstikkingsgevaar. Voer werkzaamheden aan het koudemiddelcircuit niet uit vanuit een werkkuil. Aangezien het gasvormige koudemiddel zwaarder is dan lucht, kunnen daar hoge concentraties ontstaan.
 • Niet roken! Het koudemiddel kan door de sigarettengloed in giftige substanties ontbinden.
 • Het koudemiddel niet in contact brengen met een open vuur of een heet metaal. Hierdoor kunnen dodelijke gassen ontstaan.
 • Het koudemiddel nooit in de atmosfeer laten ontsnappen. Als het koudemiddelreservoir of het aircosysteem wordt geopend, komt de inhoud met een hoge druk naar buiten. De hoogte van de druk hangt af van de temperatuur. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de druk.
 • Stel geen onderdelen van airconditioningsysteem bloot aan hitte. Voertuigen mogen na lakwerkzaamheden niet tot meer dan 75 °C worden verwarmd (droogoven). Als dat niet mogelijk is, moet de airconditioning vooraf worden geleegd.
 • Bij het verwijderen van serviceslangen van het voertuig mogen de aansluitnippels niet in de richting van het lichaam worden gehouden. Er kunnen nog resten koudemiddel uitkomen.
 • Bij het wassen van het voertuig mag een stoomreiniger niet rechtstreeks op de delen van de airconditioning worden gericht.
 • Verander nooit de fabrieksinstelling van de regelschroef op het expansieventiel.

AIRCO VULHOEVEELHEDEN VAN KOUDEMIDDEL EN OLIE: TABEL

Voor welk voertuig gelden welke vulhoeveelheden? In ons actuele handboek koudemiddel- en olievulhoeveelheden vindt u voor de meeste gangbare voertuigtypen het juiste antwoord.

OPMERKINGEN PERSONENWAGENS (*)
1 Condensor met ronde leidingen
2 Condensor met platte leidingen
3 Condensor 16 mm
4 Condensor 23 mm
5 Motor achterin
6 Motor voorin
7 Expansieklep, oud type
8 Expansieklep, nieuw type
9 Zie sticker in de motorruimte
n.a. Totaalhoeveelheid voor systeem onbekend of niet gespecificeerd door de fabrikant - zie sticker in de motorruimte of op de compressor
q Hoeveelheid afhankelijk van de uitrusting – zie sticker in de motorruimte of op de compressor
w Condensor 18 mm
e Condensor 20 mm
f Dikte van de platte leiding van de condensor
g Zonder oliekoeler
h Condensormodule, droger geïntegreerd in de condensor
i Orga-/productie-nr./zie info ter hoogte van de A/B-stijl
VIN = Voertuigidentificatienummer

Opmerkingen bedrijfswagens

(1) OE Behr Hella Service
Compressor Unicla: PAG OIL UNIDAP PAO 68 of PAG ISO 46
Compressor Zexel: PAG OIL ZEXEL ZXL 100PG PAO 68 of PAG ISO 46
Compressor Sanden: PAG OIL SANDEN SP 20 PAO 68 of PAG ISO 100
Compressor Nippondenso: PAG OIL ND 8 PAO 68 of PAG ISO 46
Compressor Kiki: FUCHS RENISO PAG 46” PAO 68 of PAG ISO 46
Oliehoeveelheid “n.a.” = hoeveelheid onbekend of niet gespecificeerd door de fabrikant
DOWNLOAD OVER HET THEMA

Koudemiddelanalyse met behulp van de Inspector

Controle van het aircosysteem op verontreinigingen met behulp van de Inspector.

 

03:34 min

AIRCO VULLEN MET PAG-COMPRESSOROLIE: OVERZICHT

Productkenmerken

PAG-oliën zijn volledig synthetische, hygroscopische oliën op basis van polyalkyleenglycol. Deze worden, in verschillende viscositeiten, veel gebruikt door voertuig- en aircofabrikanten bij de bouw van aircosystemen met koudemiddel R134a.

Toepassing/werking

PAG-oliën zijn goed mengbaar met R134a en zijn geschikt voor de smering en afdichting van de meeste airconditionings in vrachtwagens en personenauto's. Bij gebruik van PAG-oliën moet op de juiste keuze van de viscositeitsklasse worden gelet (PAG 46, PAG 100, PAG 150). Hierbij moeten de gegevens en documenten van de voertuigfabrikanten in acht worden genomen.

Verdere details

Het nadeel van PAG-oliën is, dat ze hygroscopisch zijn. Oftewel: ze nemen vocht uit de omgevingslucht op en binden die aan zich. Daarom moeten aangebroken verpakkingen onmiddellijk weer worden gesloten en is overgebleven olie maar beperkt houdbaar. Dat geldt ook en vooral voor reservoirs met verse olie in het aircoserviceapparaat.

