MIS GEEN ENKEL NIEUWS!

Met de gratis nieuwsbrief geeft HELLA om de twee weken informatie over alle nieuwe ontwikkelingen in HELLA Tech World

Blijf op de hoogte!
Meer informatie over onze nieuwsbrief weergeven Meer informatie over onze nieuwsbrief uitschakelen
 

Met de gratis nieuwsbrief geeft HELLA om de twee weken informatie over alle nieuwe ontwikkelingen in HELLA Tech World, bijvoorbeeld:

  • Nieuwe voertuigspecifieke reparatie-aanwijzingen
  • Technische informatie - van basiskennis tot diagnosetips
  • Productinnovaties
  • Werkplaatsrelevante marketingacties en wedstrijden

Daarvoor hoeft u alleen uw e-mailadres op te geven. Klik hier als u zich voor de nieuwsbrief wilt afmelden.

Lichtverdeling

Hier vindt u waardevolle kennis en nuttige tipsover lichtverdeling bij het dimlicht, grootlicht en landweglicht.

Elke bestuurder kent de lichtfuncties "Dimlicht" en "Grootlicht". Moderne lichtsystemen bieden bovendien verdere mogelijkheden voor de lichtverdeling en halen in overeenstemming met de wettelijke voorschriften het maximum uit de rijwegverlichting. Hier kunt u nalezen hoe dit wordt gerealiseerd en wat het verband is met nieuwe lichtfuncties zoals het landweglicht.

Belangrijke veiligheidsaanwijzing
De volgende technische informatie en praktijktips werden door HELLA opgesteld om werkplaatsen tijdens hun werk professioneel te ondersteunen. De aangegeven informatie op deze website mag alleen door daarvoor opgeleid vakpersoneel worden gebruikt.

 

LICHTVERDELING DIMLICHT: VERGELIJKING

Het dimlicht is een belangrijk onderdeel van de voertuigverlichting en wettelijk verplicht voor elk voertuig. Het dimlicht is vooral bedoeld om de weg in de directe omgeving aan de voorzijde van het voertuig veilig te verlichten, zonder daarbij andere weggebruikers te verblinden. Daarom worden er speciale eisen gesteld aan de lichtsterkte en de lichtverdeling, die normaal gesproken asymmetrisch is. Het dimlicht zorgt er tevens voor dat het voertuig zelf voor andere weggebruikers in het donker goed zichtbaar is.

Dimlicht halogeenkoplamp

Bij halogeenkoplampen vertoont de lichtverdeling in het bereik van het asymmetrische lichtaandeel een duidelijke stijging van 15°. Dit is tot op heden de meest gebruikte lichtverdeling. Ook de doorlopende stijging van het asymmetrische aandeel is typisch voor deze karakteristiek. Omdat het hier om een halogeenlamp gaat, is de lichtkleur witachtig geel.

 

De afbeelding hiernaast geeft de lichtverdeling schematisch weer. Het is duidelijk te zien dat het symmetrische lichtaandeel links van de verticale nullijn (tegenliggers) precies onder de gestippelde licht-donkergrens loopt. Zo worden de tegenliggers niet verblind. Voor meer zicht op de eigen rijbaan en de rechterberm wordt het bereik door de asymmetrische lichtverdeling vergroot.

Dimlicht bi-xenonkoplamp

Bij de dimlichtverdeling van bi-xenonkoplampen kan een vlakkere stijging (12°) van het asymmetrische lichtaandeel worden herkend. Bij steeds meer koplampen ligt de stijging tussen de 12° en 75°. Het asymmetrische lichtaandeel vertoont een “knik”. Dit is geen defect in de koplamp. Door de hoge lichtintensiteit is deze eigenschap noodzakelijk om bepaalde voorgeschreven lux-waarden in de lichtverdeling volgens de desbetreffende ECE-regelgeving niet te overschrijden. De lichtkleur is vanwege het xenonsysteem en de daarmee verbonden hogere kelvin-waarde witachtig blauw.

 

In de weergegeven lichtverdelingsgrafiek loopt het symmetrische lichtaandeel links van de verticale nullijn (tegenliggers) precies onder de gestippelde "licht-donkergrens". Zo worden de tegenliggers niet verblind. De asymmetrische lichtverdeling zorgt voor meer zicht op de eigen rijbaan en de berm.

Dimlicht LED-koplamp

De stijging van het asymmetrische lichtaandeel lijkt bij deze LED-dimlichtverdeling op het hiervoor getoonde bi-xenonsysteem. Ook het symmetrische lichtaandeel vertoont hier een “knik” (zie pijl). Dit duidt niet op een defect in de koplamp. De stijging is bedoeld om de zwart-witte reflectorpaaltjes en de begrenzing van de andere kant van de straat beter en vroeger te herkennen.

 

In de grafiek loopt het symmetrische lichtaandeel links van de verticale nullijn (tegenliggers) precies onder de gestippelde licht-donkergrens. Zo worden de tegenliggers niet verblind. Aan de linkerkant is slechts een kleine asymmetrische stijging van de lichtverdeling te zien.

LICHTVERDELING GROOT- EN LANDWEGLICHT: VERGELIJKING

Naast het dimlicht is ook het grootlicht als onderdeel van de voertuigverlichting verplicht. In tegenstelling tot dimlicht zorgt het grootlicht voor een maximale verlichting van de rijbaan. Het grootlicht wordt vooral gebruikt op zeer donkere wegen met slecht zicht en zonder tegenliggers. Daarbij zorgt het grootlicht voor meer zicht en dus meer veiligheid bij hogere snelheden. Daarnaast wordt het grootlicht ook gebruikt als lichtsignaal.

Klassiek grootlicht

De op de foto’s/testschermen zichtbare verdeling van het grootlicht toont duidelijk de verschillen tussen het klassieke grootlicht en het grootlicht dat afkomstig is van een LED-koplamp. De verlichting bij het klassieke grootlicht is vanaf een punt of ovaal in het midden (klein vierkant) geconcentreerd.

Grootlicht LED-koplamp

Bij het grootlicht van de LED-koplamp wordt een veel groter vlak verlicht. Ook hier ligt de hoogste lichtintensiteit in het midden, maar vanwege de grotere lichthoeveelheid die door de koplamp kan worden uitgestraald, kan het licht over een groter oppervlak verdeeld worden.

Landweglicht LED-koplamp

Deze lichtverdeling wordt pas vanaf een bepaalde snelheid geactiveerd. Afhankelijk van de fabrikant gebeurt dit bij een snelheid tussen de 50 en 80 km/u.

 

Door een verhoging van de licht-donkergrens (in de grafiek weergegeven) aan de linkerkant verbetert de verlichting van de rijbaan en de bermen. Het asymmetrische lichtaandeel is met 60° steiler en de knik is veel vroeger te herkennen.