Koplampafstellingssystemen (KLA)

Hier vindt u nuttige tips over de koplampafstelling van voertuigen.

De beladingstoestand en de knikbewegingen van voertuigen veranderen de afstelling van de koplampen. Andere weggebruikers kunnen daardoor worden verblind. Daarom zijn systemen voor de koplampafstelling (KLA) wettelijk voorgeschreven. Ontdek op deze pagina hoe de gebruikelijke systemen op de markt werken en hoe ze met eenvoudige middelen kunnen worden gecontroleerd. Bovendien ontdekt u hier wat u bij een storing moet doen en waarop u bij de instelling van koplampen met automatische KLA moet letten.

Belangrijke veiligheidsinstructie
De volgende technische informatie en praktische tips zijn door HELLA ontwikkeld om autogarages bij hun werkzaamheden professioneel te ondersteunen. De op deze website beschikbare informatie mag alleen worden gebruikt door vakmensen die in de desbetreffende materie zijn opgeleid.

KOPLAMPEN AFSTELLEN - MANUEEL: WERKING

De koplampafstelling heeft als taak om de hoogte van de grens helder/donker aan te passen aan de beladingstoestand van het voertuig. Daarmee moet worden vermeden dat de tegenliggers bij een geladen voertuigen worden verblind. In de actuele voertuigmodellen zijn manuele en automatische systemen voor de koplampafstelling ingebouwd. Bij de manuele installatie moet de bestuurder zelf door middel van schakelaars de koplamphelling instellen. Er zijn zowel pneumatisch als elektrisch aangedreven systemen.

 

Het probleem dat zich hier voordoet, is dat zwaarder geladen voertuigen verblinden, omdat de bestuurders niet genoeg geïnformeerd zijn over de regelmogelijkheid en de werkwijze bij hun voertuig.

Koplampen afstellen - automatisch: WERKING

Opbouw van een automatische KLA

Deze KLA-systemen vervullen hun taak zonder activiteit van de bestuurder. Men onderscheidt twee systemen: de semi-statische en de dynamische KLA.

Automatische koplampafstelling: opbouw

1 Koplamp, 2 Actuator, 3 Voorassensor, 4 Lichtschakelaat, 5 Stuureenheid, 6 Achterassensor, 7 Toerentalsensor, 8 Belading

Semi-statische KLA

Bij de automatische systemen voor de koplampafstelling maakt men een onderscheid tussen de semi-statische en de dynamische KLA-systemen. De semi-statische KLA corrigeert alleen hellingsveranderingen op basis van veranderingen in de belading.

 

Een stuureenheid analyseert de gegevens van de voor- en achterassensor, vergelijkt die met de opgeslagen streefgegevens en stuurt de stelmotoren aan de koplampen overeenkomstig aan.

Doorgaans worden ook dezelfde stelmotoren als bij de manuele KLA ingebouwd. Bij compacte voertuigen zonder lange wieloverstanden biedt deze installatie de mogelijkheid om de voorassensor weg te laten, aangezien de hellingsveranderingen grotendeels alleen aan de achteras optreden. De semi-statische KLA werkt bovendien met een grote demping. Dit betekent dat ze alleen lang aanhoudende carrosseriehellingen regelt. Bij xenonombouwsets van HELLA wordt een systeem op ultrasoonbasis gebruikt. Hierbij meet de sensor de rechtstreekse afstand tot de rijweg.

Dynamische KLA

Bij voertuigen die met Xenonkoplampen zijn uitgerust, zijn er vandaag bijna alleen dynamische KLA-systemen beschikbaar, die ook op rijafhankelijke hellingsveranderingen zoals versnellingen of remacties reageren.

Het blokschema toont de opbouw van een dynamische KLA. De stuureenheid zorgt hierbij voor de berekening van de streefgegevens op basis van de sensorgegevens en houdt rekening met de rijtoestand. In tegenstelling tot de semi-statische KLA worden dan de stelmotoren in stappen van een seconde aangestuurd. Om deze snelle reactietijden mogelijk te maken, worden voornamelijk stappenmotoren als actuatoren aan de koplampen ingezet.

Koplampafstelactuatoren voor manuele en automatische KLA

In de systemen die momenteel op de markt aanwezig zijn, hebben elektrische KLA-actuatoren zich naar de voorgrond gewerkt, die ondertussen in de 3e generatie met verdere optimaliseringen (versie 3i) worden gebouwd.

 

HELLA biedt optimale klantspecifieke systeemoplossingen aan. Er staan KLA-actuatoren voor de integratie in koplampen en KLA-actuatoren voor de buitenaanbouw met en zonder manuele basisinstelling als 12 V- en 24 V-versies ter beschikking. Een volautomatische productie met een hoge kwaliteitsnorm verzekert een productiehoeveelheid van meer dan 10 miljoen actuatoren per jaar. Door de consequente uitbouw van de internationale locaties is de voorziening van de klanten ook met actuatoren uit Korea, India en China mogelijk.

