Remleiding, handremkabel en remslang

Hier vindt u nuttige kennis en belangrijke tips over remleidingen, remslangen en handremkabels bij voertuigen.

Remleidingen, remslangen en handremkabels hebben het volgende gemeen: zij dragen de bedieningskracht over op de wielremmen – de ene hydraulisch, de andere mechanisch. Op deze pagina tonen wij u welke eisen er aan remleidingen, remslangen en handremkabels worden gesteld, hoe men schade aan deze onderdelen herkent en waarop bij de vervanging moet worden gelet om de veiligheid van het remsysteem te allen tijde te garanderen.

Belangrijke veiligheidsinstructie
De volgende technische informatie en praktische tips zijn door HELLA ontwikkeld om autogarages bij hun werkzaamheden professioneel te ondersteunen. De op deze website beschikbare informatie mag alleen worden gebruikt door vakmensen die in de desbetreffende materie zijn opgeleid.

REMSLANGEN EN REMLEIDINGEN: BASISPRINCIPES

In het hydraulische remsysteem zijn remslangen en remleidingen bedoeld als overdrachtsysteem voor de remvloeistof. Remleidingen verbinden de bedieningsinrichting zoals de hoofdremcilinder met de hydraulische componenten van de wielrem. Remslangen worden als flexibele verbindingsleidingen toegepast op alle beweegbare plaatsen tussen carrosserie en chassis.

 

Door de integratie van de ABS-, ESP- en ASR-systemen in moderne voertuigen zijn de eisen aan deze modules duidelijk gestegen. Tot de belangrijkste eisen behoren druksterkte, mechanische belastbaarheid en thermische en chemische bestendigheid.

Opbouw van een remslang

Remslangen zijn gemaakt van een speciaal rubbermengsel en zijn voorzien van een geïntegreerd vlechtwerk dat de slang aanzienlijk versterkt en drukbestendig maakt.

Remleidingen zijn blootgesteld aan de volgende invloeden of belastingen:

 • Mechanische belasting: stuur- en veerbewegingen van het voertuig
 • Weersinvloeden: warmte, koude en ozon
 • Inwerkingen van buitenaf: water, zout en olie
 • Hydraulische drukimpulsen: in hydraulische remsystemen kunnen korte drukniveaus tot 180 bar optreden

 

Vanwege deze invloeden vereisen remslangen en remleidingen een uitstekende impulssterkte, evenals robuuste verbindingselementen en een hoge stabiliteit.

Wettelijke voorschriften

De minimumeisen voor markering, vermogen, bevestiging en aansluitingen van remslangen voor motorvoertuigen zijn vastgelegd in de normen SAE J 1401, FMVSS 571.106 en ISO8 3996.
Naast de fabrikant moet hier ook de betreffende specificatie op de ommanteling gekenmerkt zijn. Bovendien moet een kleurmarkering of een in het materiaal gegraveerd kenmerk, dat de axiale verdraaiing aangeeft, op de slang zijn aangebracht. Hier wordt in het algemeen een witte lengtestreep over de gehele lengte van de slang aangebracht. Bij vervanging mogen daarom alleen remslangen worden gebruikt die overeenstemmen met deze norm.

 

Om aan onze eis van de hoogste kwaliteit en veiligheid te voldoen, overtreffen de Hella Pagid remslangen alle SAEJ1401-specificaties.

REMLEIDING EN REMSLANG DEFECT: UITVALSOORZAAK

BLAARVORMING BIJ DE OVERGANG TUSSEN ARMATUUR EN WEEFSELSLANG

Oorzaak: lekkage in de wapening

SCHEURVORMING

Oorzaak: veroudering, onjuiste montage of mechanische overbelasting

UITWENDIGE BESCHADIGING, OPENGEBARSTEN ROESTPLEK

Oorzaak: beschadigde isolatielaag door milieu-invloeden, onjuiste montage of mechanische overbelasting

REMLEIDING EN REMSLANG CONTROLEREN: FOUTOPSPORING

Remleidingen en remslangen zijn belangrijke componenten op het gebied van veiligheid en moeten bij ieder voertuigonderhoud gecontroleerd worden. Typische gebreken zijn corrosie op de remleidingen of beschadiging van de slangleidingen.

