Krukassensor

Hier vindt u nuttige basiskennis en belangrijke tips over de krukassensor bij voertuigen.

De krukassensor is één van de belangrijkste informatiebronnen voor de motorbesturing. Hij bepaalt het toerental en de positie van de krukas en geeft deze informatie in de vorm van een elektrisch signaal door aan de motorbesturing. Ervaar op deze pagina meer over de werkingswijze van krukassensoren en waarop bij controle hiervan moet worden gelet om schade te voorkomen.

Belangrijke veiligheidsinstructie
De volgende technische informatie en praktische tips zijn door HELLA ontwikkeld om autogarages bij hun werkzaamheden professioneel te ondersteunen. De op deze website beschikbare informatie mag alleen worden gebruikt door vakmensen die in de desbetreffende materie zijn opgeleid.

KRUKASSENSOR WERKING: WERKINGSPRINCIPE

Krukassensoren hebben tot taak, het toerental en de krukaspositie te bepalen. Ze worden meestal in de buurt van de starterkrans ingebouwd. Er bestaan twee typen: inductieve sensoren en Hall-sensoren. Voor een controle van de krukassensor moet altijd worden vastgesteld om welk sensortype het gaat.

 

De draaibeweging van de tandkrans zorgt voor veranderingen in het magneetveld Deze zorgen in de krukassensor voor verschillende spanningssignalen, die naar het regelapparaat worden geleid. Uit de signalen berekent het regelapparaat toerental en positie van de krukas om belangrijke basisgegevens voor de injectie en ontsteking te verkrijgen.

KRUKASSENSOR DEFECT: SYMPTOMEN

Bij uitval van de krukassensor kunnen de volgende symptomen optreden:

 • uitvallen van de motor
 • motorstilstand
 • startproblemen
 • opslaan van een foutcode

OORZAKEN VAN DEFECTE KRUKASSENSOREN: UITVALSOORZAAK

Uitvalsoorzaken kunnen zijn:

 • interne kortsluiting
 • leidingonderbrekingen
 • leidingkortsluiting
 • mechanische beschadiging van het opnemerwiel
 • verontreiniging door metaalslijpsel

KRUKASSENSOR TESTEN: FOUTOPSPORING

Foutopsporing:
Bij de foutopsporing wordt de volgende procedure aanbevolen:

 1. Foutgeheugen uitlezen
 2. Elektrische aansluitingen van de sensorleidingen, stekker en sensor op juiste verbinding, breuk en corrosie controleren.
 3. Op verontreiniging en beschadiging letten

 

De directe controle van de krukassensor kan moeilijk zijn als het precieze type van de sensor niet bekend is. Voor de controle moet duidelijk zijn of het om een inductieve sensor of een Hall-sensor gaat. Beide varianten kunnen optisch niet altijd goed van elkaar worden onderscheiden. Bij drie stekkerpinnen kunnen er geen specifieke uitspraken over het type worden gedaan. Hier kunnen de specifieke gegevens van de fabrikant en de gegevens in de reserveonderdelencatalogus worden geraadpleegd.

 

Zolang het type niet duidelijk is, mag er geen Ohm-meter voor de controle worden gebruikt. Door de voor de weerstandsmeting gebruikte spanning van het meetapparaat kan een Hall-sensor onherstelbaar beschadigd raken!

Als de sensor een 2-polige stekker heeft, dan is er waarschijnlijk sprake van een inductieve sensor. Hier kunnen de interne weerstand, een eventuele massasluiting en het signaal worden gemeten. Daarvoor verwijdert u de stekkerverbinding en controleert u de interne weerstand van de sensor. Als de interne weerstand 200 tot 1.000 Ohm bedraagt (afhankelijk van de gewenste waarde), is de sensor in orde. Bij 0 Ohm is er een kortsluiting aanwezig en bij M Ohm een onderbreking. De controle op massasluiting wordt met behulp van de Ohm-metervan een aansluitpin naar de voertuigmassa uitgevoerd. De weerstandswaarde moet naar oneindig neigen. De controle met een oscilloscoop moet een sinussignaal van voldoende sterkte uitwijzen. Bij een Hall-sensor hoeven alleen de signaalspanning in de vorm van een bloksignaal en de voedingsspanning te worden gecontroleerd. Er moet zich afhankelijk van het motortoerental een bloksignaal voordoen.

 

We herhalen het nog eens: het gebruik van een Ohm-meter kan de Hall-sensor onherstelbaar beschadigen.

MONTAGE-INSTRUCTIES

Er moet voor een correcte afstand tot het opneemwiel en een juiste positie van de sensor worden gezorgd.

Hoe nuttig is dit artikel voor jou?

Helemaal niet nuttig

Zeer nuttig

Vertel ons alstublieft wat u niet leuk vond.
Bedankt! Maar voordat u weggaat!

Schrijf je in voor onze gratis HELLA TECH WORLD-nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de nieuwste technische video's, adviezen voor autoreparaties, trainingen, marketingcampagnes, diagnostische tips en leuke winacties!

Meer informatie over onze nieuwsbrief weergeven Meer informatie over onze nieuwsbrief uitschakelen

Schrijf je in voor onze gratis HELLA TECH WORLD-nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de nieuwste technische video's, adviezen voor autoreparaties, trainingen, marketingcampagnes, diagnostische tips en leuke winacties!

Samen krijgen we auto's snel weer op de weg!

Met uw aanmelding voor de nieuwsbrief hebt u de mogelijkheid om de nieuwe HELLA Werkplaatskalender 2024 nu naar uw werkplaats opgestuurd te krijgen. Zolang de voorraad strekt!

Gegevensbescherming | Uitschrijven

Let op:
Je wordt pas op de nieuwsbrief ingeschreven nadat je op de bevestigingslink hebt geklikt in de kennisgevingsmail die je binnenkort gaat ontvangen!

Gegevensbescherming | Uitschrijven

We zijn er bijna!

Het enige wat je hoeft te doen, is je aanmelding te bevestigen!
We hebben een e-mail gestuurd naar your email address.

Controleer je inbox en klik op de bevestigingslink om HELLA TECH WORLD-updates te kunnen ontvangen.

Verkeerde e-mail of geen bevestiging ontvangen?
Klik hier om e.e.a. opnieuw in te voeren.