ISM (Intelligent Stepper Motor)

De intelligente stappenmotor combineert een bipolaire stappenmotor met de vermogenelektronica, die in een afzonderlijke stuureenheid is ondergebracht, in een mechatronische eenheid. Kernbestanddeel van de ISM is een geïntegreerd schakelcircuit dat de volledige stappenmotoraansturing, de diagnose en de interfaces van het bovenliggende systeem via een communicatiemodule met geïntergreerde LIN-bus-interface realiseert.

 

De functionele voordelen van de intelligente stappenmotor zijn

 • Microstapsturing (geruis- en weerkaatsingsarme werking)
 • Vermogen om diagnose te stellen
 • Verbeterde EMC-verhouding
 • Semi-autonome foutbehandeling
 • Geoptimaliseerd bedradingsconcept

 

HELLA zet vooral bij de variabele koplampsystemen in op de ISM-technologie. Naast de intelligente stappenmotor voor de dynamische koplampafstelling worden ook het dynamische bochtenlicht en de trommel van de VARIOX®-module met intelligente stappenmotoren uitgerust.

Stuureenheid voor de automatische en dynamische KLA

Sinds 1995 worden HELLA-stuureenheden voor de automatische en dynamische koplampafstelling in voertuigen met xenonlicht gebruikt.

 

De nieuwe generatie van de KLA-stuureenheden wordt gekenmerkt door een extra LIN-busuitgang en ontwikkeld zich zo tot een universeel standaardonderdeel. De ophangingsgegevens van de assensoren worden in de stuureenheid geanalyseerd en met behulp van uitgedachte algoritmen omgerekend naar stuurgrootten voor de koplampafstelling. De modulaire opbouw van de stuureenheden maakt het mogelijk dat de afzonderlijke componenten zoals de behuizing, de stekker, de printplaat of de sofware met betrekking tot de verschillende klantvereisten zodanig kunnen worden gecombineerd dat een maximale kostensynergie en flexibiliteit kunnen worden gerealiseerd. Dankzij de CAN-businterface kan de stuureenheid aan het einde van de voertuigproductielijn door codering of programmering van de specifieke parameters aan de verschillende voertuigtypes worden aangepast.

Inductieve voertuigniveausensor

Bij een reeks veiligheids- en comfortverhogende voertuiguitrustingen zoals actieve onderstellen, niveauregelingen en automatische koplampafstelling is het nodig om de specifieke helling van het voertuig te bepalen.

 

Bij de inductieve voertuigniveausensor zijn er op een printplaat meerdere stroomtrekkende spoelen ondergebracht, die een elektromagnetisch veld produceren. Via deze printplaat wordt een met de bedieningshendel van de sensor verbonden metalen rotor bewogen, die het elektromagnetische veld beïnvloedt. Een veldverandering wordt, afhankelijk van de hendelpositie van de sensor, door de verdere spoelen op de sensorprintkaart geregistreerd en door een speciaal hiervoor ontwikkelde ASIC geanalyseerd.

 

Met deze sensor kunnen verschillende hoekbereiken met een constante hoge lineariteit worden gerealiseerd. De inductieve assensor levert zowel een analoog als een PWM-signaal. De sensor werkt met een uitstekende nauwkeurigheid, volledig onafhankelijk van de temperatuur. De nulpositie van de sensor moet daarbij individueel worden gevarieerd. Een verdere ontwikkeling van deze sensor wordt gevormd door de nieuwe inductieve sensor die over de hele lijn een gecomprimeerd PWM-signaal levert dat altijd terugkeert naar 75 %. Hierdoor kan deze sensor platformoverschrijdend als afstelonderdeel worden gebruikt. Verschillende inbouwposities en montagetoleranties worden daarbij door een elektrische afstelling in de analyserende stuureenheid afgesteld.

 

Volgend ontwikkelingsdoel zijn de verdere optimalisering van de bouwruimte en de verbetering van het uitgangsignaal voor voertuigtoepassingen (voertuigniveausensor 2e generatie).

Sensorgeïntegreerd koplampafstelapparaat

Voor de automatische koplampafstelling in compacte voertuigen werd in een verdere ontwikkelingsfase de afzonderlijke stuureenheid in de assensor geïntegreerd: Sensor Integrated Electronic Control Unit (SIECU).

 

Basis voor het sensorgeïntegreerd lamphoogteafstelapparaat is de inductieve voertuigniveausensor. De mechanische interfaces zoals bevestiging en sensorhendel stemmen overeen met die van de assensoren.

 

Deze oplossing van een automatische koplampafstelling biedt zich niet alleen aan voor voertuigen met xenonkoplampen als sensorgeïntegreerde stuureenheid aan de achteras, maar zorgt ook als vervanging voor de manuele koplampafstelling bij voertuigen met halogeenkoplampen voor een aanzienlijke toename van comfort en veiligheid.

