Audi A6 Matrix-led koplampen

Nuttige kennis en waardevolle tips over het onderwerp Audi A6 Matrix-ledkoplampen.

Ledkoplampen dan wel de besturingsapparaten moeten een grote hoeveelheid gegevens van verschillende bronnen in het voertuig verwerken om de afzonderlijke verlichtingsfuncties te berekenen en uit te voeren. Hier vind je belangrijke informatie waarmee je rekening moet houden bij het vervangen van de koplamp en onderdelen.

Belangrijke veiligheidsinstructie
De volgende technische informatie en praktische tips zijn door HELLA ontwikkeld om autogarages bij hun werkzaamheden professioneel te ondersteunen. De op deze website beschikbare informatie mag alleen worden gebruikt door vakmensen die in de desbetreffende materie zijn opgeleid.

Of het nu gaat om technische vooruitgang, de uitbreiding van e-mobiliteit of hogere eisen aan het voertuigontwerp: Het belang van voertuigverlichting blijft toenemen. Het gaat al lang niet meer "alleen" om goede lichtprestaties. Er is vraag naar technologieën die technische innovatie combineren met een hoge energie-efficiëntie en een vooruitstrevend, zich onderscheidend design. Een indrukwekkend voorbeeld van wat op dit gebied mogelijk is, biedt HELLA met de Audi A6 Matrix-led koplamp, die een nieuwe mijlpaal vormt op het gebied van technologie en lichtontwerp. De Matrix-led koplamp "smelt samen" met het voertuig in zuiver visueel opzicht - en is ook technisch volledig geïntegreerd in de voertuigelektronica. 

 

In combinatie met het camerasysteem aan de voorzijde kan de Matrix-led koplamp een dynamische lichtverdeling in realtime realiseren. De intelligente aansturing van de afzonderlijke ledjes zorgt niet alleen voor een optimale en doelgerichte verlichting van de weg en andere objecten, maar levert ook een belangrijke bijdrage aan een grotere veiligheid in het verkeer - verblinding van andere weggebruikers behoort nu tot het verleden, zelfs wanneer het grootlicht permanent is ingeschakeld. 

Lichtfuncties van een Audi A6 Matrix-led koplamp: Werking

Het "hart" van de Matrix-led koplamp is de toegepaste verlichtingstechnologie, die een intelligente aansturing van de lichtdioden mogelijk maakt. Alle verlichtingsfuncties kunnen hiermee worden gerealiseerd. Twee in de koplamp geïntegreerde ventilatoren voorkomen samen met het geavanceerde thermomanagementsysteem dat de elektronica oververhit raakt. De afzonderlijke lichtfuncties worden geregeld door de lichtbesturingseenheden (LCU / Light Control Unit) die op de koplampbehuizing zijn gemonteerd. Net als bij de Matrix-koplampen van de Audi A8 wordt het licht verdeeld via projectiemodules of reflectoren.

 

De communicatie tussen de lichtregeleenheden en de andere regeleenheden in het voertuig verloopt via de data-BUS van het voertuig. Op die manier vindt de coördinatie tussen de Matrix-led koplampen en de hulpsystemen van de auto binnen milliseconden plaats. De lichtverdeling wordt via geprogrammeerde schakelalgoritmen aan de betreffende rij- en omgevingssituatie aangepast.

 

Naast de klassieke lichtfuncties zoals dimlicht en grootlicht beschikt de Matrix-ledkoplamp over extra comfortfuncties - specifiek zijn dat all-weather-licht, snelweglicht, bochtenlicht en "toeristisch licht" (bij het rijden in links verkeer met links stuur). Dagrijlicht en richtingaanwijzer worden via lichtgeleidertechnologie gerealiseerd. Er zijn ook optionele lichtfuncties beschikbaar, zoals coming home / leaving home.

Grootlichtassistent

De besturingseenheid van de camera bevat beeldverwerkingssoftware. Op die manier worden de actuele verkeers- en omgevingsomstandigheden bepaald, geanalyseerd en voor de grootlichtassistent verwerkt. Dit genereert dan het niet-verblindende grootlicht (ook: continue grootlicht of gemaskeerd grootlicht). 

