Multifunctionele regelaar controleren

Hier vindt u nuttige kennis en belangrijke tips over het thema multifunctionele regelaar (MFR) bij voertuigen.

Belangrijke veiligheidsinstructie De volgende technische informatie en praktische tips zijn door HELLA ontwikkeld om autogarages bij hun werkzaamheden professioneel te ondersteunen. De op deze website beschikbare informatie mag alleen worden gebruikt door vakmensen die in de desbetreffende materie zijn opgeleid.

 

Dynamo met multifunctionele regelaar (MFR): Basisprincipes

Door de steeds toenemende vraag naar elektrische energie zijn bijzonder efficiënte en krachtige dynamo's en regelaars vereist. Deze moeten over de mogelijkheid voor verbruikers- en accubeheer beschikken. Daarom worden hybride regelaars steeds vaker vervangen door monolithische regelaars met nieuwe functies, de zogenaamde multifunctionele regelaars.

Functionaliteit van een multifunctionele regelaar: FUNCTIE

Multifunctionele regelaars bieden de volgende extra functies:

 • Accubewaking (sensing)
 • Gebruiksbewaking
 • Foutdiagnose
 • Ondersteuning motormanagement
 • Laadregeling (Load response)

Werking van de multifunctionele regelaar in detail

Bij accubewaking wordt de laadspanning van de accu bewaakt via aansluiting "S", die gewoonlijk rechtstreeks op de pluspool van de accu is aangesloten. De directe aansluiting op de accu heeft het voordeel dat rekening wordt gehouden met het bestaande spanningsverschil tussen dynamo "+" en accu "+". De laadspanning kan zo nog beter aan de accuspanning worden aangepast.

 

Met de laadregelaar is het mogelijk het vermogen van de dynamo te regelen tijdens het startproces en wanneer de motor draait. Dit betekent dat de dynamo tijdens het startproces en direct na het starten van de motor geen stroom levert. Hierdoor wordt voorkomen dat het startproces wordt verlengd door het volle vermogen (remmoment) van de dynamo. Als er tijdens de rit hogere eisen worden gesteld en het koppel op de dynamo dus toeneemt, worden deze niet rechtstreeks aan de motor doorgegeven. De belastingsregeling verhoogt langzaam het uitgangsvermogen van de dynamo.

 

De multifunctionele regelaar regelt ook de pre-excitatiestroom. Na het inschakelen van het contact begint de eindtrap van de regelaar in de ingestelde klokverhouding te klokken. De dynamo ontvangt de informatie dat het contact is ingeschakeld via de aansluitklem "L". Het dynamocontrolelampje blijft branden zolang de pre-excitatie actief is. Het feit dat de dynamo draait, wordt bepaald door de evaluatie van de fasespanning. Bij ontbrekende pre-excitatie, bijv. door een defect stekkercontact, zorgt de noodloop voor de excitatie van de dynamo. De ruststroomuitschakeling verlaagt het stroomverbruik van de regelaar zo veel mogelijk wanneer het contact is uitgeschakeld. 

 

Als de accubewakingsleiding naar de accu "+" wordt losgekoppeld, vindt een "noodregeling" plaats via de "B+"-aansluiting op de dynamo. Om de regelaar tegen oververhitting te beschermen, wordt de temperatuur op het IC gemeten. Als de temperatuur te hoog oploopt, wordt de spanning van de regelaar verlaagd.

Aansluitingen multifunctionele regelaar

"L" = De aansluiting "L" heeft verschillende functies. De aansluiting "L" wordt gebruikt om de dynamofunctie en eventuele opgetreden fouten weer te geven. Het controlelampje wordt aangestuurd via de verlichtingseindtrap. Verbruikers kunnen ook worden aangesloten via een relaiseindtrap, die pas mag worden ingeschakeld wanneer de dynamo zijn volle vermogen heeft bereikt bij een storingsvrije werking. Daartoe levert de aansluiting "L" een uitgangsstroom via de relaiseindtrap. Voor de foutdetectie worden alle signalen voortdurend door de regelaar geëvalueerd en eventuele fouten opgespoord. De signalering van een fout vindt plaats door het inschakelen van het controlelampje via de verlichtingseindtrap. De verlichtings- en relaiseindtrappen zijn beveiligd tegen overbelasting en kortsluiting. In dit geval is de verlichtingseindtrap actief tijdens de pre-excitatie van de dynamo of wanneer een fout wordt gedetecteerd. De relaiseindtrap voor de aansluiting van de verbruikers is tijdens de storingsvrije dynamowerking actief wanneer de verlichtingseindtrap inactief is.

