Startmotor Controle

Hier vindt u waardevolle en nuttige tips voor de garage over het thema startmotor controle.

Belangrijke veiligheidsinstructie De volgende technische informatie en praktische tips zijn door HELLA ontwikkeld om autogarages bij hun werkzaamheden professioneel te ondersteunen. De op deze website beschikbare informatie mag alleen worden gebruikt door vakmensen die in de desbetreffende materie zijn opgeleid.

 

Startmotor Controle: Oorzaken en gevolgen

"Vervuiling" van startmotoren

Als startmotoren "vervuild" zijn, kan dit merkbaar zijn aan meer lawaai en beschadigde startmotorrondsels. In extreme gevallen kan de motorring ook ernstig beschadigd raken.

 

OORZAKEN

De "vervuiling" wordt veroorzaakt door de combinatie van onzuiverheden (koppelingsstof/slijpsel, opgewerveld wegstof) in het koppelingshuis en het smeervet op de ankeras, de tegenas, de grove spoed en in de rolvrijloop. Uit deze verbinding ontstaat een pasta die niet meer kan smeren.

 

GEVOLGEN

Door de vorming van deze pasta, die niet meer kan smeren, wordt de werking van de startmotor, in het bijzonder van het vrijloopwiel en de grove spoed, zodanig belemmerd dat het startmotorrondsel te langzaam loskomt van de motorringoverbrenging. Dit leidt tot de bovenvermelde storingen. Deze kunnen meestal alleen worden verholpen door de startmotor te vervangen. 

 

Gebruik alleen vetten die geschikt zijn voor deze toepassing of die door de fabrikant worden geleverd. Controleer of alle afdekplaten en pluggen van de koppelingsbehuizing aanwezig en correct geïnstalleerd zijn. Als de startmotor wordt vervangen, moet het koppelingshuis worden schoongemaakt om voortijdige "vervuiling" te voorkomen.

 

Schade aan startmotoren met ferrietmagneten

Bij sommige startmotortypes worden de koperen of aluminium veldwikkelingen vervangen door ferrietmagneten. Een vaak voorkomend schadepatroon bij deze startmotortypes zijn gebroken ferrietmagneten. Hierdoor komen de magneten los van de behuizing en breken.

 

OORZAKEN EN GEVOLGEN

Stoten en/of slagen veroorzaken de bovenvermelde schadepatronen. Als gevolg van de vernielde ferrietmagneten, ontstaat er een totale uitval van de startmotor. Een "functietest" met hamerslagen of iets dergelijks op de startmotorbehuizing of de magneetschakelaar mag bij deze soorten startmotor niet worden toegepast. Ook op de grond laten vallen kan schade veroorzaken.

 

Motor slaat over

Een verkeerd afgestelde ontsteking of injectiepomp kan schade aan een startmotor veroorzaken. Veel voorkomende schadepatronen zijn vernielde vrijwielen en planetaire tandwielen, evenals gebroken ankerassen en lagerpotten.

 

OORZAKEN

Het overslaan of een verkeerd ingesteld injectie/ontstekingstijdstip kan ertoe leiden dat de motor terugslaat tijdens het starten. Op dit moment wordt een kracht uitgeoefend op de startmotor tegen zijn draairichting in. Hierdoor wordt het vrijwiel in de blokkeerrichting belast. Hierdoor wordt de kracht via de as van het anker overgebracht op de behuizing. Aangezien de startmotor deze krachten slechts in beperkte mate kan absorberen, ontstaan de bovenvermelde schadepatronen. 

 

GEVOLGEN

De mechanische schade resulteert in aanzienlijk lawaai en zelfs in totale uitval van de startmotor.

 

Meelopende startmotor

Meelopende startmotoren kunnen worden herkend aan aanslag op de vrijlooprol / het rondsel, invreetsporen op de ankeras, weggeslingerde collector / ankerwikkeling en/of een verbrande spoel van de magneetschakelaar.

 

OORZAKEN

De oorzaken van het meelopen van startmotoren kunnen van technische aard zijn of veroorzaakt worden door een verkeerde bediening. Een vastzittende contact-/startschakelaar, kortsluiting in de bedrading of het te lang inschakelen van de startmotor zorgen ervoor dat deze ingeschakeld blijft nadat de motor is gestart. De enorme centrifugale krachten vernielen de wikkeling en/of de collector. De verkleuring van de spoelisolatie van het inschakelrelais wijst op een continue stroom.