TIPS VOOR DE OMGANG MET KLA-SYSTEMEN: PRAKTIJKTIPS

Als er tijdens het rijden een elektrische fout in de KLA optreedt, dan blijven de koplampen in deze positie staan. Bij andere voertuigen worden de koplampen naar de uitgangspositie en blijven ze in deze positie staan. De bestuurder wordt in ieder geval via een signaallamp of door een aanwijzingstekst op het dashboard op de fout gewezen.

DEFECT BIJ HET AFSTELLEN VAN DE KOPLAMPEN: UITVALSOORZAAK

 • Regelmotoren van de koplampen defect
 • KLA-sensor voor het voertuigniveau defect
 • Stuureenheid werd vernieuwd en niet gecodeerd
 • Koplampen werden niet afgesteld (basisinstelling)
 • Stuureenheid defect
 • Onderbroken dataleiding
 • Geen voedingsspanning
 • Mechanische beschadigingen

CONTROLEREN VAN HET AFSTELLEN VAN DE KOPLAMPEN: FOUTOPSPORING

In combinatie met een automatische KLA is er doorgaans een diagnosetester nodig om de koplampen af te stellen. Met deze tester kan ook het KLA-systeem worden gediagnosticeerd.

 

Maar ook zonder diagnosetester kan de KLA worden gecontroleerd aan de hand van een multimeter en een oscilloscoop. Het is echter altijd belangrijk dat er een elektrisch schema van het te controleren systeem aanwezig is.

Controle van de werking

 • Plaats het voertuig onbeladen op een horizontaal vlak.
 • Lijn de SEG voor de auto uit en schakel het dimlicht in. Controleer de correcte licht-donkergrens.
 • Belast de achterzijde van het voertuig, bijv. door het beladen van de kofferbak. Bij een semi-statische KLA worden de koplampen na enkele seconden bijgesteld en kan dit op de SEG worden bekeken. Bij een dynamische KLA gebeurt de regeling in zeer korte tijd, zodat het regelproces bij sommige voertuigen op het testscherm van de SEG slechts als een korte 'flikkering' te zien is. Bij sommige voertuigen functioneert deze regeling echter pas tijdens het rijden.

Als er geen regelproces te zien is, moeten de volgende metingen worden uitgevoerd

 • Controleer de voedingsspanning aan de stelmotoren, aan de stuureenheid en aan de KLA-sensor.
 • Controleer de KLA-sensor en de datakabel op mechanische schade en correcte inbouwpositie.
 • Controleer het sensorsignaal met de oscilloscoop.
 • Controleer de parameters en de werkelijke waarden met een diagnosetester.

INSTELLEN VAN DE XENON KOPLAMPEN AFSTELLING: VIDEO

Afstelling/diagnose van xenonkoplampen met automatische KLA

Uitvoering van een diagnose met aansluitende afstelling van een xenonkoplamp met automatische koplampafstelling.

VERPLICHT AFSTELLEN VAN DE KOPLAMPEN: VOORSCHRIFTEN

Sinds 1993 schrijft de wetgeving een KLA bij nieuwe voertuigen voor. De voorschriften zijn terug te vinden in de richtlijnen 76/756/EWG en ECE-R48.

Hoe nuttig is dit artikel voor jou?

Helemaal niet nuttig

Zeer nuttig

Vertel ons alstublieft wat u niet leuk vond.
Bedankt! Maar voordat u weggaat!

Schrijf je in voor onze gratis HELLA TECH WORLD-nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de nieuwste technische video's, adviezen voor autoreparaties, trainingen, marketingcampagnes, diagnostische tips en leuke winacties!

Meer informatie over onze nieuwsbrief weergeven Meer informatie over onze nieuwsbrief uitschakelen

Schrijf je in voor onze gratis HELLA TECH WORLD-nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de nieuwste technische video's, adviezen voor autoreparaties, trainingen, marketingcampagnes, diagnostische tips en leuke winacties!

Samen krijgen we auto's snel weer op de weg!

Met uw aanmelding voor de nieuwsbrief hebt u de mogelijkheid om de nieuwe HELLA Werkplaatskalender 2024 nu naar uw werkplaats opgestuurd te krijgen. Zolang de voorraad strekt!

Gegevensbescherming | Uitschrijven

Let op:
Je wordt pas op de nieuwsbrief ingeschreven nadat je op de bevestigingslink hebt geklikt in de kennisgevingsmail die je binnenkort gaat ontvangen!

Gegevensbescherming | Uitschrijven

We zijn er bijna!

Het enige wat je hoeft te doen, is je aanmelding te bevestigen!
We hebben een e-mail gestuurd naar your email address.

Controleer je inbox en klik op de bevestigingslink om HELLA TECH WORLD-updates te kunnen ontvangen.

Verkeerde e-mail of geen bevestiging ontvangen?
Klik hier om e.e.a. opnieuw in te voeren.