Geleidepennen op het vuistzadel in de remklauw - Praktische reparatie-instructies

Hier vind je nuttige basiskennis en waardevolle tips over het thema geleidepennen op het vuistzadel.

De vuistremklauw, ook wel bekend als drijvende remklauw, is een van de meest gebruikte remklauwen in motorvoertuigen. Een bijzonderheid hierbij is dat de remklauw via geleidepennen kan worden verplaatst. Dit type montage wordt ook wel zwevende montage genoemd. Bij het remmen drukt de remzuiger tegen het binnenste remblok en drukt deze tegen de remschijf. De reactiekracht verplaatst de remklauw op de geleidepen en drukt het buitenste remblok met dezelfde kracht tegen de remschijf. 

Belangrijke veiligheidsinstructie
De volgende technische informatie en praktische tips zijn door HELLA ontwikkeld om autogarages bij hun werkzaamheden professioneel te ondersteunen. De op deze website beschikbare informatie mag alleen worden gebruikt door vakmensen die in de desbetreffende materie zijn opgeleid.

Om alles perfect te laten functioneren, moeten bewegingsvrijheid en rustige loop gewaarborgd zijn.

 

Afhankelijk van het type remklauw kunnen de geleidepennen in de remklauwdrager naar binnen worden geleid en met stofbeschermingshulzen worden afgedicht of aan de buitenzijde worden geschroefd en doorlopend in dempingshulzen worden gemonteerd.

 

Verontreinigde, stijve of vastzittende geleidingselementen leiden tot een beperkte functie van de remklauw en kunnen de volgende gevolgen hebben:

 • verhoogde slijtage van remblokken en remschijven
 • ongelijkmatige remblokslijtage
 • onvoldoende of eenzijdig remgedrag
 • verhoogde materiaalverwarming/thermische overbelasting van het materiaal
 • remschijven aan één zijde verkleurd of gekrompen
 • verhoogde geluidsproductie wanneer de rem niet wordt bediend
 • sterke eenzijdige wielvervuiling door remslijtage

 

In sommige gevallen kan het slijtagepatroon van de oude verwijderde remblokken al wijzen op een mogelijke oorzaak. 

Controle en onderhoud van de geleidepennen op het vuistzadel in de remklauw: Video

Praktische reparatie-instructies - Geleidepennen op het vuistzadel

In deze video tonen we de reparatie en het onderhoud van de geleidepennen op een vuistzadel.

Praktische reparatie-instructies - Geleidepennen op het vuistzadel: Handleiding

Geleidepen en stofbeschermingshuls controleren

Bij alle reparatie- of onderhoudswerkzaamheden aan het vuistzadel moet het volgende in acht worden genomen:

 • Geleidepen controleren op rustige loop, vervuiling of beschadiging
 • Controleer de stofbeschermings- of dempingshulzen op beschadigingen. 
 • De geleidepennen moeten gemakkelijk heen en weer te bewegen zijn in de remklauwdrager (afbeelding 1).
 • Verontreinigde onderdelen moeten voor hergebruik worden gereinigd en indien nodig worden vervangen

 

Beschadigde onderdelen moeten beslist worden vervangen. 
Afhankelijk van het voertuigmodel en het type remklauw worden verschillende reparatiesets aangeboden (afbeelding 2).

Breng een dun laagje van een geschikt smeermiddel aan op de glijvlakken

Voor het plaatsen van de binnenste geleidepennen moeten de glijvlakken dun worden ingesmeerd met een geschikt smeermiddel op siliconenbasis (afbeelding 3).

 

Ongeschikte smeermiddelen kunnen leiden tot zwelling van de rubberen onderdelen en daaruit voortvloeiende fouten aan de wielrem (afbeelding 4).

 

Voordat de rem weer in elkaar wordt gezet, moeten ook de remzuiger en de stofbeschermingshuls op werking en beschadigingen worden gecontroleerd en indien nodig worden vervangen. Onjuist onderhoud of reparatie kan leiden tot onaangename klachten of dure gevolgschade. 

Aanwijzing!

De reminstallatie is een veiligheidssysteem. Reparatiewerkzaamheden aan de remklauw mogen alleen door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.
Neem in dit verband altijd de onderhouds- en reparatievoorschriften van de desbetreffende voertuigfabrikant in acht!

 

Schematische weergaven, afbeeldingen en beschrijvingen dienen alleen voor de uitleg en weergave van de documenttekst en kunnen niet als basis voor de reparatie worden gebruikt.