 

Als het systeem bijvoorbeeld achterlichten van voorliggers of koplampen van tegenliggers detecteert, dimt of schakelt de prestatiemodule van de Matrix-ledkoplamp automatisch de betreffende lichtsegmenten of de desbetreffende ledjes uit. 

 

Het resultaat: De best mogelijke rijbaanverlichting en maximalisering van de inschakelduur van het grootlicht tijdens het rijden in het donker.

AANWIJZING

Aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan om de Matrix Beam-grootlichtassistent te kunnen gebruiken en de afzonderlijke ledsegmenten te kunnen aansturen:

 • Lichtschakelaar op "AUTO". 
 • in de MMI moet de menukeuze op "aan" staan.
 • moet de lichtsensor "duisternis" evalueren.
 • de rijsnelheid moet zich in het juiste bereik bevinden.

De Matrix-ledkoplamp of de regeleenheden moeten een grote hoeveelheid gegevens uit verschillende bronnen in het voertuig verwerken om de afzonderlijke verlichtingsfuncties te berekenen en uit te voeren. 

 

Verdere communicatie in het voertuig met andere BUS-deelnemers wordt tot stand gebracht door de lichtregeleenheden in een netwerk op te nemen met het netwerkbesturingsapparaat aan boord en het besturingsapparaat voor de bestuurderassistentiesystemen.

 

 • Boordnetvoeding - aansturing van de buitenverlichting van het voertuig: De geactiveerde lichtschakelaarpositie wordt via de LIN-bus doorgegeven.

 

 • Besturingsapparaat voor hulpsystemen - voor de matrixfuncties: Berekent welke koplampsegmenten worden gedimd of in- en uitgeschakeld aan de hand van de gegevens van de beeldverwerkingssoftware van de voorcamerabesturingseenheid.
  • Prestatiemodule-1: Dagrijlicht, positielicht, richtingaanwijzer
  • Prestatiemodule-2: Dimlicht, grootlicht
  • Prestatiemodule-3: Matrix functies

Defect aan een Audi A6 Matrix-led koplamp: Uitvalsoorzaken

Een uitval van de ledkoplampen kan de volgende gevolgen hebben:

 • Foutlampje brandt (systeemafhankelijk)
 • Foutmelding in de desbetreffende koplampbesturingseenheid

 

De volgende oorzaken komen in aanmerking voor de storing of het niet goed functioneren: 

 • Stroomvoorziening defect
 • Externe schade; ongeval
 • Voertuigsysteem, CAN-buswaarden ongeloofwaardig
 • Storing in de elektronica van de koplamp
 • Defecte besturingseenheid
 • Defecte koplampventilator 

 

De volgende systeembeperkingen en systeemfouten zijn mogelijke oorzaken:

 • Lichtsensor is defect of verkeerd gemonteerd
 • Koplampen zijn ingesteld op (toeristenmodus links/rechts verkeer) = beperkt bereik koplampen
 • Glas vuil of versleten
 • Systeem of aangesloten systemen defect

Testen van een Matrix-led koplamp aan de hand van een Audi A6 Avant bouwjaar 2015: Handleiding

Als de hoofdkoplamp moet worden vervangen, zijn speciale stappen vereist voor diagnose en reparatie. De volgende informatie heeft betrekking op een Audi A6 Avant modeljaar 2015 als voorbeeld, maar is op dezelfde wijze van toepassing op andere voertuigmodellen met identieke koplampsystemen.

 

De Matrix-led koplamp en de overige verlichting van het voertuig worden bewaakt door besturingseenheden op een hoger niveau in het voertuigsysteem. Eventuele storingen worden opgeslagen in het storingsgeheugen van de besturingseenheid en kunnen worden uitgelezen met geschikte diagnoseapparatuur. In sommige voertuigmodellen wordt de bestuurder op een systeemfout gewezen door een extra waarschuwing op het display van de instrumentengroep.

 

Vóór de foutdiagnose met het diagnoseapparaat moet eerst een visuele controle van de afzonderlijke systeemcomponenten worden uitgevoerd, omdat sommige storingen reeds op die manier kunnen worden opgespoord en verholpen.

