PassThru

Ideaal voor de snelle en ongecompliceerde toegang tot OEM-gegevens en de perfecte aanvulling op bestaande diagnosesystemen zodat u te allen tijde operationeel blijft.

PassThru

PassThru - De directe verbinding met OEM-portalen

PassThru is de directe verbinding met alle noodzakelijke diagnose-, service- en onderhoudsgegevens voor voertuigen volgens Euro 5/6, die door de OE-producenten beschikbaar moeten worden gesteld.

Werkplaatsen die al over mega macs 77, mega macs 66, mega macs 56, mega macs 42SE of mega macs PC beschikken, kunnen de bijbehorende VCI gebruiken als een volwaardige PassThru-interface. Eigenaars van een mega macs X kunnen deze zelf gebruiken als een PassThru interface.

De applicatie PassThru kan worden toegepast met de hardware van Hella Gutmann Solutions voor de volgende, op de Europese markt aanwezige, gehomologeerde personenauto's vanaf norm Euro 5: Audi, BMW, Chevrolet, Ford, Lexus, Mercedes, Mini, Opel, Renault, Seat, Skoda, Smart, Toyota, Volkswagen

In de lijst hieronder zijn websites vermeld van diverse voertuigfabrikanten resp. importeurs. Hiermee vindt u van de genoemde bedrijven de juiste website die u kunt oproepen om aan de betreffende reparatie- en onderhoudsinformatie te komen overeenkomstig categorie 1 (Algemene en veiligheidsgerelateerde reparatie- en onderhoudsinformatie) en categorie 2 (Diefstalrelevante reparatie- en onderhoudsinformatie).

De volgende uitvoeringen en toelichtingen zijn naar beste weten uitgevoerd en weergegeven. Hella Gutmann Solutions kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de correctheid en volledigheid van alle gegevens en uitspraken op de websites. Verder is Hella Gutmann Solutions noch voor de links naar de OEM-portals, noch voor de inhoud hiervan verantwoordelijk.

Top 8:
Audi: https://erwin.audi.com/erwin/showHome.do
BMW: http://aos.bmwgroup.com
Mercedes-Benz: http://service-parts.mercedes-benz.com
Opel: http://public.servicebox-parts.com
Seat: https://erwin.seat.com/erwin/showHome.do
Skoda: https://erwin.skoda-auto.cz/erwin/showHome.do
Toyota: http://www.toyota-tech.eu
Volkswagen: https://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do

Abarth: www.technicalinformation.fiat.com
Alfa: www.technicalinformation.fiat.com
Aston Martin: Momenteel geen link beschikbaar
Bentley: https://erwin.bentleymotors.com/erwin/showHome.do
Chevrolet: http://public.servicebox-parts.com
Chrysler: https://www.techauthority.com/
Citroën: http://public.servicebox-parts.com
Dacia: Momenteel geen link beschikbaar
Daihatsu: Momenteel geen link beschikbaar
Dodge: https://www.techauthority.com/
Ferrari: https://techinfo.ferrari.com/
Fiat: www.technicalinformation.fiat.com
Ford: www.etis.ford.com/home.do
GM: http://public.servicebox-parts.com
Honda: www.techinfo.honda-eu.com
Hyundai: http://service.hyundai-motor.com
Infinity: https://www.infiniti-techinfo.com/
Iveco: Momenteel geen link beschikbaar
Jaguar: https://topix.jaguar.jlrext.com/topix/vehicle/lookupForm
Jeep: https://www.techauthority.com/
KIA: www.kia-hotline.com
Lamborghini: http://erwin.lamborghini.com
Lancia: www.technicalinformation.fiat.com
Land Rover: https://topix.jaguar.jlrext.com/topix/vehicle/lookupForm
Lexus: www.lexus-tech.eu
Lotus: http://vsic.lotuscars.com/
Mazda: https://mapps.mazdaeur.com/mud/registerio.html?locale=de
Maserati: https://techinfo.maserati.com/tch/
Mini: http://aos.bmwgroup.com
Mitsubishi: https://www.mitsubishitechinfo.eu/
Nissan: https://eu.nissan.biz
Peugeot: http://public.servicebox-parts.com
Porsche: Momenteel geen link beschikbaar
Renault: Momenteel geen link beschikbaar
Saab: Momenteel geen link beschikbaar
Smart: http://service-parts.mercedes-benz.com
Subaru: http://techinfo.subaru.com/index.html
Suzuki: www.serviceportal-suzuki.eu
Volvo: http://tis.volvocars.biz/tis/main.do

