Led-koplampen afstellen en vervangen

Hier vindt u nuttige info en waardevolle tips voor het vervangen en afstellen van een led-koplamp bij een Mercedes-Benz W212.

De onderstaande informatie en onderhoudswerkzaamheden worden hier bij wijze van voorbeeld beschreven voor een Mercedes-Benz W212 (bouwjaar 2014), maar kunnen ook worden toegepast op andere voertuigmodellen met identieke systemen.

Belangrijke veiligheidsinstructie De volgende technische informatie en praktische tips zijn door HELLA ontwikkeld om autogarages bij hun werkzaamheden professioneel te ondersteunen. De op deze website beschikbare informatie mag alleen worden gebruikt door vakmensen die in de desbetreffende materie zijn opgeleid.

 

Doordat er steeds hogere eisen worden gesteld aan de voertuigverlichting, moet ook het verlichtingssysteem in het voertuig aan hoge eisen voldoen. Led-koplampen met innovatieve verlichtingsfuncties zijn in de moderne voertuigmodellen systeemtechnisch geïntegreerd. De functies worden bewaakt met daarvoor bedoelde regeleenheden. Zelfs bij een schijnbaar eenvoudige werkzaamheid als led-koplampen afstellen moet er voor een professionele diagnose en reparatie een speciale werkwijze worden gehanteerd.

 

De onderstaande informatie en onderhoudswerkzaamheden worden hier bij wijze van voorbeeld beschreven voor een Mercedes-Benz W212 (bouwjaar 2014), maar kunnen ook worden toegepast op andere voertuigmodellen met identieke systemen.  

Systeemcomponenten

REIKWIJDTEMODULE/VARIO-LED

Opbouw: 1. Kunststoflens 2. Lenshouder 3. 2*6 chip led-lamp 4. Vario-rol met IHC+-functionaliteit 5. CIPOS-sensoren voor de rolpositie

 

De 2*6 chip led-module/reikwijdtemodule genereert een lichtstroom van maximaal 2765 lm, waardoor de rijwegverlichting de bestuurder door de verschillen in lichtverdeling optimaal ondersteunt.

KORTE AFSTAND MODULE

Opbouw: 1. Lens/reflector lenshouder 2. Draagframe 3. Leidinggroep 4. Thermische sensor 5. Contactelement+led 6. koellichaam

 

De module met 5 chips voor het wegdek direct vóór het voertuig genereert een lichtstroom tot 1.260 lumen, waardoor een homogene verlichting "op korte afstand" wordt bereikt.

RA (RICHTINGAANWIJZER)

LED-RA; lichtgeleiderdrager met 8 leds en convergerende lenzen.

DAGRIJLICHT/POSITIELICHT BOVEN/ONDER

LED-DRL-PO Lichtverdeling lichtgeleidertechnologie.

LED-BOCHTVERLICHTING

Diafragma voor gerichte verlichting van het draaibereik.

REGELEENHEID (LCU) LIGHT CONTROL
UNIT REGELEENHEID (HLI MAX)

De lichtregeleenheden sturen de verschillende functies aan, zoals verlichtingsfuncties, SW-ventilator/thermomanagement, Vario-led-modulefuncties, enz.

 

Bovendien regelen de regeleenheden – samen met het voertuigsysteem – via een CAN-bus de van de rijsituatie afhankelijke lichtverdeling door de Vario-led-module.

 • (Rol) Adaptive Light Actuator
 • (Hoogteverstelling) Vertical Light Actuator
 • (Bochtverlichting/zwenkfunctie) Curve Light Actuator

KOPLAMPEN MET VENTILATOR

Net als andere elektronische componenten moeten de krachtige leds met hun enorme lichtopbrengst bij een relatief klein chipoppervlak worden gebruikt binnen bepaalde temperatuurgrenzen. Hier zijn robuuste ventilatoren die speciaal zijn ontwikkeld voor de koplamptechnologie, geïntegreerd in een intelligent thermomanagementsysteem.