AIRCO VULLEN MET PAO-OLIE 68 EN PAO-OLIE 68 PLUS UV: OVERZICHT

Productkenmerken

PAO-olie 68 is niet hygroscopisch. Oftewel: deze olie neemt, in tegenstelling tot andere oliën, geen vocht uit de omgevingslucht op. Dit type is bruikbaar als alternatief voor de verschillende PAG-oliën die voor R134a worden aangeboden. Zo is het niet langer nodig drie verschillende PAG-oliën op voorraad te hebben: alleen dit type volstaat. PAO-olie 68 draagt bij aan een groter vermogen van de airconditioning. De olie is zonder (PAO-olie 68) en mét toegevoegd contrastmiddel (PAO-olie 68 Plus UV) verkrijgbaar.

Toepassing/werking PAO-olie 68

De moleculen van PAO-olie 68 hechten zich aan alle oppervlakken in het systeem, verdringen andere moleculen en vormen een dunne film op de oppervlakken van de systeemcomponenten.

 

Omdat de moleculen niet de neiging hebben zich onderling te verbinden, is deze oliefilm slechts één molecuul "dik". In tegenstelling tot veel andere oliën bestaat er bij gebruik van PAO-olie 68 geen risico van olieophopingen in de verdamper en een daarmee gepaarde vermindering van het koelvermogen.

 

Omdat PAO-olie 68 slechts in beperkte mate een verbinding met het koudemiddel aangaat, circuleert er steeds slechts een klein deel van de olie door het systeem. De resthoeveelheid blijft daar achter, waar de olie eigenlijk nodig is: in de compressor. Door de oliefilm in de componenten wordt de afdichting verbeterd en is er minder wrijving tussen bewegende delen in de compressor.

 

Daardoor daalt de bedrijfstemperatuur en is er minder slijtage. Dit draagt wezenlijk bij aan een betrouwbare werking en vermindering van geluiden en zorgt voor kortere looptijden en een lager energieverbruik van de compressor.

Toepassing/werking PAO-olie 68 Plus UV

PAO-olie 68 Plus UV heeft dezelfde positieve eigenschappen als PAO-olie 68.

 

Bovendien is er een geconcentreerd, hoogwerkzaam contrastmiddel bijgemengd, dat voor UV-lekdetectie wordt gebruikt.

 

Het voordeel van de lage volumeconcentratie van het contrastmiddel is, dat de eigenschappen van de olie geheel behouden blijven en er geen negatieve effecten voor systeemcomponenten of serviceapparaten zijn.

 

Om voldoende effect bij de foutopsporing te verkrijgen, is 10 % volume van de systeemoliehoeveelheid al ruim voldoende. Dat komt bij een totale systeemoliehoeveelheid van bijvoorbeeld 180 ml overeen met slechts 18 ml PAO-olie 68 Plus UV.

 

Verder kan PAO-olie 68 Plus UV als enige olie ook voor het vullen van het volledige systeem gebruikt worden, zonder dat er negatieve effecten optreden.

Kan PAO-olie 68 gebruikt worden bij conversies? Is PAO-olie 68 compatibel met andere oliën?

PAO-olie 68 tast geen fluorelastomere materialen aan zoals slangen of afdichtingen en is uitstekend geschikt voor de overschakeling van R12 op R134a-koudemiddel.

 

Omdat PAO-olie 68 compatibel is met veel andere smeer- en koudemiddelen, kan PAO-olie 68 zowel voor het bijvullen als ter vervanging van de volledige hoeveelheid olie in het systeem worden gebruikt. Door de eigen moleculaire structuur en dichtheid mengt PAO-olie 68 zich wel in zekere mate met andere oliën, maar scheidt zich in 'rusttoestand' weer van hen en gaat dus geen permanente verbinding aan.

 

Daardoor wordt gewaarborgd, dat de nodige viscositeit van de oliën behouden blijft en dat de globale viscositeit niet verandert (zie afbeelding 1 en 2). Door de unieke combinatie van hooggeraffineerde, synthetische olie en speciale, prestatieverhogende additieven, heeft PAO-olie 68 een zeer groot toepassingsgebied (-68 tot 315°C).

Hoe is PAO-olie 68 Plus UV getest?

PAO-olie 68 Plus UV is getest door de fabrikant en door onafhankelijke instituten. Zo is bijvoorbeeld de chemische stabiliteit getest, in combinatie met het koudemiddel en de verschillende O-ring-materialen, aan de hand van de zogeheten 'sealed tube test' overeenkomstig de norm ASHRAE 97.

 

Alle tests hadden een positief resultaat: er is dus geen sprake van negatieve effecten op componenten van de voertuigairconditioning of het airconditioningservicestation. Componenten zoals de compressor kunnen rechtstreeks worden gevuld met PAO-olie 68 Plus UV, maar de olie kan ook via het airconditioningservicestation in de koudemiddelkringloop worden toegevoegd.

Kan PAO-olie 68 bij vochtproblemen gebruikt worden?