 

"S" = De aansluiting "S" is rechtstreeks verbonden met accu "+" om de accuspanning als werkelijke waarde te meten.

 

"DFM" = De aansluiting "DFM" (DF-Monitor) maakt het mogelijk de actuele belastingstoestand van de dynamo te registreren. Dit maakt het mogelijk te reageren op bepaalde situaties, zoals het verhogen van het stationaire toerental of het uitschakelen van onnodige verbruikers. De signaalcurve van "DF" kan worden afgetapt op de "DFM"-aansluiting.

 

"W" Op de aansluiting "W" is het mogelijk het spanningssignaal van een dynamofase af te tappen.

Algemene gevolgen en oorzaken in geval van uitval van een multifunctionele regelaar: Uitvalsoorzaak

Een storing van de multifunctionele regelaar kan de volgende gevolgen hebben:

 • Gaan branden van het dynamocontrolelampje
 • Ontladen accu

 

De storing kan tot verschillende oorzaken worden herleid:

 • Onderbroken eindtrap
 • Overspanning in het boordnet
 • Oplaadkabel onderbroken
 • Accubewakingskabel onderbroken
 • Storing in/aan de dynamo (gebroken aandrijfriem, kortsluiting in het excitatiecircuit, ..)

 

Deze fouten worden gedetecteerd door de multifunctionele regelaar, afhankelijk van het type regelaar.

Multifunctionele regelaar controleren: Foutopsporing

Visuele controle

 • Alle kabelverbindingen en stekkercontacten op correcte legging en contact controleren.
 • Aandrijfriem van de dynamo op correcte spanning of op mogelijke scheuren controleren.

Meten van de dynamospanning

Meten van de dynamospanning / dynamostroom op de accu (neem de specificaties van de fabrikant in acht, verschillen tussen fabrikanten). Metingen bij stationair toerental en verhoogd motortoerental, zonder en met ingeschakelde verbruikers uitvoeren.

Controle van het signaal op de regelaaraansluiting "DFM"

Met de oscilloscoop het signaal op de DFM-aansluiting opnemen. Het weergegeven signaal geeft de activiteitscyclus van de excitatiestroom weer. Afhankelijk van de belastingstoestand van de dynamo moet de activiteitscyclus veranderen.

LINK-TIP

Hier vindt u tips en oplossingen voor specifieke symptomen en uitvaloorzaken van een defecte dynamo. Bovendien laten wij u op deze pagina zien hoe u het laadsysteem kunt controleren, zoals visuele inspectie vóór diagnose, het testen van de accu's, de dynamotest en het testen met het diagnoseapparaat. Meer productinformatie over startmotoren en dynamo's van Hella vindt u hier.

Hoe nuttig is dit artikel voor jou?

Helemaal niet nuttig

Zeer nuttig

Vertel ons alstublieft wat u niet leuk vond.
Bedankt! Maar voordat u weggaat!

Schrijf je in voor onze gratis HELLA TECH WORLD-nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de nieuwste technische video's, adviezen voor autoreparaties, trainingen, marketingcampagnes, diagnostische tips en leuke winacties!

Meer informatie over onze nieuwsbrief weergeven Meer informatie over onze nieuwsbrief uitschakelen

Schrijf je in voor onze gratis HELLA TECH WORLD-nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de nieuwste technische video's, adviezen voor autoreparaties, trainingen, marketingcampagnes, diagnostische tips en leuke winacties!

Samen krijgen we auto's snel weer op de weg!

Met uw aanmelding voor de nieuwsbrief hebt u de mogelijkheid om de nieuwe HELLA Werkplaatskalender 2024 nu naar uw werkplaats opgestuurd te krijgen. Zolang de voorraad strekt!

Gegevensbescherming | Uitschrijven

Let op:
Je wordt pas op de nieuwsbrief ingeschreven nadat je op de bevestigingslink hebt geklikt in de kennisgevingsmail die je binnenkort gaat ontvangen!

Gegevensbescherming | Uitschrijven

We zijn er bijna!

Het enige wat je hoeft te doen, is je aanmelding te bevestigen!
We hebben een e-mail gestuurd naar your email address.

Controleer je inbox en klik op de bevestigingslink om HELLA TECH WORLD-updates te kunnen ontvangen.

Verkeerde e-mail of geen bevestiging ontvangen?
Klik hier om e.e.a. opnieuw in te voeren.