 

GEVOLGEN

De vernieling van de collector en/of de wikkeling, evenals oververhitting van de spoel leiden tot totale uitval van de startmotor.

 

Startmotor met olievervuiling

Een met olie vervuilde startmotor is te herkennen aan olieafzettingen in de lagerpot en in de startmotor. In extreme gevallen ook direct door een oliefilm of oliedruppels op de startmotor. De klant merkt dit mankement vaak aan de slechte prestaties van de startmotor.

 

OORZAKEN

In de meeste gevallen wordt olieverontreiniging door lekken in de motor veroorzaakt. Met name een lekkende krukasoliekeerring is vaak de hoofdoorzaak. De ontsnappende olie wordt door het vliegwiel in de startmotor geslingerd.

 

GEVOLGEN

De olie die in de startmotor is binnengedrongen, maakt de koolborstels weker, wat tot verhoogde slijtage leidt. De koolstofafslijting vormt samen met de olie een geleidende massa, wat leidt tot kortsluiting en contactproblemen. In de meeste gevallen heeft dit een totale uitval tot gevolg.

 

Overbelasting van startmotoren

Een overbelaste startmotor kan gewoonlijk worden herkend aan aanloopkleuren op het anker, een verbrande veldwikkeling en een verkleurde of verbrande spoel van de magneetschakelaar. Dit zijn de kenmerken die wijzen op een hoge thermische belasting.

 

OORZAKEN

Startmotoren zijn over het algemeen ontworpen voor kortstondige werking. Een continue belasting door een slecht of helemaal niet startende motor (verkeerde afstelling, storingen in de brandstoftoevoer, ontstekingssysteem, mechanische storingen) leidt tot oververhitting.

 

GEVOLGEN

Gevolgschade van deze oververhitting is meestal kortsluiting door verbranding van de isolatie. Dit leidt tot een totale uitval van de startmotor.

 

LINK-TIP

Hier vindt u tips en oplossingen voor specifieke symptomen en oorzaken van het falen van een defecte startmotor. Bovendien laten wij u op deze pagina zien hoe u het laadsysteem kunt controleren, zoals visuele inspectie vóór diagnose, het testen van de accu's, de dynamotest en het testen met het diagnoseapparaat. Meer productinformatie over startmotoren en dynamo's van Hella vindt u hier.

Hoe nuttig is dit artikel voor jou?

Helemaal niet nuttig

Zeer nuttig

Vertel ons alstublieft wat u niet leuk vond.
Bedankt! Maar voordat u weggaat!

Schrijf je in voor onze gratis HELLA TECH WORLD-nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de nieuwste technische video's, adviezen voor autoreparaties, trainingen, marketingcampagnes, diagnostische tips en leuke winacties!

Meer informatie over onze nieuwsbrief weergeven Meer informatie over onze nieuwsbrief uitschakelen

Schrijf je in voor onze gratis HELLA TECH WORLD-nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de nieuwste technische video's, adviezen voor autoreparaties, trainingen, marketingcampagnes, diagnostische tips en leuke winacties!

Samen krijgen we auto's snel weer op de weg!

Met uw aanmelding voor de nieuwsbrief hebt u de mogelijkheid om de nieuwe HELLA Werkplaatskalender 2024 nu naar uw werkplaats opgestuurd te krijgen. Zolang de voorraad strekt!

Gegevensbescherming | Uitschrijven

Let op:
Je wordt pas op de nieuwsbrief ingeschreven nadat je op de bevestigingslink hebt geklikt in de kennisgevingsmail die je binnenkort gaat ontvangen!

Gegevensbescherming | Uitschrijven

We zijn er bijna!

Het enige wat je hoeft te doen, is je aanmelding te bevestigen!
We hebben een e-mail gestuurd naar your email address.

Controleer je inbox en klik op de bevestigingslink om HELLA TECH WORLD-updates te kunnen ontvangen.

Verkeerde e-mail of geen bevestiging ontvangen?
Klik hier om e.e.a. opnieuw in te voeren.