Foutcode

Bij deze functie kunnen de in het foutgeheugen opgeslagen foutcodes worden uitgelezen en gewist. Daarnaast kan er informatie over de foutcodes worden opgeroepen. In het voorbeeld werd de elektrische stekkerverbinding van de koplamp losgekoppeld, waardoor een foutcode in het foutgeheugen werd opgeslagen.

 

Foutcode: 5545009/ B149C31 led koplamp module links  > elektrische storing of onderbreking

Parameters

Met deze functie kunnen actuele meetwaarden, zoals de "Horizontale hoek referentiesegment koplamp" links of rechts worden geselecteerd en weergegeven.

Steltest

Met deze functie kunnen de verschillende segmenten van de Matrix-led koplamp door het diagnoseapparaat worden aangestuurd. Zo kan een functiecontrole van de buitenkant en de betreffende systeemcomponent worden uitgevoerd zonder alles te hoeven demonteren.

Matrix-led koplamp opnieuw stellen: INSTRUCTIE

Basisafstelling van de koplampen

Nadat de volgende reparatiewerkzaamheden zijn uitgevoerd, moet de Matrix-led koplamp opnieuw worden afgesteld. Dit is de enige manier om een veilige werking van de koplamp te garanderen.

 • Koplamp is gedemonteerd of vervangen
 • Reparatie, waarbij een koplamp werd verwijderd en geïnstalleerd
 • Reparaties of instellingen die van invloed zijn op de chassishoogte
 • nadat de volgende onderdelen zijn vervangen: Niveausensor voertuig, regeleenheid voertuigelektrisch systeem, stelmotor hoogteverstelling, besturingseenheid Matrix-led grootlicht of vermogensmodule voor Matrix-led koplampen

 

Voordat de koplamp opnieuw wordt afgesteld, moet in het voertuig eerst aan de volgende voorwaarden zijn voldaan: het voertuig en de koplampafsteleenheid bevinden zich op een vlakke ondergrond

 • de handrem is eraf gehaald en het voertuig is beveiligd tegen wegrollen
 • de bandenspanning is in orde
 • de beschermkappen van de koplampen zijn schoon en vrij van beschadigingen
 • het stuur staat in de "rechtuit"-stand
 • het juiste voertuigniveau is gegarandeerd. Voertuigen die eerst hoger op de veren stonden, moeten worden afgeveerd tot het normale ophangingsniveau.  
 • de belading van het voertuig is gecontroleerd en, zo nodig, aangepast aan de door de fabrikant voorgeschreven belading
 • de accuspanning is hoger dan 11,0 volt
 • er zijn geen foutmeldingen in de systeemrelevante comfortbesturingseenheden.

 

Voor het afstellen van de koplampen is naast een koplamp afsteleenheid ook een diagnose-apparaat nodig. Het afstelproces wordt gestart door de diagnose-eenheid en uitgevoerd volgens vooraf bepaalde werkprocedures. Indien het voertuig is uitgerust met een niveauregelsysteem, wordt het chassis op het normale niveau gebracht en wordt het regelsysteem vóór de afstelling gedeactiveerd. Na een succesvolle afstelling wordt de regeling weer geactiveerd.  

Werkprocedure Matrix-led koplamp instellen

 • Koplampafstelapparaat (SEG) in het midden voor het voertuig uitlijnen 
 • Verplaats de SEG naar de desbetreffende koplamp en lijn deze centraal uit met het reflectorgedeelte. 
 • Stel de hellingshoek op de SEG in volgens de landspecificatie
  • De hellingshoekmeting is als percentage voor ECE-landen op de bovenrand van de koplamp ingestanst
  • Voor de VS geldt over het algemeen een hellingshoek van 0,7%  
 • Diagnoseapparaat aansluiten
 • Basisinstelling "Led-Matrix koplampen instellen" selecteren
 • Het contact inschakelen
 • Dimlicht van het voertuig inschakelen
 • Basisinstelling in de diagnosetester activeren en de handelingsinstructies volgen
 • De afstelling van het dimlicht controleren, indien nodig mechanisch corrigeren.

 

Na de correctie of afstelling kan de nieuwe koplampinstelling worden opgeslagen.

Indien nodig moet een kalibratie van de Matrix-led grootlichtfunctie worden uitgevoerd.