 

Deze gebreken kunnen ontstaan door ongevallen, onjuiste montage of veroudering. Door een visuele inspectie kunnen schuurplekken, scheuren, blaarvorming, corrosie of andere uitwendige beschadigingen in het algemeen zonder veel moeite worden vastgesteld.

MONTAGE-INSTRUCTIES

Bij de reparatie moeten de volgende aanwijzingen door de monteur in acht worden genomen:

 • Remslangen spannings- en contactvrij monteren
 • Slangverdraaiingen en schuurplekken vermijden
 • Contact met minerale olie en vet vermijden
 • Er moet voldoende vrije beweging gegarandeerd zijn bij stuur- en veerbewegingen.
 • Installatie in directe nabijheid van uitlaatgassystemen vermijden
 • Te kleine buigradiussen vermijden (>40mm)
 • Montage-instructies van de rem- en voertuigfabrikant in acht nemen

 

Opmerking!
Een verkeerde montage kan het rijgedrag van het voertuig negatief beïnvloeden en levens in gevaar brengen.

HANDREMKABEL: BASISPRINCIPES

Zoals wettelijk voorgeschreven, moeten motorvoertuigen met meerdere sporen twee onafhankelijke remsystemen hebben. Naast de bedrijfsrem is bovendien een parkeerrem vereist. De parkeerrem, ook wel handrem genoemd, heeft als taak een stoppend of geparkeerd voertuig tegen wegrollen te beveiligen. Bij de mechanische handrem wordt bij het bedienen van de handremhendel de remkracht via kabels op de wielremmen van de achteras overgebracht.

De handremkabels zijn stalen kabels (afbeelding 1) die in buizen of metalen slangen, ook wel Bowden-kabels genoemd, worden geleid. Het instellen van de remkabels vindt plaats via extra gemonteerde bijstelinrichtingen. Ter bescherming tegen weersinvloeden zoals water en vuil, zijn de Bowden-kabels met kunststof bekleed.

 

Er kunnen hoofdzakelijk twee soorten draadkabels worden onderscheiden, die in handremkabels worden gemonteerd (afbeelding 2). Voor de vervaardiging van Hella Pagid handremkabels worden zonder uitzondering gecontroleerde en kwalitatief hoogwaardige materialen gebruikt. Ook de keuze van de gebruikte staalkabel, met bijzondere eigenschappen met betrekking tot robuustheid en flexibiliteit, wordt altijd optimaal op voertuig en remsysteem afgestemd.

Handremkabels zijn blootgesteld aan de volgende invloeden of belastingen:

 • Mechanische belasting door: optredende trekkrachten bij de bediening of as- en veerbewegingen van het voertuig
 • Weersinvloeden: warmte, koude of ozon
 • Inwerkingen van buitenaf: water, zout en olie

 

Op grond van deze invloeden hebben remkabels een uitstekende treksterkte, robuuste omhuizing, hoogwaardige verbindingselementen en een hoge stabiliteit nodig. Een defect van de handremkabel merkt u het eerst door de uitval van de parkeerrem.

De volgende defecten kunnen voorkomen

 • Geen of te geringe remwerking
 • Ongelijke remwerking
 • De parkeerrem kan niet worden gelost

HANDREMKABEL DEFECT: UITVALSOORZAAK

 • Ongewenst langer worden van de handremkabels
 • Verandering van de elasticiteit door overbelasting en te ver uitrekken van de Bowden-kabel
 • Belemmering van de gangbaarheid
 • Door vocht en vorst kunnen de Bowden-kabels vastvriezen
 • Door beschadigde ommantelingen of stofbeschermingsmanchetten kan water of vuil binnendringen, wat kan leiden tot corrosie en klemmen van de Bowden-kabels
 • Mechanische beschadigingen van de ommantelingen of draadkabels door verkeerde montage of mechanische overbelasting

