Dynamo controleren

Hier vindt u nuttige informatie en belangrijke tips met betrekking tot de generator of dynamo bij voertuigen.

De generator, ook dynamo genoemd, voorziet alle elektrische onderdelen van het voertuig van stroom. Als die niet meer volledig correct werken, zal de elektronica na een bepaalde tijd uitvallen: de accu wordt niet meer geladen, de auto is niet meer rijklaar. Om het niet zover te laten komen, moet een defect vroegtijdig worden herkend. Hieronder geven wij u verschillende probleembeschrijvingen en uitvoerige oplossingsmogelijkheden.

Belangrijke veiligheidsinstructie
De volgende technische informatie en praktische tips zijn door HELLA ontwikkeld om autogarages bij hun werkzaamheden professioneel te ondersteunen. De op deze website beschikbare informatie mag alleen worden gebruikt door vakmensen die in de desbetreffende materie zijn opgeleid.

De generator, in de volksmond ook dynamo genoemd, heeft tijdens het rijden de opdracht om alle elektrische verbruikers in het voertuig van energie te voorzien en tegelijkertijd de accu te laden. In moderne voertuigen zijn meestal draaistroomgeneratoren ingebouwd.

 

Het generatorvermogen, de accucapaciteit en de volledige vermogensbehoefte van het elektrische voertuigsysteem worden op elkaar afgestemd.

OPBOUW EN WERKING VAN DE DYNAMO: WERKING

De generator bestaat doorgaans uit de volgende onderdelen:

 • Behuizing
 • Stator 
 • Generatorrotor 
 • Generatorregelaar 

 

In de generatorbehuizing is de stator met een driefasige wikkeling gemonteerd. Op de as van de draaiende generatorrotor bevinden zich klauwpolen, de bekrachtigingswikkeling, ventilatoren en sleepringen. Op het voorste buitenste gedeelte van de as is de riemschijf gemonteerd. In het achterste bereik van de generator is de elektrische regelaar met koolborstelhouder bevestigd.

Werking

In de draaistroomgenerator wordt de spanning opgewekt volgens het inductieprincipe. In de statorwikkeling wordt een elektrische spanning opgewerkt wanneer het magneetveld binnen deze wikkeling wordt veranderd. De magneetveldverandering wordt door de draaiende generatorrotor veroorzaakt. Door het wisselende magneetveld met noord- en zuidpolen ontstaat een sinusvormige wisselspanning. Deze wisselspanning is niet geschikt voor het elektrische systeem in het motorvoertuig en wordt via de gelijkrichter omgezet in gelijkspanning. De regelaar past de generatorspanning aan de betreffende modus van de motor en de spanningsbehoefte van alle verbruikers van het systeem aan.

DYNAMO DEFECT: SYMPTOMEN

De volgende symptomen kunnen op een defect van de generator wijzen:

 • Laadcontrolelampje brandt
 • Startproblemen door onvoldoende opgeladen voertuigaccu. 
 • De voertuigaccu wordt heet door overlading
 • De verlichtingssterkte van de koplamp schommelt in functie van het motortoerental
 • Gloeilampen branden in kortere afstanden door

OORZAKEN VOOR DEFECTE DYNAMO'S: UITVALOORZAAK

Een uitval van de generator kan verschillende oorzaken hebben. De oorzaak is niet altijd toe te schrijven aan een interne generatorfout zoals een defecte wikkeling, rotor, gelijkrichter of regelaar. Voor de generator wordt vervangen, moeten aanvullende componenten als foutoorzaak in aanmerking worden genomen en worden gecontroleerd. 

 • Verouderde of defecte voertuigaccu
 • Elektrische aansluitingen aan de generator los of defect  
 • V-riem multi-V-riem los of defect
 • Riemspanner of rolvrijloop beschadigd

DYNAMO TESTEN: FOUTOPSPORING

Bij de foutopsporing op generatoren moeten de volgende basisprincipes in acht worden genomen:

 • Accu- of aansluitklemmen niet loskoppelen, kortsluiten of monteren bij een draaiende motor en aangedreven generator (spanningspieken kunnen tot schade leiden)
 • Spannings- en stroommetingen nooit door kortsluiting (spanningspieken), maar met volt- of ampèeremeter uitvoeren

 

Voor de foutopsporing heeft men een multimeter en een tangampèremeter nodig. Neem ook de technische informatie "Massa (31)" in acht.

OPGELET

Bij laswerkzaamheden op het voertuig en de uit- en inbouw van de generator moet de accu worden afgeklemd!