 

Activeer hiertoe de kalibratie in de diagnosetester en voer de volgende stappen uit:

 • Positielicht inschakelen
 • Referentiesegmenten in de koplampen worden geactiveerd
 • Koplamp afsteleenheid in het midden op het led referentie segment grootlicht uitlijnen.        
 • de waarde van de horizontale hoek afwisselend op de desbetreffende koplamp bepalen met behulp van de afsteleenheid voor de koplamp en deze invoeren en opslaan in het diagnose-apparaat

 

Na een geslaagde kalibratie wordt de nieuwe regelstand in de besturingseenheid opgeslagen. De basisafstelling van de koplampen is dan voltooid. 

SERVICE- EN REPARATIE-INSTRUCTIES

Voertuigen met adaptieve cruisecontrol (ACC), nachtzichtsysteem of omgevingscamera Belangrijk: Als de bumper als onderdeel van de reparatie wordt verwijderd en teruggeplaatst of als er wijzigingen aan het radiatorrooster worden aangebracht, is het van essentieel belang dat de camera voor het nachtzichtsysteem opnieuw wordt gekalibreerd, dat de afstandsregeling wordt aangepast of dat de omgevingscamera opnieuw wordt gekalibreerd!

 

Neem in dit verband de reparatievoorschriften en veiligheidsinstructies van de desbetreffende systeem- of voertuigfabrikant in acht!

 

Bij het vervangen van elektronische onderdelen in de koplamp moet voor de grootst mogelijke hygiëne worden gezorgd.

 

Bovendien moeten de maatregelen ter bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD) in acht worden genomen.

 

Reparatiewerkzaamheden aan het verlichtingssysteem van het motorvoertuig mogen alleen door geschoold vakpersoneel worden uitgevoerd. Ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen leiden tot systeemstoringen en, in het ergste geval, letsel.  

OPMERKING!

De verschillende diagnosemogelijkheden werden geïllustreerd aan de hand van het diagnose-apparaat mega macs 77 van Hella Gutmann Solutions. De desbetreffende testdiepte en functievariëteit kunnen afhankelijk van de voertuigfabrikant anders zijn uitgevoerd en zijn afhankelijk van de desbetreffende systeemconfiguratie van het besturingsapparaat.

 

Schema's, foto's en beschrijvingen zijn bedoeld om de tekst van het document nader toe te lichten en visueel te verduidelijken en kunnen niet worden gebruikt als basis voor voertuigspecifieke reparaties.

Vervanging van een volledige led koplamp aan de hand van een Audi A6/S6: VIDEO

In deze video tonen wij je de professionele vervanging van een volledige led koplamp aan de hand van een Audi A6/S6. 

Hoe nuttig is dit artikel voor jou?

Helemaal niet nuttig

Zeer nuttig

Vertel ons alstublieft wat u niet leuk vond.
Bedankt! Maar voordat u weggaat!

Schrijf je in voor onze gratis HELLA TECH WORLD-nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de nieuwste technische video's, adviezen voor autoreparaties, trainingen, marketingcampagnes, diagnostische tips en leuke winacties!

Meer informatie over onze nieuwsbrief weergeven Meer informatie over onze nieuwsbrief uitschakelen

Schrijf je in voor onze gratis HELLA TECH WORLD-nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de nieuwste technische video's, adviezen voor autoreparaties, trainingen, marketingcampagnes, diagnostische tips en leuke winacties!

Samen krijgen we auto's snel weer op de weg!

Met uw aanmelding voor de nieuwsbrief hebt u de mogelijkheid om de nieuwe HELLA Werkplaatskalender 2024 nu naar uw werkplaats opgestuurd te krijgen. Zolang de voorraad strekt!

Gegevensbescherming | Uitschrijven

Let op:
Je wordt pas op de nieuwsbrief ingeschreven nadat je op de bevestigingslink hebt geklikt in de kennisgevingsmail die je binnenkort gaat ontvangen!

Gegevensbescherming | Uitschrijven

We zijn er bijna!

Het enige wat je hoeft te doen, is je aanmelding te bevestigen!
We hebben een e-mail gestuurd naar your email address.

Controleer je inbox en klik op de bevestigingslink om HELLA TECH WORLD-updates te kunnen ontvangen.

Verkeerde e-mail of geen bevestiging ontvangen?
Klik hier om e.e.a. opnieuw in te voeren.