Led-koplamp defect: Symptomen

Uitval van de led-koplampen kan de volgende effecten hebben:

 • Storingslampje brandt (systeemafhankelijk)
 • Foutmelding in de betreffende koplampregeleenheid

Led-koplamp defect oorzaken: Uitvalsoorzaken

De volgende oorzaken kunnen verantwoordelijk zijn voor de uitval of de storing in de werking:

 • Stroomvoorziening defect
 • Externe schade; ongeval
 • Voertuigsysteem, CAN-buswaarden onaannemelijk
 • Uitval van de koplampelektronica
 • Defecte besturingseenheid
 • Defecte koplampventilator

Led-koplamp controleren: Foutopsporing

De led-koplampen en de voertuigverlichting worden bewaakt door hogere regeleenheden. Optredende fouten worden opgeslagen in het storingsgeheugen van de regeleenheid en kunnen met een geschikt diagnoseapparaat worden uitgelezen. 

 

Bij sommige voertuigmodellen kan er bij een systeemfout bovendien een waarschuwing op het display van het instrumentenpaneel verschijnen. Voordat er echter wordt begonnen met de diagnose van de regeleenheden, verdient het aanbeveling om als onderdeel van de foutopsporing eerst een visuele controle van de afzonderlijke systeemcomponenten uit te voeren. 

Regelapparatendiagnose

Bij een diagnose van de regelapparaten kunnen er naar behoefte verschillende functies en voertuiggegevens worden geraadpleegd.

Foutcode  Met deze functie kunnen de in het storingsgeheugen opgeslagen foutcodes worden uitgelezen. Voor de foutopsporing die vervolgens plaatsvindt, worden er in de beschrijving bij de foutcode algemene aanwijzingen gegeven over de mogelijke effecten of oorzaken (afbeelding 1).

 

Parameters Met deze functie kunnen de actuele meetwaarden uit de regeleenheid voor de verschillende verlichtingsfuncties worden geselecteerd en weergegeven (afbeelding 2).

 

Actuatortest  Met deze functie kunnen voertuigspecifieke koplampfuncties afzonderlijk worden aangestuurd (afbeelding 3).

Led-koplampen afstellen: Handleiding

Afstellen van de led-koplampen voorbereiden

Voordat u de led-koplampen kunt afstellen, moeten de volgende werkzaamheden aan het voertuig worden uitgevoerd: 

 • Controleer de bandenspanning en corrigeer deze zo nodig.
 • Controleer de belading.
 • Zorg ervoor dat het voertuigniveau goed gekalibreerd is; rol/rijd met voertuigen die vooraf geheven waren, voor het instellen een paar meter, zodat het chassis 'inveert'.
 • Zet het stuur in de 'rechtuitstand'.
 • Sluit alle deuren.
 • Lees de voertuigspecifieke helling naar voren af, in dit geval 1%.
 • Lijn de SEG voor het voertuig of de koplampen uit.
AANWIJZING

Het voertuig en het koplampafstelapparaat moeten op een vlakke ondergrond staan (plaats voor het afstellen van de koplampen volgens de landspecifieke voorschriften).

 

Het verdient aanbeveling om ter ondersteuning van het boordnet een geschikte acculader aan te sluiten.

Koplampen afstellen met het koplampafstelapparaat

De verschillende diagnosemogelijkheden worden weergegeven aan de hand van het voorbeeld van het diagnoseapparaat mega macs 77. De testdiepte en het aantal verschillende functies kunnen afhankelijk van de voertuigfabrikant en de systeemconfiguratie van de besturingseenheid variëren.

Voer met het diagnoseapparaat/voertuig de volgende stappen uit

Sluit een diagnoseapparaat aan en richt vervolgens een koplampafstelapparaat voor het voertuig uit.

 • Selecteer het voertuig
 • Het contact inschakelen
 • Lees het storingsgeheugen uit en wis het
 • Selecteer de basisinstelling "Koplampen afstellen" 
 • Selecteer de nulafstelling 
 • Schakel de koplampen in
 • Bevestig de nulafstelling. Hierdoor worden de koplampen in de basisinstelling "Koplampen afstellen" gezet. 
 • Stel de koplampen af.

Schaalwiel en lichtbeeld instellen

Stel het schaalwiel van de analoge SEG in op 1%. Stel het lichtbeeld in horizontale stand mechanisch in op de (referentielijn hoogteverstelling) of stel de verticale licht-donkergrens mechanisch in op de O°-lijn (afbeelding 4).

