REMSCHIJVEN, REMBLOKKEN & REMKLAUWEN VERVANGEN

Hier vindt u praktische kennis en waardevolle tips over het thema remschijven, remblokken en remklauwen vervangen aan de hand van het voorbeeld van een BMW 320i (E90).

De remblokken en remschijven behoren tot de belangrijkste slijtdelen van motorvoertuigen. Tijdens het vervangen van deze onderdelen moeten voor de veiligheid na afloop van de reparatie allerlei details in acht worden genomen. Hier tonen wij u welke stappen nodig zijn bij de uit- en inbouw van remschijven, remblokken en remklauwen in het kader van een vakkundige reparatie.

Belangrijke veiligheidsinstructie
De volgende technische informatie en praktische tips zijn door HELLA ontwikkeld om autogarages bij hun werkzaamheden professioneel te ondersteunen. De op deze website beschikbare informatie mag alleen worden gebruikt door vakmensen die in de desbetreffende materie zijn opgeleid.

REMSCHIJVEN, REMBLOKKEN & REMKLAUWEN VERVANGEN (TYPE TEVES FN) - VOORAS: INSTRUCTIE

Hoewel deze reparatie-instructie een BMW 320i (E90) toont, kan deze ook op andere voertuigmodellen met identieke remklauwen worden toegepast. De schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor de reparatie.

MONTAGE-INSTRUCTIE

Reparatiewerkzaamheden aan remsystemen mogen uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerde vakmensen. Bij alle reparaties aan het remsysteem moeten de onderhouds- en veiligheidsadviezen van de autofabrikant en de productspecifieke montage-instructies in acht worden genomen.

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

 • Voertuig op de hefbrug rijden ✓
 • Voorwielen demonteren ✓

Zichtcontrole uitvoeren

Het is raadzaam voorafgaand aan de reparatie alle relevante onderdelen in de buurt van de as en wielrem, zoals de banden, remslang of dwarsgeplaatste wieldraagarmen, op beschadigingen te controleren.

 • Defecte onderdelen dienen zonder meer te worden vervangen ✓

Remklauw demonteren, borgveer van behuizing uitbouwen

 • Borgveer in de richting van de pijl tegen de veerspanning indrukken en zijwaarts verwijderen ✓
 • Borgveer op beschadigingen controleren en zo nodig vervangen ✓

 

Bij voertuigen die ouder dan 48 maanden zijn, wordt geadviseerd de borgveer tijdens de remreparatie te vervangen!

LET OP

De borgveer staat onder voorspanning. Als de veer opzij schiet, kan deze letsel veroorzaken.

Kabelset van slijtage-indicator remblok loshaken

 • Daarvoor het stekkerhuis (1) in de wielkast openklappen, de connector ontgrendelen en de kabelset aan de combihouder (2) losmaken. ✓

Aanwijzing:
In de combihouder bij de veerpoot worden de volgende componentaansluitingen vastgezet:

 • Remblokslijtage-indicator (A)
 • ABS-sensor (B)
 • Remslang (C)

Afsluitpluggen van de geleidepennen verwijderen

Afsluitpluggen en dempingshulzen op beschadigingen controleren.

 • Defecte onderdelen dienen zonder meer te worden vervangen ✓

 

Opmerking:
Binnengedrongen water en vuil leiden tot corrosie bij de geleidepennen en daardoor tot een slechtere werking van het remzadel. Dat leidt weer tot een eenzijdig remgedrag en voortijdige slijtage.

De beide bevestigingsbouten losdraaien en verwijderen

Benodigd gereedschap:

 • inbussleutel 7 mm ✓

Remklauw van de remzadeldrager verwijderen

Daarvoor de remklauw naar achteren lostrekken. Vervolgens het buitenste remblok uit de remklauw verwijderen.

Remblok aan kant van remzuiger uitbouwen

Omdat het remblok aan de kant van de zuiger met een borgveer in de zuiger zit, moet dit voor het uitbouwen naar voren worden getrokken. De slijtage-indicator uit het remblok verwijderen.

 

Aanwijzing:
Omdat de slijtage-indicator na de uitbouw uit het remblok zijn grip verliest, moet deze na de demontage altijd worden vervangen!

Remklauw met een geschikte haak aan de veerpoot opbinden

 • Hierbij moet erop worden gelet dat de remslang niet verdraaid of geknikt wordt ✓
 • Zo nodig de remslang uit de bevestiging bij de veerpoot losmaken ✓

 

Aanwijzing:
De remklauw niet aan de remslang laten hangen om beschadigingen te voorkomen!

Bevestigingsbouten van de remzadeldrager losdraaien en verwijderen

 • Remzadeldrager verwijderen en op beschadigingen controleren ✓

Minimale dikte van remschijven controleren

Slijtagegrens van de remschijf met een geschikt gereedschap controleren.

