Claxon van een auto vervangen

Hier bieden wij u aan de hand van het voorbeeld van een Audi TT/RS en Grand Cherokee nuttige kennis en waardevolle tips voor het vervangen van signaalclaxons.

Afhankelijk van de gebruiksomgeving en -omstandigheden kan het zijn dat de in het voertuig ingebouwde signaalclaxon, in de volksmond ook wel toeter genoemd, te zwak is uitgevoerd. In dit geval kan het nuttig zijn om een sterkere signaalclaxon in te bouwen om in een gevaarlijke situatie een voldoende sterk waarschuwingssignaal te kunnen afgeven. Op deze pagina laten we u bij wijze van voorbeeld aan de hand van een Audi TT/RS en een Jeep Grand Cherokee zien hoe een dergelijke ombouw wordt uitgevoerd en waarmee u rekening moet houden.

Belangrijke veiligheidsinstructie
De volgende technische informatie en praktische tips zijn door HELLA ontwikkeld om autogarages bij hun werkzaamheden professioneel te ondersteunen. De op deze website beschikbare informatie mag alleen worden gebruikt door vakmensen die in de desbetreffende materie zijn opgeleid.

De volgende ombouw wordt bij wijze van voorbeeld aan de hand van een Audi TT/RS en een Jeep Grand Cherokee afgebeeld. De instructies kunnen echter ook op andere voertuigmodellen worden toegepast. De schematische weergaven, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend als uitleg en illustratie van de documenttekst en kunnen niet als basis voor reparaties worden gebruikt.

 

Voorafgaand aan de ombouw moet het volgende in acht worden genomen of worden gecontroleerd:

 • Lees de montagehandleiding die met het product wordt meegeleverd zorgvuldig door
 • Bepaal het opgenomen vermogen van de strong tone horns aan de hand van de technische gegevens  
 • Controleer vervolgens aan de hand van deze informatie de geschiktheid van de voertuigbedrading en zekering van de originele claxons

 

Het opgenomen vermogen van de nieuwe strong tone horn bedraagt 66 watt, wat in het 12 volt boordnet puur rekenkundig voor beide claxons met een stroomverbruik van 11,0 ampère overeenkomt. 
In ons voorbeeldvoertuig zijn af fabriek reeds een bedrading met toereikende doorsnede, een vermogensrelais en een 20 A zekering geïnstalleerd. Dit zorgt ervoor dat ook bij een continue belasting voldoende vermogensreserve in het gehele circuit aanwezig is. Het is in dit geval niet nodig om de elektrische bedrading te vervangen.

AANWIJZING

Als de bedrading of zekering van het voertuig niet toereikend is, moet deze worden aangepast om deze op de nieuwe inbouwsituatie af te stemmen. 

Claxon aansluiten Audi TT/RS: Handleiding

Voorbereidende werkzaamheden

Voor de duur van de elektrische aansluiting moet de spanningsvoorziening van de akoestische signaalapparaten worden onderbroken. 

 

 • Zekering voor het signaalclaxoncircuit uit de zekeringenkast verwijderen
 • Massakabel van de accu loskoppelen
 • Belangrijk: hierdoor worden enkele vrijgavecodes (radio, navigatie, enz.) gewist, zodat deze opnieuw moeten worden ingevoerd
BELANGRIJK!


Contact uitschakelen en sleutel uit het voertuig verwijderen.

Bumperafdekking voor uitbouwen

 • Schroeven wielkuip-binnenbekleding links- en rechtsvoor eruit draaien
 • Onderste afdekkingen verwijderen en wielkuip-binnenbekleding terugslaan
 • Indien nodig de sproeiervloeistofleidingen van het ruitensproeiersysteem loskoppelen en dichtklemmen
 • Bevestigingsschroeven van de bumperafdekking aan boven-, onder- en binnenkant eruit draaien
 • Bumperafdekking voorzichtig verwijderen

Origineel ingebouwde claxons inclusief houder verwijderen

 • Elektrische stekkerverbindingen aan de claxons loskoppelen 
 • Verticale versterkingsrib (houder/slotschoot) uitbouwen
 • Houder met de claxons demonteren
 • Claxons van de houder demonteren

Strong tone horns monteren

 • Houder ter bepaling van de montagepositie van nieuwe claxons opnieuw inbouwen
 • Montagepositie op de houder aftekenen. Bevestigingshouder uitbouwen en op de gewenste plaats boren.
 • Houder en versterkingsrib opnieuw inbouwen en claxons met geschikte schroeven hieraan bevestigen 
AANWIJZING

Vanwege het formaat van de nieuwe strong tone horns moet de optimale montagepositie worden gecontroleerd. De behuizing moet aan beide zijden voldoende ruimte hebben om te kunnen trillen en mag niet met de aangrenzende carrosserie-onderdelen in contact komen.   