Bij gelijktijdig gebruik van verschillende OEM-portals op één computer kunnen zich complicaties voordoen. Wel hebben wij de ervaring dat het gebruik van de portals van sommige voertuigfabrikanten gecombineerd kan worden. Mede afhankelijk van het gebruik van andere programma's kan gecombineerd gebruik echter ook negatieve effecten hebben. Daarom adviseren wij om zo mogelijk voor ieder portaal van een voertuigfabrikant een aparte pc/laptop te gebruiken. Een partitie van de harde schijf van een computer met gescheiden besturingssystemen kan eveneens een optie zijn. In ieder geval moeten de systeemeisen van de voertuigfabrikanten in acht worden genomen.

Voor de registratie in de online portalen mag de voertuigfabrikant/-importeur de volgende gegevens vragen:

Categorie 1

 • Naam en adres van het autobedrijf/motorvoertuigbedrijf
 • Naam van de werknemer (eventueel ook het e-mailadres)
 • Gegevens voor facturering
 • Bewijs van het btw-identificatienummer van het autobedrijf/motorvoertuigbedrijf
 • Accepteren van de Algemene Voorwaarden van de desbetreffende voertuigfabrikant/-importeur

Categorie 2


De toegang tot diefstalrelevante reparatie- en onderhoudsinformatie is voor het eerst door de Europese Commissie vastgelegd in de Euro 5- en Euro 6-verordeningen. Voor de ontvangst van deze reparatie- en onderhoudsinformatie moet het auto-/motorvoertuigbedrijf een erkennings- en autorisatieprocedure voltooien. De voorwaarden zijn:

 • Registratie volgens categorie 1 bij de desbetreffende voertuigfabrikant
 • Benoeming van de persoon/personen, die toegang moet(en) krijgen
 • Kopieën van de legitimatiebewijzen van de ondernemer en de benoemde persoon/personen
 • Verklaring omtrent het gedrag resp. uittreksel uit het strafregister van de ondernemer en de benoemde persoon/personen
 • Arbeidscontract(en) van de benoemde persoon/personen
 • Aansprakelijkheidsverzekering van het bedrijf
 • Adres van het bedrijf
 • Omgevingsvergunning (gebruiksvergunning) als garagebedrijf
 • Inachtneming van administratieve procedures

Attentie - Belangrijke informatie!
Bij de voertuigfabrikant BMW bestaat de mogelijkheid dat het gebruik van de ISTA/P-toepassing schade toebrengt aan regeleenheden. Hella Gutmann Solutions aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de vervanging van regeleenheden of andere kosten die voortvloeien uit het gebruik van ISTA/P.

PassThru is een functie voor het programmeren van regeleenheden volgens de Euro 5-verordening. Sinds 1 maart 2010 zijn alle OEM's verplicht technische reparatie-informatie beschikbaar te stellen aan onafhankelijke garages en de herprogrammering van regeleenheden mogelijk te maken. Voor de programmering wordt via PassThru een rechtstreekse verbinding tot stand gebracht tussen het voertuig in de werkplaats en de fabrikant, zodat nieuwe software voor de regeleenheid kan worden geïnstalleerd.

De Euro 5-verordening regelt ook de overdracht van informatie van OEM's naar werkplaatsen over de toegestane niveaus van uitlaatgaswaarden. Zo moeten sinds de invoering van de norm onderhoudshandboeken, technische instructies, aansluitschema's, foutcodes, informatie voor de duidelijke identificatie van de voertuigen en informatie over speciaal gereedschap worden vrijgegeven.

