Versnellingsbak sensor

Hier vindt u nuttige basiskennis en belangrijke tips over transmissiesensoren bij voertuigen.

De transmissiesensor meet het toerental van de transmissie. De transmissieregelaar gebruikt deze informatie onder andere voor de berekening van de benodigde versnelling en het schakelpunt. Blader door deze pagina en ontdek de gangbare varianten, hun werking en de manier waarop u transmissiesensoren met eenvoudige middelen kunt controleren.

Belangrijke veiligheidsinstructie De volgende technische informatie en praktische tips zijn door HELLA ontwikkeld om autogarages bij hun werkzaamheden professioneel te ondersteunen. De op deze website beschikbare informatie mag alleen worden gebruikt door vakmensen die in de desbetreffende materie zijn opgeleid.

 

WERKING VERSNELLINGSBAK SENSOR: WERKINGSPRINCIPE

Transmissiesensoren meten het transmissietoerental. Dit heeft het regelapparaat nodig om de schakeldruk te regelen tijdens schakelingen en om te beslissen op welk moment welke versnelling moet worden geactiveerd.

 

Op basis van de vorm worden twee soorten transmissiesensoren onderscheiden: Hall-sensoren en inductieve sensoren.

 

De draaibeweging van de tandkrans zorgt voor een verandering in het magnetische veld, die weer tot een spanningsverandering in de transmissiesensor leidt. Deze spanningssignalen worden door de transmissiesensor naar het regelapparaat geleid.

VERSNELLINGSBAK SENSOR DEFECT: SYMPTOMEN

Een defecte transmissiesensor kan op de volgende wijze worden herkend:

  • Uitval van de transmissieregeling, regelapparaat schakelt over op een noodloopprogramma
  • Het motorcontrolelampje gaat branden

OORZAKEN VOOR DEFECTE VERSNELLINGSBAK SENSOREN: UITVALSOORZAAK

Mogelijke uitvalsoorzaken:

  • Interne kortsluitingen
  • Leidingonderbrekingen
  • Leidingkortsluitingen
  • Mechanische beschadiging van het opnamewiel
  • Verontreinigingen door metaalslijpsel

VERSNELLINGSBAK SENSOR CONTROLEREN: FOUTOPSPORING

Bij de foutopsporing moeten de volgende controlestappen in acht te worden genomen:

Sensor controleren

Sensor op verontreiniging controleren

Encoderwiel controleren

Encoderwiel op beschadiging controleren

Foutgeheugen uitlezen

Foutgeheugen uitlezen

Weerstandsmeting van de inductieve sensor met de ohmmeter

Gewenste waarde bij 80 °C ca. 1.000 Ohm.

Voedingsspanning van de Hall-sensor met de voltmeter controleren

(Schakelschema benodigd voor de pinbezetting).

 

Let op:
Geen weerstandsmeting op de Hall-sensor uitvoeren, aangezien de sensor hierdoor onherstelbaar kan worden beschadigd.

Aansluitleidingen van de sensor tussen regelapparaat- en sensorconnector op doorgang controleren

(Schakelschema benodigd voor de pinbezetting).

 

Gewenste waarde: 0 Ohm.

Aansluitleidingen van de sensor op massasluiting controleren

Met de stekker van het regelapparaat eruit moet de sensorconnector met de ohmmeter tegen de voertuigmassa worden gemeten.

 

Gewenste waarde: >30 MOhm.