Remproblemen aan auto vaststellen

Hier vindt u waardevolle en nuttige reparatieaanwijzingen rondom het thema schadebeoordeling bij remschijven, remblokken, wielophanging en stuurinrichting.

Belangrijke veiligheidsinstructie
De volgende technische informatie en praktische tips zijn door HELLA ontwikkeld om autogarages bij hun werkzaamheden professioneel te ondersteunen. De op deze website beschikbare informatie mag alleen worden gebruikt door vakmensen die in de desbetreffende materie zijn opgeleid.

REMSCHADEANALYSE REMBLOKKEN: AANWIJZINGEN

Frictiemateriaal laat los van de steunplaat

Het frictiemateriaal is geheel of gedeeltelijk losgeraakt van de rembloksteunplaat.

 

OORZAAK

 • Thermische of mechanische overbelasting 
 • Roestvorming tussen frictiemateriaal en steunplaat
 • Slecht passende remblokken
 • Beschadiging van het remblok door onjuist gebruik of onjuiste montage
 • Niet-conforme remblokken

 

 

GEVOLG

 • Schurende geluiden bij niet-bediende rem
 • Gepiep tijdens het remmen
 • Ontoereikend remgedrag
 • Desintegratie van het frictiemateriaal door thermische overbelasting

 

OPLOSSING

 • Remklauw reinigen en op correcte werking controleren ✓
 • Remklauw en remblokken op correcte passing controleren ✓
 • Remblokken en indien nodig toebehoren vervangen ✓

Thermische overbelasting

Remblok is door oververhitting beschadigd. Bindmiddelen in het remblok zijn verloren gegaan en het frictiemateriaal verbrokkelt. Het oppervlak is poreus en deels glazig.

 

OORZAAK

 • Vastzittende of klemmende geleidingshulzen
 • Remzuiger in de remklauw werkt stroef
 • Extreem rijgedrag of langdurig remmen
 • Vastzittend remblok

 

GEVOLG

 •  Geluiden
 • Gebrekkige remwerking

 

OPLOSSING

 • Remklauw reinigen en op correcte werking controleren ✓
 • Remklauw en remblokken op correcte passing controleren ✓
 • Remblokken en indien nodig toebehoren vervangen ✓
 • Remschijven controleren en indien nodig vervangen ✓

Groeven in het frictiemateriaal

Het remblokoppervlak heeft diepe groeven en slijtageranden.

 

OORZAAK

 • Nieuwe remblokken op oude ingelopen remschijven gemonteerd
 • Vreemde objecten tussen remblok en remschijf
 • Milieu-invloeden (zout, vuil, enz.)

 

GEVOLG

 • Geluiden bij bediende en niet-bediende rem
 • Gebrekkige of eenzijdige remwerking

 

OPLOSSING

 • Remklauw reinigen en op correcte werking controleren ✓
 • Remblokken, toebehoren en remschijven vervangen ✓

 

Materiaal- en randuitstulpingen bij het frictiemateriaal

Het frictiemateriaal is beschadigd. Het frictiemateriaal is aan de randen verdwenen.

 

OORZAAK

 • Onjuiste montage
 • Onjuiste, niet-conforme remblokken
 • Onvoldoende vrije ruimte in de remklauw
 • Mechanische overbelasting
 • Thermische overbelasting

 

 

GEVOLG

 • Geluiden
 • Gebrekkige remwerking
 • Voortijdige slijtage

 

OPLOSSING

 • Remklauw reinigen en op correcte werking controleren ✓
 • Remblokken vervangen ✓
 • Remklauw en remblokken op correcte passing controleren ✓
 • Toebehoren en remschijven controleren en indien nodig vervangen ✓

 

Overmatige slijtage

Remblokken zijn sterk versleten en deels tot op de steunplaat afgesleten.

 

OORZAAK

 • Gebrekkig onderhoud
 • Overschrijden van de onderhoudsintervallen 
 • Langdurig remmen tijdens afdalingen
 • Vastzittende of klemmende geleidingshulzen
 • Remzuiger in de remklauw werkt stroef
 • Extreem rijgedrag of langdurig remmen
 • Vastzittend remblok

 

GEVOLG

 • Sterke geluiden bij bediende en niet-bediende rem
 • Gebrekkig remgedrag
 • Beschadiging van andere remmodules door thermische overbelasting 

 

 

OPLOSSING

 • Remsysteem in elkaar nemen en controleren ✓
 • Remklauw reinigen en op correcte werking controleren ✓
 • Remklauwgeleidingen, stofmanchetten en dempingshulzen controleren en indien nodig vervangen ✓
 • Remblokken, remschijven en toebehoren vervangen ✓

Ongelijkmatige remblokslijtage

De remblokken aan één zijde van de wielrem zijn verschillend afgesleten.