SAE-J2534 is de internationale norm voor de communicatiebasis van de programmering van regeleenheden in het voertuig. Alle PassThru-interfaces van Hella Gutmann zijn ontworpen en vervaardigd om te voldoen aan de J2534-norm.

De OEM's stellen verschillende eisen aan het gebruik van hun portalen en dus aan de programmering van de regeleenheden. Deze zijn te vinden op de website van de desbetreffende fabrikant.

Voor het gebruik van PassThru zijn een mega macs PC, mega macs 42SE, mega macs 56, mega macs 66 of mega macs 77 met softwareversie 49 SP 1 en een werkplaats-pc met internettoegang vereist. Bovendien moet het voertuig extern worden voorzien van druppelspanning via een lader.

Werkplaats-pc:


Hiervoor moeten de softwareversie van het diagnose-apparaat en de softwareversie van de HGS PassThru setup overeenkomen. Deze kunnen worden gedownload op de Hella-Gutmann Solutions homepage.


mega macs PC, mega macs 42SE, mega macs 56:


De VCI moet via USB (niet via een hub) rechtstreeks op de werkplaats-pc worden aangesloten en op de OBD-interface van het voertuig worden aangesloten. De werkplaats-pc moet met een LAN-kabel op internet zijn aangesloten (een stabiele wifi-verbinding met internet is ook mogelijk). Als een notebook wordt gebruikt, moet deze op een stroombron zijn aangesloten. De automatische stand-by of zelfs het uitschakelen van de pc moet worden uitgeschakeld.


mega macs 66:

De DT66-module moet in de modulegleuf van de mega macs 66 worden geplaatst en met de kabel in de OBD-interface van het voertuig worden gestoken. De mega macs 66 moet rechtstreeks op de werkplaats-pc worden aangesloten via USB (niet via een hub). De werkplaats-pc moet met een LAN-kabel op internet zijn aangesloten (een stabiele wifi-verbinding met internet is ook mogelijk). Als een notebook wordt gebruikt, moet deze op een stroombron zijn aangesloten. De automatische stand-by of zelfs het uitschakelen van de pc moet worden uitgeschakeld.

Sluit de toestellen aan zoals beschreven in punt "Fout! Reference source could not be found". beschreven. Schakel het contact van het voertuig in en start het communicatietestprogramma voor HGS-PassThru. Klik nu op de knop "Start test". Nu wordt de verbinding tussen pc - VCI (mega macs 66) - voertuig getest en weergegeven met groene of rode pijlen. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de HGS PassThru-communicatietest en probleemoplossing wordt verwezen naar de handleiding.

De programmering wordt gestart via het betreffende portaal van de fabrikant. Daar moet een account worden aangemaakt. De kosten voor deze functie variëren per fabrikant. Een goed en actueel overzicht van de websites van de fabrikanten is te vinden in de ZDK-brochure "Informatie over de toegang tot technische gegevens bij voertuigfabrikanten".

1. De pc mag niet worden uitgeschakeld / in stand-by worden gezet
2. De pc mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt
3. De firewall moet worden uitgeschakeld of ingesteld (proxy)
4. De LAN-verbinding mag niet worden onderbroken
5. Het diagnoseapparaat kan gedurende deze tijd niet worden gebruikt voor andere werkzaamheden aan het voertuig
6. Het voertuig moet worden voorzien van externe stroom
7. Extra verbruikers in het voertuig moeten worden uitgeschakeld (neem OEM-specificaties in acht)
8. De USB-verbinding mag niet worden onderbroken

Tenzij anders gespecificeerd door de OEM, moet het contact na het programmeren van de regeleenheid ten minste 30 seconden worden uitgeschakeld. Na het opnieuw inschakelen van het contact moet eerst een volledige systeemtest worden uitgevoerd en moet het storingsgeheugen worden uitgelezen en gewist. Tijdens het programmeren kunnen systeemfouten optreden.