 

Gebruik bij de digitale SEG de beproefde voertuig- en koplampsysteemkeuze. Kies een hellingshoek naar voren van 1%. Stel het lichtbeeld vervolgens correct mechanisch in aan de hand van de digitale hulplijnen (afbeelding 5).

Nieuwe waarden bevestigen

Bevestig na het instellen de nieuwe waarden in het diagnoseapparaat.

BIJ DE MONTAGE VAN DE LED-KOPLAMPEN MOETEN DE VOLGENDE PUNTEN IN ACHT WORDEN GENOMEN:
 • Beveilig het voertuig tegen automatisch wegrijden
 • Koppel het systeem los van de stroomtoevoer en verwijder de contactsleutel
 • Demonteer de wielen, binnenspatborden en bumpers
 • Koppel elektrische aansluitingen los
 • Bouw de koplampen uit
 • !!! Zorg er bij het omgaan met elektronische componenten voor dat deze beschermd zijn tegen ESD.
 • Bevestig regeleenheden op een aparte werkplek aan de nieuwe koplamp. Zorg er hierbij voor dat de connectoren goed vergrendeld zijn en dat de afdichtingen goed op hun plaats zitten. Neem de aanhaalmomenten in acht!
 • Zorg ervoor dat de holle bevestigingsbouten op dezelfde hoogte komen te zitten als bij de oude koplamp. Bij de montage is het dan gemakkelijker om ervoor te zorgen dat de carrosserie-spleet tussen bumpers en koplampen de juiste maat heeft.
 • Aanpassing: in een enkel geval kan het nodig zijn om de led-koplamp na de inbouw en voor de afstelling aan te passen aan het voertuig. Er moet een verbinding tussen het voertuig en de server van de voertuigfabrikant tot stand worden gebracht. Sluit hiervoor het diagnoseapparaat of de VCI-eenheid volgens de specificaties van de fabrikant aan op de server en volg de instructies in de toepassing van de voertuigfabrikant.  
REPARATIE-INSTRUCTIE

Reparatiewerkzaamheden aan de verlichting in het motorvoertuig mogen alleen worden uitgevoerd door geschoolde vakmensen. Verkeerd uitgevoerde reparaties kunnen systeemuitval en ernstig persoonlijk letsel tot gevolg hebben. Neem bij reparaties aan de verlichting altijd de veiligheidsvoorschriften en montage-instructies van de betreffende systeem- of voertuigfabrikant in acht.

Led-koplampen afstellen bij de Mercedes-Benz W212: VIDEO

Vervangen van een full-led-koplamp bij de Mercedes-Benz W212

In deze video laten wij u zien hoe een full-led-koplamp bij een Mercedes-Benz W212 (bouwjaar 2014) op een professionele manier vervangen en afgesteld kan worden.

Koplampregeleenheden vervangen - regeleenheden flashen / coderen: Handleiding

Na het vervangen van de koplamp, afzonderlijke componenten of de regeleenheden kan het nodig zijn de software van het apparaat aan te passen of in te stellen op de betreffende randapparatuur van het voertuig! Afhankelijk van de reparatie kan de led-code worden gecodeerd of kunnen nieuwe regeleenheden worden geregistreerd. Deze procedures worden gewoonlijk online uitgevoerd met een diagnoseapparaat. Hiervoor zijn toegangsrechten voor het online portaal van de desbetreffende voertuigfabrikant vereist.

 

In ons voorbeeld wordt de led-koplampconfiguratie uitgevoerd met een diagnoseapparaat Hella Gutmann macsRemote en macsRemote Services.

Regeleenheden programmeren: Handleiding

Het programmeren, ook wel flashen genoemd, wordt op afstand uitgevoerd met behulp van een geschikt diagnoseapparaat. Een voorwaarde hiervoor is een stabiele verbinding met de server van de desbetreffende voertuigfabrikant.

 

Na het vervangen van een regeleenheid worden bijvoorbeeld de volgende procedures en programmeerfuncties uitgevoerd.