 

OORZAAK

 • Vastzittende of klemmende geleidepennen of remklauwgeleidingen aan de remklauw
 • Remzuiger in de remklauw werkt stroef of remblok klemt in de remklauwschacht

 

GEVOLG

 • Geluiden 
 • Ongelijkmatig remgedrag
 • Voortijdige slijtage door mechanische en thermische overbelasting 

 

OPLOSSING

 • Remsysteem in elkaar nemen en controleren ✓
 • Remklauw reinigen en de afzonderlijke componenten op correcte werking controleren ✓
 • Remklauw en remblokken op correcte passing controleren ✓
 • Remblokken en indien nodig remschijven en toebehoren vervangen ✓

Verglazing van het remblok

Het frictiemateriaal heeft een glad en gepolijst uitziend, hard oppervlak dat invallend licht reflecteert en op een glazen oppervlak lijkt. Dit gebrek treedt meestal op bij nieuwe remblokken met een geringe looptijd.

 

OORZAAK

 • Overbelasting van de remblokken tijdens de inloopfase
 • Herhaaldelijke hoge temperatuurwisselingen op het remblok met korte tussenpozen
 • Lange remfasen met geringe pedaaldruk

 

GEVOLG

 • Wrijvingsverlies bij het remblok met gebrekkige remwerking als gevolg
 • Onvoldoende of eenzijdige remwerking bij de betroffen wielrem
 • Geluiden (gepiep) tijdens het remmen

 

OPLOSSING

Sterk verglaasde of beschadigde remblokken vervangen. Remschijven controleren en indien nodig vervangen. 

 

Remblokken met korte looptijd:

 • Oppervlak van frictiemateriaal gelijkmatig slijpen ✓
 • Alle remblokken op dikte en herbruikbaarheid controleren ✓

 

Verontreiniging van het remblokoppervlak

Remblok is door vet, olie of andere stoffen verontreinigd.

 

OORZAAK

 • Gebrekkige onderhoudswerkzaamheden
 • Defecte aandrijfasmanchetten
 • Hydraulisch remsysteem lek

 

GEVOLG

 • Eenzijdige of onvoldoende remwerking
 • Geluiden bij het remmen

 

OPLOSSING

 • Wielrem van de betroffen as volledig uit elkaar nemen, controleren en reinigen ✓
 • Oorzaak van de verontreiniging vaststellen en verhelpen ✓
 • Remblokken met voldoend frictiemateriaaldikte reinigen en het oppervlak gelijkmatig slijpen ✓
 • Sterk verontreinigde of afgesleten remblokken vervangen ✓
 • Remsysteem voltooien en op correcte werking controleren ✓

SCHADEANALYSE: REMSCHIJVEN KAPOT: AANWIJZINGEN

Hittescheuren

De frictiering van de remschijf heeft verticale scheuren die van de rand naar het hart van de remschijf doorlopen.

 

OORZAAK

 • Hoge mechanische en thermische, wisselende belasting
 • Overbelasting van de remschijf tijdens de inrijfase door geweld of schoksgewijze remingrepen
 • Gebruik van de remschijf tot voorbij de slijtagemaat
 • Remschijven van onbekende herkomst en gebrekkige kwaliteit

 

GEVOLG

 • Verminderde remwerking
 • Schokkend stuurwiel
 • Pulserend rempedaal

 

OPLOSSING

 • Remschijven vervangen
 • Remblokken op toestand en slijtage controleren en indien nodig vervangen

 

Neem in deze situatie altijd de onderhouds- en reparatieaanwijzingen van de desbetreffende voertuig- en remfabrikanten in acht! 

Groeven op de frictiering

De frictiering van de remschijf heeft horizontale groeven in het loopvlak.

 

OORZAAK

 • Verontreinigingen of vreemde objecten tussen remblok en remschijf
 • Remblok van onbekende herkomst en gebrekkige kwaliteit 

 

GEVOLG

 • Verminderde remwerking
 • Geluiden
 • Verhoogde slijtage

 

OPLOSSING

 • Remklauw reinigen en op correcte werking controleren
 • Remschijven en remblokken vervangen.

 

Neem in deze situatie altijd de onderhouds- en reparatieaanwijzingen van de desbetreffende voertuig- en remfabrikanten in acht!