De eerste ingebruikname van het voertuig moet specifiek worden gecontroleerd en zo nodig moet een proefrit worden gemaakt. In ieder geval moeten de fabrikantspecifieke instructies worden opgevolgd om een defect in de geprogrammeerde regeleenheid te voorkomen.

Niets! De enige voorwaarde is de aanwezigheid van een mega macs PC, mega macs 42 SE, mega macs 56 of mega macs 66 met softwareversie 49 (SP1).

Voertuigfabrikanten brengen verschillende kosten in rekening voor het gebruik van hun portalen. Bovendien is er een apart portaal voor elke voertuigfabrikant. Een goed en actueel overzicht is te vinden in de ZDK-brochure "Informatie over de toegang tot technische gegevens bij voertuigfabrikanten".

Snelle internettoegang is niet vereist, maar wel sterk aanbevolen. De downloadtijd van de software van de OEM-server is sterk afhankelijk van de downloadsnelheid, zodat de downloadtijd aanzienlijk kan worden verkort door een snellere internetverbinding te gebruiken.

De programmering is afhankelijk van de voertuigbus die voor de communicatie wordt gebruikt. De CAN-bus is aanzienlijk sneller dan de K-leiding. Bovendien hangt de tijd af van de prestaties van de gebruikte werkplaats-pc en de hoeveelheid gegevens die moet worden overschreven. Deze hoeveelheid kan variëren van enkele kilobytes tot meerdere megabytes.

In principe kunnen drie verschillende situaties worden onderscheiden:


1. Als herprogrammering wordt ondersteund en er tijdens de programmering een fout optreedt, wordt de software in de regeleenheid opnieuw overschreven. Hierdoor wordt de regeleenheid ondanks de fout bijgewerkt. Het programmeren duurt dan gewoon langer dan zonder fouten.


2. Als herprogrammering niet wordt ondersteund en er een fout optreedt, wordt de programmering afgebroken. Als de programmering ongedaan kan worden gemaakt, wordt de regeleenheid niet bijgewerkt. De werking van de regeleenheid blijft echter behouden.


3. Als herprogrammering niet wordt ondersteund en er een fout optreedt, wordt het proces afgebroken en duurt de programmering langer. Als de programmering niet kan worden hervat, is de werking van de regeleenheid gestoord. Hierdoor is de veilige werking van de regeleenheid niet gegarandeerd, zodat deze moet worden vervangen.

Bij gelijktijdig gebruik van verschillende OEM-portals op één computer kunnen zich complicaties voordoen. Wel hebben wij de ervaring dat het gebruik van de portals van sommige voertuigfabrikanten gecombineerd kan worden. Mede afhankelijk van het gebruik van andere programma's kan gecombineerd gebruik echter ook negatieve effecten hebben. Daarom adviseren wij om zo mogelijk voor ieder portaal van een voertuigfabrikant een aparte pc/laptop te gebruiken. Een partitie van de harde schijf van een computer met gescheiden besturingssystemen kan eveneens een optie zijn. In ieder geval moeten de systeemeisen van de voertuigfabrikant in acht worden genomen.

OEM-info

Met de nieuwste software-update stelt Hella Gutmann Solutions GmbH ('HGS') haar klanten de functionaliteit 'HGS-PassThru' ter beschikking. Om HGS-PassThru te kunnen gebruiken, dienen de hierna genoemde gebruiksvoorwaarden te worden geaccepteerd. Als u de gebruiksvoorwaarden niet accepteert, is het gebruik van HGS-PassThru niet mogelijk. De bruikbaarheid van alle overige functionaliteiten wordt daardoor niet beïnvloed.

Functionaliteit van HGS-PassThru

Voertuigfabrikanten brengen regelmatig software-updates voor de elektronische bedieningselementen van hun voertuigmodellen op de markt. Voor uitvoering van een update moet de werkplaats als eerste het betreffende update downloaden van de internetportal van de betreffende voertuigfabrikant naar zijn werkplaatscomputer (pc, laptop, tablet of dergelijke). Vanaf deze computer kan het update met behulp van “HGS-PassThru” worden doorgestuurd naar het voertuig in de werkplaats. De procedure van de update door middel van doorgeven van gegevens naar het voertuig wordt ook flashen genoemd. Hierbij zorgt HGS-PassThru uitsluitend voor datatransport van werkplaatscomputer naar voertuig in de werkplaats.