Elektrische aansluitingen voor de strong tone horns voorbereiden

 • Hiervoor de gesleufde, zwarte golfbuis van de kabelboom losmaken
 • De oude stekker aan de kabelboom verwijderen
 • De beide aderuiteinden van de kabel afstrippen en met een geschikte krimptang van twee platte kabelschoenen voorzien
 • Beide kabels weer in de golfbuis aanbrengen 
 • Indien de inbouwsituatie dit vereist, kunnen de kabels nog met een krimpkous worden overtrokken.  

Strong tone horns aansluiten

Elektrische aansluiting op de strong tone horns aansluiten, en kabelboom in kabelgeleidingen aanbrengen en vastzetten.

Zekering aanbrengen en werkingstest uitvoeren

Als de werkingstest met succes is verlopen, kan vervolgens de bumperafdekking met alle montageonderdelen weer worden gemonteerd en kan het voertuig weer worden voltooid.

AANWIJZING

De behuizing inclusief de bevestigingsbeugel bepaalt de klankkleur van de strong tone horn. Wijziging van de bevestigingsbeugel (houder) aan de strong tone horn kan het klankbeeld negatief veranderen.   

Claxon aansluiten Grand Cherokee: Handleiding

De ombouw van dit voertuig vindt grotendeels op vergelijkbare wijze plaats. Alleen de voertuigspecifieke montagewerkzaamheden moeten in acht worden genomen.

Voertuigspecifieke stappen

Zekering voor het signaalclaxoncircuit uit de zekeringenkast verwijderen

Bumperafdekking voor demonteren

 • Bodembeschermplaat en wielkuipbekleding uitbouwen
 • Bevestigingselementen van de bumperafdekking boven en onder losmaken
 • Bumperafdekking voor verwijderen

Origineel ingebouwde claxons inclusief houder verwijderen

 • Elektrische stekkerverbindingen aan de claxons loskoppelen 
 • Claxons van de houder demonteren

Strong tone horns monteren

 • Montagepositie van nieuwe claxons op de houder bepalen.
 • Strong tone horns met geschikte schroeven hieraan bevestigen 

Elektrische aansluiting op de strong tone horns aansluiten, en kabelboom in kabelgeleidingen aanbrengen en vastzetten

Bij dit voertuig kunnen de houder en de elektrische aansluiting zonder aanpassingswerkzaamheden worden overgenomen.

Werkingstest

Zekering aanbrengen en werkingstest uitvoeren

Bumperafdekking opnieuw monteren

Vervolgens de bumperafdekking met alle montageonderdelen opnieuw monteren

AANWIJZING

Uittreksel uit het Algemene voorschrift conform ECE-Reglement R28 "Geluidssignaalinrichtingen" van de Verenigde Naties voor Europa: "De geluidssignaalinrichting moet een constant en uniform geluid voortbrengen; het geluidsspectrum ervan mag tijdens de werking niet merkbaar veranderen".

 

Neem tijdens alle ombouwwerkzaamheden altijd de productspecifieke montage- en reparatiehandleidingen van de desbetreffende voertuigfabrikant in acht!

 

De schematische weergaven, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend als uitleg en illustratie van de documenttekst en kunnen niet als basis voor de inbouw of constructie worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden.

Hoe nuttig is dit artikel voor jou?

Helemaal niet nuttig

Zeer nuttig

Vertel ons alstublieft wat u niet leuk vond.
Bedankt! Maar voordat u weggaat!

Schrijf je in voor onze gratis HELLA TECH WORLD-nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de nieuwste technische video's, adviezen voor autoreparaties, trainingen, marketingcampagnes, diagnostische tips en leuke winacties!

Meer informatie over onze nieuwsbrief weergeven Meer informatie over onze nieuwsbrief uitschakelen

Schrijf je in voor onze gratis HELLA TECH WORLD-nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de nieuwste technische video's, adviezen voor autoreparaties, trainingen, marketingcampagnes, diagnostische tips en leuke winacties!

Samen krijgen we auto's snel weer op de weg!

Met uw aanmelding voor de nieuwsbrief hebt u de mogelijkheid om de nieuwe HELLA Werkplaatskalender 2024 nu naar uw werkplaats opgestuurd te krijgen. Zolang de voorraad strekt!

Gegevensbescherming | Uitschrijven

Let op:
Je wordt pas op de nieuwsbrief ingeschreven nadat je op de bevestigingslink hebt geklikt in de kennisgevingsmail die je binnenkort gaat ontvangen!

Gegevensbescherming | Uitschrijven

We zijn er bijna!

Het enige wat je hoeft te doen, is je aanmelding te bevestigen!
We hebben een e-mail gestuurd naar your email address.

Controleer je inbox en klik op de bevestigingslink om HELLA TECH WORLD-updates te kunnen ontvangen.

Verkeerde e-mail of geen bevestiging ontvangen?
Klik hier om e.e.a. opnieuw in te voeren.