HANDREMKABEL CONTROLEREN: FOUTOPSPORING

Een vakkundige instelling van de handremkabels is alleen mogelijk als alle componenten van het handremsysteem volledig functioneel zijn. Door een visuele inspectie kunnen schuurplekken, scheuren, corrosie of andere uitwendige beschadigingen in het algemeen zonder veel moeite worden vastgesteld. Blootliggende draadkabels op draadbreuk of splijtingen controleren en zo nodig vervangen. Omkeerrollen of geleidingen op soepelheid en werking controleren.

Aanwijzing voor de controle van de mechanisch bediende parkeerrem

 • De controle van de remwerking moet op een remmentestbank plaatsvinden
 • Als de eerste tand van de handremhendel aangrijpt, mag er geen remwerking aanwezig zijn
 • Het verschil van de krachten aan de wielomtrek tussen linker- en rechterwiel mag max. 30% van de hoogste waarde afwijken
 • Blokkeerremmen met de parkeerrem moet mogelijk zijn
 • Als de bedieningsweg van de handremhendel te groot is, moet de parkeerrem opnieuw worden ingesteld

Er moet een basisinstelling van de parkeerrem worden uitgevoerd bij:

 • Vervanging van de remschoenen van de trommelrem
 • Vervanging van een remzadel met geïntegreerde handreminrichting
 • Vervanging of reset van de bijsteleenheden
 • Te grote bedieningsweg
 • Vervanging van de handremkabels

 

In dit verband moeten de reparatie-instructies van de voertuigfabrikant altijd nauwgezet in acht worden genomen.

MONTAGE-INSTRUCTIES

In het kader van de reparatie moeten de volgende aanwijzingen door de monteur in acht worden genomen

 • Remkabels spannings- en contactvrij monteren
 • Verdraaiingen en schuurplekken vermijden
 • Verbindingselementen op de beweeglijke plaatsen in noodzakelijke omvang invetten
 • Er moet voldoende vrije beweging gegarandeerd zijn bij stuur- en veerbewegingen.
 • Installatie in directe nabijheid van uitlaatgassystemen vermijden
 • Montage-instructies van de rem- en voertuigfabrikant in acht nemen.
Hoe nuttig is dit artikel voor jou?

Helemaal niet nuttig

Zeer nuttig

Vertel ons alstublieft wat u niet leuk vond.
Bedankt! Maar voordat u weggaat!

Schrijf je in voor onze gratis HELLA TECH WORLD-nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de nieuwste technische video's, adviezen voor autoreparaties, trainingen, marketingcampagnes, diagnostische tips en leuke winacties!

Meer informatie over onze nieuwsbrief weergeven Meer informatie over onze nieuwsbrief uitschakelen

Schrijf je in voor onze gratis HELLA TECH WORLD-nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de nieuwste technische video's, adviezen voor autoreparaties, trainingen, marketingcampagnes, diagnostische tips en leuke winacties!

Samen krijgen we auto's snel weer op de weg!

Met uw aanmelding voor de nieuwsbrief hebt u de mogelijkheid om de nieuwe HELLA Werkplaatskalender 2024 nu naar uw werkplaats opgestuurd te krijgen. Zolang de voorraad strekt!

Gegevensbescherming | Uitschrijven

Let op:
Je wordt pas op de nieuwsbrief ingeschreven nadat je op de bevestigingslink hebt geklikt in de kennisgevingsmail die je binnenkort gaat ontvangen!

Gegevensbescherming | Uitschrijven

We zijn er bijna!

Het enige wat je hoeft te doen, is je aanmelding te bevestigen!
We hebben een e-mail gestuurd naar your email address.

Controleer je inbox en klik op de bevestigingslink om HELLA TECH WORLD-updates te kunnen ontvangen.

Verkeerde e-mail of geen bevestiging ontvangen?
Klik hier om e.e.a. opnieuw in te voeren.