Vrijwaringsclausule en beperking van aansprakelijkheid

HGS is niet producent van de gegevens die worden doorgegeven. HGS is niet verantwoordelijk voor:

 • de overdracht van gegevens van de webportalen van de voertuigfabrikanten naar de werkplaatscomputer (pc, laptop, tablet of andere).
 • de inhoud en volledigheid van de gegevens die via HGS-PassThru van de werkplaatscomputer naar het voertuig worden doorgegeven.
 • de voeding (stroomvoorziening) die noodzakelijk is voor de procedure van het doorgeven.
 • de datakabels die noodzakelijk zijn voor de procedure van het doorgeven, voor zover deze niet zijn aangeleverd door HGS.

HGS garandeert dienovereenkomstig op generlei wijze het foutloos zijn van de hiervoor genoemde voorwerpen en gegevens, respectievelijk het correct functioneren van de hiervoor genoemde procedures. Is schade te wijten aan het niet of niet volledig naleven door de gebruiker van de onder cijfer 3 genoemde voorwaarden, dan worden garantie en aansprakelijkheid door HGS eveneens uitgesloten.

Voor het overige geldt dat de aansprakelijkheid van HGS zich beperkt tot gevallen van opzet en grove nalatigheid. De hiervoor genoemde uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet in geval van dodelijk of lichamelijk letsel en bij gezondheidsschade.

Vereisten voor de bediening van HGS-PassThru

Een voertuig waarbij een flashprocedure wordt uitgevoerd, moet aangesloten zijn op een geschikt extern apparaat dat de spanning in stand houdt (lader) overeenkomstig de specificaties zoals deze zijn omschreven op het online portaal van de betreffende voertuigfabrikant, aangezien onderspanning tot gevolg kan hebben dat het verzenden van de data onbedoeld wordt afgebroken. Voor elke flashprocedure moet de gebruiker van HGS-PassThru er bovendien voor zorgen dat

 • de door hem gebruikte werkplaatscomputer over een internetverbinding beschikt die aan de vereisten van de voertuigfabrikant voldoet.
 • hij de meest recente softwareversie van het webportaal van de voertuigfabrikant (basisprogramma en diagnosebereik) gebruikt.
 • de door hem gebruikte soft- en hardware en alle door hem uitgevoerde invoeren in de werkplaatscomputer aan alle andere vereisten van het portaal van de voertuigfabrikant voldoet; de gebruiker moet in het bijzonder de van de voertuigfabrikant gevraagde toegangen/informatie/Secure-ID van het fabrikantenportaal (basisprogramma en diagnosebereik) gebruiken.
 • hij alle veiligheidsvoorschriften van de producent in acht neemt.
 • de ontsteking van het voertuig gedurende het volledige flashproces is ingeschakeld, tenzij het webportaal van de voertuigfabrikant uitdrukkelijk iets anders voorschrijft.
 • er van de werkplaatscomputer tot aan het betreffende voertuig uitsluitend kabelverbindingen (en geen draadloze remote-verbindingen) worden gebruikt en dat deze kabelverbindingen pas na afloop van het flashproces worden losgekoppeld, tenzij het webportaal van de voertuigfabrikant uitdrukkelijk iets anders voorschrijft.
 • alle kabelverbindingen foutloos zijn.
 • eventuele defecten in het elektrisch systeem van het voertuig vóór begin van de flashprocedure zijn hersteld.
 • op alle apparaten van HGS, die voor de flashprocedure worden gebruikt, de recentste versie van de beschikbare software is geïnstalleerd.
Hella Gutmann Contact via telefoon of e-mail

Altijd voor u paraat.

+31 (0)30 6095720