 • Meetkaliber op meerdere, over het frictievlak verdeelde meetpunten (A) aanbrengen en meten ✓
 • De laagste waarde met de gewenste waarde (minimale dikte) vergelijken ✓

Gewenste waarde

De gewenste waarde in millimeter is in de buitenrand van de remschijf of in het remschijfhart gestanst.

 • MIN TH = Minimum Thickness (minimale dikte) ✓
 • Als de meetwaarde lager dan de gewenste waarde is, moet de remschijf worden vervangen ✓

Remschijf uitbouwen

 • Bevestigingsbout losdraaien ✓
 • Remschijf verwijderen ✓

 

Aanwijzing:
Bij vastzittende remschijven voorzichtig met een rubber hamer op de bodem van het remschijfhart tikken.

Remschijven altijd paarsgewijs vervangen

Er mogen alleen nieuwe remblokken worden aangebracht als de remschijf nog niet dunner dan de minimale dikte (MIN TH) is.

Wielnaaf controleren

 • Oppervlak op corrosie en beschadigingen controleren ✓
 • Schroefdraad op beschadiging controleren ✓

Het contactvlak van de wielnaaf reinigen

 • Verontreinigingen en corrosiesporen met een geschikt gereedschap verwijderen. ✓

 

Aanwijzing:
Oneffenheden op het contactvlak kunnen tot het kromtrekken van de remschijf en daardoor tot axiale slingering leiden!

Beveiliging tegen corrosie

Het contactvlak van de wielnaaf moet een onbeschadigd, roestvrij, schoon en blank metalen oppervlak hebben. Ter bescherming tegen corrosie het contactvlak dun met een oliespray inspuiten en met een pluisvrije doek afvegen.

 

Aanwijzing:
Het oppervlak van de wielnaaf na de reiniging niet invetten!

 • Het vet kan door de rotatie op de rem terecht komen.
 • In dat geval is het draaimoment van de velgen niet meer gegarandeerd.

Remschijf monteren

Remschijf monteren en met de fixeerbout vastzetten.

 

Aanwijzing:
Draaimoment in acht nemen!

Remzadeldrager voorbereiden voor de montage

Daarvoor is het raadzaam de drager uit te bouwen en in een bankschroef te spannen.

 • Drager met remmenreiniger reinigen ✓
 • Eventuele corrosie op de geleidingsvlakken voorzichtig met een draadborstel of vijl verwijderen ✓

 

Let op
Mechanische beschadigingen van de geleidingsvlakken moeten absoluut worden vermeden!

Remzadeldrager monteren

 • Bouten aanbrengen en aanhalen (Afbeelding 1) ✓
 • Draaimoment in acht nemen! ✓

 

De gereinigde contactvlakken op de remzadeldrager (Afbeelding 2) vervolgens dun insmeren met een niet-geleidende en metaalvrije rempasta.

REMKLAUW VERVANGEN EN MONTEREN: INSTRUCTIE

Remzuiger helemaal terugdrukken

Remzuiger met het terugstelgereedschap helemaal terugdrukken.

 • Stofhoes van de zuiger op beschadiging controleren. ✓

 

Aanwijzing:
Tijdens het terugdrukken van de zuigers het remvloeistofniveau in het expansiereservoir in acht nemen. Het reservoir zo nodig vooraf leeg maken.

De remklauw reinigen met remmenreiniger

Contactvlak (A) van de remzuiger dun met rempasta insmeren.

 • Contactvlak (B) reinigen en eveneens dun met rempasta insmeren ✓
 • Contactvlak (C) van de hamerkoppen/remklauwen reinigen en dun met rempasta insmeren ✓

Remblokken inbouwen

 • Remblokken alleen op de hamerkop (E) en op de contactvlakken (F) op het remzadel dun met een metaalvrije rempasta invetten ✓
 • Buitenste remblok in de remzadeldrager aanbrengen ✓
 • Remblok aan zuigerzijde in de remklauw aanbrengen ✓
 • Remklauw op de remzadeldrager aanbrengen ✓

 

Aanwijzing:
Er mogen alleen nieuwe remblokken worden aangebracht als de remschijfdikte groter dan de minimale remschijfdikte (MIN TH) is.

Geleidebouten reinigen en controleren

 • Schroefdraad controleren ✓
 • Beschadigde bouten moeten altijd worden vervangen ✓

 

Na het reinigen de glijvlakken van de geleidebouten dun met vet insmeren. Op deze plaats uitsluitend vetten op siliconenbasis gebruiken.

LET OP

De stofhoes van de remzuiger, de afsluitpluggen en de dempingshulzen van de remzadelgeleiding mogen niet in aanraking komen met oliën of vetten op basis van minerale olie. Door de uitzetting van de elastomeren kunnen deze worden beschadigd.