PAO-olie 68 is niet hygroscopisch. Oftewel: deze olie neemt, in tegenstelling tot andere oliën, geen vocht uit de omgevingslucht op. Zo kunnen, door uitsluitend PAO-olie 68 te gebruiken, vochtproblemen zoals de bevriezing van componenten of het ontstaan van zuren worden voorkomen. De toepassingsmogelijkheden van PAO-olie 68 zijn ruimer en de olie kan ook aanmerkelijk langer worden bewaard dan traditionele oliën.

Bijzonderheden en eigenschappen

 • Geen risico van olieophoping in de verdamper en een daarmee gepaarde vermindering van het koelvermogen
 • Door een oliefilm in de componenten verbetert de afdichting
 • Vermindering van de wrijving tussen de componenten
 • Lager energieverbruik van de compressor
 • Unieke combinatie van hooggeraffineerde synthetische olie en speciale, prestatieverhogende additieven
 • Zeer groot werkingsbereik (-68 tot 315 °C)
 • Lage concentratie in volumeprocent van het hoogactieve contrastmiddel PAO-olie 68 Plus UV, waardoor systeemcomponenten en serviceapparaten worden ontzien en beschermd

AIRCO VULLEN MET POE-OLIE: VOOR ELEKTRISCHE AIRCOCOMPRESSOREN IN HYBRIDE VOERTUIGEN: OVERZICHT

Productkenmerken

Elektrische aircocompressoren in hybride voertuigen worden aangedreven door een interne elektromotor die op hoogspanning werkt. De compressorolie in deze compressoren komt onder andere met de spoel van deze elektromotor in contact.

 

De olie moet dus voldoen aan specifieke eisen:

 • Hij mag geen negatieve effecten hebben op de materialen die in de compressor zijn verwerkt.
 • Hij moet een bepaalde elektrische kortsluitvastheid hebben.

 

De POE-olie van Behr Hella Service voldoet aan deze eisen.

Toepassing/werking

 • Kan worden gebruikt bij alle hybride voertuigen met elektrische compressor die af fabriek met POE-olie zijn gevuld.
 • Verpakt in 'Spotgun'-patronen en dus optimaal beschermd tegen contact met vocht (POE-olie is namelijk hygroscopisch).

Verdere details

 • Kan zowel met Spotgun-gereedschap (patroonpistool) direct in het aircosysteem van het voertuig worden gespoten (via adapterslang met lagedrukaansluiting) of in het oliereservoir van het aircoserviceapparaat worden overgegoten
 • Spotgun-patroon met 120 ml inhoud
 • Ieder patroon is apart verpakt in een gesealde aluminium zak
 • In de aluminium zak is ook een klein zakje droogmiddel (granulaat) meeverpakt om de olie optimaal tegen vocht te beschermen

OVERZICHT COMPRESSOROLIËN

Olietype Toepassing Opmerking
PAG-oliën
voor koudemiddel R134a

Er zijn verschillende PAG-oliën voor gebruik met koudemiddel R134a met verschillende vloei-eigenschappen (viscositeit).

PAG-oliën zijn hygroscopisch; aangebroken verpakkingen kunnen daarom niet lang worden bewaard.

Standaard PAG-oliën zijn niet geschikt voor koudemiddel R1234yf en elektrisch aangedreven aircocompressoren
PAG-olie YF
voor koudemiddel R1234yf

Daarnaast zijn er verschillende PAG-oliën voor gebruik met koudemiddel R1234yf met verschillende vloei-eigenschappen (viscositeiten).

Het bijzondere aan deze PAG-oliën van Behr Hella Service is dat deze niet alleen geschikt zijn voor gebruik met het koudemiddel R134a.

PAG-oliën zijn hygroscopisch; aangebroken verpakkingen kunnen daarom niet lang worden bewaard.

PAG-olie YF is geschikt voor zowel koudemiddel R1234yf als R134a
PAO-olie
voor koudemiddel R134a en andere koudemiddelen R123yf en andere koudemiddelen

Dit type is bruikbaar als alternatief voor de verschillende PAG-oliën die voor R134a worden aangeboden (met als voordeel dat het niet hygroscopisch is, het neemt dus in tegenstelling tot andere oliën geen vocht uit de omgevingslucht op).

De 3 verschillende PAO-oliën die Behr Hella Service aanbiedt (AA1, AA2 en AA3), kunnen worden gebruikt in combinatie met veel verschillende koudemiddelen (zie productoverzicht).

De PAO-olie AA1 Clearversion (zonder lekdetectiemiddel) kan ook met het nieuwe koudemiddel R1234yf en in elektrisch aangedreven compressoren in hybride voertuigen worden gebruikt.
POE-olie
voor koudemiddel R134a
Kan worden gebruikt bij alle hybride voertuigen met elektrische compressor die fabriek af met POE-olie zijn gevuld (er zijn ook elektrisch aangedreven compressoren voor hybride voertuigen die af fabriek met een speciale PAG-olie zijn gevuld). Niet geschikt voor koudemiddel R1234yf