 

Nadat de verbinding met het voertuig tot stand is gebracht, worden eerst de voertuigidentificatie en de coderingen van de regeleenheden opgevraagd. Na succesvolle identificatie wordt de initialisatie van de nieuwe regeleenheden uitgevoerd. In dit geautomatiseerde proces worden de hardware, de softwareversie en de variant van de regeleenheid geregistreerd en afgestemd op het voertuig.

 

Afhankelijk van het voertuig en de systeemconfiguratie worden voor de inbedrijfstelling de volgende aanpassingen uitgevoerd:

 • Update van de basissoftware
 • Variant regeleenheid
 • Aanpassing van de VCD-voertuiggegevensrecordsegmenten 
  • Dimlicht
  • Actief bochtenlicht
  • Snelweglicht
  • Grootlicht
  • Mistlicht, uitgebreid
  • Offroad-verlichting
  • Dagrijverlichting
  • Waarschuwingslicht
  • Knipperlicht
  • Parameters stappenmotor
  • Lichtkleur led-configuratie
  • Uitgebreide voertuigspecifieke gegevensrecords

 

Nadat de programmering is geslaagd, wordt automatisch een testrun uitgevoerd op de koplamp. In deze referentierun worden de functies van de koplamp getest (afbeelding 01 t/m afbeelding 04).

Led-koplampregeleenheden flashen / coderen: VIDEO

Led-code: Handleiding

De lichtkleur van de led-lampen wordt eveneens geconfigureerd als onderdeel van de programmering.

 

Deze functie is nodig om de led-lampen van de nieuwe koplamp optimaal aan de voertuigconfiguratie aan te passen.

 

De led-code is individueel toegewezen aan de betreffende verlichtingseenheid en is aangebracht op de behuizing van de koplamp. Tijdens het programmeren moet de led-code afgelezen en ingevoerd worden in de diagnosetoepassing.

AANWIJZING

Om onnodige vertragingen bij de programmering te vermijden, maakt u een foto van de led-code voordat u de led-koplamp monteert!

Codering van overige functies: Handleiding

Afhankelijk van het voertuigmodel en de gebruiksregio kan het nodig zijn de koplampen achteraf aan te passen. Afhankelijk van de functie kan dit gebeuren via de boordelektronica of door online-ondersteuning.

 

Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om landspecifieke eisen aan te passen.

 

Landspecifieke eisen / voorschriften kunnen bijvoorbeeld de volgende inschakelvoorwaarden voor de koplamp zijn.

Lichtcoderingen:

 • Dagrijverlichting ingeschakeld
 • Dagrijverlichting uitgeschakeld
 • Dagrijverlichting aan + achterlicht ingeschakeld
 • Coming home, leaving home ingeschakeld
 • Coming home, leaving home uitgeschakeld
 • Toeristisch licht (bij het rijden in links verkeer met links stuur)
Hoe nuttig is dit artikel voor jou?

Helemaal niet nuttig

Zeer nuttig

Vertel ons alstublieft wat u niet leuk vond.
Bedankt! Maar voordat u weggaat!

Schrijf je in voor onze gratis HELLA TECH WORLD-nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de nieuwste technische video's, adviezen voor autoreparaties, trainingen, marketingcampagnes, diagnostische tips en leuke winacties!

Meer informatie over onze nieuwsbrief weergeven Meer informatie over onze nieuwsbrief uitschakelen

Schrijf je in voor onze gratis HELLA TECH WORLD-nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de nieuwste technische video's, adviezen voor autoreparaties, trainingen, marketingcampagnes, diagnostische tips en leuke winacties!

Samen krijgen we auto's snel weer op de weg!

Gegevensbescherming | Uitschrijven

Let op:
Je wordt pas op de nieuwsbrief ingeschreven nadat je op de bevestigingslink hebt geklikt in de kennisgevingsmail die je binnenkort gaat ontvangen!

Gegevensbescherming | Uitschrijven

We zijn er bijna!

Het enige wat je hoeft te doen, is je aanmelding te bevestigen!
We hebben een e-mail gestuurd naar your email address.

Controleer je inbox en klik op de bevestigingslink om HELLA TECH WORLD-updates te kunnen ontvangen.

Verkeerde e-mail of geen bevestiging ontvangen?
Klik hier om e.e.a. opnieuw in te voeren.