Laadcontrolelampje knippert.

OORZAAK: OPLOSSING:
V-riem te los V-riem bijspannen
Foutieve instelling van de contacten of regelaarweerstand doorgebrand
(alleen bij contactregelaars!)
Contacten instellen, weerstand of regelaar vervangen

Laadcontrolelampje licht bij een hoger toerental permanent fel op.

OORZAAK: OPLOSSING:
Kabel D+/61 heeft massasluiting
 • Massasluiting verhelpen
 • Kabel vervangen
Regelaar defect Regelaar vervangen
 • Gelijkrichter beschadigd
 • Collector vervuild
 • Kortsluiting in kabel DF of de rotorwikkeling
Generator controleren en herstellen, evt. vervangen

Laadcontrolelampje licht bij een ingeschakelde ontsteking fel op, maar wordt bij een draaiende motor alleen donkerder of glimmend.

OORZAAK: OPLOSSING:
Overgangsweerstanden in het laadstroomcircuit of in de kabel naar het controlelampje Kabel en aansluitingen controleren en evt. vervangen
Regelaar defect Regelaar vervangen
Generator defect Generator controleren, herstellen, evt. vervangen
URSACHE: ABHILFE:
Übergangswiderstände im Ladestromkreis oder in der Leitung zur Kontrolleuchte Leitung und Anschlüsse überprüfen ggf. erneuern
Regler defekt Regler austauschen
Generator defekt Generator überprüfen, instandsetzen, ggf. erneuern

Laadcontrolelampje licht bij een ingeschakelde ontsteking niet op.

OORZAAK: OPLOSSING:
Accu ontladen of defect Accu laden, controleren, evt. vervangen
Kabels of aansluitingen beschadigd, gelost of geoxideerd Kabels en aansluitingen controleren, bevestigen en evt. vervangen
 • Koolborstels versleten
 • Regelaar defect
 • Koolborstels
 • Regelaar vervangen
Kortsluiting van een plusdiode Onmiddellijk accu of B+ afklemmen (ander ontlading in stationair) en generator herstellen/vervangen
Oxidelaag op de sleepringen, onderbrekging van de rotorwikkeling Generator herstellen/vervangen
Controlelampje defect Controlelampjer vervangen

De accu wordt niet of onvoldoende geladen.

OORZAAK: OPLOSSING:
V-riem te los V-riem spannen
Kabels of aansluitingen los, beschadigd of geoxideerd Kabels en aansluitingen tussen de accu en de generator of de betreffende massaverbinding controleren, evt. vervangen
Accu defect Accu laden, controleren, evt. vervangen
Regelaar defect Regelaar vervangen
 • Collector vervuild
 • Gelijkrichter defect
Generator controleren, herstellen, evt. vervangen
Hoe nuttig is dit artikel voor jou?

Helemaal niet nuttig

Zeer nuttig

Vertel ons alstublieft wat u niet leuk vond.
Bedankt! Maar voordat u weggaat!

Schrijf je in voor onze gratis HELLA TECH WORLD-nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de nieuwste technische video's, adviezen voor autoreparaties, trainingen, marketingcampagnes, diagnostische tips en leuke winacties!

Meer informatie over onze nieuwsbrief weergeven Meer informatie over onze nieuwsbrief uitschakelen

Schrijf je in voor onze gratis HELLA TECH WORLD-nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de nieuwste technische video's, adviezen voor autoreparaties, trainingen, marketingcampagnes, diagnostische tips en leuke winacties!

Samen krijgen we auto's snel weer op de weg!

Met uw aanmelding voor de nieuwsbrief hebt u de mogelijkheid om de nieuwe HELLA Werkplaatskalender 2024 nu naar uw werkplaats opgestuurd te krijgen. Zolang de voorraad strekt!

Gegevensbescherming | Uitschrijven

Let op:
Je wordt pas op de nieuwsbrief ingeschreven nadat je op de bevestigingslink hebt geklikt in de kennisgevingsmail die je binnenkort gaat ontvangen!

Gegevensbescherming | Uitschrijven

We zijn er bijna!

Het enige wat je hoeft te doen, is je aanmelding te bevestigen!
We hebben een e-mail gestuurd naar your email address.

Controleer je inbox en klik op de bevestigingslink om HELLA TECH WORLD-updates te kunnen ontvangen.

Verkeerde e-mail of geen bevestiging ontvangen?
Klik hier om e.e.a. opnieuw in te voeren.