Remklauw monteren

Remklauw monteren en met de geleidebouten bevestigen.

 • Remslang en kabel van de slijtage-indicator weer in de combihouder vastzetten ✓
 • Borgveer aanbrengen ✓

 

Aanwijzing:
Draaimoment in acht nemen!

Nieuwe slijtage-indicator inbouwen en aansluiten

 • Op correcte zitting van de slijtage-indicator in het remblok letten ✓

 

Bekabeling en remslang aan de combihouder weer vastklikken.

 

Aanwijzing:
Controleer of de remslang niet verdraaid zit en correct in de houder is bevestigd.

Werkpositie tot stand brengen

Rempedaal meerdere keren met maximaal tweederde van de pedaalslag bedienen om de remblokken en remzuigers hun werkpositie te laten innemen.

 

Aanwijzing:
Het volledig intrappen van het pedaal kan tot beschadiging van de hoofdremcilinder leiden!

Remvloeistofniveau in het expansiereservoir controleren

Remvloeistofniveau in het expansiereservoir controleren en zo nodig tot de "MAX"-markering bijvullen.

 • Remvloeistof zo nodig verversen ✓

 

Aanwijzing:
Alleen gebruik maken van nieuwe remvloeistof die voor het betreffende voertuigtype is goedgekeurd.

Remschijf reinigen

Na montage van de remklauw de remschijf reinigen.

 • Het frictievlak moet vrij van vuil en vet zijn ✓
 • Het remschijfhart en de schroefdraad moeten schoon en vrij van verontreinigingen zijn ✓

Wielen monteren

 • Vóór montage van het wiel het contactvlak van de velg reinigen ✓
 • Draaimoment van de wielbouten in acht nemen! ✓

Service-reset

Na vervanging van het remblok en de slijtage-indicator moet de Condition Based Service-indicatie met een geschikt diagnose-apparaat volgens de instructies van de autofabrikant worden gereset.

 

Info:
Het onderhoudssysteem CBS analyseert de daadwerkelijke servicebehoefte in het voertuig. Het meet de toestand van de belangrijkste slijtdelen en bedrijfsvloeistoffen, en bewaakt de individuele service-omvangen.

Werkingscontrole en proefrit

Na de reparatie moet het remsysteem altijd aan een werkingscontrole worden onderworpen.

 • Remsysteem volgens de instructies van de autofabrikant met een proefrit inrijden ✓
 • Werkingscontrole van het remsysteem op de remmentestbank uitvoeren ✓

 

Let op:
Neem in dit verband de algemene aanwijzingen voor het inremmen van nieuwe remschijven en remblokken in acht!

INSTRUCTIE REMBLOKKEN, REMKLAUWEN EN REMSCHIJVEN VERVANGEN: VIDEO

Remblok, remschijf, remklauw - vervanging aan de vooras

Handige tips voor het vervangen van remblok, remschijf en remklauw aan de vooras van een personenauto.

 

04:52 min

Hoe nuttig is dit artikel voor jou?

Helemaal niet nuttig

Zeer nuttig

Vertel ons alstublieft wat u niet leuk vond.
Bedankt! Maar voordat u weggaat!

Schrijf je in voor onze gratis HELLA TECH WORLD-nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de nieuwste technische video's, adviezen voor autoreparaties, trainingen, marketingcampagnes, diagnostische tips en leuke winacties!

Meer informatie over onze nieuwsbrief weergeven Meer informatie over onze nieuwsbrief uitschakelen

Schrijf je in voor onze gratis HELLA TECH WORLD-nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de nieuwste technische video's, adviezen voor autoreparaties, trainingen, marketingcampagnes, diagnostische tips en leuke winacties!

Samen krijgen we auto's snel weer op de weg!

Met uw aanmelding voor de nieuwsbrief hebt u de mogelijkheid om de nieuwe HELLA Werkplaatskalender 2024 nu naar uw werkplaats opgestuurd te krijgen. Zolang de voorraad strekt!

Gegevensbescherming | Uitschrijven

Let op:
Je wordt pas op de nieuwsbrief ingeschreven nadat je op de bevestigingslink hebt geklikt in de kennisgevingsmail die je binnenkort gaat ontvangen!

Gegevensbescherming | Uitschrijven

We zijn er bijna!

Het enige wat je hoeft te doen, is je aanmelding te bevestigen!
We hebben een e-mail gestuurd naar your email address.

Controleer je inbox en klik op de bevestigingslink om HELLA TECH WORLD-updates te kunnen ontvangen.

Verkeerde e-mail of geen bevestiging ontvangen?
Klik hier om e.e.a. opnieuw in te voeren.