Verschillende schijfdikten / dikteverschil

De remschijf heeft rond zijn omtrek een verschillende schijfdikte. Deze geometrieafwijkingen noemt men ook wel dikteverschil. (DTV - Disc Thickness Variation).

 

OORZAAK

 • Onregelmatige loop van wielnaaf of remschijf
 • Onjuiste of onzuivere montage van de remschijf op de wielnaaf
 • Ontoereikende reiniging van het contactvlak op de wielnaaf
 • Lange gebruiksduur van de remschijf met te grote slingering 

 

GEVOLG

 • Tuimelende beweging van de remschijf
 • Remschijfslingering bij gelijktijdige geringe belasting van de rem
 • Trillen van de rem in koude toestand

 

OPLOSSING

 

Neem in deze situatie altijd de onderhouds- en reparatieaanwijzingen van de desbetreffende voertuig- en remfabrikanten in acht!

Roestvorming onder het frictiemateriaal

Het hart van de remschijf is op het contactvlak met de wielnaaf deels gecorrodeerd.

 

OORZAAK

 • Montagefout
 • Ontoereikende reiniging van het contactvlak op de wielnaaf

 

GEVOLG

 • Onregelmatige loop en slingering van remschijf
 • Dikteverschil van de frictiering
 • Trillen van de rem

 

OPLOSSING

 

Neem in deze situatie altijd de onderhouds- en reparatieaanwijzingen van de desbetreffende voertuig- en remfabrikanten in acht!

SCHADEANALYSE WIELOPHANGING EN STUURINRICHTING: AANWIJZINGEN

Invloed van defecte onderdelen op het remgedrag

Beschadigde of onjuist werkende onderdelen van de wielophanging of stuurinrichting kunnen niet alleen het rijgedrag, maar ook het remgedrag van het voertuig beïnvloeden. Als tijdens het remmen ongewone geluiden, trillingen of een onstabiel rijgedrag worden gedetecteerd, kunnen deze door verschillende chassisonderdelen worden veroorzaakt.

 

GEVOLG VAN DEFECTE ONDERDELEN

Defecte schokdempers en banden

 • Verslechterde wegcontact
 • Afnemende remwerking
 • Langere remweg

 

Defecte of verkeerd gemonteerde rubber lagers

 • Instabiel rijgedrag
 • Trillingen in stuurwiel of pedaal
 • Kloppende geluiden

Gebrek aan demping door beschadigde of lekke hydrolagers

 • Kloppende geluiden
 • Trillen van de rem
 • Trillingen
 • Instabiel rijgedrag

 

Defecte koppelstangen of dwarsdraagarm- of stabilisatorstanglagers

 • Kloppende geluiden
 • Instabiel rijgedrag
 • Trillingen

 

Defecte of onjuist gemonteerde rubber manchetten bij de aandrijfassen

 • Vrijkomend vet vervuilt aangrenzende modules
Hoe nuttig is dit artikel voor jou?

Helemaal niet nuttig

Zeer nuttig

Vertel ons alstublieft wat u niet leuk vond.
Bedankt! Maar voordat u weggaat!

Schrijf je in voor onze gratis HELLA TECH WORLD-nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de nieuwste technische video's, adviezen voor autoreparaties, trainingen, marketingcampagnes, diagnostische tips en leuke winacties!

Meer informatie over onze nieuwsbrief weergeven Meer informatie over onze nieuwsbrief uitschakelen

Schrijf je in voor onze gratis HELLA TECH WORLD-nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de nieuwste technische video's, adviezen voor autoreparaties, trainingen, marketingcampagnes, diagnostische tips en leuke winacties!

Samen krijgen we auto's snel weer op de weg!

Met uw aanmelding voor de nieuwsbrief hebt u de mogelijkheid om de nieuwe HELLA Werkplaatskalender 2024 nu naar uw werkplaats opgestuurd te krijgen. Zolang de voorraad strekt!

Gegevensbescherming | Uitschrijven

Let op:
Je wordt pas op de nieuwsbrief ingeschreven nadat je op de bevestigingslink hebt geklikt in de kennisgevingsmail die je binnenkort gaat ontvangen!

Gegevensbescherming | Uitschrijven

We zijn er bijna!

Het enige wat je hoeft te doen, is je aanmelding te bevestigen!
We hebben een e-mail gestuurd naar your email address.

Controleer je inbox en klik op de bevestigingslink om HELLA TECH WORLD-updates te kunnen ontvangen.

Verkeerde e-mail of geen bevestiging ontvangen?
Klik hier om e.e.a. opnieuw in te voeren.